P. J. Petersson (Bergsjö)

Fotografen P. J. Pettersson var aktiv i Bergsjö under en lång tid, mellan åren 1894 till 1924. Han hade filialer i orterna runt Bergsjö; som Hassela och Gnarp. År 1924 flyttade han till Malung och öppnade en ny ateljé, som senare övertogs av dottern Irene och som fortfarande finns kvar idag som ett familjeföretag.

Biografi

Per Johan (P. J) Petersson föddes den 8 februari 1871 i Gamsätter, Bergsjö. Fadern var Jan (Persson) Pettersson (född 1836 i Älvdalen) liesmed vid Gränsfors Bruk och modern Anna Hasselius (född 1879 i Älvdalen). Föräldrarna flyttade från Älvdalen till Gränsfors i Bergsjö 1869. I likhet med fadern började Per Johan arbeta som liesmed i Gränsfors. Han flyttade från Gamsätter till Kyrkbyn i Bergsjö 1899, när han var 28 år, då med yrket fotograf, han bodde där tillsammans med systern Anna. Per Johan byggde ett eget hus i Kyrkbyn 1905 och gifte sig 1909 med pigan Maria Kristina Eriksson (född 1879 i Malung).

Sonen Erik Ragnar föddes 1910; sonen Johan Helge Valdemar föddes 1911; dottern Ingegärd Maria föddes 1913; dottern Anna Irene (gift Mattsson) föddes 1915 och dottern Svea Hildegard föddes 1921. Familjen flyttade till Östra Fors i Malung i oktober 1924, där öppnade Per Johan en ny ateljé och fortsatte att arbeta som fotograf. Han avled i Malung den 11 augusti 1953, 82 år gammal. Nedan finns två porträtt på Per Johan Pettersson som kommer från släktingar till fotografen Richard Johansson. Det första är en bild där Per Johan sitter vid ett retuscherbord och det andra där han står vid en stor bälgkamera (farfarsarv.blogg.se).

 

Fotografkarriär och ateljéer

Bergsjö/Gränsfors ca. 1894 – 1899

Per Johan skall enligt uppgift börjat med fotografering 1894 (Mattsson, s. 118), han var då 23 år gammal och bosatt hos föräldrarna i Gamsätter i Gränsfors. Ateljénamnet han använde var “P. J. Pettersson” och han skall fått en utbildning i fotografering av fotografen Jonas Wikström i Bergsjö (Mattsson, s. 118). Det finns en annons från 1895 där han angav att ateljén låg i Gränsfors och med filial i Kyrkbyn i Bergsjö (Hudiksvallsposten 10 juli 1895).

“Fotografisk Atelier i Gränsfors, rekommenderar sig på det förbindligaste hos vederbörande allmänhet. På grund af det ökade förtroende och erkännande som kommit mitt arbete till del, samt genom att använda materialer af nyaste förbättrade uppfinningar på det fotografiska området, garanterar jag ett vackert, tidsenligt arbete, till billiga priser. Gränsfors, Bergsjö i Juli 1895. P.J. Pettersson. Obs! Under inst. augusti uppsättes en atelier äfven i Kyrkbyn.” (Hudiksvallsposten 10 juli 1895).

 

P. J. Pettersson annons i Hudiksvallsposten 10 juli 1895.
P. J. Pettersson annons i Hudiksvallsposten 10 juli 1895.

Bergsjö/Kyrkbyn 1899 – 1910

Som annonsen ovan visar hade Per Johan en sommarateljé i Kyrkbyn i Bergsjö redan från 1895. Han flyttade dit permanent 1899 tillsammans med systern och öppnade en ateljé på Storgatan, han blev då också skriven med yrket fotograf för första gången. Per Johan skall ha lärt upp fotografen Richard Johansson från Bjuråker, detta skall ha skett i början på 1900-talet (farfarsarv.blogg.se, 2017-04-24). Han byggde ett eget hus i Kyrkbyn 1905 och inredde övervåningen som en fast ateljé med takfönster (Mattsson, s. 120).

Bergsjö/Kyrkbyn 1910 – 1924

Verksamheten i Kyrkbyn utökades med anställda fotografer och biträden. Fotograf Anna Olga Tekla Bäck, från Åmål, arbetade där åren 1912 till Åmål 1914. Biträdet Frida Eleonora Andersson, inflyttad från Mo (Gävleborg) 1917, arbetade där till 1919 då hon flyttade vidare till Östersund. Förutom porträtt tog Per Johan gruppbilder och topografiska bilder, bland annat som underlag till vykort. Han framställde även skioptikonbilder (diabilder) som förevisades i bygden. Dessa är sedan underlag till en bok “Gamla minnen från Bergsjö”, utgiven 1924 (Mattsson, s. 123). Per Johan och familjen flyttade från Bergsjö till Malung 1924. Systern till fotografen Oskar W. Olsson i Hudiksvall, Alida Olsson tar därefter över ateljén och verksamheten några år.

Malung 1924 – 1939

I Malung öppnade Per Johan en ateljé söder om L. O. Johanssons färghandel vid Lisagatan i byn Grönland, den invigdes i september 1925. Dottern Irene (gift Mattsson) blev fotoelev hos fader och tog sedan över rörelsen (http://www.dt.se/slakt-o-vanner/dodsfall/irene-mattsson, 2016-10-17). Pettersson Foto finns kvar idag i Malung som ett familjeföretag (http://www.dalafotograferna.se/fotografer/malung/petterssons-foto-i-malung/, 2017-05-23).

Filialer

Per Johan hade ett antal filialateljéer på orter runt om i norra Hälsingland. I Hassela öppnade han en tillfällig ateljé 1900 (Hudiksvallsposten den 10 maj 1900). Ateljén låg i Nordanbro på “Nordströms gård”. Den var öppen en kort tid; 12 till 20 maj. I Gnarp hade han en tillfällig ateljé 1906 i Röde som öppnade den 1 maj (Hudiksvallsposten den 1 maj 1906). Denna filial fortsätter han använda åtminstone fram till 1911.

 

P. J. Pettersson annons i Hudiksvallsposten 10 maj 1900.
P. J. Pettersson annons i Hudiksvallsposten 10 maj 1900.

 

P. J. Pettersson annons i Hudiksvallsposten den 1 maj 1906.
P. J. Pettersson annons i Hudiksvallsposten den 1 maj 1906.

 

Porträtt

Visitkort Gränsfors-Bergsjö: ca. 1894 – 1899

Kort av halvtjock gul kartong med runda hörn. Till vänster nedtill står texten ”P. J. Petterson” och till höger texten ”Gränsfors-Bergsjö”, båda i skrivstil. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 100102.

 

P. J. Petterson visitkort Gränsfors-Bergsjö (PF100102).
P. J. Petterson visitkort Gränsfors-Bergsjö (PF100102).

Visitkort Bergsjö Typ 1: slutet 1890-tal – början 1900-tal

Kort av halvtjock gul kartong med kantiga hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil texten ”P. J. Petterson” och till höger texten “BERGSJÖ” i ornamenterad stil. På baksidan skall enligt uppgift stå texten ”Gränsfors-Bergsjö”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 171739.

 

P. J. Pettersson visitkort Bergsjö (PF166656).
P. J. Pettersson visitkort Bergsjö (PF166656).

Visitkort Bergsjö Typ 2: sekelskifte 1900

Kort av halvtjock gul eller grå kartong med kantiga hörn. Längst till vänster nedtill finns ett märke utformat som typen “Kungl Hovleverantör”. Därefter står i guldfärg texten ”P. J. Petterson” och i versaler texten “BERGSJÖ”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 171722 och Nr. 80456.

 

Visitkort Bergsjö Typ 3: början 1900-talet

Kort av halvtjock gul, grå eller vit kartong med runda eller kantiga hörn. Till vänster nedtill står med skrivstil i guld, silver, vitt eller grönt texten ”P. J. Pettersson” och till höger i versaler texten ”BERGSJÖ”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 97226 och Nr. 92425.

 

Visitkort Bergsjö Typ 4: början 1900-talet

Variant av kort ovan med en grå eller grön strukturerad kartong. texten är i vitt eller svart färg. Bilden sitter i en ram med upphöjd kant. Baksidan saknar text.

 

Visitkort Bergsjö Typ 5: ca. 1905

Kort av halvtjock grå kartong med kantiga hörn. Till vänster nedtill finns ett märke med bokstäverna “P,J,P” sedan på vit bakgrund texterna “P. J. Pettersson”, “FOTOGRAF” och “BERGSJÖ”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 166664.

 

P. J. Pettersson visitkort Bergsjö (PF166664).
P. J. Pettersson visitkort Bergsjö (PF166664).

Visitkort Bergsjö Typ 6: 1900 -1910-talet

Kort av halvtjock vit, gul, blå kartong med kantiga hörn. Längst till vänster nedtill finns ett märke utformat som typen “Kungl Hovleverantör”. Till höger står i skrivstil texten ”P. J. Petterson” och under i versaler texten “BERGSJÖ”. Porträttfynd Nr. 171738 och Nr. 171728.

 

Visitkort Bergsjö Typ 7: 1910-talet

Kort av halvtjock vit, rödbrun, grön eller grå kartong med kantiga hörn. Längst till vänster nedtill finns ett märke utformat som typen “Kungl Hovleverantör”. Till höger står i skrivstil texten ”P. J. Petterson” och under i versaler texten “BERGSJÖ”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 37477 och Nr. 6944.

 

Visitkort Bergsjö Typ 8: 1910 – 1920-talet

Kort som finns i ett antal varianter bl.a. med kartong i färgerna gult, ljusbrunt, mörkgrått, mörkbrunt eller gröngrått. Till höger nedtill står i svart, guld, silver eller i rött texten “P. J. Pettersson” i skrivstil och nedanför i versaler “BERGSJÖ”. På baksidan finns ett ornament med girlanger och texten “P. J. Pettersson, Fotografiatelier, Bergsjö, Rikstelefon 32”, ”Filialer Gnarp och Hassela”.

 

Visitkort Bergsjö Typ 9: 1920-talet

Kort som finns i ett antal varianter bl.a. med kartong i färgerna gult, ljusbrunt, mörkgrått, mörkbrunt eller gröngrått. Till höger nedtill står i svart, guld, silver eller i rött texten “P. J. Pettersson” i skrivstil och nedanför i versaler “BERGSJÖ”. Baksidan är utan text eller ornament.

 

Topografi och vyer

Vykort

Per Johan fotograferade topografiska bilder i trakterna av Bergsjö och Hassela som sedan användes som underlag till framställning av vykort. Det verkar som han själv var utgivaren.

 

P. J. Pettersson vykort Franshammar, 1902 (V058A).
P. J. Pettersson vykort Franshammar, 1902 (V058A).
P. J. Pettersson vykort Bergsjö, Kyrkbyn, 1909.
P. J. Pettersson vykort Bergsjö, Kyrkbyn, 1909.

Frimärke

En bild som Per Johan tagit på Bergsjö järnvägsstation, år 1907 eller 1915, för ett vykort, kom senare att användas som förlaga till ett frimärke (Mattsson s. 123). Postverket gav ut frimärket 1996 i en serie om svenska järnvägsstationer. Bild nedan från “NHJ, Norra Hälsinglands Järnväg”.

 

Bergsjö station 1907 alt. 1915, foto: P. J. Pettersson.
Bergsjö station 1907 alt. 1915, foto: P. J. Pettersson.

 

Frimärke som gavs ut år 1996 med bilden ovan som förlaga.
Frimärke som gavs ut år 1996 med bilden ovan som förlaga.

Arkiv

Många av Per Johans bilder finns kvar i form av glasplåtar vilka han skänkte till Bergsjö Hembygdsförening.

Referenser

Mattsson, Irene, “En sockenhistoria i bilder under 100 år”, Malung 2001.

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.