Färila

Färila i nordvästra Hälsingland fick besök av fotografen Sofi Öberg från Karlstad under tidigt 1870-tal; hon fotograferade bland annat kyrkan men tog troligtvis även porträttbilder. Efter henne kom Johan Larsson som var aktiv i Ytteryg omkring 1879-1882. E. O. Redin började med fotografering ca. 1885 och fram till mitten av 1890-talet. Edvard Kihlander var bokhållare från Hudiksvall och hade ateljéer i Färila och Bollnäs under 1880-talet. John Paulsson kom från Kårböle och var i Färila i mitten av 1890-talet, men det är osäkert hur länge han var där. Lars Persson flyttade från Bollnäs till Färila 1898 och kom att vara aktiv åtminstone fram till 1920-talet, troligtvis längre. Jonas Cardell var född i Färila och tog porträtt under 1910-talet men han flyttade senare till Järvsö och sysslade främst med vykortsbilder.

 

Fotografer aktiva i Färila ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Sofi Öberg Karlstad 1873-74
Johan Larsson Hudiksvall 1879 1881
E. O. Redin 1885 1896
Edv. Kihlander 1880-tal 1890-tal
John Paulsson 1895 1901
L. Persson 1898   1920-tal
J. Cardell Järvsö 1908 1922

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)