O. E. Renner (Resande)

Fotografen O. E. Renner hade ateljé i Bollnäs 1876-1882, och kanske i Gävle, men han reste främst runt i södra Norrland och fotograferade ortsbefolkningen. Han började sin karriär i Stockholm och var även på Gotland. Otto var dövstum i likhet med sin yngre bror fotografen Gustaf Renner.

 

Biografi

Stockholm 1836 – 1871

Otto Edvard Renner föddes den 4 december 1836 i Klara församling, Stockholm. Fadern var Herman Julius Renner (född 1805 i Stockholm), notarie/sekreterare, och modern var Eva Olivia Linderberg (född 1814 i Grangärde). Otto hade en äldre syster Julia Olivia (född 1833) och kom att få två yngre bröder: August Julius (född 1840) och Johan Gustaf (född 1842) (fotografen Gustaf Renner); alla syskonen var dövstumma.

Efter att tidigare bott i Klara och Katarina församlingar i Stockholm flyttade familjen 1852 till Maria Magdalena och kvarteret Katthuvudet, Otto var då 16 år och bokhållarelev, modern avled sedan 1858. Otto skall sedan ha gått på Konstakademin i Stockholm 1860 samt åren 1862-1863; han stod också 1866 skriven som akademielev (se Konstnär nedan). Han ändrade 1868 inriktningen och började med fotografering, då boendes hos familjen i kvarteret Fatbursholmen, Katarina församling.

Stockholm 1872 – 1876

När Otto var 35 år, 1872, bodde han på Norrlandsgatan Nr. 25 i Adolf Fredrik församling och var fotograf med egen ateljé. Då eller kanske senare var även brodern Gustaf Renner bosatt hos honom. Otto gifte sig 1874 med Sofia Gustafsson Fjellstedt (född 1835) och de flyttade sedan till Gävle 1876.

Gävle/Bollnäs 1876 – 1882

I Gävle bosatte sig paret i Kvarter Nr. 2 på gården Nr. 70 och Otto öppnade en egen ateljé. Sonen Otto Gustaf Frithiof föddes 1876 och var i likhet med fadern också dövstum. Familjen var bosatt i Stockholm 1878-1880, men flyttade därefter till Bollnäs. Där hade Otto en ateljé och hustrun arbetade på Dövstumsanstalten. Han blev i juli 1879 förklarad omyndig av Regeringsrätten i Stockholm (Göteborgsposten 1879-07-30).

I kyrkböckerna står en notering om att han en tid skulle ha varit “sinnesrubbad”, det kanske var tidens syn på handikappade. Men situationen förvärrades troligtvis sedan av att sonen avled 1882 i “nervfeber”, han var då bara 6 år. Otto och hustrun flyttade senare samma år till Norrbärke i Dalarna.

Norrbärke/Vadstena 1882 – 1886

I Norrbärke bosatte de sig på fattiggården där hustrun blev husmoder, Otto beskrevs nu som “sinnesrubbad” och vistades en tid på Konradsbergs hospital, som var ett mentalsjukhus i stadsdelen Marieberg i Stockholm. Han verkar ha bättrat på sig för de flyttade till Vadstena 1884. Mellan 1884-1886 var Otto fotograf i Vadstena, därefter återvände de till Stockholm.

Stockholm 1886 – 1910

I Stockholm bodde Otto och hustrun i Gamla stan och åter finns en anteckning om att Otto skulle ha befunnit sig på Konradsbergs hospital. Han stod då fortfarande skriven som fotograf och 1905-1910 var de fortsatt bosatta i Gamla stan. Otto Edvard Renner avled där när han var 74 år den 25 oktober 1910.

Nedan finns, till vänster, ett porträtt på Otto Edvard Renner (Porträttfynd Nr. 26236) samt till höger ett dubbelporträtt på Otto (t.h.) och hans bror fotografen Gustaf Renner (t.v). Bild från Ovanåkers Hembygdsförening/Edsbyns Museum, DiBiS Nr. OBX01314.

Längst ned finns ett dubbelporträtt från 1857 på syskonen Julia Olivia Renner och Otto Edvard Renner, tagen när Otto var 21 år. Detta är en tidig ambrotyp tagen av den finska fotografen Fritz Hirn (se nedan). Arbetarmuseet Werstas, Dövmuseet, Finland, Nr. KUM_KuÅ_457. Fler bilder på Otto finns i “De dövas historia”, se Källor nedan.

 

Porträtt på O. E. Renner, foto: C. F. Linge & Co, Stockholm, Porträttfynd Nr. 26236.
Porträtt på O. E. Renner, foto: C. F. Linge & Co, Stockholm, Porträttfynd Nr. 26236.

 

Gustaf Renner och Otto Edvard Renner, fotograf okänd, Ovanåkers Hembygdsförening/Edsbyns Museum, DiBiS Nr. OBX01314.
Gustaf Renner och Otto Edvard Renner, fotograf okänd, Ovanåkers Hembygdsförening/Edsbyns Museum, DiBiS Nr. OBX01314.

 

Syskonen Julia O. Renner och Otto E. Renner, foto: Fritz Hirn, ambrotyp, 25/8 1857, Arbetarmuseet Werstas, Dövmuseet, Finland, Nr. KUM_KuÅ_457 (editerad).
Syskonen Julia O. Renner och Otto E. Renner, foto: Fritz Hirn, ambrotyp, 25/8 1857, Arbetarmuseet Werstas, Dövmuseet, Finland, Nr. KUM_KuÅ_457 (editerad).

Konstnär

Otto studerade som konstnär innan han blev fotograf. Han gick på Konstakademin i Stockholm 1860 och 1862-1863. Otto utförde främst landskapsmålningar och teckningar, han utförde bland annat en serie målningar från Dalsland (Wikipedia). Fyra teckningar av Otto finns på Nationalmuseum i Stockholm samt en fartygsmålning på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

 

“Passagerarhjulangfartyg”, Otto Renner, 1860, 670 x 840 mm, oljemålning på duk, Sjöhistoriska museet, DigitaltMuseum Nr. S 0221.
“Passagerarhjulångfartyg”, Otto Renner, 1860, 670 x 840 mm, oljemålning på duk, Sjöhistoriska museet, DigitaltMuseum Nr. S 0221.

 

“Skogslandskap med sjö och herrgård”, Otto Renner, Dalsland juli 1862, teckning, 22,9 x 33,6 cm, Nationalmuseum Nr. NMH 539/1892, Europeana Collections.
“Skogslandskap med sjö och herrgård”, Otto Renner, Dalsland juli 1862, teckning, 22,9 x 33,6 cm, Nationalmuseum Nr. NMH 539/1892, Europeana Collections.

 

“Skogskantad älv med drivtimmer”, Otto Renner, Fryksdalen Wermland, aug. 1860, teckning, 16,8 x 23,2 cm, Nationalmuseum Nr. NMH 538/1892, Europeana Collections.
“Skogskantad älv med drivtimmer”, Otto Renner, Fryksdalen Wermland, aug. 1860, teckning, 16,8 x 23,2 cm, Nationalmuseum Nr. NMH 538/1892, Europeana Collections.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Det kan antas att Otto (och även brodern Gustaf Renner) tidigt kom i kontakt med fotografyrket. Den ambrotyp som finns ovan med porträtt på Otto och hans syster Olivia är från 1857 och tagen, som nämnts tidigare, av den finske fotografen Fritz Hirn (1834-1910). Han var gift med den döva fotografen Maria Hirn (1840-1923); de hade ateljéer i Helsingfors och Åbo tillsammans. Hon kände bröderna Otto och Gustaf Renner och de skall ha byt erfarenheter med varandra vad gäller fotografering (Dövas historia, s. 90)

Stockholm ca. 1868 – 1871

Från omkring 1868 stod Otto skriven som fotograf, tidigare hade han utövat konstnärsyrket (se Konstnär). Han kan då ha varit anställd hos någon fotograf men det finns visitkort som kan vara från slutet av 1860-talet och som det på baksidan står “Fotografi af Otto Renner från Stockholm” (se Porträtt nedan).

Stockholm 1872 – ca. 1876

I mars 1872 öppnade Otto en ateljé på Malmtorgsgatan Nr. 8 i Klarakvarteren, vid södra utgången av nuvarande Gallerian i centrala Stockholm (Dagens Nyheter 1872-03-18). På visitkorten stod då “O. E. Renner”. Redan då måste Otto ha börjat som resande fotograf, då han bevisligen besökte bland annat Ljusdal och Fågelsjö (Los) åren 1872/1874 (se nedan).

Från 1873 bodde brodern Gustaf Renner hos Otto. Brodern var då bildhuggare men han skulle sedan även bli fotograf, troligtvis utbildad av sin äldre bror. Otto flyttade 1876 till Gävle och brodern Gustaf skulle följa efter 1877.

 

O. E. Renner annons i Dagens Nyheter 1872-03-18.
O. E. Renner annons i Dagens Nyheter 1872-03-18.

Gävle/Bollnäs/Alfta 1876 – 1882

I Gävle bosatte sig Otto 1876 i Kvarter Nr. 2 på gården Nr. 70; om han hade någon fast ateljé i Gävle och vart den i så fall låg är obekant. Det verkar i alla fall inte finnas några visitkort av honom med ortnamnet Gävle, inte heller några annonser i Gävles tidningar. Däremot annonserade han i Bollnäs Tidning om han den 27 juli 1876 skulle öppna en ateljé hos Olof Isberg, bonde i Säversta i Bollnäs (Bollnäs Tidning 1876-08-05). Ateljén var öppen alla dagar mellan kl. 2 och 7 på e. m., kostnaden för ett dussin visitkort var från 5 kr. Otto planerade att stanna till den 15 augusti (Bollnäs Tidning 1876-08-12).

Efter besöket i Bollnäs gjorde han ett kort uppehåll i Alfta, då hos “Erik Olsgård” (Bollnäs Tidning 1876-08-26). Han planerade att stanna i Alfta till den 1 september. På visitkorten med proveniens från Bollnäs och Alfta står enbart “O. E. Renner, Stockholm”. Otto var åter 1878 i Bollnäs och hade igen lokalen hos Olof Isberg i Säversta, med början den 24 juni till och med den 5 juli (Bollnäs Tidning 1878-06-22). Om han även var i Bollnäs 1877 eller om han befann sig någon annanstans är obekant. Åren omkring 1878-1880 var han enligt kyrkböckerna åter bosatt i Stockholm, men återvände igen senare till Bollnäs 1880-1882. Där blev Otto skriven som fotograf och bosatt i Hamre Nr. 1. Troligtvis reste han runt i trakterna och fotograferade; han lämnade sedan Bollnäs 1882.

 

O. E. Renner annons i Bollnäs Tidning 1876-08-05.
O. E. Renner annons i Bollnäs Tidning 1876-08-05.

 

O. E. Renner annons i Bollnäs Tidning 1876-08-26.
O. E. Renner annons i Bollnäs Tidning 1876-08-26.

 

O. E. Renner annons i Bollnäs Tidning 1878-06-22.
O. E. Renner annons i Bollnäs Tidning 1878-06-22.

Norrbärke 1882 – 1884

Otto och hustrun var 1882-1884 skrivna i Norrbärke (Dalarna). Det är obekant om Otto utövade fotografering där, han befann sig även på Konradsbergs hospital under denna tid (se Biografi).

Vadstena 1884 – 1886

Paret flyttade till Vadstena 1884. Otto stod där skriven som fotograf men några visitkort med namnet “O. E. Renner” från Vadstena har ej kunnat hittats.

Stockholm 1886 – 1910

Efter Vadstena flyttade Otto och hustrun 1886 till Stockholm. Det är tveksamt om Otto fortsättningsvis utövade sitt yrke som fotograf, även fast han blev skriven som sådan. Det finns noteringar om “sinnessjuk” och vistelse på sjukhusen i Konradsberg och Vänersborg. Otto Edvard Renner avled sedan i Stockholm 1910.

Resor 1872 – ca. 1883

Om man tittar på proveniensen på de visitkort som Otto tagit i södra Norrland så måste han rest runt mycket, men samtidigt ändå varit bosatt på ett fåtal orter som  Gävle, Bollnäs och Norrbärke (Dalarna). Dateringar är så gott som omöjliga att göra eftersom ortnamnet på korten alltid är “Stockholm”. Möjligtvis kan han ha bott hos brodern Gustaf Renner på vissa orter som t. ex. Hybo. Den enda daterade bilden är en vy från Ljusdal från 1872 (se Topografi nedan).

Det finns även bilder från bland annat Bunge på Gotland. Otto kan ha besökt brodern Gustaf som bodde där från 1881/82 till ca. 1885/86. I boken “Dövas historia Del 2” finns en bild på vad som skall vara en hästdragen vagn som tillhört Otto, vilken skall ha använts för framkallning av fotografier. Bilden skall vara tagen på Gotland 1883 (Dövas historia Del 2, s. 89).

 

Orter som O. E. Renner troligtvis besökt åren 1872 – ca. 1883:

  • Härjedalen: Lillhärdal.
  • Hälsingland: Fågelsjö, Los, Kårböle, Ytterhogdal, Färila, Ljusdal, Bjuråker, Gnarp, Stocka, Bergsjö, Alfta, Edsbyn.
  • Medelpad: Selånger, Borgsjö.
  • Jämtland: Brunflo, Ragunda.
  • Gotland: Visby.

 

“Otto Renners framkallningsvagn”, Gotland, 1883, bild från: Dövas historia Del 2, s.89.
“Otto Renners framkallningsvagn”, Gotland, 1883, bild från: Dövas historia Del 2, s.89.

Porträtt

Visitkort Stockholm Typ 1: ca. 1868 – 1871 (eventuellt)

Kort med tunn kartong i naturfärg eller vit färg och raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan skall stå texten “Fotografi af Otto Renner från Stockholm”. Dessa kort kan möjligtvis vara från sent 1860-tal. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 133350 och Nr. 28301.

 

Visitkort Stockholm Typ 2: 1872 – ca. 1882

Kort med medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. Till vänster nedtill står texten “O. E. RENNER” och till vänster “STOCKHOLM”. På baksidan står texten “Fotografi af O. E. Renner från Stockholm”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 12354 och Nr. 142038. Proveniens: Bergsjö, Ragunda, Selånger, Borgsjö.

 

Visitkort Stockholm Typ 3: 1872 – ca. 1882

Kort med medeltjock kartong i beige eller gul färg. Runt kanten finns en tunn linje. Framtill finns en monogram med bokstaven “R” samt girlanger. På baksidan står texten “O. E. Renner, Stockholm”. Proveniens: Lillhärdal, Ytterhogdal, Los/Fågelsjö, Kårböle, Färila, Brunflo.

 

Visitkort Stockholm Typ 4: 1872 – ca. 1882

Kort med medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. Till vänster nedtill står texten “O. E. RENNER” och till vänster “STOCKHOLM”. På baksidan står texten “O. E. Renner, Malmtorgsgatan 8”. Proveniens: Edsbyn, Alfta, Arbrå, Kårböle, Ljusdal, Ragunda.

 

Visitkort Stockholm Typ 5: 1872 – ca. 1882

Kort med medeltjock kartong i vit eller gul färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. Framtill högst upp står med rött texten “O. E. RENNER” på baksidan står “O. E. Renner, Stockholm”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 173183 och Nr. 77049. Proveniens: Lillhärdal.

 

Visitkort Stockholm Typ 6: ca. 1883

Kort med medeltjock kartong i vit eller gul färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. Framtill högst upp står med rött texten “O. E. RENNER”. På baksidan står “Fotografi af O. E. Renner från Stockholm”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 28636 och Nr. 28788. Proveniens: Gotland.

 

Topografi och vyer

Här nedan finns två topografiska bilder från Gävle som skall vara tagna av O. E. Renner. De är båda reprobilder från Länsmuseet Gävleborg: (1) Carl Larssons Fotografiska Ateljéer, namn på negativets nedre kant O. E. Renner, Gammelbron, reprobild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL008280; (2) “Återuppbyggande av Gävle efter stadsbranden 1869. Kopia av O. E. Renners foto”, reprobild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL014637. Troligtvis är båda originalbilderna tagna 1876-1878. Otto måste dock ha börjat med topografiska bilder tidigare då det finns en vybild från Ljusdal som är daterad till 1872 (Helsingebilder, Nr. LJM987).

 

“Carl Larssons Fotografiska Ateljéer, namn på negativets nedre kant O. E. Renner”, Gammelbron, reprobild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL008280.

 

“Återuppbyggande av Gävle efter stadsbranden. Kopia av O. E. Renners foto”, reprobild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL014637.

Källor

Litteratur

  • Dövas historia: i Sverige och något om övriga Norden, Del 2, Per Eriksson, SIH Läromedel, Örebro 1999, ISBN 91-598-0452-1.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.