C. J. Berggrén (Resande)

Carl-Johan Berggréns annons i Hudikswalls Weckoblad den 5 augusti år 1848
Carl-Johan Berggréns annons i Hudikswalls Weckoblad den 5 augusti år 1848

Den 5 augusti år 1848 var förmodligen den första gången som landsortstaden Hudiksvall fick besök av en daguerreotypist och en närmare kontakt med den nya uppfinningen daguerreotypi. Då annonserade den resande daguerrotypisten Carl-Johan Berggrén från Stockholm i Hudikswalls Weckoblad att “…de som har hans förtroende kunde få sig förevigad på en silverbelagd plåt genom Daguerréotyp-Porträttering” (Hudikswalls Weckoblad den 5 augusti 1848).

Hudiksvall 1848

Carl-Johan Berggrén stannade i Hudiksvall i 13 dagar, han anlände den 5 augusti och avreste den 18 augusti, boendes på Stadskällaren. Varuprover på porträtt kunde beskådas i Huldbergs bokhandel (nuvarande bibliotekshuset), vid hans logi samt i ateljén. Priserna var för 1/6 plåt (61 x 81 mm) 5 R:dr och för 1/4 plåt (78 x 103 mm) 6 R:dr 32 sk. B:co, inkluderat ett etui.

Förutom porträtt utförde han även avfotograferingar av olje- och pastellmålningar, “lithografier” samt “lithocromi” (handkolerade litografier). Även tidigare tagna porträtt av “oskickliga mästare” kan “omgöras”. Fotograferingarna sker, såväl i klart som mulet väder, från kl. 9 på morgonen till kl. 1 på förmiddagen och från kl. 3 till kl. 7 på eftermiddagen i ateljén, som uppges vara i Kristineberg, förmodligen vid Fåfängan.

Daguerréotyp-Porträttering.
Undertecnad har äran underrätta resp. publiken i Hudiksvall, att jag uppehåller mig härstädes i 8 à 12 dagar och att de personer, som hedra mig med sitt förtroende kunna vara försäkrade att bekomma trogna och utmärkt väl utförda porträtter, ty de verkställas på det fullkomligaste och säkraste af allt hvad i denna sak kan åstakommas, äfven kopieras alla sorters taflor, såväl Olje, Pastell, Lithographi, som Lithocromi, och får jag ödmjukast hemställa till allmänhetens bedömning af de Porträtter, som finnas axposerade i Huldbergs Bokhandel samt i mitt Logi äfvensom i Ateliern Personer som ega Daguerréoyup-Porträtter gjorda af oskickliga mästare, kunna låta omgöra dessa i min Atelier mot en lindrig afgift, och får jag särskildt nämna det intet porträtt utlämnas hvarmed den porträtterade ej är fullkomligt belåten. Priserna äro för 1/6 plåt 5 R:dr och 1/4 plåt 6 R:dr 32 sk. B:co med infattning. Hudiksvall d. 5 Augusti 1848.
C.J. Berggrén, Elev af Derville från Paris, boende på Stadskällaren, Porträtteringen verkställes alla dagar från kl. 9 f.m. till 1 samt från 3 till 7 e.m., så väl i klart som mulet väder å Christineberg.” (Hudikswalls Weckoblad Nr 30, 5 augusti 1848)

I en annons från den 12 augusti meddelade Berggrén att han lämnar staden den 18 augusti och att man nu måste “passa på”. Den 7 oktober verkar Berggrén vara tillbaka i Hudiksvall då han i en annons meddelade att han nu åter kvarstannar i 8 dagar (Hudikswalls Weckoblad Nr 39, 7 oktober) . Om man vill bli avporträtterad skall man anmäla sig vid hans boende på Stadshuskällaren. Denna gång anger han närmare att ateljén ligger i gamla Apoteket eller f.d. Borgmästargården (nuvarande Hantverksgården), istället för som tidigare i Kristineberg.

Fåfängan eller Kristinebergsgården var en gård vid norra infarten till Hudiksvall. I slänten upp mot höghusen på Kristineberg. Gården byggdes ca. 1820 och var utvärdshus på 1840-50-talet och ägdes, troligtvis av Carl Steinmertz. Han var handlare i staden och började driva världshus när han kom på obestånd vid mitten av 1840-talet. (Mårtensson, Ing-Mari, “Kristinebergsgården”, lokalhistorisk uppsats vid Högskolan i Sundsvall, 1993)

Daguerréotyp-Porträttering.
Undertecknad får härmed tillkännagifva, det min afresa är bestämd till den 18 dennes, så att de personer, som ännu ämna hedra mig med sitt förtroende, täcktes dessförinnan besöka mig alla dagar från kl. 9 f.m. till 1 samt från 3 till 7 e.m. å Christineberg. Hudiksvall d.12 Augusti 1848. C.J. Berggrén, Elev af Derville från Paris, boende på Stadskällaren.” (Hudikswalls Weckoblad Nr 31, 12 augusti 1848)

Stockholm

Carl-Johan Berggrén kom från Stockholm. Han utövade sin verksamhet i en trädgård på Malmskillnadsgatan år 1845, senare i november 1846 håller han till på Regeringsgatan. Berggrén var främst en resande fotograf och reste runt i södra- och mellersta Sverige, han kan spåras till Kristianstad i september 1846 och till Helsingborg i augusti 1847 (NTF 1922, s.147).

Carl-Johan Berggrén uppgav i alla annonser att han varit elev till Dervillé från Paris. Fransmannen Dervillé anlände till Stockholm hösten 1843 och öppnade en ateljé i november. Han anger sig där som elev till uppfinnare av daguerreotypen Louis Jacques Mandé Daguerre. Dervillé blev en känd fotograf i Stockholm, framför allt efter att kung Oscar I lät sig fotograferas på våren 1844. Fotografiet användes som mall för framställning av mynt på kungen. Dervillé avporträtterade många ur stockholm societeten fram till sin återresa till Paris i slutet av 1844. Under denna tid är det mycket troligt att han gav undervisning i daguerreotypi och lärde upp kommande fotografer som Carl-Johan Berggrén (NTF 1922, s.147).

(bild ovan: C.O. Schele daguerreotyp av Carl-Johan Berggrén år 1847, Hallands konstmuseum S3439)

rosett_upper

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.