Sandviken

Sandviken besöktes av resande obekanta fotografer som dokumenterade bland annat järnverket m. m. En av de första ateljéer som använde namnet “Sandviken” var Sandvikens Atelier, som möjligen kan ha innehafts av Carl Larsson från Gävle under 1880-talet. Han skulle senare komma att en filial i Sandviken från omkring 1899, hur länge är okänt.

Herman Hellbom hade en av de första fasta ateljéerna, från 1897 till 1899. Han följdes av Maria Larsson som var aktiv från 1899 och till senare delen av 1910-talet. Siri Axner hade ateljé från ca. 1900 (eller senare) och fram till 1910-talet. Anna Nordlöw från Gävle hade en filial omkring åren 1900-1902. Denna togs över av Åhs Atelier 1902, som sedan flyttade till Arbrå 1904.

Svea Hanson hade en ateljé åren 1903-1907 och Elvira Karlberg från Gävle hade en filial 1904-1907. Anders Olsson kom inflyttad från Torsåker 1905 och skulle vara aktiv fram tills han avled 1920. Signe Kihl öppnade 1907 men sålde ateljén 1912 till “Signe Kihls Eftr.” som drevs av Ingeborg Hammarström (gift Wielbass) fram till senast omkring 1924.

 

Fotografer aktiva i Sandviken ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1880 1890 1900 1910 1920
Sandvikens Atelier 1880-tal
Herman Hellbom 1897-99
Maria Larsson 1899 1910-tal
Carl Larsson Gävle ca.1899
Siri Axner ca.1900 1910-tal
Anna Nordlöw Gävle ca.1900-02
Åhs Atelier Arbrå 1902-04
Svea Hanson 1903-07
Elvira Karlberg Gävle ca.1904-07
Anders Olsson Torsåker ca.1907 ca.1920
Signe Kihl 1907 1912
Signe Kihls Eftr. ca.1912 ca.1924

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)