C. J. Berggrén (Resande)

Daguerreotypisten C. J. Berggrén var en av Sveriges första inhemska resande fotografer. Han besökte ett flertal orter (16 st) i landet. Han var även den första besökande daguerreotypisten på ett flertal orter som Söderhamn, Hudiksvall och Växjö. Bilden ovan är från Sundsvalls museum, se vidare nedan.

Biografi

Stockholm 1814 – 1844

Carl Johan Berggrén föddes den 29 maj 1814 i Jakobs församling, Stockholm. Fadern var Carl Fredrik Berggrén (född 1785) siden-, klädeskram-, galanteri- och nipperhandlare, senare bosatt vid Repslagaregatan i Adolf Fredriks församling. Modern var Johanna Elisabet Westman (född 1789). När han var 16 år, 1830, gav sig Carl Johan ut på en utlandsvistelse som varade fram till 1838, eventuellt var han i Frankrike och Paris. Familjen hade troligtvis franska kontakter, bland annat tog fadern över sin affärsrörelse av en handlare med franskt ursprung (Stefan Hammar).

Efter det att han återvänt till Stockholm när han var 24 år bosatte han sig på Drottninggatan, titulerad handelsbokhållare. Carl Johan gifte sig i augusti 1840 med Sofia Florentina Wennerberg (född 1810). I november samma år öppnade han en diversehandel på Drottninggatan Nr. 64 (Aftonbladet den 17 november 1840). Dottern Andriette Sofia Elisabet föddes 1843. Efter det att han 1844 utbildat sig till daguerreotypist började han resa runt i södra Sverige (se Fotografkarriär nedan).

 

C. J. Berggrén annons i Aftonbladet den 17 november 1840.

Stockholm – Göteborg 1844 – 1845

Efter det att Carl Johan utbildat sig till daguerreotypist började han genast med att resa till Göteborg på hösten 1844. Efter återkomsten till Stockholm öppnade han en fotoateljé i Stockholm i juli 1845. Dottern Johanna Charlotta Gustava föddes i september 1845 och familjen bodde då på Drottninggatan 76 i närheten av Hötorget (Stefan Hammar).

Resor 1846 – 1847

På sensommaren hösten 1846 började Carl Johan att resa i södra Sverige och besökte då Kristianstad och Malmö. Han var åter i Stockholm i november där han igen hade en ateljé. Familjen bodde då på Dödgrävargränd Nr. 20 i Johannes församling (Stefan Hammar). På våren 1847 började han en ny turné och besökte då bland annat Nyköping, Kalmar, Ystad, Helsingborg och Landskrona m. fl.

Stockholm 1847 – 1848

Carl Johan återvände till familjen i Stockholm på hösten 1847 men i november avled hustrun i vattusot (ödem), 37 år gammal. Förutom detta så försatte han sig själv i konkurs i januari 1848; skulderna uppgick till 1032 Rd Banco medan tillgångarna i boet var 145 Rd Banco. Ingen borgenär kom med några krav så i slutet av juli 1848 var han skuldfri (Stefan Hammar).

Carl Johan inackorderade den yngsta dottern Johanna hos grannfamiljen, perukmakare Palm med hustru och barn. Eventuellt fick den äldre dottern, femåriga Andriette följa med på den resa norrut som han nu startade sommaren 1848 (Stefan Hammar).

Resor 1848 – 1849

Carl Johan reste 1848 utefter Norrlandskusten och besökte Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall och Härnösand. Eventuellt gjorde han sedan ett kort uppehåll i Stockholm men i december var han i Västerås och senare vårvintern 1849 i Arboga och Örebro.

Stockholm – Paris 1849 – 1851

Det finns inga senare uppgifter om Carl Johans eventuella vistelse i Sverige efter vårvintern 1849. Den äldsta dottern Andriette placerades hos en fosterfamilj 1850, han hade då troligtvis lämnat landet och bosatt sig i Paris. Carl Johans broder Fredrik Berggrén med hustru Marie Asker hade då redan bott och arbetat i Paris några år och även passat på att ändra efternamnet och kallade sig Bergeron. Carl Johan Berggrén avled sedan i Paris när han var 37 år den 16 augusti 1851 (Stefan Hammar).

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

I nästan alla annonser som Carl Johan hade i dagstidningarna angav han att han varit “Elev af Derville från Paris”. A. Derville anlände som den andre resande daguerreotypisten som besökte Stockholm i november 1843 (Aftonbladet den 7 november 1843). Han kunde även stå till tjänst med utbildningar i daguerreotypi och sålde kameror och utrustningar.

Carl Johan måste nästan direkt anmält sitt intresse för att få en utbildning i daguerreotypi då han redan i juni 1844 öppnade en egen ateljé i Göteborg (se nedan). Att Carl Johan troligtvis var kunnig i det franska språket underlättade nog hans förehavanden med Derville (se Biografi). Han återvände till Stockholm i slutet av 1844 och öppnade sedan en ateljé där i juli 1845.

Carl Johan började sedan att resa runt i landet i fyra olika etapper (se nedan). Efter vistelser i Kristianstad och Malmö hösten 1846, återvände han till Stockholm en kort period i november. Den första riktigt långa etappen skedde i södra Sverige åren 1846-1847 och sedan var han i norra Sverige året 1848 för att sluta med mellersta Sverige under våren 1849.

Vid besöket i Nyköping i maj 1847 angav Carl Johan att han även erbjöd lektioner i daguerreotypi. Han var även den förste fotografen och daguerreotypisten på många av de orter han besöker, bland annat i Söderhamn och Hudiksvall.

Han förannonserade ofta sin planerade ankomst till de orter han senare kom till och verkar ha skickat provbilder i förväg som ställdes ut i olika affärer, oftast hos bokhandlare, där han även tog emot intresseanmälningar för tagning av porträtt i förväg.

Det är inte alldeles säkert att Carl Johan verkligen besökte alla orter listade nedan, då han kanske inte fick tillräckligt med föranmälningar inför ett planerat besök. Det finns uppgifter på att han även skulle varit i Falun under denna tid (Fotografer i Dalarna, s. 26). Det skall finnas en daguerreotyp som skall vara tagen av Carl Johan under vistelsen i Dalarna (se Daguerreotyper nedan).

Resor 1846 – 1847

Carl Johan började som resande daguerreotypist hösten 1846. Till en början besökte han bara Kristianstad, i augusti-september (Stefan Hammar), och Malmö i september. Han återvände sedan till Stockholm och hade en ateljé där i november. På våren 1847 började Carl Johan en längre resa i de södra delarna av landet. Han besökte då: Nyköping/Västervik i maj; Ystad i juni; Kalmar och Landskrona i juli; Helsingborg i augusti; Halmstad i september och Växjö i oktober.

Besökta orter 1846-1847:

 • Kristianstad: augusti-september 1846 (Stefan Hammar).
 • Malmö: september 1846.
 • Nyköping/Västervik: maj 1847.
 • Ystad: juli 1847.
 • Kalmar: juli 1847.
 • Landskrona: juli 1847.
 • Helsingborg: augusti 1847.
 • Halmstad: september 1847.
 • Växjö: oktober 1847.

Resor 1848 – 1849

Sommaren 1848 började han sin andra längre resa, då utefter södra Norrlandskusten. Han började med ett besök i Söderhamn i juli; Hudiksvall och Sundsvall i augusti; Härnösand i september. På vägen tillbaka söderut stannade han åter i Sundsvall i september och Hudiksvall i oktober. En sista kortare resa skedde under slutet av 1848 och början på 1849, då i mellersta landet: Västerås i december 1848; Arboga i januari och Örebro i februari 1849. Sedan finns inga indikationer på att han gjorde några mera resor, utan återvände sedan sannolikt till Stockholm.

Besökta orter 1848-1849:

 • Söderhamn: juli 1848.
 • Hudiksvall: augusti 1848.
 • Sundsvall: augusti 1848.
 • Härnösand september 1848.
 • Sundsvall: september 1848.
 • Hudiksvall: oktober 1848.
 • Västerås: december 1848.
 • Arboga: januari 1849.
 • Örebro: februari 1849.

Göteborg juni 1844

Efter det att Carl Johan utbildat sig till daguerreotypist verkar det som att han direkt besökte Göteborg och erbjöd sina tjänster där (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 22 juni 1844). Han höll till i bryggare Risbergs trädgård och prover på bilder fanns att se i Bonniers bokhandel. Priserna var 5 och 8 Rdr Banco.

Carl Johan var kvar i Göteborg i fram till i september, då han uppmanade folk att utnyttja det fina vädret för att porträttera sig. Han var då placerad i fru Klintebergs trädgård vid Surbrunn (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 14 september 1844). Han planerade sedan att lämna Göteborg den 26 september (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 21 september 1844).

Carl Johan blev den tredje daguerreotypisten som besökte Göteborg. Redan i maj 1844 annonserade en anonym daguerreotypist men Carl Johan var den förste inhemske svenska. Den första som besökte Göteborg var tysken Heinrich Weninger som anlände redan i september 1842 (NTF 1928 Nr. 131, s. 153).

 

C. J. Berggrén annons i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 22 juni 1844.

 

C. J. Berggrén annons i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 14 september 1844.

Stockholm 1845 – 1846

Carl Johan återvände till Stockholm och fortsätta med sin verksamhet där, då han öppnade en ateljé i trädgården till huset på Malmskillnadsgatan Nr. 48 (Dagligt Allehanda den 15 juli 1845). I september var verksamheten flyttad till trädgården till huset på Hötorget Nr. 6, i hörnet av Holländargatan (Dagligt Allehanda den 12 september 1845). Prover fanns att se på Basaren; detta var Basaren som låg på Norrbro (se vidare under A. Derville). Det kan nämnas att i samma tidning hade den kända daguerreotypisten J. W. Bergström en annons.

Efter att besökt Kristianstad i augusti-september och Malmö i september 1846 (Stefan Hammar) återvände han sedan till Stockholm i november (Aftonbladet den 6 november 1846). Då var ateljén belägen på Dödgrävargränd Nr. 20, hörnet av Regeringsgatan, där även prover på bilder fanns.

 

C. J. Berggrén annons i Dagligt Allehanda den 15 juli 1845.

 

C. J. Berggrén annons i Aftonbladet den 21 augusti 1845.

 

C. J. Berggrén annons i Aftonbladet den 6 november 1846.

Malmö september 1846

Carl Johan började sin resa i södra Sverige hösten 1846. Han var i Malmö i september (Malmö Allehanda den 29 september 1846). Ateljén låg i Stadt Hamburg, 1 trappa upp, och porträtt verkställdes alla dagar från 8 till 4 på eftermiddagen. Prover fanns att se i herr magister Cronholms bokhandel och i ateljén. Den förste daguerreotypisten som besökte Malmö skall ha varit L. Sasse som kom i oktober 1843, sedan kom en Willmann i december 1843 och därefter Albert von Homeyer juni 1845; Carl Johan var dock den första svenska daguerreotypisten som besökte Malmö (Kameran minns: Fotografi i Malmö 1843-1870, s. 170).

 

C. J. Berggrén annons i Malmö Allehanda den 29 september 1846.

Nyköping – Västervik maj 1847

Först i maj 1847 började Carl Johan att resa igen och besökte då Nyköping (Tidning För Södermanland den 14 maj 1847). Han tänkte stanna i 8 – 12 dagar och bodde på Rådhuskällaren, provbilder fanns i Boklådan och i ateljén. Ateljén var förlagd till stads- och regementsläkare Landgrens gård vid Prästgatan (Stefan Hammar). Detta var också första gången Carl Johan uttryckligen skrev att han även gav lektioner i daguerreotypi.

Annonsen i tidningen var tvåspråkig, det stod även på franska. Han stannade troligtvis även till i Västervik senare i maj (Västerviks Veckoblad den 22 maj 1847). Exempel på porträtt fanns före besöket utställda hos Boktryckeriboden, där man även skulle anmäla sitt intresse för att få sitt porträtt taget.

 

C. J. Berggrén annons i Tidning För Södermanland den 14 maj 1847.

Ystad juli 1847

Om tillräckligt antal personer visade intresse för att erhålla daguerreotyp porträtt tänkte Carl Johan stanna i Ystad några dagar i juli (Ystads Nya Tidning den 3 juli 1847). Exempel på bilder fanns utställda i förväg hos herr Hintzes bokhandel där man även skulle gör en intresseanmälan.

 

C. J. Berggrén annons i Ystads Nya Tidning den 3 juli 1847.

Kalmar juli 1847

Om intresse fanns av invånarna i Kalmar för porträtttagning tänkte Carl Johan stanna där efter besöket i Ystad (Calmarposten den 2 juni 1847). Exempel på bilder fanns då utställda hos A. F. Wåhlins bokhandel. Han verkar sedan var i Kalmar i början på juli då han den 7 juli tänkte stanna kvar till den 9 då han fått många beställningar. Ateljén låg då i Rostad Park, själv bodde han på Socitetshuset Nr. 8 (Calmarposten den 7 juli 1847).

 

C. J. Berggrén annons i Calmarposten den 2 juni 1847.

 

C. J. Berggrén annons i Calmarposten den 7 juli 1847.

Landskrona juli/augusti 1847

Carl Johan fortsatte sedan till Landskrona där han åter tänkte stanna i omkring åtta dagar (Nya Korrespondenten den 31 juli 1847). Exempelbilder fanns att se på Ekbergska bokhandeln samt i hans logi på Stora Värdshuset.

 

C. J. Berggrén annons i Nya Korrespondenten den 31 juli 1847.

Helsingborg augusti 1847

Medans Carl Johan var i Landskrona annonserade han i Helsingborgsposten om att han planerade att stanna till i Helsingborg i mitten av augusti (Helsingborgsposten den 10 augusti 1847). Exempel på porträtt fanns då redan att se i herr Torells bokhandel, där man även skulle anteckna sig vid intresse för att få ett porträtt taget.

 

C. J. Berggrén annons i Helsingborgsposten den 10 augusti 1847.

Halmstad september 1847

I september 1847 besökte Carl Johan Halmstad (Hallands Läns Tidning den 9 september 1847). Exempel på porträtt fanns att se hos Hr Johanssons bokhandel och hos konditorn Lindgren. Ateljén fanns på Tivoli och hans boende var på Gästgivargården. Tivoli var ett “förlustelseställe” iordningsställt av gästgivaren A. J. Sjögren. Där fanns trädgårdar, lövsalar och grottor samt lusthus, kägelbana och en dansbana (Halmstadsfotografer under 1800-talet, s. 33). Under besöket i Halmstad skall Carl Johan ha utfört ett porträtt på handlare C. O. Schéle (Stefan Hammar). Denna bild skall finnas på Hallands konstmuseum som Nr. S3439 (se bild nedan).

 

C. J. Berggrén annons i Hallands Läns Tidning den 9 september 1847.

 

Porträtt på handlare C. O. Schéle, daguerreotyp av C. J. Berggrén, 1847, Hallands konstmuseum Nr. S3439.

Växjö oktober 1847

Växjö var den sista orten Carl Johan besökte under året 1847. Han planerade att komma omkring den 12 oktober och tänkte stanna några dagar (Wexiö Bladet den 4 oktober 1847). Bilder fanns att se hos Hr Södergrens bokhandel. Carl Johan återvände till familjen i Stockholm på hösten 1847. Carl Johan var troligtvis den första daguerreotypisten som besökte Växjö, det finns kanske en daguerreotyp (Växjö framför kameran, s. 44)

 

C. J. Berggrén annons i Wexiöbladet den 4 oktober 1847.

Söderhamn juli 1848

Carl Johan förannonserade i juni 1848 sitt kommande besök i Söderhamn (Helsi den 2 juni 1848). Prover fanns redan då att få se hos J. Hamberg. Han anlände sedan med ångfartyg den 27 juli och tog direkt emot beställningar på daguerreotyp-porträtter (Helsi den 28 juli 1848). Boendet, och troligtvis även ateljén, hade han på Gästgivaregården, 1 trappa upp. Detta besök var förmodligen den första gången som Söderhamn fick besök av en daguerreotypist.

 

C. J. Berggrén annons i Helsi den 2 juni 1848.

 

C. J. Berggrén annons i Helsi den 28 juli 1848.

Hudiksvall augusti 1848

Efter Söderhamn besökte Carl Johan Hudiksvall i början på augusti 1848 och det var nog, i likhet med Söderhamn, även här det första besöket av en daguerreotypist i Hudiksvall (Hudiksvalls Weckoblad den 5 augusti 1848). Carl Johan stannade i omkring 13 dagar, han anlände den 5 augusti och avreste den 18 augusti. Han bodde på Stadskällaren och exempel på porträtt kunde beskådas i Huldbergs bokhandel (nuvarande biblioteket), vid hans logi samt i ateljén.

Denna låg i Kristineberg, förmodligen vid Fåfängan. Fåfängan eller Kristinebergsgården var en gård vid norra infarten till Hudiksvall, i slänten upp mot höghusen på Kristineberg. Gården byggdes ca. 1820 och var utvärdshus på 1840-50-talet och ägdes troligtvis av Carl Steinmertz. Han var handlare i staden och började driva världshus när han kom på obestånd vid mitten av 1840-talet. (Mårtensson, Ing-Mari, “Kristinebergsgården”, lokalhistorisk uppsats vid Högskolan i Sundsvall, 1993).

Fotograferingarna skedde, såväl i klart som mulet väder, från kl. 9 på morgonen till kl. 1 på förmiddagen och från kl. 3 till kl 7 på eftermiddagen. Priserna var för 1/6 plåt (61 x 81 mm) 5 R:dr och för 1/4 plåt (78 x 103 mm) 6 R:dr 32 sk. B:co, inkluderat ett etui.

Förutom porträtt utförde han även avfotograferingar av olje- och pastellmålningar, “lithografier” samt “lithocromi” (handkolerade litografier). Även tidigare tagna porträtt av “oskickliga mästare” kunde “omgöras”. I en annons från den 12 augusti meddelade Carl Johan att han planerade lämna staden den 18 augusti och att man nu måste “passa på” (Hudiksvalls Weckoblad den 12 augusti 1848). Han skulle emellertid återvänd till Hudiksvall i oktober (se nedan).

 

C. J. Berggrén annons i Hudiksvalls Weckoblad den 5 augusti 1848.

 

C. J. Berggrén annons i Nytt Allvar Och Skämt den 31 augusti 1848.

Sundsvall augusti 1848

Efter besöket i Hudiksvall reste Carl Johan direkt vidare till Sundsvall i slutet av augusti 1848 (Nytt Allvar Och Skämt den 31 augusti 1848). Där låg ateljén hos herr lagman C. A. Modins sommarställe. Han bodde på Gästgivargården i rum Nr. 3 och och ateljén var åter hos C. A. Modin. Prover på daguerreotyper fanns hos herr E. A. Hollners bokhandel.

Det kan finns en daguerreotyp bevarad från besöket i Sundsvall, se Daguerreotyper nedan, som kan vara Medelpads äldsta kända fotografi. Carl Johan var troligtvis den andre daguerreotypisten som besökte Sundsvall, den förste var nog F. A. Reinhold som kom 1846 (Nytt Allvar Och Skämt den 18 juni 1846). På återresan från Härnösand i september stannade han åter till i Sundsvall (se nedan).

 

C. J. Berggrén annons i Nytt Allvar Och Skämt den 31 augusti 1848.

Härnösand september 1848

Härnösand blev den nordligaste orten som Carl Johan besökte, han kom i september 1848 (Härnösandsposten den 7 september 1848). Prover på bilder fanns hos “Herr Konrektor” Huss bokhandel samt i hans logi på Nya Gästgivargården, 1 trappa upp, där han troligtvis även hade sin ateljé. I likhet med Sundsvall var troligtvis Carl Johan den andre besökande daguerreotypisten i Härnösand, tvåa efter F. A. Reinhold, som efter Sundsvall besökte Härnösand (Härnösandsposten den 9 juli 1846).

 

C. J. Berggrén annons i Härnösandsposten den 7 september 1848.

Sundsvall september 1848

Efter besöket i Härnösand stannade Carl Johan åter till i Sundsvall (Nytt Allvar Och Skämt den 21 september 1848). Han hade åter ateljén hos herr lagman C. A. Modins sommarställe och bodde på Gästgivargården. Prover fanns hos herr E. A. Hollners bokhandel.

 

C. J. Berggrén annons i Nytt Allvar Och Skämt den 21 september 1848.

Hudiksvall oktober 1848

Carl Johan stannade åter till i Hudiksvall på sin återresa söderut efter besöket i Sundsvall. Han kom den 6 oktober 1848 och stannade på begäran av sina kunder (Hudiksvalls Weckoblad den 6 oktober 1848). Om man vill bli avporträtterad skall man anmäla sig vid hans boende på Stadshuskällaren men ateljén låg i gamla Apoteket eller f. d. Borgmästargården (nuvarande Hantverksgården), istället för som vid det tidigare besöket i Kristineberg. Han verkar ha stannat till den 15 oktober (Hudiksvalls Weckoblad den 14 oktober 1848).

 

C. J. Berggrén annons i Hudiksvalls Weckoblad den 6 oktober 1848.

Västerås december 1848

Efter besöket i Hudiksvall – och ett kort uppehåll i Stockholm – reste Carl Johan tydligen sedan söderut, då han besökte Västerås i december 1848 (Vestmanlands Läns Tidning den 7 december 1848). Prover fanns att se hos Sjöbergs bokhandel och han bodde på hovmästare Nordströms gård vid Hamngatan. Han planerade att lämna Västerås den 30 december (Vestmanlands Läns Tidning den 28 december 1848).

 

C. J. Berggrén annons i Vestmanlands Läns Tidning den 7 december 1848.
C. J. Berggrén annons i Vestmanlands Läns Tidning den 7 december 1848.

Arboga januari 1849

Efter Västerås stannade Carl Johan till i Arboga i januari 1849 (Arbogabladet den 5 januari 1849). Han hade logi och ateljén på Gästgivaregården och erbjöd porträtt från 10 på förmiddagen till 2 på eftermiddagen; bara i fyra timmar på grund av den mörka årstiden.

 

C. J. Berggrén annons i Arbogabladet den 5 januari 1849.

Örebro februari 1849

I januari 1849 var Carl Johan i Örebro (Nerikes Allehanda den 24 januari 1849). Han bodde hos förre garvaren Ågren på Kyrkogårdsgatan Nr. 103/104, inne på gården, 2 trappor upp. Han tänkte stanna till den 12 februari. Detta besök i Örebro var sannolikt Carl Johans sista som resande daguerreotypist, han återvände sedan sannolikt till Stockholm (se Biografi ovan). Carl Johan var den tredje daguerrotypisten som besökte Örebro, efter Per Lindhberg år 1846 och Isaak J. Cohen i augusti 1849 (Från Bergslag och bondebygd, s. 43ff)

 

C. J. Berggrén annons i Nerikes Allehanda den 24 januari 1849.
C. J. Berggrén annons i Nerikes Allehanda den 24 januari 1849.

Daguerreotyper

Allmänt

Med tanke på alla de orter som Carl Johan besökte och att åtminstone kanske ett tiotal porträtt utfördes på varje ställe borde det finnas ett flertal daguerreotyper bevarande. Men detta verkar inte vara fallet, för närvarande har bara en från eventuellt Sundsvall kunnat hittas samt den på handlare C. O. Schéle från Halmstad 1847 (se ovan); fler borde finns i olika arkiv runt om i landet, även fast de inte har uppmärksammats. Eller så saknar de uppgifter på upphovsmannen.

Daguerreotyp Sundsvall: 1848

Daguerreotyp av måtten 85 x 65 mm monterad i en oktagon passepartout i beige färg och med svarta linjer runt öppningen. Passepartout sitter ett etui med en front av glas och en baksida av papp, tätad med nyare pappersremsor. Yttermåtten är 150 x 125 mm. På bilden porträtteras hemmansägaren Carl Fredrik Huss med hustru Eva Catharina og. Hellzén, Johannisberg, Torp. Paret gifte sig 1846 och fick ett barn 1847; vilket skall synas då hustrun har tre ringar. Daguerreotypen saknar någon form av text som anger vem fotografen var men på vissa indicier antas att det är C. J. Berggrén som tagit bilden. Han befann sig i Sundsvall i augusti-september 1848 och troligtvis den enda resande daguerreotypisten i området under detta år. Enligt Sundsvalls museum skall detta var Medelpads äldsta kända fotografi. Kort nedan: DigitaltMuseum, Sundsvalls Museum Nr. SuM-foto029787.

 

C. J. Berggrén daguerreotyp (SuM-foto029787).

Daguerreotyp Dalarna: 1844 – 1848

Det skall finnas en daguerreotyp på Dalarnas museum som har en etikett där det står “Daguerreotyp av C. J. Berggrén” (Fotografer i Dalarna s.26). Det kanske är den nedan på riksdagsman Johan Eriksson som C. J. Berggrén skall ha tagit (Fotografer i Dalarna s. 12).

 

“Daguerreotyp. Riksdagsman Johan Eriksson (Ericsson?) (1785-1855) från Snilsgården i Grådö. Foto: C J Berggrén, ca 1844-1846.” (Fotografer i Dalarna s.26)

Daguerreotyp Växjö 1: 1847

Denna bild finns med i boken “Växjö framför kameran” och saknar uppgifter men antas tagits av C. J. Berggrén vid hans besök i Växjö 1847 (Växjö framför kameran, s. 45).

 

“Inga uppgifter finns om den här daguerreotypen, men allt tyder på att den härstammar från C. J. Berggrens besök i Växjö 1847.” (Växjö framför kameran s. 45)

Daguerreotyp Växjö 2: 1847

Ytterligare en daguerreotyp från C. J. Berggréns besök skall tydligen finnas enligt boken “Växjö framför kameran”. Den skall vara på snusfabrikören Martin Buse i Växjö och är väldigt skadad men restaurerats (Växjö framför kameran s. 46).

 

“Snusfabrikören Martin Buse i Växjö. Daguerreotypen av C J Berggren 1847.” (Växjö framför kameran s. 46).

 

Källor

Litteratur

 • Fotografer i Dalarna, Christer Bergin, Dalarnas hembygdsbok årgång 88, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Falun 2018.
 • Från Bergslag och bondebygd Nr 22, Fotografien i Örebro under 1800-talet, Curt Götlin, Örebro Läns Hembygdsförbund, 1968.
 • Skånska Fotografer 1845-2005, Malmö museer 2005.
 • Halmstads Fotografer under 1800-talet, Sven Aremar, Gamla Halmstad.
 • Kameran Minns: Fotografi i Malmö 1843-1870, Bertil Widerberg, Sydsvenska Dagbladets Årsbok 1964.
 • Växjö framför kameran 1847-1900, Pär Rittsel, Kronobergsboken 1977.
 • Det förgångnas spegel. Nyköpings ateljé- och porträttfotografer 1840-1960, Stefan Hammar, Sörmlands museum, Nyköping 1998.

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.