Storvik

En av de första fotograferna i Storvik är en “S. Pettersson”, det kan vara samma person som Sven Pettersson från Söderhamn, men detta är än så länge osäkert. Den dokumenterat förste som hade en ateljé i Storvik var Anna Schröder från Falun som hade en filial där från 1896 och kanske fram till 1902. Sedan öppnade Edit Kindvall en ateljé år 1902, hon var aktiv till omkring 1909. A. W. Ljunggren från Gysinge hade en filial i Storvik ca. 1907-1915 och Karl N. Nordström hade en ateljé där från 1909 och fram till 1911. Bertha Püschmann hade en ateljé i Storvik 1912-1913. Gustaf Lesser startade 1912 och var aktiv med en ateljé till slutet av 1920-talet.

 

Fotografer aktiva i Storvik ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1880 1890 1900 1910 1920
Anna Schröder (Falun) 1896 ca. 1902
Edit Kindvall 1902-09
A. W. Ljunggren Gysinge ca. 1907 1915
Karl A. Nordström 1909 1911
Bertha Püschmann   1912-13
Gustaf Lesser   1912 1927

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)

 

 

Edit Kindvall (Storvik)

Fotografen Edit Kindvall hade en ateljé i Storvik omkring åren 1902-1909. Hon var också lärarinna och politiskt aktiv i blivande moderata kvinnoförbundet. Biografi Edit Maria Kindvall föddes den 21 juli…