Österfärnebo

Fotografen F. E. Dahlberg bosatte sig i Österfärnebo år 1900. Han var från Hedemora och hade haft ateljéer i Gävle och Uppsala. I Österfärnebo hade han en ateljé vid torget men verkar inte ha använt det ortnamnet på sina visitkort, utan “Uppsala”. Målaren Johan Ekström blev fotograf och öppnade ca. 1915 en ateljé, först i hemmet i Österbor, och sedan i centrum av Österfärnebo.

 

Fotografer aktiva i Österfärnebo ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920
F. E. Dahlberg Gävle 1900 1925
Johan Ekström ca.1915 1920->

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)