Gävle

Inledning

Tabell

Fotografer

Gävles fotografihistoria 1840-1920-talet

De första besöken

Gävles första besök av en daguerreotypist skedde 1844. Då kom porslinsmålaren Wilhelm Heinemann från Stockholm och stannade i några dagar. I en annons från den 17 maj stod att Wilhelm börjat med “porträttering medels daguerreotypi” i “Gästgivaren Herr Nymalms Trädgård” och att prover fanns att se där. Gästgivargården låg sydost om slottet och syns på en karta från 1853. Heinemann hade tidigare rest omkring i Mellansverige och besökt även Falun, som dess första daguerreotypist.

Några år senare, 1846, kom A. Derville från Stockholm till Gävle; han blev efter Heinemann den andre daguerreotypisten som besökte staden. Derville hade i Stockholm utfört porträtt på bland annat kung Oscar I och greve Magnus Brahe.

De relativt tidiga besöken i Gävle av daguerreotypister kan ha berott på de utmärkta förbindelser som segelfartygen erbjöd för resande utefter norrlandskusten, landsvägarna i Sverige var betydligt långsammare och besvärligare att färdas på.

1850-talet

Under 1850-talet skulle många resande daguereotypister besöka Gävle och då skulle även de första lokalborna intressera sig för “daguerreotypien”. Den förste som gjorde ett besök efter Derville var J. L. Levin, han kom 1850 från Stockholm. Den andre var dansken F. F. Seyer. Han var i Gävle 1853 och 1854 och reste därefter vidare norrut efter kusten, ända upp till Umeå.

Handlaren Erik Östman var förmodligen den första lokala bofasta fotografen i Gävle. Han kan ha börjat med att utföra daguerreotyper 1855 och fortsatte sedan med fotografering till åtminstone 1862. Den andre lokale daguerrotypisten var troligtvis A. Skånberg Alex:son som annonserade 1857 och även besökte Söderhamn 1858.

Under tiden besöktes Gävle av två resande danskar: E. Rye (1856) och E. Philipsen (1857-58), de erbjöd troligtvis fotografier på papper för första gången. En resande W. de Renard kom 1857 från Stockholm och erbjöd daguerreotyp-porträtt; han hade tidigare rest runt om i södra och mellersta Sverige och kom ursprungligen från Tyskland.

I och med besöket av J. F. Dahlbom, från Stockholm, år 1859 började introduceringen av det ”riktiga fotografiet” med kollodium glasplåtar och intresset för daguerreotypen minskade; han utförde bilder på “på glas” (ambrotyper) och “på vaxduk” (pannotyper). Även den resande fotografen B. A. Sjöberg som var i Gävle 1859 kan ha utfört ambrotyper och pannotyper då han använde frasen “fotografisk porträttering” i sina annonser.

Fasta ateljéer och visitkort

En av Gävles första permanenta ateljéer öppnades 1860 av A. v. Olschewsky från Stockholm. Då hade det nya fotografiet i formatet visitkortet introducerats. Olschewsky befann sig tillfälligt i Gävle även åren 1861-1864 men slutade slutligen 1866.

Silver- och guldsmeden Carl Johan Kling sysslade en tid med fotografering, kanske åren 1861-62. Hans ateljé kom 1862 att användas av den resande dansken M. Alstrup som stannade till i Gävle även åren 1863, 1865, 1866 och 1867 efter att ha gjort resor norrut.

Samma år, 1862, öppnade K. A. Sjöberg en ateljé i Gävle. Han arbetade där som fotograf fram till 1879, med ett uppehåll efter stadsbranden i Gävle 1869, då han vistades i Falun. Sjöberg tog ett flertal vyer över Gävle stad. År 1863 besöktes Gävle även av två resande fotografer: G. Alstrup (en son till M. Alstrup) och Aug. C. Andresén från Danmark eller Norge.

Kvinnliga fotografer

En en de första kvinnliga fotograferna i Gävle var Amanda Gussander. Hon hade en ateljé i Gävle från 1863 till omkring 1870/71. Fadern var kapten, så Amanda fick chansen att fotograferade många militärer och andra “högreståndspersoner”.

Carolina Svenson, hade en ateljé i Gävle från 1867 till omkring 1877. Hon var född i Stockholm 1839 och arbetade sedan som piga några år. Hon kan sedan ha utbildat sig som fotograf i Stockholm eller Sundsvall. Carolina avled i Stockholm 1877, troligtvis i samband med en barnafödsel, hon blev bara 38 år gammal.

En annan kvinnlig fotograf som avled tidigt var Clara Hollander. Hon hade en ateljé i Gävle 1870-1871, och flyttade sen till Norge och öppnade en ateljé i Fredrikshald (Halden); hon avled där bara 35 år gammal. Clara bodde ett år, 1867-1868, hos målaren Svante Albert Blombergssons familj i Stugsund, Söderhamn. Sonen Johan Eric Blombergsson arbetade som fotograf i Söderhamn omkring 1865 och kan ha lärt upp Clara.

Eduard Möller hade ateljéer i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall under 1860-talet. Han kom ursprungligen från Stockholm och bosatte sig sedan i Eksjö. E. G. Åkerlund från Stockholm reste efter Norrlandskusten åren 1865-1871 och besökte bland annat Gävle och Hudiksvall. Senare reste han till Övre Norrland och besökte Luleå och Piteå. Den resande fotografen Gustaf Ahlborg anlände 1864 till i Gävle. Han hade annonser under alla åren 1864-1866 men kan ha stannat bara kortare tider.

1870-talet

En fotograf som hade en ateljé länge i Gävle var Hjalmar Jansson. Han var aktiv fotograf från 1871 till omkring år 1900 men alternerade även mellan filialer i Sundsvall, Söderhamn och Uppsala. Senare Gävlefotografer som Carl Larsson, Hanna Bergdahl och Bror Mesch arbetade alla som fotografer eller biträden hos Hjalmar.

Andriette Hedberg hade en ateljé i Gävle omkring åren 1871-1878 och även 1885-1886. Ateljén hade tidigare troligtvis används av Clara Hollander och låg i Andriettes fars, grosshandlare Anders Magnus Hedberg, nybyggda gård vid Östra Nygatan. Fadern skänkte 1880 de båda fontänerna vid Rådhusesplanaden.

C. J. A. Malmgren hade en ateljé i Gävle ca. 1875-1880 och en sommarateljé i Bollnäs 1877-1878; han var från början skådespelare och teaterdirektör. John Stenberg började sin karriär i Stockholm på 1860-talet. Från 1876 till, kanske, ca. 1890 hade han en ateljé i Gävle, men han flyttade sedan tillbaka till Stockholm.

Hanna Bergdahl hade en egen ateljé i Gävle omkring åren 1877 till 1904. Hon började arbeta som piga när hon var 15 år och sedan som fotografbiträde hos Hjalmar Jansson, vars ateljé hon tog över. En annan kvinnlig fotograf som var aktiv under 1870-talet var Hulda Jensen (född Malmgren) som började med en ateljé i Stockholm 1877-1879 och var sedan i Gävle 1879-1880. Hon var dotter till fotografen C. J. A. Malmgren och kanske även arbetade tillsammans med honom en tid.

En fotograf från Dalarna, Erik Dahlberg, hade en ateljé i Gävle 1879-1882. Han hade tidigare haft ateljéer på ett flertal orter, den sista var i Uppsala. Erik hade fem söner som också var fotografer, bland annat sonen F. E. Dahlberg var en kort tid i Gävle, se nedan. Den resande fotografen A. T. Dahlqvist hade somrarna 1870 och 1871 en ateljé i Gävle på Norra Trädgårdsgatan Nr. 2.

1880-talet

Fotografen Emma Zetterström var aktiv i Gävle omkring 1880-1881. Hon hade tidigare haft en ateljé i Halmstad och efter Gävle, i ett samarbete med Emma Ståhlberg, en ateljé i Eskilstuna.

Fredrik Renard hade en ateljé i Gävle från 1880 och kanske fram tills han avled 1895. Han var även apotekare och bodde i Stockholm 1865-1880, där han hade en cigarrfabrik, sålde mineralvatten samt drev ett hyrkuskverk. Han kom senare att ha en ateljé tillsammans med sonen Herman Renard som Renard & Son, se nedan.

En fotograf som hade en intressant livshistoria var Robert Axelsson. Han hette ursprungligen Axel Wilhelm Robert Falk och var som ung inblandad i stölder och bedrägerier samt satt i fängelse. Han kom till Gävle 1880 och öppnade en ateljé, där var han aktiv till omkring 1889 då han bosatte sig i Sundsvall.

Den dövstumme fotografen Gustaf Renner hade en ateljé i Gävle ca. 1881-1882. Han reste även runt på landsbygden och besökte bland annat Hybo, Ljusdal, Ytterhogdal, Fågelsjö m. fl. Gustaf hade en bror O. E. Renner som också var fotograf samt även han dövstum.

Carl Berggren hade en ateljé i Gävle åren 1882 – 1885. Därefter öppnade han en ateljé i Uppsala. Carl hade en syster och en bror som också var fotografer.

Elise Ahlgren började som fotograf i Skänninge. Hon flyttade sedan till Gävle där hon hade en ateljé 1883 – 1892. Denna övertogs sedan av Olof Östling (se nedan). En resande fotograf L. C. Jensen använde 1883 Hjalmar Janssons ateljé på Drottninggatan Nr. 23.

Samma år var den Amerikanska Ateliern från Stockholm på besök i Gävle. De framställde de nyintroducerade ferrotyperna i det speciella lilla Gem-formatet. Aug. Andersson var aktiv i Gävle troligtvis någon gång under 1880-talet, omkring 1885. Det är obekant hur länge han var verksam som fotograf.

En fotograf som hade ateljéer på många orter var Gustaf Hallin. Till Gävle kom han 1886 och hade där en ateljé fram till 1888 samt senare också 1890-1891. Han hade även tillfälliga ateljéer i Hudiksvall och Delsbo mellan åren 1899 och 1901. Han var under hela denna tiden skriven som bosatt i Stockholm.

Anne Sofie Carlmark hade en ateljé i Gävle troligtvis bara under några månader år 1889. Hon kom från Åmål och arbetade sedan som fotografbiträde i Uppsala varav hon skolade om sig till sjuksköterska.

Fotografen Carl Larsson hade en lång karriär i Gävle. Han öppnade en ateljé 1888 på Nygatan 26, men flyttade 1893 till Nygatan 32. Fotofirman togs sedan över av sonen Bertel och fanns kvar ända tills 2003. Carls samling av negativ finns nu på Länsmuseet Gävleborg.

1890-talet

Fotografen Borg Mesch öppnade en ateljé i Gävle 1890, men redan 1892 flyttade han till Ockelbo. Han skulle sedan bosätta sig i blivande Kiruna där han är mest känd för sin fotodokumentation av nybyggarsituationen vid förra sekelskiftet.

Fotofirman Renard & Son i Gävle bestod av Fredrik Renard och hans son Herman Renard. De startade 1891/92 och upphörde troligtvis 1895, då Fredrik avled, alternativt då Herman flyttade till Stockholm 1899. De tog bland annat porträtt på Per-Johan Pettersson, avrättad den 17 mars 1893 på fängelsegården i Gävle, för delaktighet i de s.k. Mossbomorden även kallat Alftadramat.

Olof Östling flyttade till Gävle 1893 och tog över Elise Ahlgrens ateljé på Drottninggatan 23. Han lämnade Gävle för Uppsala 1906 och ateljén drevs vidare under hans namn av Lowa Backman, se nedan. Även fem av Olofs söner blev fotografer.

Anna Nordlöw, senare Anna Nordlöw Björk, hade en ateljé från 1894 till 1903. Hon lärde upp flera blivande kvinnliga fotografer, bland annat Ester Eklöf (se nedan) och kanske även Siri Axner som öppnade en ateljé i Sandviken. Siri var troligtvis kusin till Anna; även fotografen Erika Nordin i Enånger var kusin till Anna.

Ateljén “Gust. Ahlström” var verksam i Gävle åren 1893 – 1894. Innehavare var Gustaf Ahlström från Norberg i Västmanland, men den sköttes av hans dotter Märtha Ahlström. Axel Bülund hade en ateljé i Gävle åren 1894-1899 men flyttade sedan till Norge och emigrerade senare till Nordamerika.

K. Fagerlund hade en ateljé från 1894 till omkring 1903. Hans födelsenamn var Karl Nikolaus Fagerlund och han kom närmast från Karlskrona där han hade haft en ateljé från 1886. Elin Carlberg hade en ateljé Gävle från 1895 till omkring 1897, dock behöll hon namnet “Oscar Olsson”.

Ateljén hade tidigare innehafts av just Oscar Olsson och övertogs sedan av Lisa Wetterberg. Ateljén låg i det nybyggda Centralpalatset framför tågstationen i Gävle. Lisa Wetterberg hade ateljén från omkring 1897 till 1902.

Fotografen F. E. Dahlberg (Frans Emanuel Dahlberg) var son till Erik Dahlberg och aktiv i Gävle kanske bara under året 1897, då han stod som fotograf i taxeringskalendern. Troligtvis hade han tagit över Hjalmar Janssons ateljé på Nygatan 26.

Efter sekelskiftet 1900

Esther Eklöf övertog 1901 genom köp fotografen Hjalmar Janssons ateljé på Nygatan 26 och hade den öppen till 1909. Hon hade dess innan troligtvis varit biträde hos fotografen Anna Nordlöw. Fotofirman Lotten Bergh & Co. sköttes av fotograferna Lotten Berg och Elin Eriksson. De hade en ateljé tillsammans i Gävle omkring åren 1902-1911.

Natan Giselson hade en fotoateljé med namnet “Giselsons Atelier” åren 1903 – ca. 1919. Han flyttade sedan till Trönö och fortsatte att fotografera fram till 1930-talet. Karl Rudolph hade en ateljé i Gävle 1903-1908. Han hade tidigare varit verksam i Södertälje och skall ha arbetat hos den kände fotografen Lars Larsson i Stockholm.

En som specialiserade sig på att fotografera militärer var Karl Stein (K. Stein). Han hade en ateljé i Gävle 1903-1905 och även 1912. Han var också mycket i Sollefteå Läger och hade ateljéer i Örnsköldsvik och Östersund, där han sedan bosatte sig.

Elvira Karlberg hade ateljéer i Gävle och Sandviken omkring åren 1904 till 1907, men denna tid är osäker; hon kan ha arbetat som fotograf kanske bara något år. Ateljén Joh. Westlund var troligtvis öppen 1904 till 1911. Fotografen hette Johannes Westlund och var uppvuxen i Skogs socken. Hjalmar Peterson öppnade en ateljé i Gävle 1905 som kan ha varit aktiv ända tills 1910-talet; senare hade han en ateljé i Älvkarleö.

Fotografen Lowa Backman övertog Olof Östlings ateljé i Gävle 1906/07 men hon fortsatte att använda namnet “Östling” på sin ateljé och var aktiv fram till omkring 1920-30-talen. Anton Sjögren hade en ateljé på Brynäs i Gävle åren 1907-1908, han flyttade sedan till Västervik. Ateljén på Nygatan 26, som tidigare innehafts av Esther Eklöf, övertogs av Klara Hacksell som hade den aktiv åren 1903-1915.

1910 – 1920-talen

Gustaf Reimers flyttade 1904 från Ljusdal till Gävle, då var han 19 år. Han skall då ha börjat som fotografbiträde hos fotografen Karl Rudolph. Efter det att Karl avlidit i februari 1908 övertog Gustaf hans ateljé på Nygatan 15. År 1910 byggde Gustaf en filialateljé i Kungsbäck utanför Gävle. Den revs sedan och ersattes av en fin villa som Gustaf byggde och där han även hade en ateljé. Han flyttade sedan 1946 till Ludvika.

Efter att ha praktiserat hos hovfotografen Ateljé Jaeger i Stockholm flyttade Berna Roth 1910 till till Gävle. Hon började arbeta som fotografbiträde men öppnade en egen ateljé omkring 1911. Berna Roth arbetade som fotograf fram tills hon avled 1956. Hennes ateljé fanns kvar till 1964 och drevs då av hennes tidigare assistent Aina Rask.

Fotografen Joh. Johnson (Johannes Jonsson) hade troligtvis en ateljé i Gävle från 1915 till omkring 1924.
Sven Th. Sätervall flyttade från Hudiksvall till Gävle 1916 och öppnade en ateljé med namnet “Sätervall”. Han använde en ateljé på Nygatan 26. Efter några år flyttade Sven vidare till Kinna i Västergötland 1919.
Fotografen Frida Hall var etablerad i Gävle 1918 – 1925. Hon hade tidigare innehaft en ateljé i Nyköping 1903 – 1916.

Lars Eriksson

 

rosett_lower