Enånger

Eric Nordlöw var född i Tosätter i Enånger och började sin karriär som fotograf i Sundsvall från 1864. Han besökte hemorten, kanske under sommarmånaderna, fotograferade miljöer och tog porträtt på personer där under 1860-1870-talen. Anders Bergström hade troligtvis Enångers första fotoateljé, även fast han aldrig blev officiellt skriven som fotograf. Han fotograferade under 1870-1880-talen och var samtidigt verksam som målare och finsnickare.

Erika Nordin var verksam i Enånger från slutet av 1890-talet till omkring 1930-talet. Erika fotograferade förutom porträtt och gruppbilder på människor även topografiska motiv runt Enånger. Erika hade en dotter Tekla Svenson som var fotograf under 1930-1940-talen.
Walborg Rosin hade en ateljé i Enånger från omkring 1907 till början av 1930-talet. Hon hade gått i lära som fotografbiträde i Umeå och Sollefteå innan hon etablerade sig i Enånger.

 

Fotografer aktiva i Enånger ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Eric Nordlöw 1864 1875
Anders Bergström 1870-tal 1800-tal
Erika Nordin ca.1896 ->
Walborg Rosin ca.1907 ->
Tekla Svenson   ->

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)