Emma Zetterström (Gävle)

Fotografen Emma Zetterström var aktiv i Gävle omkring 1880-1881. Hon hade tidigare haft en ateljé i Halmstad och efter Gävle, i ett samarbete med Emma Ståhlberg, en ateljé i Eskilstuna.

Biografi

Emma Fredrika Zetterström föddes den 6 juli 1852 i Filipstad. Fadern var Lars Johan Zetterström (född 1823) skräddarmästare på gården Nr. 27 i Filipstad och modern var Johanna Albertina Lovisa Rönning (född 1822 i Mariestad).

Familjen var bosatt i Karlstad åren 1859-1869, i Göteborg 1869-1872 och flyttade till Karlstad 1872. Emma var utbildad fotograf 1878, då hon var 26 år, och bosatte sig i Halmstad. I Halmstad övertog hon en ateljé och arbetade där som fotograf fram till omkring 1880. Åren 1880-1881 kan Emma arbetat som fotograf med egen ateljé i Gävle, se vidare nedan, men blev aldrig skriven där.

År 1881 återvände hon till familjen i Karlstad och arbetade som fotograf fram till 1885 då hon flyttade till Eskilstuna. Emma verkar ha hamnat i en tvist med fotograferna Erik Dahlberg (Nya Dagligt Allehanda den 15 april 1882 och Robert Axelsson (Nya Dagligt Allehanda den 29 juni 1882) i Gävle, då två domar i Svea Hovrätt utdömdes 1882; det är för närvarande obekant vad var för tvister och vad domarna blev (se nedan).

I Eskilstuna hade Emma en ateljé tillsammans med fotografen Emma Ståhlberg (se nedan). Deras firma sattes i konkurs 1888 (Eskilstuna Tidning den 16 oktober 1888). De båda flyttade 1890 till Västerfärnebo (Västmanland).

I Västerfärnebo hade Emma nu blivit handelsidkare istället för fotograf; hon flyttade sedan 1893 tillbaka till Eskilstuna. Där arbetade hon som handelsbiträde åren 1893-1906, hon bosatte sig sedan i Stockholm. I Stockholm bodde Emma tillsammans med förre kompanjonen Emma Ståhlberg i Katarina och Jakob församlingar och arbetade som handelsidkare, obekant med vad. De båda flyttade till Västerås 1917, då Emma var 65 år. Emma Zetterström avled när hon var 85 år den 9 september 1937 i By i Kopparbergs län.

Fotografkarriär och ateljéer

Karlstad ca. 1872 – 1878

När Emma lämnade Karlstad år 1878 stod hon i utflyttningslängden med yrket fotograf. Hon var då 26 år och hade troligtvis fått sin utbildning hos någon fotograf i Karlstad, obekant hos vem. Hon hade nog ingen egen ateljé i Karlstad utan var anställd hos någon.

Halmstad 1878 – ca. 1880

Emma bosatte sig i Halmstad 1878 och öppnade i oktober sin första egna fotoateljé (Hallandsposten den 9 oktober 1878). Hon övertog fotografen C. W. Roikjers ateljé som låg på Storgatan (26) mittemot telegrafstationen. Carl Wilhelm Roikjer (1842-1902) hade en ateljé i Halmstad åren 1876-1878 (FRG). Det är inte känt hur länge Emma hade ateljén öppen, men hon befanns sig sedan i Gävle omkring 1880-1881, se nedan.

 

Emma Zetterström annons i Hallandsposten den 9 oktober 1878.

Gävle ca. “1880” – 1881

Det finns visitkort av Emma Zetterström med ortnamnet Gävle (se nedan). Men hon finns inte registrerad i husförhörslängden om vistelse i Gävle; hon var fortsatt skriven i Halmstad. Adressen på visitkorten är Drottninggatan 23 eller “Posthuset”. Ateljén innehades av fotografen Hjalmar Jansson (då med namnet “f. d. Wolfs gård midt emot Stadshuset”) men han verkar ha vistats på annan ort (ev. Sundsvall) under början av 1881 (Norrlandsposten den 24 juli 1876). Han återkom i slutet av samma år (Norrlandsposten den 25 december 1881).

År 1883 användes ateljén av fotografen L. C. Jensen (Norrlandsposten den 18 maj 1883). En anledning till att Emma använde Hjalmar Jansson ateljé kan vara att hennes blivande kompanjon Emma Ståhlberg (se nedan) var biträde hos Hjalmar från 1878 till 1883. Ståhlberg kan även ha arbetat hos Emma under tiden i Gävle.

Som nämnts ovan blev Emma föremål för brottsutredningar som begärts av de två Gävlefotograferna Erik Dahlberg och Robert Axelsson. Domar utföll under 1882 men det är obekant vad dessa innebar, men hade troligtvis något med hennes verksamhet i Gävle som fotograf att göra. I slutet på 1881 blev Emma officiellt inskriven i Karlstad, då överflyttad från Halmstad.

 

Bild på ateljén (inringad) på baksidan av huset på Drottninggatan 23, mittemot stadshuset. Foto: G. Reimers, 1914. Länsmuseet Gävleborg.

Karlstad ca. 1881 – 1885

Mellan åren 1881-1885 var Emma bosatt i Karlstad. Hon var skriven med yrket fotograf, men om hon verkligen arbetade som sådan är osäkert. I så fall var hon nog anställd hos någon annan fotograf i Karlstad; det finns inga indikationer på att hon haft någon egen ateljé där.

Eskilstuna 1885 – 1888

Emma och kompanjonen fotografen Emma Ståhlberg bosatte sig i Eskilstuna 1885. Där öppnade de en gemensam ateljé med namnet ”Zetterström & Ståhlberg”, med adressen Nybrogatan enligt visitkorten. Enligt en notis i tidningen gick de emellertid i konkurs 1888 (Eskilstuna Tidning den 16 oktober 1888). I en senare notis angavs skulderna i firman vara 2040 kr och tillgångarna 2 kr (Eskilstuna Tidning den 23 oktober 1888). De båda lämnade Eskilstuna 1890 och bosatte sig i Västerfärnebo. Troligtvis slutade de sedan med fotografering, i alla fall Emma Zetterström som i Västerfärnebo stod som handelsidkare.

Porträtt

Visitkort Gävle Typ 1: ca. 1880 – 1881

Kort i medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. På framsidan nedtill står med små versaler till vänster “Emma Zetterström” och till höger “Gefle”. På baksidan står “Emma Zetterström, Drottninggatan 23, Gefle”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 66238 och Nr. 66239.

 

Visitkort Gävle Typ 2: ca. 1880 – 1881

Kort i medeltjock kartong i gul eller elfenben vit färg och runda hörn. På baksidan står texten “Emma Zetterström, Posthuset” eller “Emma Zetterström, Gefle”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 60610 och Nr. 157923.

 

Visitkort Eskilstuna Typ 1: 1885 – 1888

Kort i medeltjock kartong i svart färg och runda hörn. På framsidan till vänster står ”Zetterström & Ståhlberg” och till höger “Eskilstuna”. Kort nedan: Sörmlands museum Nr. SLM P11-6944.

 

Visitkort Eskilstuna Typ 2: 1885 – 1888

Kort i medeltjock kartong i elfenbenvit färg och runda hörn. På framsidan nedtill står med skrivstil ”Zetterström & Ståhlberg”. Kort nedan: Eskilstuna stadsmuseum Nr. EM P962.

 

Visitkort Eskilstuna Typ 3: 1885 – 1888

Kort i medeltjock kartong i elfenben vit färg och runda hörn. På framsidan till vänster står ”Zetterström & Ståhlberg” och till höger “Nybrogatan, Eskilstuna”. På baksidan står “Zetterström & Ståhlberg, Nybrogatan, Eskilstuna”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 222652.

 

Gruppbilder

Nedan finns en gruppbild tagen av “Zetterström & Ståhlberg” från 1885-1888. Bild från Eskilstuna stadsmuseum, Nr. EM GB488.

 

”Familjen Stawelius m.fl. 1880-talet.”, Foto: Zetterström & Ståhlberg, Eskilstuna stadsmuseum Nr. EM GB488.

Källor

Litteratur

  • Sven Aremar: Halmstadsfotografer under 1800-talet (Halland, årsbok 1989).
  • Stellan Wiberg: Fotografer i Eskilstuna 1840-tal-1950-tal (Eskilstuna 1996).

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.