Torsåker

Fotografen “J. W. Nordström” från 1880-talet kan vara den samma som Johanna Wilhelmina Nordström, dotter till fotografen L. A. M. Nordström i Hudiksvall. Anders Olsson började sin yrkesbana i Ovanmyra i Dalarna under 1890-talet men etablerade sig sedan i Torsåker åren 1901 – 1905 och sedan i Sandviken 1905 – 1920, med fortsatt filial i Torsåker.

Alma Ericson tog över Anders Olssons ateljé 1905 och fram till 1907. Hon hade dessförinnan varit biträde hos honom. Hilda Karlström kom inflyttad från Chicago 1901 där hon varit fotograf. Hon hade sedan en ateljé i Torsåker fram till 1920, men kan kanske klassas mera som en “bygdefotograf” är yrkesfotograf. Det samma gäller William Eriksson som skall ha tagit över utrustningen från Hilda. William var även bygdeforskare.

Torsåker är en tätort i Hofors kommun och kyrkbyn i Torsåkers socken. Torsåker var under många århundraden centrum för Gästriklands bergslag. Någon by med namnet Torsåker är inte känd. Kyrkbyn heter Solberga. (Wikipedia)

 

Fotografer aktiva i Torsåker ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1870 1880 1890 1900 1910 1920
J. W. Nordström 1880-tal
Anders Olsson 1896 1905
Hilda Carlström 1901 ca.1920
Alma Ericson ca.1905-07
William Eriksson ca.1920->

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)