Fotografer i Hälsingland och Gästrikland

från 1840-tal till 1920-tal

Denna sida handlar om Hälsinglands och Gästriklands fotografihistoria och om de fotografer som varit verksamma under 1800-talet samt det tidiga 1900-talet. Samtidigt beskrivs olika fotografiska processer samt allmän fotografisk historia. Ny information fylls på kontinuerligt.

För fotografer i resten av Sverige, se: Fotografregistret.se.

Senaste uppdaterade fotograferna