Ljusdal

A. O. Nordin, från Bergsjö, hade en tillfällig ateljé i Ljusdal från omkring kanske 1872. Hur länge han var där är osäkert kanske till början av 1880-talet; han var aldrig skriven i Ljusdal. L. Larsson, från Rättvik, hade också en tillfällig ateljé, 1879, han hade året innan varit i Bollnäs. Den resande fotografen O. E. Renner, som reste runt i Södra Norrland åren 1872-1883, besökte troligtvis även Ljusdal.

A. Andersson, som egentligen hette Anders Hjort, var född i Ljusdal och blev en resande fotograf i bl.a. Härjedalen och Dalarna. Han flyttade 1886 till Särna.

C. E. Rehnström började sin karriär i Bollnäs under 1870-talet och flyttade sedan till Ljusdal 1884, där han öppnade Ljusdals första fasta ateljé. Han var verksam i till omkring 1912 när sonen Helmer Rehnström officiellt tog över ateljén

J. O Wiklund, fotograf i Hudiksvall, öppnade en filial i Ljusdal, troligtvis, 1886. Ateljén sköttes 1888 av en föreståndarinna fru Strandstedt; hur länge filialen var öppen är osäkert, kanske till 1890/91.

Maria Sundberg hade en ateljé från omkring början av 1890-talet fram till 1910-talet; hon var född i Ljusdal och utbildade sig som fotograf i Stockholm. Agda Wiman var verksam från 1893 och fram till slutet av 1910-talet; troligtvis hade hon ett samarbete med Maria Sundberg. En fotograf J. Jonsson från Härjedalen hade en ateljé i Ljusdal omkring 1890-1900.

Kila-Jonas Andersson var fotograf i Ljusdal från 1910-talet till omkring 1930-talet; han hade inte någon kommersiell fast ateljé utan var en så kallad “bygdefotograf”. Rehnströms Atelier innehades av Helmer Rehnström, officiellt från omkring 1912, då han tog över verksamheten efter fadern C. E. Rehnström. Helmer var aktiv fotograf fram till 1940-talet.

 

Fotografer aktiva i Ljusdal ungefärlig tidsperiod (i blått).
Fotograf Hemort 1870 1880 1890 1900 1910 1920
A. O. Nordin Bergsjö 1872-76
O. E. Renner   ca.1872
A. Andersson   1878 1886
L. Larsson Rättvik 1879
C. E. Rehnström 1884 1912
J. O. Wiklund Hudiksvall 1886 ca1890
Maria Sundberg 1891 (1984) 1910-tal
Agda Wiman 1893 1910-tal
J. Jonsson Glöte ca1890-tal 1900-tal  
Kila-Jonas Andersson   1910-tal – >
Rehnströms Atelier 1912 1920-tal

(kursiv text anger att fotografen står beskriven under en annan ort)