Gnarp

Troligtvis besökte den resande fotografen O. E. Renner Gnarp med omnejd under 1870-talet. Det verkar som den första bofasta fotografen i Gnarp var A. G. Frövall som startade kanske omkring sekelskiftet 1900 och slutade 1905. P. J. Pettersson från Bergsjö tog över Frövalls ateljé. Nick Svensson började som visitkortsfotograf omkring 1915 och fortsatte sedan en bit in på 1930-talet med att dokumentera händelser och personer i Gnarp och runt omkring i bygderna.

 

Fotografer aktiva i Gnarp och ungefärlig tidsperiod (i blått)
Fotograf 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920
O. E. Renner 1870
A. G. Frövall ca.1900-05
P. J. Petersson Bergsjö   1905
Nick Svensson   ca.1915 – >