Om

hand_vanster_inter

Om denna sida

hand_hoger_inter

Denna sida var från början tänkt att bara innehålla information om äldre fotografer i Hudiksvall, men den har nu utökats till att innefatta även fotografer som varit  verksamma i de två landskapen i Gävleborgs län: Hälsingland och Gästrikland. Information tillförs kontinuerligt; för en del orter kan det finnas komplett information och för andra finns till vidare bara minimalt med data. En fotografs placering (kategori) till en viss ort är baserad på vart han varit verksam den längsta tiden och om han varit fast bosatt på orten.

I undantagsfall kan en fotograf kategoriseras på flera än en ort, om han verkat en längre tid på flera ställen. En fotograf betraktas som “resande” om han ej varit bosatt på en viss ort (enligt kyrkböckerna) utan bara vistats där en kortare tid. “Årtal” listar alla fotografer, fasta och resande, som varit verksamma ett visst årtionde. Kompletterande information och rättelser tages tacksamt emot, antingen som en kommentar under respektive fotograf eller som ett kontaktmeddelande.

hand_vanster_inter

Om Mig

hand_hoger_inter

Jag har fotografer sedan skolåldern och efter att blivit provat på äldre fotografiska processer började intresset vakna för de pionjärer som verkade inom fotografins första år. Jag upptäckte att väldigt lite information fanns om äldre provinsiella fotografer och att de behandlats som ointressanta av kulturvårdande institutioner. Jag började forska i tidiga fotografer från Hudiksvall och fick tillgång till Hälsinglands museum arkiv och det tackar jag för. Intresset har nu växt och jag försöker få fram information om fotografer som verkat i flera orter i Hälsingland.

 

Lars Eriksson

 

glasogon_inter