C. J. Berggrén (Resande)

Daguerreotypisten C. J. Berggrén var en av Sveriges första inhemska resande fotograferna. Han besökte ett flertal orter och var en av de första i Söderhamn och Hudiksvall.

 

Biografi

Stockholm 1814 – 1844

Carl Johan Berggrén föddes den 29 maj 1814 i Jakobs församling i Stockholm. Fadern var Carl Fredrik Berggrén (född 1785), siden-, klädeskram-, galanteri- och nipperhandlare, senare bosatt vid Repslagaregatan i Adolf Fredriks församling. Modern var Johanna Elisabet Westman (född 1789).

När han var 16 år, 1830, gav sig Carl Johan ut på en utlandsvistelse som varade fram till 1838, eventuellt var han i Frankrike och Paris. Familjen hade troligtvis franska kontakter, bland annat tog fadern över sin affärsrörelse från en handlare med franskt ursprung (www.igen.se).

Efter det att Carl Johan återvänt 1838, när han var 24 år, till Stockholm, bosatte han sig på Drottninggatan, titulerad handelsbokhållare. Han gifte sig i augusti 1840 med Sofia Florentina Wennerberg (född 1810). I november samma år öppnade Carl Johan en diversehandel på Drottninggatan Nr. 64 (Aftonbladet 1840-11-17). Dottern Andriette Sofia Elisabet föddes 1843. Efter det att han 1844 utbildat sig till daguerreotypist började Carl Johan att resa runt i södra Sverige (se nedan).

Stockholm / Göteborg 1844 – 1845

Carl Johan började började med att först resa till Göteborg på hösten 1844 och hade där en ateljé. Efter återkomsten till Stockholm öppnade han där en ateljé i juli 1845.  Dottern Johanna Charlotta Gustava föddes i september 1845, familjen bodde då på Drottninggatan Nr. 76, i närheten av Hötorget (www.igen.se).

Resor 1846 – 1847

På sensommaren hösten 1846 började Carl Johan att resa i södra Sverige och besökte då Kristianstad, Lund och Malmö. Han var åter i Stockholm i november där han igen hade en ateljé. Familjen bodde då på Dödgrävargränd Nr. 20 i Johannes församling (www.igen.se). På våren 1847 började han en ny turné och besökte då bland annat Nyköping, Kalmar, Ystad, Helsingborg och Landskrona m. fl.

Stockholm 1847 – 1848

Carl Johan återvände till familjen i Stockholm på hösten 1847, men i november avled hustrun i vattusot (ödem), 37 år gammal. Förutom detta så försatte han sig själv i konkurs i januari 1848; skulderna uppgick till 1032 R:d Banco medan tillgångarna i boet var 145 R:d Banco. Ingen borgenär kom med några krav så i slutet av juli 1848 var han skuldfri (www.igen.se).

Carl Johan inackorderade den yngsta dottern Johanna hos grannfamiljen, perukmakare Palm med hustru och barn. Eventuellt fick den äldre dottern, femåriga Andriette följa med på den resa norrut som han nu startade sommaren 1848 (www.igen.se).

Resor 1848 – 1849

Carl Johan reste 1848 utefter Norrlandskusten och besökte Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall och Härnösand. Eventuellt gjorde han sedan ett kortare uppehåll i Stockholm men i december var han i Västerås och senare, vårvintern 1849, i Arboga och Örebro.

Stockholm – Paris 1849 – 1851

Det finns inga senare uppgifter om Carl Johans eventuella vistelse i Sverige efter vårvintern 1849. Den äldsta dottern Andriette placerades 1850 hos en fosterfamilj, han hade då troligtvis lämnat landet och bosatt sig i Paris. Carl Johans broder Fredrik Berggrén, med hustru Marie Asker, hade då redan bott och arbetat i Paris några år och även passat på att ändra efternamnet och kallade sig Bergeron. Carl Johan Berggrén avled i Paris när han var 37 år den 16 augusti 1851 (Post- Och Inrikes Tidningar 1851-09-02).

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

I nästan alla annonser som Carl Johan hade i dagstidningarna stod att han varit “Elev af Derville från Paris”. A. Derville anlände i november 1843 som den andre resande daguerreotypisten som besökte Stockholm (Aftonbladet 1843-11-07). Derville kunde även stå till tjänst med utbildningar i daguerreotypi och sålde kameror och övrig utrustning.

Carl Johan måste nästan direkt anmält sitt intresse för att få en utbildning i daguerreotypi då han redan i juni 1844 öppnade en ateljé i Göteborg (se nedan). Att Carl Johan troligtvis var kunnig i det franska språket underlättade nog hans förehavanden med Derville (se ovan). Han återvände till Stockholm i slutet av 1844 och öppnade sedan en ateljé där i juli 1845.

Carl Johan började sedan att resa runt i landet i tre olika etapper (se nedan). Efter vistelser i Kristianstad, Lund och Malmö hösten 1846, återvände han till Stockholm en kort period i november. Den första riktigt långa etappen skedde i södra Sverige 1846-1847; sedan var han i norra Sverige 1848, för att sluta med mellersta Sverige under våren 1849.

Vid besöket i Nyköping i maj 1847 skrev Carl Johan att han även erbjöd lektioner i daguerreotypi. Han var även den första daguerreotypisten på många av de orter han besökte, bland annat i Söderhamn och Hudiksvall. Han förannonserade ofta sin planerade ankomst till de orter han senare kom till och verkar ha skickat provbilder i förväg, som ställdes ut i olika affärer, oftast hos bokhandlare. Där kunde även intresseanmälningar lämnas av de som ville bli avporträtterad.

Det är inte alldeles säkert att Carl Johan verkligen besökte alla orter som är listade nedan, då han kanske inte fick tillräckligt med föranmälningar inför ett planerat besök. Carl Johan och hans lärare A. Derville kanske även reste tillsammans en tid, då de bodde i Karlskrona tillsammans i augusti 1846 (Najaden 1846-08-06). De reste sedan till Ronneby; Derville besökte också Ronneby den 5 augusti (Carlscronas Wekoblad 1846-08-05).

Resor 1844

Som nämnts ovan var troligtvis Göteborg den första ort som Carl Johan besökte. Han stannade där till slutet av september och reste sedan till Vänersborg i oktober och återvände sedan till Stockholm.

 

Besökta orter 1844:

 • Göteborg: juni – september 1844.
 • Vänersborg: oktober 1844.

Resor 1846 – 1847

Carl Johan började på hösten 1846 som resande daguerreotypist. Först besökte han bara Kristianstad, Lund och Malmö i september. Han återvände sedan till Stockholm och hade en ateljé där i november. På våren 1847 började Carl Johan en längre resa i de södra delarna av landet. Han besökte då: Nyköping/Västervik i maj; Ystad i juni; Kalmar och Landskrona i juli; Helsingborg i augusti; Halmstad i september och Växjö i oktober.

 

Besökta orter 1846-1847:

 • Kristianstad: september 1846.
 • Lund: september 1846.
 • Malmö: september 1846.
 • Nyköping/Västervik: maj 1847.
 • Ystad: juli 1847.
 • Kalmar: juli 1847.
 • Landskrona: juli 1847.
 • Helsingborg: augusti 1847.
 • Halmstad: september 1847.
 • Växjö: oktober 1847.

Resor 1848 – 1849

Sommaren 1848 började han sin andra längre resa, då utefter södra Norrlandskusten. Han började med ett besök i Söderhamn i juli; Hudiksvall och Sundsvall i augusti; Härnösand i september. På vägen tillbaka söderut stannade han åter i Sundsvall i september och Hudiksvall i oktober. En sista kortare resa skedde under slutet av 1848 och början på 1849, då i mellersta landet: Västerås i december 1848; Arboga i januari och Örebro i februari 1849. Sedan finns inga indikationer på att han gjorde några mera resor, utan återvände sedan sannolikt till Stockholm.

 

Besökta orter 1848-1849:

 • Söderhamn: juli 1848.
 • Hudiksvall: augusti/oktober 1848.
 • Sundsvall: augusti/september 1848.
 • Härnösand september 1848.
 • Västerås: december 1848.
 • Arboga: januari 1849.
 • Örebro: februari 1849.

Göteborg juni – september 1844

Efter det att Carl Johan utbildat sig till daguerreotypist verkar det som att han direkt besökte Göteborg och erbjöd sina tjänster där (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1844-06-22). Han höll till i bryggare Risbergs trädgård och prover på bilder fanns att se i Bonniers bokhandel. Priserna var 5 och 8 R:dr Banco.

Carl Johan var kvar i Göteborg fram till i september, då han uppmanade folk att utnyttja det fina vädret för att porträttera sig. Han var då placerad i fru Klintebergs trädgård vid Surbrunn (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1844-09-14). Han planerade sedan att lämna Göteborg den 26 september (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1844-09-21).

Carl Johan blev den tredje daguerreotypisten som besökte Göteborg. Den första som besökte Göteborg var tysken Heinrich Weninger som anlände redan i september 1842 (Bäckström 1928:153-156). I maj 1844 annonserade en anonym daguerreotypist och Carl Johan kom i juni samma år.

 

C. J. Berggrén annons i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1844-06-22.

 

C. J. Berggrén annons i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1844-09-14.

Vänersborg oktober 1844

Efter Göteborg besökte Carl Johan Vänersborg i oktober (Wenersborgs Weckoblad 1844-10-03). Porträtteringen utfördes i skomakare Törnros hus “näst intill Kongl Postkontoret”, där även prover fanns utställda. Han planerade att stanna till den 8 oktober.

 

C. J. Berggrén annons i Wenersborgs Weckoblad 1844-10-03.

Stockholm 1845 – 1846

Carl Johan återvände från Göteborg till Stockholm och fortsätta sin verksamhet där, då han i juli 1845 öppnade en ateljé i trädgården till huset på Malmskillnadsgatan Nr. 48 (Dagligt Allehanda 1845-07-15). I september var verksamheten flyttad till trädgården i huset på Hötorget Nr. 6, i hörnet av Holländargatan (Dagligt Allehanda 1845-09-12). Prover fanns att se på Basaren; detta var Basaren som låg på Norrbro (se vidare under A. Derville). Det kan nämnas att i samma tidning hade den kända daguerreotypisten J. W. Bergström en annons.

Efter att i september 1846 besökt Kristianstad, Lund och Malmö (se nedan) återvände Carl Johan sedan till Stockholm i november (Aftonbladet 1846-11-06). Då var ateljén belägen i hans bostad på Dödgrävargränd Nr. 20, hörnet av Regeringsgatan, där även prover fanns.

 

C. J. Berggrén annons i Dagligt Allehanda 1845-07-15.

 

C. J. Berggrén annons i Aftonbladet 1846-11-06.

Kristianstad september 1846

I september reste Carl Johan ned till Skåne och besökte där först Kristianstad (Skånska Posten 1846-09-05). Ateljén hade han i Tivoli hos herr Anholdt och prover fanns att se på Littorins bokhandel.

 

C. J. Berggrén annons i Skånska Posten 1846-09-05.

Lund september 1846

Efter Kristianstad stanna Carl Johan till i Lund i mitten av september (Lunds Weckoblad 1846-09-17). Prover fanns på Gleerupsta bokhandeln och där även adressen till ateljén kunde utlämnas. Han tänkte stanna i åtta dagar i Lund.

 

C. J. Berggrén annons i Lunds Weckoblad 1846-09-17.

Malmö september 1846

Carl Johan började en andra resa i södra Sverige på hösten 1846 och besökte då först Malmö i september (Malmö Allehanda 1846-09-29). Ateljén låg i Stadt Hamburg, 1 trappa upp, och porträtt verkställdes alla dagar från 8 till 4 på eftermiddagen. Prover fanns att se i magister Cronholms bokhandel och i ateljén.

Den förste daguerreotypisten som besökte Malmö skall ha varit L. Sasse som kom i oktober 1843, sedan kom C. A. Willmann i december 1843 och därefter A. von Homeyer juni 1845; Carl Johan var troligtvis dock den första svenska daguerreotypisten som besökte Malmö (Widerberg 1964:170). .

 

C. J. Berggrén annons i Malmö Allehanda 1846-09-29.

Nyköping – Västervik maj 1847

Först i maj 1847 började Carl Johan att resa igen och besökte då Nyköping (Tidning För Södermanland 1847-05-14). Han tänkte stanna i 8-12 dagar och bodde på Rådhuskällaren, provbilder fanns i Boklådan och i ateljén. Ateljén var förlagd till stads- och regementsläkare Landgrens gård vid Prästgatan (www.igen.se). Detta var också första gången Carl Johan uttryckligen skrev att han även gav lektioner i daguerreotypi. Annonsen i tidningen var tvåspråkig, då det även fanns text på franska.

Han stannade troligtvis även till i Västervik senare i maj (Västerviks Veckoblad 1847-05-22). Exempel på porträtt fanns före besöket utställda i “Boktryckeriboden”, där man även skulle anmäla sitt intresse för att få sitt porträtt taget.

 

C. J. Berggrén annons i Tidning För Södermanland 1847-05-14.

Ystad juli 1847

Om ett tillräckligt antal personer visade intresse för att erhålla porträtt tänkte Carl Johan även stanna i Ystad några dagar i juli (Ystads Nya Tidning 1847-07-03). Exempel på bilder fanns utställda i förväg hos herr Hintzes bokhandel där man även skulle gör en intresseanmälan.

 

C. J. Berggrén annons i Ystads Nya Tidning 1847-07-03.

Kalmar juli 1847

Om intresse fanns av invånarna i Kalmar för porträttering tänkte Carl Johan stanna till där efter besöket i Ystad (Calmarposten 1847-07-02). Exempel på bilder fanns då utställda hos A. F. Wåhlins bokhandel. Han verkar sedan var i Kalmar i början på juli då han den 7 juli tänkte stanna kvar till den 9, då han fått många beställningar. Ateljén låg då i Rostad Park, själv bodde han på Socitetshuset Nr. 8 (Calmarposten 1847-07-07).

 

C. J. Berggrén annons i Calmarposten 1847-07-07.

Landskrona juli/augusti 1847

Carl Johan fortsatte sedan till Landskrona där han åter tänkte stanna i omkring åtta dagar (Nya Korrespondenten 1847-07-31). Exempelbilder fanns att se på Ekbergska bokhandeln samt i hans logi på Stora Värdshuset.

 

C. J. Berggrén annons i Nya Korrespondenten 1847-07-31.

Helsingborg augusti 1847

Medans Carl Johan var i Landskrona annonserade han i Helsingborgs Posten om att han planerade att stanna till i Helsingborg i mitten av augusti (Helsingborgs Posten 1847-08-10). Exempel på porträtt fanns då redan att se i herr Torells bokhandel, där man även skulle anteckna sig vid intresse för att få ett porträtt taget.

 

C. J. Berggrén annons i Helsingborgs Posten 1847-08-10.

Halmstad september 1847

I september 1847 besökte Carl Johan Halmstad (Hallands Läns Tidning 1847-09-09). Exempel på porträtt fanns att se hos Hr Johanssons bokhandel och hos konditorn Lindgren. Ateljén fanns på Tivoli och hans boende var på Gästgivargården. Tivoli var ett “förlustelseställe”, iordningställt av gästgivaren A. J. Sjögren. Där fanns trädgårdar, lövsalar och grottor samt lusthus, kägelbana och en dansbana (Aremar 1989:33). Det skall finnas en daguerreotyp bevarad efter besöket i Halmstad (se Daguerreotyper nedan).

 

C. J. Berggrén annons i Hallands Läns Tidning 1847-09-09.

Växjö oktober 1847

Växjö var den sista orten Carl Johan besökte under året 1847 (Wexiö Bladet 1847-10-04). Han planerade att komma omkring den 12 oktober och tänkte stanna några dagar. Prover fanns att se i Södergrens bokhandel. Carl Johan var troligtvis den första daguerreotypisten som besökte Växjö och det finns eventuellt bilder bevarade (se Daguerreotyper nedan) från hans besök (Rittsel 1977:44). Carl Johan återvände sedan till familjen i Stockholm på hösten 1847.

 

C. J. Berggrén annons i Wexiö Bladet 1847-10-04.

Söderhamn juli 1848

Carl Johan förannonserade från Stockholm i juni 1848 om att han planerade att besöka Söderhamn om några personer anmälde sig för tagning av porträtt (Helsi 1848-06-02). Prover fanns redan då att få se hos J. Hamberg. Han anlände sedan med ångfartyg den 27 juli och tog direkt emot beställningar på porträtter (Helsi 1848-07-08). Boendet, och troligtvis även ateljén, hade han på Gästgivaregården, 1 trappa upp. Detta var det första dokumenterade besöket av en daguerreotypist i Söderhamn, se dock kommentar under Hudiksvall nedan.

 

C. J. Berggrén annons i Helsi 1848-06-02.

 

C. J. Berggrén annons i Helsi 1848-07-28.

Hudiksvall augusti 1848

Carl Johan besökte Hudiksvall i början på augusti 1848 (Hudiksvalls Weckoblad 1848-08-05). Han tänkte stanna i 8-12 dagar och bodde på Stadskällaren, exempel på porträtt kunde beskådas i Huldbergs bokhandel (nuvarande biblioteket), vid hans logi samt i ateljén. Denna låg i Kristineberg, förmodligen vid Fåfängan.

Fåfängan eller Kristinebergsgården var en gård vid norra infarten till Hudiksvall, i slänten upp mot höghusen på Kristineberg. Gården byggdes ca. 1820 och var utvärdshus på 1840-50-talet och ägdes troligtvis av Carl Steinmetz. Han var handlare i staden och började driva världshus när han kom på obestånd vid mitten av 1840-talet. (Mårtensson 1993).

Tagningarna skedde, såväl i klart som mulet väder, från kl. 9 på morgonen till kl. 1 på förmiddagen och från kl. 3 till kl 7 på eftermiddagen. Priserna var för 1/6 plåt (61 x 81 mm) 5 R:dr och för 1/4 plåt (78 x 103 mm) 6 R:dr 32 sk. B:co, inkluderat ett etui.

I en annons från den 12 augusti meddelade Carl Johan att han planerade lämna staden den 18 augusti och att man nu måste “passa på” (Hudiksvalls Weckoblad 1848-08-12). Han skulle emellertid återvänd till Hudiksvall i oktober (se nedan).

Carl Johan var nog en av de första dokumenterade resande daguerreotypister som besökte Hudiksvall. Det finns en möjlighet att blivande handlaren i Ljusdal, Anders Petter Fahlander, kan ha utfört daguerreotyper i Hudiksvall redan i mitten av 1840-talet.

“Daguerréotyp-Porträttering. Undertecnad har äran underrätta resp. publiken i Hudiksvall, att jag uppehåller mig härstädes i 8 à 12 dagar och att de personer, som hedra mig med sitt förtroende kunna vara försäkrade att bekomma trogna och utmärkt väl utförda porträtter, ty de verkställas på det fullkomligaste och säkraste af allt hvad i denna sak kan åstakommas, äfven kopieras alla sorters taflor, såväl Olje, Pastell, Lithographi, som Lithocromi, och får jag ödmjukast hemställa till allmänhetens bedömning af de Porträtter, som finnas exposerade i Huldbergs Bokhandel samt i mitt Logi äfvensom i Ateliern Personer som ega Daguerréoyup-Porträtter gjorda af oskickliga mästare, kunna låta omgöra dessa i min Atelier mot en lindrig afgift, och får jag särskildt nämna det intet porträtt utlämnas hvarmed den porträtterade ej är fullkomligt belåten. Priserna äro för 1/6 plåt 5 R:dr och 1/4 plåt 6 R:dr 32 sk. B:co med infattning. Hudiksvall d. 5 Augusti 1848. C. J. Berggrén, Elev af Derville från Paris, boende på Stadskällaren, Porträtteringen verkställes alla dagar från kl. 9 f.m. till 1 samt från 3 till 7 e.m., så väl i klart som mulet väder å Christineberg.” (Hudiksvalls Weckoblad den 5 augusti 1848)

 

C. J. Berggrén annons i Hudiksvalls Weckoblad 1848-08-05.

 

Sundsvall augusti 1848

Efter besöket i Hudiksvall reste Carl Johan vidare till Sundsvall i slutet av augusti 1848 (Nytt Allvar Och Skämt 1848-08-31). Han bodde på Gästgivargården i rum Nr. 3 och ateljén var på herr lagman C. A. Modins sommarställe. Prover på daguerreotyper fanns hos E. A. Hollners bokhandel.

Det kan finns en daguerreotyp bevarad från besöket i Sundsvall, se Daguerreotyper nedan, som kan vara Medelpads äldsta kända fotografi. Carl Johan var troligtvis den tredje daguerreotypisten som besökte Sundsvall; den förste var nog A. P. Fahlander i juli 1843 och den andra F. A. Reinhold som kom 1846 (Nytt Allvar Och Skämt 1846-06-18). På återresan från Härnösand i september stannade han åter till i Sundsvall (se nedan).

 

C. J. Berggrén annons i Nytt Allvar Och Skämt 1848-08-31.

Härnösand september 1848

Härnösand blev den nordligaste orten som Carl Johan besökte, han kom i september 1848 (Härnösandsposten 1848-09-07). Prover på bilder fanns hos “Herr Konrektor” Huss bokhandel samt i hans logi på Nya Gästgivargården, 1 trappa upp, där han troligtvis även hade sin ateljé. I likhet med Sundsvall var troligtvis Carl Johan den tredje besökande daguerreotypisten i Härnösand; den förste var nog A. P. Fahlander i juli 1843 och den andra F. A. Reinhold som kom 1846 (Härnösandsposten 1846-07-09).

 

C. J. Berggrén annons i Härnösandsposten 1848-09-07.

Sundsvall september 1848

Efter besöket i Härnösand stannade Carl Johan, på återresan söderut, till i Sundsvall (Nytt Allvar Och Skämt 1848-09-21). Han hade tidigare besökt staden i september (se ovan). Ateljén var åter på herr lagman C. A. Modins sommarställe och själv bodde han på Gästgivargården. Prover fanns på E. A. Hollners bokhandel.

 

C. J. Berggrén annons i Nytt Allvar Och Skämt 1848-09-21.

Hudiksvall oktober 1848

Carl Johan stannade åter till i Hudiksvall på sin återresa söderut efter besöket i Sundsvall. Han kom den 6 oktober 1848 och stannade på begäran av sina kunder (Hudiksvalls Weckoblad 1848-10-07). Om man ville bli avporträtterad skulle man anmäla sig vid hans boende på Stadshuskällaren och ateljén låg i gamla Apoteket eller f. d. Borgmästargården (nuvarande Hantverksgården), istället för som vid det tidigare besöket i Kristineberg. Han tänkte stanna till den 15 oktober (Hudiksvalls Weckoblad 1848-10-14).

 

C. J. Berggrén annons i Hudiksvalls Weckoblad 1848-10-07.

Västerås december 1848

Efter besöket i Hudiksvall – och ett kort uppehåll i Stockholm – reste Carl Johan sedan söderut, då han besökte Västerås i december 1848 (Vestmanlands Läns Tidning 1848-12-07). Prover fanns att se på Sjöbergs bokhandel och han bodde på hovmästare Nordströms gård vid Hamngatan. Han planerade att lämna Västerås den 30 december (Vestmanlands Läns Tidning 1848-12-28).

 

C. J. Berggrén annons i Vestmanlands Läns Tidning 1848-12-07.

Arboga januari 1849

Efter Västerås stannade Carl Johan till i Arboga i januari 1849 (Arboga Bladet 1849-01-05). Han hade logi och ateljén på Gästgivaregården och erbjöd porträtt från 10 på förmiddagen till 2 på eftermiddagen; bara i fyra timmar på grund av den mörka årstiden.

 

C. J. Berggrén annons i Arboga Bladet 1849-01-05.

Örebro februari 1849

I januari 1849 var Carl Johan i Örebro (Nerikes Allehanda 1849-01-24). Han bodde hos förre garvaren Ågren på Kyrkogårdsgatan Nr. 103/104, inne på gården, 2 trappor upp. Han tänkte stanna till den 12 februari. Detta besök i Örebro var sannolikt Carl Johans sista som resande daguerreotypist, han återvände sedan till Stockholm (se ovan). Carl Johan skall ha varit den tredje daguerrotypisten som besökte Örebro, efter Per Lindhberg 1846 och Isaak J. Cohen i augusti 1849 (Götlin 1968:43ff).

 

C. J. Berggrén annons i Nerikes Allehanda 1849-01-24.

Daguerreotyper

Inledning

Med tanke på alla de orter som Carl Johan besökte och att åtminstone kanske ett tiotal porträtt utfördes på varje ställe, borde det finnas många daguerreotyper bevarande. Men så verkar inte vara fallet. Många borde finns i olika arkiv runt om i landet, men tyvärr så saknar de de flesta daguerreotyper uppgifter på upphovsmannen.
För närvarande verkar det bara vara en som har en text där det står att upphovsmannen var C. J. Berggrén. Det är en daguerreotyp som skall finnas på Dalarnas museum, se Daguerreotyp Nr. 1.

Daguerreotyp Nr. 1: “Stockholm” 1845 – 1846

Det skall finnas en daguerreotyp på Dalarnas museum som har en etikett på baksidan där det står “Daguerreotyp av C. J. Berggrén” (Bergin 2018:26). Bilden (Bergin 2018:12) föreställer riksdagsmannen Johan Ericsson från Dalarna. Det finns inte dokumenterat att Carl Johan besökte Dalarna; daguerreotypen är sannolikt tagen under hans tid i Stockholm (se ovan).

 

“Daguerreotyp. Riksdagsman Johan Ericsson (1785-1855) från Snilsgården i Grådö. Foto: C. J. Berggrén, ca 1844-1846.”, Bergin 2018:12.

Daguerreotyp Nr. 2: Halmstad 1847 (eventuellt)

Under besöket i Halmstad i september 1847 skall Carl Johan ha utfört ett porträtt på handlare C. O. Schéle (www.igen.se). Denna bild skall finnas på Hallands Konstmuseum som Nr. S3439.

 

Porträtt på handlare C. O. Schéle, daguerreotyp av C. J. Berggrén, 1847, Hallands konstmuseum Nr. S3439, bild från www.igen.se.

Daguerreotyp Nr. 3: Växjö 1847 (eventuellt)

Denna bild finns med i boken “Växjö framför kameran” och saknar uppgifter men antas tagits av C. J. Berggrén vid hans besök i Växjö i oktober 1847 (Rittsel 1977:45).

 

“Inga uppgifter finns om den här daguerreotypen, men allt tyder på att den härstammar från C. J. Berggrens besök i Växjö 1847.”, Rittsel 1977:45.

Daguerreotyp Nr. 4: Växjö 1847 (eventuellt)

Ytterligare en daguerreotyp från C. J. Berggréns besök i Växjö skall tydligen finnas enligt boken “Växjö framför kameran”. Den skall vara på snusfabrikören Martin Buse i Växjö. Bilden är väldigt skadad men har försökts att restaurerats (Rittsel 1977:46-47).

 

“Snusfabrikören Martin Buse i Växjö. Daguerreotypen av C J Berggren 1847.”, Rittsel 1977:46.

Daguerreotyp Nr. 5: Sundsvall: 1848 (eventuellt)

Daguerreotyp av måtten 85 x 65 mm monterad i en oktagon passepartout i beige färg och med svarta linjer runt öppningen. Passepartout sitter ett etui med en front av glas och en baksida av papp, tätad med nyare pappersremsor. Yttermåtten är 150 x 125 mm.

På bilden porträtteras hemmansägaren Carl Fredrik Huss med hustru Eva Catharina og. Hellzén, Johannisberg, Torp (Medelpad). Paret gifte sig 1846 och fick ett barn 1847; vilket skall synas då hustrun har tre ringar.
Daguerreotypen saknar någon form av text som anger vem upphovsmannen var, men på vissa indicier antas det vara C. J. Berggrén. Han befann sig i Sundsvall i augusti och september 1848 (se ovan) och var troligtvis den enda resande daguerreotypisten i området under detta år. Enligt Sundsvalls museum skall bildena var Medelpads äldsta kända fotografi. Bild nedan: DigitaltMuseum, Sundsvalls Museum Nr. SuM-foto029787.

 

Daguerreotyp eventuellt gjord av C. J. Berggrén, DigitaltMuseum, Sundsvalls Museum Nr. SuM-foto029787.

Källor

Litteratur

 • Aremar, Sven: Halmstads Fotografer under 1800-talet, Gamla Halmstad 1989.
 • Bergin, Christer: Fotografer i Dalarna, Dalarnas hembygdsbok årgång 88, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Falun 2018.
 • Bäckström, Helmer: “Några notiser från daguerreotypperiodens Göteborg”, Nordisk Tidskrift för Fotografi, Nr. 131, 1928.
 • Götlin, Curt: “Fotografien i Örebro under 1800-talet”, Från Bergslag och bondebygd Nr. 22, Örebro Läns Hembygdsförbund 1968.
 • Hammar, Stefan: Det förgångnas spegel. Nyköpings ateljé- och porträttfotografer 1840-1960, Sörmlands museum, Nyköping 1998.
 • Mårtensson, Ing-Mari, “Kristinebergsgården”, lokalhistorisk uppsats vid Högskolan i Sundsvall, 1993.
 • Rittsel, Pär: Växjö framför kameran 1847-1900, Kronobergsboken 1977.
 • Skånska Fotografer 1845-2005, Malmö museer 2005.
 • Widerberg, Bertil: “Kameran Minns: Fotografi i Malmö 1843-1870”, Sydsvenska Dagbladets Årsbok 1964.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.