Carl Larsson (Gävle)

Fotografen Carl Larsson hade en lång karriär i Gävle. Han öppnade en ateljé 1888 på Nygatan 26, men flyttade 1893 till Nygatan 32. Fotofirman togs sedan över av sonen Bertel och fanns kvar ända tills 2003. Carls samling av negativ finns nu på Länsmuseet Gävleborg.

Biografi

Stockholm 1866 – 1888

Carl Johan Larsson föddes den 4 maj 1866 i Klara församling, Stockholm. Fadern var Lars Johan Larsson (född 1823), dräng i Klara, och modern var Brita Sofia Larsson (född Schefting 1828). Fadern befann sig några år på Allmänna arbetsinrättningen i Katarina församling på Södermalm och stod sedan som “vistelse okänd” från omkring 1871. Modern blev ensamstående med barnen Carl samt en fosterson; hon försörjde sig som näringsidkare med en egen handelsbod.

Mellan 1883-1885 arbetade Carl som fotografbiträde och bodde tillsammans med modern på olika adresser på Norrmalm. När han var 20 år, 1886, flyttade Carl till Storgatan 139 i Södertälje och öppnade en ateljé (se nedan). Där var han bosatt fram till 1888 då han flyttade till Gävle.

Gävle 1888 – 1936

I Gävle började Carl arbeta som fotograf hos, och tog delvis över, fotografen Hjalmar Janssons ateljé på Nygatan 26; han var även bosatt på samma adress. Samma år gifte han sig också med Ida Pettersson (född 1867 i Stockholm). De fick sonen Karl Bertil 1889, han avled dock efter ett år och hustrun avled sedan 1892.

Carl flyttade 1892 till ett nybyggt hus på Nygatan 34 och gifte om sig samma år med Anna Lovisa Eriksson (född 1864 i Gävle). De fick sonen Karl Bertel 1894, dottern Anna Inez Birgitta 1896 och sonen Bengt Karl Olof 1899.

Carl var fotograf i Gävle en bit in på 1930-talet och hade under tiden även hjälp av sina barn i att sköta ateljén. Dottern Inez var kopist och skötte ekonomin; Bengt var klichémakare och pressfotograf; äldsta sonen Bertel tog 1930 officiellt över ateljén och fotofirman (DigitaltMuseum).

Hustrun Anna Lovisa avled 1930 och Carl gifte om sig 1936 (70 år gammal) med Katerina Frid och de flyttade till Uppsala. Carl Larsson avled när han var 82 år den 17 februari 1947 i Uppsala. Nedan finns två porträtt på Carl Larsson: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.B1262 och Nr. XLM.CLP003109. Se även Porträttfynd Nr. 31039, Nr. 71117 och Nr. 31040.

 

Porträtt på Carl Larsson, 1890-1900-tal, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.B1262.

 

Porträtt på Carl Larsson, Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB, 1920, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CLP003109.

Fotografkarriär och ateljéer

Formativa år, Stockholm ca. 1883 – 1886

Carl skall 1883, då han var 17 år, börjat som “plåtputsare” (troligtvis lärling) hos fotografen A. W. Malmberg i Stockholm (DigitaltMuseum). Från omkring samma år stod Carl skriven med yrke som fotografbiträde i Stockholm. Under åren 1885-1886 skall han arbetat som anställd fotograf hos Robert Roesler på Drottninggatan varefter han flyttade till Södertälje (DigitaltMuseum). Det finns ett porträtt på Carl taget i Robert Roesler ateljé (Porträttfynd Nr. 31040).

Södertälje 1886 – 1888

På hösten 1886, då han var 20 år, flyttade Carl till Södertälje och öppnade där sin första egna ateljé. Den låg enligt visitkorten på Storgatan 139. Två år senare, 1888, flyttade han till Gävle.

Gävle 1888 – 1892 (Nygatan 26)

Carl kom inflyttad från Södertälje till Gävle på våren 1888 och öppnade en ateljé. Han hade en första annons om en ateljé på Nygatan Nr. 26 i april samma år (Norrlandsposten 1888-04-13). Han tog över ateljén efter fotografen Hjalmar Jansson som då befann sig i Söderhamn och Sundsvall men som troligtvis var ägare till ateljén i Gävle.

Det finns information om att Carl befann sig i Gävle redan 1887 och varit biträde/assistent åt Hjalmar men det finns inte noterat i några församlingsböcker (artikel i Gefle Dagblad den 2 juni 2008). Fotografen Borg Mesch flyttade till Gävle 1890 och skall en tid varit fotograf/fotografbiträde hos Hjalmar Jansson, alternativt arbetat tillsammans med Carl.

 

Carl Larsson annons i Norrlandsposten 1888-04-13.

 

Ateljén på Nygatan 26, exteriör, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL000778 (detalj).

 

Ateljén på Nygatan 26, interiör, till höger står Carl Larsson, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. 021035592966.

Gävle 1892 – 1930 (Nygatan 34)

I april 1892 flyttade Carl sin ateljé från Nygatan 26 till Nygatan 34 (Norrlandsposten 1892-03-30); han bosatte sig även där. Huset var nybyggt och “löjtnant Pousettes nya hus”. På framsidan av Gävle Adresskalender från 1894 finns en interiörbild av ateljén (se bild nedan); någon exteriörbild har ej kunnat hittas bara en ritning på huset. Carl hade 1896 en dispyt med fotografen Anna Nordlöw angående äkta platina bilder, se vidare om henne.

Carl hade många anställda i ateljén, nedan finns en bild från början av sekelskiftet 1900 där alla personal, 15 st, är samlade. Carl själv sitter och tittar på en bild längst till höger. Ateljén genomgick en reparation och ombyggnad 1901 “för arbetslokalernas utökning” (Norrlandsposten den 1901-04-27). Enligt en notis elektrifierades ateljén i slutat av 1901 (Norrlandsposten 1901-12-24).

Huset byggdes om 1912 i en mera avskalad nyklassicistisk stil till den form det har idag (Stadsbyggnadskontoret Gävle). Samtidigt byggdes ateljén om och fick de karakteristiska stora, nästan vertikala, fönstren (se bild nedan).

Någon interiörbild från ateljén efter ombyggnaden har ej hittas. Delar av fotoutrustningen skall finns bevarade på Länsmuseet Gävleborg. Enligt visitkorten skall det även funnits en filialateljé på Södra Sjötullsgatan 12, kanske under 1910-talet. Förutom porträtt tog fotofirman även reklam- och industribilder samt pressbilder genom samarbete med tidningar i Gävle.

 

Carl Larsson annons i Norrlandsposten 1892-03-30.

 

Interiör från Carl Larsson ateljé på Nygatan 34 från 1894, Adresskalender Gefle stad 1894.

 

Interiör från ateljén på Nygatan 34 med personalen samlad från början på sekelskiftet 1900, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL000152.

 

Ritning på det nybyggda huset på Nygatan 34 från 1891. På taket finns antyda streck där ateljéfönstren skulle komma att vara. Stadsbyggnadskontoret Gävle kommun.

 

Exteriörbild på Carl Larssons ateljé på Nygatan 34 efter 1912, DigitaltMuseum, Länsmuseet Gävleborg Nr. XLM.CL001087.

Sandviken 1890-tal (filial)

Carl måste ha haft en ateljé, kanske en filial, i Sandviken under 1890-talet. Det finns visitkort med hans namn därifrån som har en utformningen som på 1890-talet. På baksidan av korten står “Sandvikens Atelier” samt “Telefon Gefle No. 357”. Det finns även kort med enbart namnet “Sandvikens Atelier”. Enligt Svenska Fotografers Förbund skall filialen ha funnits 1899 (FRG).

Bomhus 1917 (filial)

Enligt en uppgift (Länsmuseet Gävleborg) skall Carl haft en annons i adresskalendern för Gävle 1917 där han gjorde reklam för sin ateljé i Bomhus. Enligt samma källa skall en Albin Lövqvist köpt ateljén av Carl Larsson 1928; ateljén skall ha legat på Järvstavägen 2. Det verkar inte finnas några visitkort av Carl Larsson med ortnamnet Bomhus.

Gävle 1930 – 2003

Carls son Bertel tog 1930 över som ägare till fotofirman och den ombildades till aktiebolag med namnet Carl Larssons Fotografiska Atelier AB. Carl själv skall ha varit aktiv fotograf fram till 1934, han flyttade sedan 1936 till Uppsala där han avled 1947, 81 år gammal.

Företaget övertogs 1970 av de två anställda Stig Strand och Bengt Rosvall, som i slutet av 1980-talet blev ensam ägare. Firman avvecklades sedan 2003. Alla ovanstående information kommer från Länsmuseet Gävleborg och en artikel i Gefle Dagblad den 2 juni 2008.

Porträtt

Visitkort Södertälje: 1886 – 1888

Kort av medeltjock kartong i orange, gul, vit eller svart färg. Till vänster nedtill står i skrivstil texten “Carl Larsson” och till höger med versaler “Södertelje”. På baksidan står texten “Carl Larsson, Storgatan 139, Södertälje”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 103144 och Nr. 198624.

 

Visitkort Gävle Typ 1: 1888 – 1892

Kort av medeltjock kartong i rosa, gul eller vit färg och raka hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil texten “Carl Larsson” och till höger med versaler “Gefle”. På baksidan står “Carl Larsson, Gefle, Nygatan 26”.

 

Visitkort Sandviken: ca. 1892 – 1890-talet

Kort av medeltjock kartong i gul eller vit färg. Till vänster nedtill står i skrivstil “Carl Larsson” och till höger “Sandviken”. På baksidan står “Sandvikens Atelier. Telefon Gefle No. 357”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 38645 och Nr. 122966.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1892 – 1890-talet

Kort av medeltjock kartong i vit, gul eller beige färg. Till vänster nedtill står i skrivstil “Carl Larsson” och till höger “Gefle, Nygatan 34”. På baksidan står “Carl Larsson, Nygatan 34, Tele No. 357”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg Nr. XLM.U03561.

 

Visitkort Gävle Typ 3: 1892 – 1900-talet

Kort av tjock kartong i grå, vit, gul eller beige färg. Till vänster nedtill står “Carl Larsson” och till höger “Gefle, Nygatan 34”. På baksidan står ”Carl Larssons Fotografiska Atelier, Gefle, Nygatan 34, Riks. Tel. Silvermedalj Gefle 1901”.

 

Visitkort Gävle Typ 4: 1900 – 1910-talet

Kort av tjock kartong i brun färg och raka hörn. Till vänster står “Carl Larsson” och till höger “Nygatan 34, Gefle”. På baksidan står ”Carl Larsson, Nygatan 34, Rikstel. 357, Söd. Sjötullsgatan 12, Rikstel. 367, Fotograferar även i Elektriskt ljus”.

 

Visitkort Gävle Typ 5: 1910 – 1920-tal

Kort av tjock kartong i grå, vit eller beige färg och raka hörn. Till höger nedtill står “Carl Larsson” och “Gefle”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 232141 och Nr. 110551.

 

Gruppbilder

Nedan finns exempel på två gruppbilder tagna av Carl Larsson: ”Grupporträtt av officerare på Laxön”, 1891, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014802; ”Personal vid Uppsala – Gävle Järnväg, UGJ”, 1910-talet, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAK04086.

 

”Grupporträtt av officerare på Laxön”, foto: Carl Larsson, 1891, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014802.

 

”Personal vid Uppsala – Gävle Järnväg, UGJ”, foto: Carl Larsson, 1910-talet, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAK04086.

Övriga bilder

Nedan finns två övriga bilder: “Nedläggning av spårvagnsräls på Nygatan. 1909”, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL000369; “Forsbacka jernverk. Masugnskransen.”, foto: Carl Larsson, 1920-talets början, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.B84-1205.

 

“Nedläggning av spårvagnsräls på Nygatan. 1909”, foto: Carl Larsson, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL000369.

 

“Forsbacka jernverk. Masugnskransen.”, foto: Carl Larsson, 1920-talets början, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.B84-1205.

Topografi och vyer

Topografi

Nedan finns två topografiska bilder tagna av Carl Larsson: “Orsa järnvägshotell”, Tekniska museet, DigitaltMuseum Nr. TEKA0124032; “Vinterlandskap över Gävle med brandstationen i bakgrunden.”, foto: Carl Larsson, 1910-talet, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAA02456.

 

“Orsa järnvägshotell”, foto: Carl Larsson, Tekniska museet, DigitaltMuseum Nr. TEKA0124032.

 

“Vinterlandskap över Gävle med brandstationen i bakgrunden.”, foto: Carl Larsson, 1910-talet, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAA02456.

Photographicum

”Photographicum Gefle” är en mapp innehållande 10 st fotografier med nio Gävlemotiv samt ett Älvkarlebymotiv som producerades av Carl Larsson år 1900 eller i samband med Gefleutställningen 1901 (Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U09133).

 

“Hamnen”, ”Photographicum Gefle”, Carl Larsson, ca.1900.

 

“Östra Drottninggatan”, ”Photographicum Gefle”, Carl Larsson, ca.1900.

Arkiv

I Länsmuseet Gävleborgs samlingar skall finns uppskattningsvis en miljoner glasplåtar, negativ och bilder som ingår i hovfotograf Carl Larssons samling, vilken förvärvades av museet 1995 (Länsmuseet Gävleborg). På DigitaltMuseum finns ca. 3200 bilder utlagda.

Källor

Litteratur

  • Marianne Kindgren: “Carl Larsson Kunglig Hovfotograf”, Länsmuseet Gävleborg.
  • Läddikan Nr. 1, 2000, Länsmuseet Gävleborg.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

 

 

1 tanke på “Carl Larsson (Gävle)”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.