E. Dahlberg (Gävle)

Fotografen Erik Dahlberg hade en ateljé i Gävle 1879-1882. Han kom från Dalarna och hade tidigare haft ateljéer på ett flertal orter, den sista orten han var på var Uppsala. Erik hade fem söner som också var fotografer.

Biografi

Rättvik 1838 – 1859

“Jones” Erik Ersson (Dahlberg) föddes den 21 januari 1838 i Rättvik (Dalarna). Fadern var “Jones” Eric Andersson (född 1817) måg och bonde på Röjeråsen Nr. 38 i Rättvik och modern var Brita Persdotter (född 1817). När han var 16 år, 1854, befann sig Erik borta en kortare tid på en ej fastställd ort. Erik bodde sedan hos familjen i Rättvik fram 1859, då han 21 år gammal flyttade därifrån.

Stockholm/Länna 1860 – 1861

Vart Erik befann sig efter flytten från Rättvik har inte med säkerhet gått att fastställa. Sonen Erik står skriven som född 1860 i Länna (Stockholms län) och är då “oäkta son” till modern Brita Hansdotter (född 1817 i Rättvik). Erik och Brita gifte sig senare under 1860 i Länna. Så sannolikt måste Erik ha arbetat där som målare. Det var troligtvis under denna tid han ändrade sitt efternamn till “Dahlberg”.

Sala/Enköping 1861 – 1871

Erik och familjen flyttade till Sala 1861, där arbetade han som yrkesmålare. I Sala föddes sönerna Ivar Werner (1862), Frans Emanuel (1864) och August Wilhelm (1868). Enligt en uppgift skall den blivande fotografen A. Larsson ha arbetat hos Erik när han var 16 år (1866), kanske som målare (Fotografer i Dalarna, s. 83).

Enköping/Köping/Eskilstuna 1870 – 1879

De flyttade officiellt från Sala till Köping 1872. Men de måste ha varit bosatta i Enköping 1870, då sonen Gustaf Reinhold föddes där då. Erik måste även haft en fotoateljé i Enköping då det finns visitkort därifrån (se nedan). År 1871 bodde de i Köping och Erik stod skriven med yrket som målare och sedan som fotograf; han öppnade en fotoateljé där 1871.

I Köping föddes sonen Johan Fredrik (1873) och dottern Klara Maria (1875). Familjen bodde kvar i Köping till 1877, då de flyttade vidare till Eskilstuna; där föddes sonen Sven Oskar 1879. I Eskilstuna arbetar Erik som fotograf med egen ateljé fram till 1879 då familjen flyttade vidare till Gävle.

I en notis från Dagligt Allehanda 1878 redogörs för hur Erik och familjen i flera år lidit av oförklarliga sjukdomstillstånd, som bröstvärk, yrsel och huvudvärk. Efter att rådfrågat flera olika läkare kom Dr. Söderbaum på att familjen kanske hade blivit förgiftade av något i hemmet. Man resolut undersökta allt möjligt och lämnade bland annat sängkläder för analys. Dessa visade sig innehålla ett färgämne som hade höga halter av arsenik. Orsaken till familjens plågor var alltså arsenikförgiftning (Dagligt Allehanda den 27 maj 1878).

Gävle 1879 – 1882

I Gävle bosatte sig familjen i Kvarter Nr. 2 på gården Nr. 38 (senare på Nr. 97). Erik öppnade 1879 en fotoateljé på Rådhusesplanaden. Erik fick troligtvis hjälp av några av sönerna i sin ateljé. År 1882 lämnade Erik och familjen Gävle för Uppsala.

Uppsala 1882 – 1908

Familjen lämnade Gävle officiellt 1882 men redan 1881 hade Erik öppnat en egen ateljé i Uppsala. Det verkar som om han arbetade som fotograf i Uppsala fram till slutet av 1900-talet. Erik Dahlberg avled den 8 juni 1908 i Uppsala i en ålder av 70 år. Även sönerna Erik Dahlberg, Ivar Verner Dahlberg, Frans Emanuel Dahlberg, August Dahlberg och Gustaf Reinhold Dahlberg skulle bli fotografer (se nedan).

Fotografkarriär och ateljéer

Enköping/Köping 1870 – 1876

Erik och familjen måste ha varit bosatt en kort tid i Enköping 1870, en av sönerna föddes där då. Det finns även visitkort från Enköping och det var troligen här han första gången började med fotografering. Korten är är av samma utformning som tidiga kort från Enköping (se nedan).

Erik flyttade officiellt från Sala till Köping i början av 1872, där verkar han först ha fortsatt att arbeta som målare men också som fotograf med egen ateljé redan i slutet av 1871 (Köpings Tidning den 27 oktober 1871). Ateljénamnet var “E. Dahlberg” och ateljén låg enligt visitkorten på Stora Torget.

I maj 1876 planerade Erik att göra en resa och fotografera alla samtliga bruk och herrgårdar utmed Hedströmmen (Köpings Tidning den 28 april 1876). Hedströmmen är ett vattendrag i Dalarna och Västmanland, längd 128 km inkl. källflöden (Wikipedia). Erik lämnade sedan Köping i maj 1876.

 

E. Dahlberg annons i Köpings Tidning den 27 oktober 1871.
E. Dahlberg annons i Köpings Tidning den 27 oktober 1871.

Eskilstuna 1876 – 1879

I slutet av 1876 flyttade Erik till Eskilstuna och öppnade en ateljé på Kareligatan (Eskilstuna Tidning den 27 december 1876). År 1879 hade Erik ett fotografi över Lantbruksmötet 1878 i Eskilstuna till salu; bilden omfattade hela utställningsområdet och var 2 fot 1 tum bred och 1 fot hög (Vestmanlands Läns Tidning den 5 februari 1879). Han lämnade Eskilstuna 1879 för Gävle.

 

E. Dahlberg annons i Eskilstuna Tidning den 27 december 1876.
E. Dahlberg annons i Eskilstuna Tidning den 27 december 1876.

Gävle 1879 – 1882

Erik bosatte sig i Gävle 1879 och tog över fotografen K. A. Sjöbergs ateljé på Rådhusesplanaden Nr. 38 (Norrlandsposten den 18 april 1879). Han kunde erbjuda fotografier från de finaste till de billigaste och utförde alla sorters fotografiuppdrag. Om Erik hade några biträden anställda i ateljén är obekant men sönerna Gustaf Reinhold och Ivar Verner skall ha arbetat hos fadern som fotografer (se nedan).

Erik utförde även landskapsbilder, i en annons från 1881 stod att fotografier utföres på “Landställen, Herrgårdar, Bruk m. m.” (Norrlandsposten den 18 juli 1881). Han stannade i Gävle i bara drygt tre år; 1882 lämnade han Gävle för Uppsala. Eventuellt tog fotografen Fredrik Renard över ateljén på Rådhusesplanaden.

 

E. Dahlberg annons i Norrlandsposten den 18 april 1879.
E. Dahlberg annons i Norrlandsposten den 18 april 1879.

 

E. Dahlberg annons i Norrlandsposten den 18 juli 1881.
E. Dahlberg annons i Norrlandsposten den 18 juli 1881.

Uppsala 1881 – 1891/94 (Kungsgatan 53)

I december 1882 flyttade Erik med till Uppsala och öppnade en ateljé (Uppsala den 10 december 1881). Ateljén låg i “hörnet af Kungsgatan och S:t Persgatan”, med adressen Kungsgatan Nr. 53. Även några av Eriks söner verkar ha arbetat i ateljén, se nedan. Främst verkar det vara Frans Emanuel Dahlberg, som senare skall ha egna ateljéer, bland annat i Gävle och Uppsala.

Erik hade ett antal biträden anställa under den här tiden. Åren 1883-1886: Wendla Andersson (född 1861 i Nyed), Hedvig Lundegren (född 1865 i Arboga); 1886-1887: Johanna Sofia Wahlström (född 1861 i Arboga); 1887-1888: Anna Mathilda Löfgren (född 1865 i Stockholm).

På hösten 1891 annonserade han att ateljén skulle flyttas till Trädgårdsgatan Nr. 12 (Uppsala den 17 september 1891). Men enligt en senare annons från 1894 var ateljén på Kungsgatan fortfarande öppen (Upsala den 23 januari 1894); kanske den sköttes av några av hans söner. Men i februari 1894 övertogs ateljén på Kungsgatan 53 fotografen H. Barthelson (Upsala den 13 februari 1894).

 

E. Dahlberg annons i Uppsala den 10 december 1881.
E. Dahlberg annons i Uppsala den 10 december 1881.

Uppsala 1891/94 – ca. 1908 (Trädgårdsgatan 12)

Eriks nya ateljé på Trädgårdsgatan 12 öppnade i maj 1892 (Fyris den 1 maj 1892). Om han verkligen själv använde ateljén så mycket är osäkert. Åren 1892, 1896 och 1898 hade tydligen även en ateljé i Norrtälje, kanske det bara var en sommarateljé (se nedan). Sönerna fortsatte nog att hjälpa till som fotografer; år 1893 kom sonen Erik inflyttad från arbete som fotograf i Gävle.

År 1900 annonserade Erik om att han tog emot en fotografielev (Upsala den 14 december 1900). Den blivande fotografen Ada Engström var bosatt hos Erik från 1904 till 1908. Visserligen stod hon med titeln “tjänare” och “jungfru” men hon måste ha arbetat som fotografbiträde. År 1908 avled Erik, han var då 70 år, och trappade förmodligen ned verksamheten med ateljén några år tidigare, men någon av sönerna kan ha tagit över ateljén några år.

 

E. Dahlberg annons i Fyris den 1 maj 1892.
E. Dahlberg annons i Fyris den 1 maj 1892.

Norrtälje 1892

Samtidigt som han arbetade som fotograf i Uppsala hade Erik enligt uppgift en ateljé i Norrtälje; kanske skötte någon av hans söner ateljén i Uppsala under tiden. Enligt en annons i Norrtälje Tidning från augusti 1892 hade han en ateljé mitt emot apoteket (Tullportsgatan) och under 1896 en ateljé vid Tillfällegatan, ”i Fru Lundbergs gård”. En sista annons skall vara från september 1898 (Norrtäljes Fotografer, s. 40).

Sönerna Dahlberg

Fem av Eriks söner blev också fotografer, de arbetade hos fadern eller hade egna ateljéer på olika orter. Uppgifterna kommer från FRG.

 • Erik Dahlberg (1860-): fotograf hos fadern, ev. ateljé i Tärnsjö ca 1911.
 • Ivar Verner Dahlberg (1862-) fotograf hos fadern i Uppsala.
 • Frans Emanuel Dahlberg (1864-1925): ateljéer i Gävle, Uppsala och Österfärnebo.
 • August Wilhelm Dahlberg (1868-1937): ateljé i Tärnsjö ca. 1908.
 • Gustaf Reinhold (1870-1917): fotograf hos fadern i Uppsala.

Porträtt

Visitkort Enköping: ca. 1870

Kort med medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Efter kanten finns en tunn röd linje. På framsidan nedtill står till vänster i rött “E.Dahlberg” och till höger “Enköping”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 176489.

 

Visitkort Köping Typ 1: 1871 – 1876

Kort med medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Efter kanten finns en tunn röd linje. På framsidan nedtill står till vänster i rött “E.Dahlberg” och till höger “Köping”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 140985 och Nr. 52204.

 

Visitkort Köping Typ 2: 1871 – 1876

Kort i medeltjock kartong i beige, gul eller vit färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. På framsidan nedtill står till vänster i rött med små versaler ”E. DAHLBERG” och till höger “KÖPING”. På baksidan står ”E. Dahlbergs Atelier vid Stora Torget, Köping” eller text saknas. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 186146 och Nr. 186147.

 

Visitkort Eskilstuna Typ 1: 1876 – 1879

Kort med medeltjock kartong i vit, gul eller beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd eller svart linje. På framsidan nedtill står till vänster i rött eller svart med små versaler ”E. DAHLBERG” och till höger “ESKILSTUNA”. På baksidan står ”E. Dahlbergs Fotografi Atelier, Eskilstuna” eller saknas. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 50866 och Nr. 186303.

 

Visitkort Eskilstuna Typ 2: 1876 – 1879

Kort med medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. På framsidan i mitten finns ett monogram ”ED”. På baksidan står ”E. Dahlberg, Eskilstuna, Fotografi Atelier”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 141084 och Nr. 141084.

 

Visitkort Gävle Typ 1: 1879 – 1882

Kort i medeltjock kartong i gulvit färg och runda hörn. Framsidan saknar text. På den grå baksidan finns ett tunt rutnät och i ett bandornament står “Från E. Dahlberg, Fotografi Atelier, Gefle, Rådhusesplanaden 38”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03354.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1879 – 1882

Kort i medeltjock kartong i vit, gul eller röd färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. På framsidan nedtill står ”E. DAHLBERGS”, ATELIER”, GEFLE” i ett bandornament. På baksidan står ”E. Dahlbergs, Fotografi Atelier, Rådhusesplanaden, Gefle”.

 

Visitkort Gävle Typ 3: 1879 – 1882

Kort i medeltjock kartong i ljusgul färg och raka hörn. Runt kanten finns en tjock röd linje. På framsidan står med stora versaler till vänster ”E. DAHLBERG” och till höger “GEFLE”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03157.

 

Visitkort Uppsala Typ 1: 1882 – ca. 1894

Kort i medeltjock kartong i ljusgul eller orange färg och runda hörn. Runt kanten finns en tjock röd linje. På framsidan står med frakturstil till vänster ”E. Dahlberg” och till höger “Upsala”. På baksidan står “F. Dahlberg, Kungsgatan, Upsala”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 73345 och Nr. 167617.

 

Visitkort Uppsala Typ 2: 1882 – ca. 1894

Kort i medeltjock kartong i orange eller grå färg och raka hörn. På framsidan nedtill står till höger med med rött och små versaler ”E. DAHLBERG, UPSALA”. På baksidan står ”E. Dahlbergs, Fotografi Atelier, Kungsgatan, Upsala”.

 

Visitkort Uppsala Typ 3: 1882 – ca. 1894

Kort i medeltjock kartong i orange eller gul färg med runda hörn. På framsidan nedtill står med rött och stora versaler texten ”E. DAHLBERG”. På baksidan står ”Fotografi Atelier, E. Dahlberg, Upsala, Kungsgatan”.

 

Visitkort Uppsala Typ 4: 1882 – ca. 1894

Kort i medeltjock kartong i svart färg och raka hörn. På framsidan nedtill står med guldfärg och stora versaler ”E. DAHLBERG”. På den svarta baksidan står i guldfärg liggande ”Fotografi Atelier, E. Dahlberg, Upsala, Kungsgatan”.

 

Visitkort Uppsala Typ 5: 1882 – ca. 1894

Kort i medeltjock kartong i vit färg och raka hörn. På framsidan nedtill står till höger i svart eller guldfärg ”E. DAHLBERG. UPSALA”. På baksidan står ”E. Dahlberg Atelier, Kungsgatan, Upsala”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 170150 och Nr. 87112.

 

Visitkort Uppsala Typ 6: 1882 – ca. 1894

Kort med tjock kartong i gul eller vit färg och raka hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil “Dahlberg” och till höger “Upsala, Kungsgatan 53”. På baksidan står ”Erik Dahlberg, Upsala, Kungsgatan 53”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 90907 och Nr. 139043).

 

Visitkort Uppsala Typ 7: ca. 1894 – ca. 1908

Kort i medeltjock kartong i vit färg och raka hörn. På framsidan nedtill står till höger i svart eller guldfärg texten ”E. DAHLBERG. UPSALA”. På baksidan står ”E. Dahlberg Atelier, Trädgårdsgatan 12, Upsala”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 97676 och Nr. 165852.

 

Visitkort Uppsala Typ 8: ca. 1894 – ca. 1908

Kort med tjock kartong i mörkbrun färg och raka hörn. Till vänster nedtill står i guldfärg texten ”DAHLBERG” och till höger “Upsala, Trädgårdsgatan 12”. På baksidan står ”Dahlbergs Fotografi Atelier, Trädgårdsgatan 12, Upsala, Rikstel 1876”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 197942.

 

Dahlberg visitkort Uppsala (PF197942).
Dahlberg visitkort Uppsala (PF197942).

Topografi och vyer

Nedan finns en bild från Johannisdal i Köping tagen av Erik Dahlberg 1875. Bild från Köpings museum, DigitaltMuseum Nr. KM-00086-0462. Det skall även finnas en bild “Köpings Lasarett” från 1872 tagen av honom, Köpings museum Nr. KM-00086-0466.

 

“Johannisdal, år 1875”, foto: E. Dahlberg, Köpings museum, DigitaltMuseum Nr. KM-00086-0462.
“Johannisdal, år 1875”, foto: E. Dahlberg, Köpings museum, DigitaltMuseum Nr. KM-00086-0462.

Källor

Litteratur

 • Fotografer i Dalarna: Christer Bergin, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund årgång 88, Falun 2018.
 • Norrtäljes Fotografer, Eva Landberg, 2017 (ej tryckort).

Internet

 • FRG = FOTOGRAFREGISTER 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson, http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html, (hämtat: 2020-02-08).

Bilder

 • Porträttfynd = Rötter, Sveriges Släktforskarförening, Porträttfynd, https://www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd (hämtat: 2020-02-08).
 • XLM = Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum, https://digitaltmuseum.org/search/?aq=name%3A%22cdb1877b-10ae-454c-bb5b-2c24614a5ced%22&o=0&n=80 (hämtat: 2020-02-23).
 • Köpings museum: DigitaltMuseum, https://digitaltmuseum.org/owners/S-KOP (hämtat: 2020-02-23).

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

1 tanke på “E. Dahlberg (Gävle)”

 1. En fröjd att läsa dina fotografbiografier! Utmärkt grundforskning och föredömligt angivande av källor! Bravo!

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.