A. P. Fahlander (Hudiksvall)

Daguerreotypisten Anders Petter Fahlander var sannolikt Hälsinglands först utövare av detta yrke. Han föddes i Delsbo och bodde en tid i Hudiksvall och Stockholm, samt senare i Ljusdal.

 

Biografi

Delsbo / Hudiksvall 1818 – ca. 1839

Anders Petter Fahlander föddes den 9 december 1818 i Delsbo. Fader var Lars Fredrik Fahlander (född 1773), spannmålshandlare i Wij, Delsbo, och från 1827 ägare av Ljusnedals bruk i Härjedalen (Nydahl 2021:136). Modern var Brita Catharina Löfgren (född 1787). Anders hade fyra syskon: Lars Fredrik (född 1810); Johan Erik (född 1813); Juliana Elisabeth (född 1815); Brita Catharina (född 1821).

Modern avled 1821 och fadern avled 1829. Anders (då 11 år) och systrarna Juliana och Brita Catharina bodde därefter i Hudiksvall hos kopparslagaren Johan Christian Steinmetz (som var barnens förmyndare) och hans hustru Juliana Löfgren (barnens moster). Anders gick sedan på läroverket i en apologistklass fram till 1834 (Nydahl 2022:54). Han bodde 1835 hos handelsmannen Johan Wahlström och arbetade där som bokhållare.

Stockholm 1839 – ca. 1844

Strax därefter måste Anders ha börjat på Kungliga Akademien i Stockholm, då han i mars 1839 fick ett pris i “Figur-ritning”, han var då 21 år (notis i Post- Och Inrikes Tidningar 1839-03-27). Han fick en liten medalj, en s. k. jeton, av H. K. H. Kronprinsen, blivande Oscar I. När Anders började och när han slutade på akademin är obekant, men 1841 benämndes han målarelev i en bouppteckning (Delsbo tingslags häradsrätt, F:II:11, nr 148).

Anders kanske sedan började på något litografiskt företag eller fortfarande gick i skolan, då han 1843 var skriven som litografelev, boendes i Stockholms södra delar (Stadsarkivet, Mantalsregister 1800-1884). Samma år började han som resande daguerreotypist och besökte bl. a. Sundsvall och året därpå Eskilstuna (se nedan).
I november 1844 var Anders noterad som resande gäst Gästgivaregården i Gävle, inskriven som “artist” från Hudiksvall (notis i Gefleborgs Läns Tidning 1844-11-06); troligtvis var han på resa norrut.

Det har inte gått att få fram någon information om var han befann sig eller sysslade med 1845-1847. Det finns en “handlare Fahlander från Hudiksvall” noterad den 26 september 1848 som resande och boendes på Österlånggatan Nr. 21 i Stockholm (notis i Post- Och Inrikes Tidningar 1848-09-27); denna person kan eventuellt ha varit Anders.

Ljusnedal /Ljusdal 1848 – 1888

Anders Petter var 1848 boendes hos brodern, brukspatron Lars Fredrik Fahlander, i Ljusnedal (Härjedalen); då skriven som bokhållare. Han flyttade i slutet av 1848 till Ljusdal och började som handlare i Wij, boendes tillsammans med en betjänt och hushållerskan Anna Christina (Stina) Lindström (född 1828).
Hon var troligtvis även moder till Anders dotter Amalia Karolina Margareta som föddes 1856. Om de verkligen blev gifta är oklart, Anna Lindström blev “kyrktagen“ 1859 och stod sedan som “fästekvinna” (fästmö, trolovad kvinna).

Dottern Anna Elisabeth Kristina föddes sedan 1859; sonen Anders Johan föddes 1863; och dottern Amanda Eugenia Albertina föddes 1867. Anna Christina Lindström avled 1871 och Anders bodde sedan tillsammans med några av sina barn i Heden i Wij; skriven som förre handlaren ca. 1881. Anders Petter Fahlander avled när han var 70 år den 17 oktober 1888 i Heden, Ljusdal.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Anders blev uppmärksammad som en tidig daguerreotypist i tidskriften RIG 2021 (Nydahl 2021:135). Efter avslutad utbildning på Kungliga Akademien i Stockholm (se ovan) började han resa runt som sådan åren 1843-1844. Han verkar då ha besökt minst tre orter: Sundsvall och Härnösand i juli 1843 och Eskilstuna i augusti 1844.
Anders fick med stor sannolikhet inspiration och utbildning i daguerreotypi när han bodde i Stockholm. Redan på hösten 1839 introducerades daguerreotypin i Stockholm (Bäckström 1919; Johansson 2005), samtidigt som Anders gick på Akademin där.

Lars Jesper Benzelstierna ställde sedan 1840 ut daguerreotyper i Stockholm och likadant gjorde fransmannen A. C. T. Neubourg. Den första som utförde porträttbilder var Johan Adolf Sevén 1841 (se även Bäckström 1919 och Johansson 2005).

Anders var 1843 skriven som litografelev i Stockholm (se ovan) och litografi är ju på sätt och vis nära besläktat med daguerreotypi, så intresset för det senare kan ha kommit naturligt för Anders. Det finns en anonym daguerreotypist i Stockholm i mars 1843 (Stockholms Dagblad. 1843-03-28) som skulle kunna vara Anders. Glappet i Anders resande mellan augusti 1843 och augusti 1844 är oförklarligt.

Anders står här under orten “Hudiksvall”, fast han bodde här bara en kortare period, kanske 8-9 år, och det inte är bevisat att han verkade här som daguerreotypist; men det är heller inte osannolikt (se nedan).

 

Av A. P. Fahlander besökta orter:

  • Sundsvall: juli 1843.
  • Härnösand: juli 1843 (eventuellt).
  • Eskilstuna: augusti 1844.
  • Gävle: november 1844 (eventuellt).

 

Hudiksvall?

Frågan är om Anders utövade yrket som daguerreotypist även i Hudiksvall, där han bodde under ungdomsåren, ca. 1829-1838, och där han även hade släktingar.
Som Nydahl påpekar (Nydahl 2021:131) så kom den lokala tidningen i Hudiksvall med omnejd, Hudiksvalls Weckoblad ut första gången 1845. Några annonser av “A. P. Fahlander” i denna tidning från 1845 och framåt har inte kunnat hittas.

Anders kan dock mycket väl tagit fram daguerreotyper på anhöriga och bekanta i Hudiksvall mellan sina resor från 1843 till 1844 utan att annonsera. Det skall också finns några tidiga anonyma daguerreotyper på folk boendes i staden, som kan vara framställda av Anders, även fast det inte kan bevisas (se nedan).

Det finns en koppling mellan den första fasta fotografen i Hudiksvall, B. C. F. Sandberg, och Anders. Sandbergs syster, Mathilda Sandberg, gifte sig 1871 med inspektorn Per Erik Fahlander i Ljusdal (född 1837). Han var son till Anders äldre broder Johan Erik Fahlander (född 1813). Kanske de båda släkterna kände varandra, och man kan ju spekulera i om Sandberg blev inspirerad till att bli fotograf av Anders.

Sundsvall juli 1843

Den första ort som Anders besökte verkar ha varit Sundsvall där han annonserade i början på juli 1843 (Alfwar Och Skämt 1843-07-13). Han porträtterade medels daguerreotypi hos ingenjör Staaf. Prover fanns i Landins bokhandel och han planerade att stanna till den 21 juli. Anders var troligtvis den första daguerreotypist som besökte Sundsvall. Därefter kom 1846 tysken F. Reinhold (Nytt Allvar Och Skämt 1846-06-18) och 1848 svensken C. J. Berggrén (Nytt Allvar Och Skämt 1848-08-31).

 

A. P. Fahlander annons i Alfwar Och Skämt 1843-07-13.

Härnösand juli 1843 (eventuellt)

En anonym daguerreotypist besökte Härnösand i slutet av juli 1843 (Härnösandsposten 1843-07-27). Det var sannolikt Anders som gjorde detta besök, men att det var någon annan daguerreotypist kan inte uteslutas. Ateljén låg vid Gästgivaregården och prover fanns att se hos herr G. Öhrlings bokhandel. Detta var troligtvis den första daguerreotypisten som besökte Härnösand. I likhet med Sundsvall skulle Härnösand senare få besök av F. Reinhold i juli 1846 (Härnösandsposten 1846-07-09) och C. J. Berggrén i september 1848 (Härnösandsposten 1848-09-07).

 

Anonym daguerreotypist annons i Härnösandsposten 1843-07-27.

Eskilstuna augusti 1844

Efter vad som det verkar, ett uppehåll på ett år, besökte Anders i slutet av augusti 1844 Eskilstuna (Eskilstuna Allehanda 1844-08-31). Han tänkte stanna en kortare tid, och vidare information kunde fås på “Boktryckeriet”. En sista annons var i början på september (Eskilstuna Allehanda 1844-09-07). Anders kan eventuellt även ha besökt Västerås i slutet av 1844; han hade ett ej uthämtat brev från 1844 liggandes där (1845-01-30 Vestmanlands Läns Tidning).

 

A. P. Fahlander annons i Eskilstuna Allehanda 1844-08-31.

Gävle november 1844 (eventuellt)

Anders befann sig i Gävle i november 1844 (Gefleborgs Läns Tidning 1844-11-06). Där han bodde på Gästgivaregården som “artisten A. Fahlander” från Hudiksvall. Om han erbjöd sina tjänster som daguerreotypist i Gävle är obekant, han verkar i alla fall inte ha annonserat om detta i tidningarna (se dock Daguerreotyper nedan).

Daguerreotyper

Inledning

Några daguerreotyper som kan fastställas varit framställda av A. P. Fahlander har hittills inte kunnat hittats. Detta kanske inte är så konstigt då de flesta daguerreotyper saknar angivande av upphovsman. På Hälsinglands museum i Hudiksvall finns det en samling av kopior på daguerreotyper med porträtt på Hudiksvallsbor. Samlingen är sammanställd av en okänd person, men är förmodligen gjord av hembygdsforskaren Anna Lindgren. I denna samling finns bilder/kopior på några tidiga daguerreotyper av okända upphovsmän. Någon av dessa skulle kunna vara framställda av Anders. Nedan presenteras ett exempel samt även en daguerreotyp från Gävletrakten, som skall ha varit utförd 1844.

Daguerreotyp Nr. 1: Hudiksvall?

Denna kopia av en daguerreotyp skall vara ett porträtt på Johanna Undén (född Höyer 1779), gift med bruksinspektor Pehr Undén på Håsta, Hudiksvall. Johanna avled 1846 så bilden måste ha blivit framställd innan dess.

 

Kopia av daguerreotyp med porträtt på Johanna Undén, född Höyer 1779, avliden 1846, Hälsinglands museum.

Daguerreotyp Nr. 2: Gävle?

På Sundsvalls museum finns en daguerreotyp med ett porträtt på Jacob Petter Blommert (1781-1851), bruksinspektorn vid Hilleviks masugn (norr om Gävle). Porträttet skall enligt uppgift blivit taget i Gävle 1844 av en resande daguerreotypist (Sundsvalls museum). Det kan vara A. P. Fahlander som utfört bilden vid sin genomresa i Gävle i november 1844 (se ovan); alternativt kan det ha varit Wilhelm Heineman som hade en ateljé i Gävle i maj 1844. Bild från Sundsvalls museum, DigitaltMuseum Nr. SuM-foto029976.

 

Daguerreotyp med porträtt på Jacob Petter Blommert, Gävle 1844, Sundsvalls museum, DigitaltMuseum Nr. SuM-foto029976.

Källor

Litteratur

  • Bäckström, Helmer: “Då fotografikonsten nådde Stockholm I-IV”, Nordisk Tidskrift för Fotografi, Nr. 30-31, 1919.
  • Johansson, Björn Axel: De första fotograferna, Lund, 2005.
  • Nydahl, Erik: “En avbildningsrevolution?”, RIG, Kulturhistorisk Tidskrift, s. 130-157, Nummer 3, 2021.
  • Nydahl, Erik: “Kom Norrlands första fotograf från Hälsingland?”, Hälsingland Norra, 2022-10.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_upper

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.