Glösbo

Johan Schön var född i Rengsjö och hade ateljéer i Glösbo och Rengsjö fram tills han flyttade till Järvsö 1875. Maria Eriksson bodde i Rengsjö men hade en ateljé i Glösbo från omkring 1900 tills hon avled 1910. Lilly Carlgren kanske tog över Marias ateljé 1910 till 1917. Predikanten D. A. Jakobsson från Mobodarna hade en ateljé i Glösbo under 1910-talet. Det har funnits en fotograf Alma Öberg som hade en ateljé i Glösbo under 1910-20-talen, tyvärr så vet vi inte så mycket om henne ännu.

 

Fotografer aktiva i Glösbo ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Johan Schön Järvsö 1872-75
Maria Eriksson Rengsjö 1900 1910
Lilly Carlgren 1910-17
D. A. Jakobsson Söderhamn   1912 1920-tal
Alma Öberg 1910-tal 1920-tal

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)