L. C. Jensen (Resande)

Fotografen L. C. Jensen började i Stockholm omkring ca. 1867. Sedan hade han en fast ateljé i Valla (Sköldinge) 1873/74-1887 men besökte även Eskilstuna 1881, Sollefteå/Sånga 1882 och Gävle 1883.

 

Biografi

Lars Christian Jensen föddes den 26 juni 1839 i Løgstør (Lögstör) på Jylland (Danmark). Fadern hette Jens Christian Thomsen och modern Karen Marie Larsdatter. Lars konfirmerades i Løgstør 1854, när han var 15 år. När Lars flyttade till Sverige är obekant; när han var 26 år, 1865, stod han skriven som fabrikör boendes på Kungsholmen i Stockholm. Dottern Laurentia Christiania Augusta föddes 1865 i Klara församling, då noterad med okända föräldrar; men modern var troligtvis Anna Amalia Öfverlund (född 1840 i Kungs-Barkarö) som Lars senare gifte sig med.

Lars var 1866 resande försäljare av suspekta varor som elektriska “gikt kedjor”, öron- och fingerringar som skulle bota allt möjligt som huvudvärk och tandvärk m.m. Enligt tidningsannonser besökte han bland annat Uppsala, Gävle och Söderhamn. Lars och Anna Amalia Öfverlund – modern till dottern Laurentia – gifte sig 1867 i Ulrika Eleonora församling; Lars stod då noterad som fabrikör. Men det finns en notis från 1867 där den “danske fotografen L. C. Jensen” fått tillstånd att vistas i riket (Post- Och Inrikes Tidningar 1867-08-14); han måste då också ha börjat arbeta som fotograf (se nedan). Dottern Anna Emilia föddes 1867 i Adolf Fredrik; dottern Sofia Maria Dagmar föddes 1869 i Klara och dottern Ebba Amalia föddes 1871 i Klara. Familjen flyttade 1873/1874 från Stockholm till Sköldinge (Södermanland).

De bosatte sig 1874 officiellt i “Kristiansborg” i Sköldinge, men sonen Carl Christian föddes där redan 1873. Lars började där att arbeta som fotograf med en ateljé vid Valla järnvägsstation. Dottern Elin Christina föddes 1874; dottern Thyra Elisabeth föddes 1875; sonen Jörgen föddes 1878 och sonen Christian föddes 1880. Lars befann sig i Finland 1878 då han försökte sälja sina “Galvano-Elektriska Frottering Maskiner” i Åbo (Åbo Underrättelser 1878-11-21). Han började även att resa runt som fotograf: han besökte Eskilstuna 1881, Sollefteå 1882 och Gävle 1883 (se nedan). Lars Christian Jensen avled i Sköldinge när han var bara 48 år den 26 juli 1887.

Fotografkarriär och ateljéer

Stockholm ca. 1867 – 1873/74

Först år 1867 verkar det som om Lars började kalla sig för fotograf. Han stod skriven som sådan i Katarina församling 1867 och samma år fick “den Danske fotografen L. C. Jensen” tillstånd att vistas i riket (Post- Och Inrikes Tidningar 1867-08-14).  Ateljénamnet som stod på visitkorten var “Lars Ch. Jensen”. Det är tveksamt om Lars verkligen hade en ateljé i Stockholm under 1860-talet. De flesta visitkorten ser ut att vara från 1870-talet och en av hans första annonser är från 1870 (Stockholms Dagblad 1870-10-29), där stod adressen på ateljén som Mäster Samuelsgatan Nr. 51.

 

L. C. Jensen annons i Stockholms Dagblad 1870-10-29.
L. C. Jensen annons i Stockholms Dagblad 1870-10-29.

Walla/Valla (Sköldinge) ca. 1873/74 – 1887

Lars och familjen flyttade 1873/74 till Sköldinge (Södermanland) och han öppnade, troligtvis direkt, en ateljé vid Walla/Valla järnvägsstation. På visitkorten från Valla står det “L. C. Jensen, Fotografi-Atelier för Porträtter och Landskap samt Copiering efter Fotografier, Målningar m. m. i olika storlekar, Walla Jernvägsstation”. Valla stationssamhälle skapades 1862 i Sköldinge socken och ligger 11 km från Katrineholm (www.bygdeband.se).

Förutom den fasta ateljén i Valla reste Lars runt och hade bland annat ateljéer i Eskilstuna (1881), Sollefteå (1882) och Gävle (1883); kanske även på fler orter (se nedan). Lars Christian Jensen avled sedan i Valla år 1887, när han var bara 48 år. Flera av hans döttrar skall även de bli fotografer, se vidare nedan. Nedan finns en bild på Walla järnvägsstation från 1869, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAA15107.

 

”Walla 1869.”, foto: okänd, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAA15107.

Eskilstuna 1881

Lars hade 1881 en ateljé i Eskilstuna enligt en annons (Eskilstuna Tidning 1881-03-12). Ateljén låg i hörnet av “Drottninggatan och Nygatorna”, inne på gården. Hur länge han befann sig i Eskilstuna är okänt.

 

L. C. Jensen annons i Eskilstuna Tidning 1881-03-12.
L. C. Jensen annons i Eskilstuna Tidning 1881-03-12.

Sollefteå/Sånga 1882

Sommaren 1882 hade Lars en ateljé i Sånga, 15 km nedströms från Sollefteå efter Ångermanälven (Härnösandsposten 1882-06-07). Han använde där en befintlig ateljé som fanns hos “handlare Berglund” (se bild nedan från Sollefteå museum, Bilddatabas Sollefteå Nr. 2436).

I Sånga fanns ett militärläger som var övningsplats för Västernorrlands Beväringsbataljon men även en populär brunns- och badanstalt. Den grundades på 1830-talet och bestod av badhus, “socitetssal”, läkarmottagning, hotell m.m. Ångbåtar gick mellan Härnösand och Sollefteå som lade till vid Sånga brygga. Badanstalten stängde sedan 1894 (“Sånga brunns- och ba­dans­talt”).

Senare på sommaren flyttade han in till Sollefteå, där han hade en ateljé hos “herr H. E. Edlund” (Härnösandsposten 1882-08-09). Lars kanske stannade i Sollefteå till september, då han sedan tänkte besöka Nyland “tills sjöfarten upphör” (Härnösandsposten 1882-09-25).

 

“Pelle Berglunds affär närmast.”, Sånga Mo, foto: okänd, ca. 1870-tal, Sollefteå museum, Bilddatabas Sollefteå Nr. 2436.

Gävle 1883

Våren 1883 var Lars på besök i Gävle och använde då fotografen Hjalmar Janssons ateljé på Drottninggatan Nr. 23 (Norrlandsposten 1883-05-18). Han kan inte ha stannat länge i Gävle för i september samma år användes ateljén av fotografen Elise Ahlgren.

 

L. C. Jensen annons i Norrlandsposten 1883-05-18.
L. C. Jensen annons i Norrlandsposten 1883-05-18.

Döttrarna

Tre av Lars döttrar skulle också bli fotografer. Den äldste Laurentia Christiania Augusta Jensen (född 1865) hade ateljéer som “Laura Jensen” i Horndal, Strängnäs, Valla, Stockholm och Avesta. Dottern Elin Kristina Jensen (1874-1947) arbetade troligtvis bara som anställd fotograf och dottern Thyra Elisabet Jensen (1875-1958) hade en ateljé i Målilla som “Thyra Dahlman”.

Porträtt

Visitkort Stockholm: ca. 1867 – 1873/74

Kort av medeltjock kartong i beige, gul eller vit färg och runda hörn. På framsidan står till vänster “Lars Ch. Jensen” och till höger “Stockholm”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 197624 och Nr. 16261.

 

Visitkort Walla Typ 1: ca. 1873/74 – 1887

Kort av medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. På framsidan står till vänster “L. C. Jensen” och till höger “Walla”. På baksidan står “L.C. Jensen, Fotografi-Atelier för Porträtter och Landskap samt Copiering efter fotografier Målningar i olika storlekar m.m. Walla Jernvegsstation”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 218033 och Nr. 8576.

 

Visitkort Walla Typ 2: ca. 1873/74 – 1887

Kort av medeltjock kartong i gul färg och runda hörn. På framsidan står till vänster “L. C. Jensen” och till höger “Walla”. På baksidan står “L.C. Jensen, Fotografi-Atelier för Porträtter och Landskap samt Copiering efter fotografier Målningar i olika storlekar m.m. Walla Jernvegsstation”.

 

Visitkort Walla Typ 3: ca. 1873/74 – 1887

Kort av medeltjock kartong i rödbeige färg och runda hörn. På framsidan står till vänster “L. C. Jensen” och till höger “Walla”. På baksidan står “L. C. Jensen, Walla, Jernvägsstation.” . Kort nedan: Porträttfynd Nr. 3239 och Nr. 21106.

 

Visitkort Walla Typ 4: ca. 1873/74 – 1887

Kort i medeltjock kartong i vit, orange eller klargul färg och runda hörn. Runt kanten finns en tjock röd linje. På framsidan finns stämplat “L. C. Jensen, Fotograf”. På baksidan står “L. C. Jensen, Walla, Jernvägsstation”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 20343 och Nr. 34179.

 

Visitkort Eskilstuna: 1881

Kort i medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tjock röd linje. På framsidan står “L. C. Jensen” och till höger “Eskilstuna”. På baksidan står “L. C. Jensen, Eskilstuna”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 222622.

 

L. C. Jensen visitkort Eskilstuna (PF222622).

Visitkort Sollefteå/Sånga: 1882

Kort av medeltjock kartong i beige eller vit färg och runda hörn. På framsidan står till vänster “L. C. Jensen” och till höger “Sollefteå”. På baksidan står “L. C. Jensen Fotografi Atelier. Porträtter och Landskap samt Copiering efter Fotografier, Målningar m.m. olika storlekar. Sollefteå. Under Bad och Exercistiden Sånga.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 3644 och Nr. 83735.

 

Visitkort Gävle Typ 1: 1883

Kort av medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. På framsidan står till vänster “L. C. Jensen” och till höger “Gefle”. På baksidan står “L. C. Jensen, Drottninggatan 23, Gefle.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 188676 och Nr. 168610.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1883

Kort av medeltjock kartong i svart färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn guldlinje. På framsidan står till vänster “L. C. Jensen” och till höger “Gefle”. På baksidan står “Fotografi Atelier för porträtt i alla storlekar. Copiering efter målningar och alla slags taflor m.m. af L. C. Jensen, Drottninggatan 23, Gefle.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 33041 och Nr. 84317.

 

Gruppbilder

Nedan finns två gruppbilder tagna av L. C. Jensen. Först en med bildtexten “Badsällskapet vid Bie 1874.”. Bie ligger ca. 10 km nordväst om Valla järnvägsstation. Bild från: Västergötlands museum, DigitaltMuseum Nr. 1M16-B145046_2670. Nederst är en bild på militärer från Kungliga Södermanlands Regemente: “SLM M031700 – Militärer utanför hus.,” Sörmlands museum.

 

“Badsällskapet vid Bie 1874.”, foto: L. C. Jensen, Västergötlands museum, DigitaltMuseum Nr. 1M16-B145046_2670.

 

“SLM M031700 – Militärer utanför hus.,”, foto: L. C. Jensen, Sörmlands museum, hämtad 10 juli 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/368951.

Topografi och vyer

Nedan finns en bild tagen av L. C. Jensen på Katrineholms järnvägsstation som skall vara från 1887, alltså samma år som han avled. Bild från Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKBEA00470.

 

“Järna – Katrineholm”, foto: L. C. Jensen, 1887, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKBEA00470.

Källor

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

1 tanke på “L. C. Jensen (Resande)”

  1. Hej

    L C Jensen finns omnämnd på s 25, 29 o 30 i boken ”Det Förgångnas Spegel. Nyköpings ateljé och porträttfotografer 1840-1960”. Dock ingen biografi om honom o familjen eftersom han aldrig var verksam i Nyköping, så vitt jag vet?

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.