C. A. Askling (Söderhamn)

Fotografen C. A. Askling hade en lång karriär i Söderhamn. Han öppnade en fotoateljé 1864, först tillsammans med Johan August Carlsén och sedan på egen hand från 1868 till ca. 1893.

 

Biografi

Carl August Askling föddes den 24 augusti 1833 i Vinnerstad (Östergötland). Fadern var Nils Askling (född 1799) kronofjärdingsman i Warby Västergård, Vinnerstad, och modern var Brita Sophia Andersdotter (född 1799). Fadern avled 1843 och när han var 16 år, 1849, flyttade Carl August till Motala och började som dräng hos målaren M. Wetterstrand i Löfdahlen. Sedan 1855 var han gesäll hos målarmästare A. W. Molander(?) i Carlsberg.

Från 1859 stod han skriven på okänd ort men befann sig troligtvis i Stockholm, där han var registrerad 1860 som målargesäll boendes på Blasieholmen. Efter ett år hos familjen i Vinnerstad 1861 flyttade han åter till Stockholm. Vad han sysselsatte sig med där är obekant, men troligtvis var han målare, men kanske han även utbildade sig till fotograf (se nedan).

Carl August flyttade 1863, då 30 år, från Stockholm till Söderhamn. Där började han arbeta som målargesäll, kanske, hos målarmästare Johan August Carlsén (född 1837-07-31 i Godegård, Motala); även han var inflyttad 1863 från Stockholm och de kan eventuellt där ha arbetat på samma ställe. I Söderhamn öppnade de 1864 en fotoateljé tillsammans (se nedan).

Carlsén flyttade till Lerbäck 1867 men Carl August fortsatte med ateljén och blev då skriven som fotograf. Senare stod han som bosatt på och ägare till gården Nr. 32 på Oxtorgsgatan i Västra kvarteret. Delar av Söderhamn brann 1876 men hans hus verkar ha klarat sig; dock brann det ned 1879 (se nedan). Han gifte sig 1877 med Edla Karolina Häggström (född 1851 i Motala), inflyttad 1877 från Eskilstuna, och sonen Karl Vilhelm föddes samma år.

Carl August fortsatte under åren att ha en ateljé i Söderhamn men samarbetade även under senare tid med olika fotografer. Den sista, fotografen Waldemar Duhs, tog 1901 över ateljén och fotofirman. Carl August Askling avled i Söderhamn när han var 79 år den 26 februari 1912. Nedan finns en bild som troligtvis är ett porträtt på Carl August, Porträttfynd Nr. 161961.

 

Ett troligtvis porträtt på Carl August Askling, 1860-talet, Porträttfynd Nr. 161961.

Fotografkarriär och ateljéer

Söderhamn 1864 – 1867

Carl August och Johan August Carlsén (se ovan) flyttade 1863 från Stockholm till Söderhamn och öppnade sedan 1864 tillsammans en fotoateljé (Helsingen 1864-12-30). De stod dock skrivna som målargesäll respektive målarmästare. På visitkorten från denna tid står det ”C. A. Askling & J. A. Carlsén” och ateljén hade de i snickare J. F. Petterssons gård på Storgatan. De hade sannolikt Söderhamns andra fasta fotoateljé efter R. T. Ullström som öppnat redan 1861. Samarbetet upphörde troligtvis senast 1867 när Carlsén flyttade från Söderhamn.

 

Calsén et Askling annons i Helsingen 1864-12-30.

Söderhamn 1867 – 1876

Efter det att Carlsén lämnat Söderhamn 1867 fortsatte Carl August med ateljén på egen hand och blev då även skriven som fotograf. Fotografnamnet han använde var “C. A. Askling” och ateljén låg fortfarande på snickare Pettersons gård (Nya Helsingen 1868-02-15). Han flyttade verksamheten 1872 till “f.d. fru Högbergs” gård på Oxtorgsgatan “nästintill Helsingens tryckeri” (Nya Helsingen 1872-08-10). Enligt kyrkböckerna stod han som ägare till gården på Nr. 32 i Västra kvarteret för första gången någon gång mellan 1871-1875.

Den 22 juli 1876 började det brinna i Söderhamn, då lades stadens centrala delar i ruiner. Branden uppstod i en målarverkstad invid Rådhustorget och spred sig med våldsam fart i den kraftiga vinden. Efter sju timmar hade man stoppat elden. Under denna korta tid hade dock 177 boningshus med uthusbyggnader och 72 sjöbodar brunnit ned. Branden berörde även offentliga byggnader som rådhuset, lasarettet och två skolor. Omkring 2000 personer eller en tredjedel av stadens befolkning blev hemlösa.

Stadsdelarna Väster och Öster samt järnvägsstationen och kyrkan undgick branden (Söderhamns stadsbebyggelse, Historik och bevarandeplan 1985). Troligtvis klarade sig Carl August hus på Oxtorgsgatan i det Västra kvarteret från att brinna ned. I augusti samma år använde en läkare J. F. Beskow i hans hus som tillfällig mottagning (Nya Helsingen 1876-08-19).

 

C. A. Askling annons i Nya Helsingen 1868-02-15.

 

C. A. Askling annons i Nya Helsingen 1872-08-10.

Söderhamn 1877 – 1898

Om Carl August hus klarade sig vid stadsbranden så brann den definitivt ned 1879. På natten till den 9 maj 1879 utbröt en eldsvåda i hans bostadshus på Oxtorgsgatan . Elden skall ha börjat i närheten av ateljén på vinden. Dess stora fönster gick sönder och luftdraget gjorde att elden fick ett snabbt förlopp. Carl August och familjen, som bodde på övre våningen, fick i halvklädda fly genom kökstrappan (Söderhamns Tidning 1879-05-09).

Han fick därefter tillfälligt flytta den fotografiska verksamhet till “Vestra Storgatan i närheten av Stora Torget” (Söderhamns Tidning 1879-06-21). Det är också ungefär från denna tid han även började använda ateljénamnet “C. Aug. Askling”. Ett nytt hus byggdes på samma plats och måste ha varit klart senast i april 1880 då han hyrde ut en butik med bostad (Nya Helsingen 1880-04-10). Gatuadressen var då Oxtorgsgatan Nr. 32 senare blev den Nr. 16.

Det finns en bild (se nedan) tagen av Carl August som kan vara på det nedbrunna huset med bara den gamla sockeln kvar, men med ett nytt under uppförande. På bilden, till höger, finns även en temporär ateljé. Så bilden kan även vara från den tillfälliga plats han använde d.v.s. Västra Storgatan. Nedan finns även en bild på uppförandet av det nya huset på Oxtorgsgatan.

Kung Oscar II invigde den 2 juli 1886 den nya statsbanan Kilafors–Bergvik-Söderhamn–Stugsund. Carl August sålde bilder från tillfället både från Söderhamn och Stugsund (Söderhamns Tidning 1886-07-10). Mellan 1888 och 1891 var ett biträde Olof Axel Högdahl (född 1868 i Hassela) anställd i ateljén och 1891 började en ny “skicklig fotograf som biträde”, okänt vem, vilken även utförde koloreringar av fotografier (Helsingen 1891-12-12).

I februari 1893 överlät Carl August ateljén till en fotograf Wilhelm Lange från Stockholm (Helsingen 1893-02-25). Lange genomförde reparationer av den, troligtvis, slitna ateljén. Lange använde ateljén fram till i mars 1898 då han flyttade till nya lokaler på Källgatan.

 

C. Aug. Askling annons i Söderhamns Tidning 1879-06-21.

 

C. A. Askling och Wilh. Lange annons i Helsingen 1893-02-25.

 

Ett nytt hus är under uppförande med den gamla stensockeln bakom. Troligtvis är denna från Carl August hus som brann ned 1879. Till höger syns en del av hans temporära ateljé. Foto: C. Aug. Askling, Söderhamns Kust och Skärgårdsförening, DiBiS Nr. XBS00290A.

 

Detalj av bild ovan med Carl August tillfälliga ateljé.

 

Carl August hus och ateljé under uppbyggnad (inringad), mitt emot är gevärsfaktoriets gamla hus, foto: Johan Andersson, ca. 1879-1880. Söderhamns Museiförening, DiBiS Nr. XJA00016 (detalj).

Söderhamn 1898 – 1901

Efter det att Wilhelm Lange lämnat samarbetet med Carl August, gick i maj 1898 en ny fotograf Waldemar Duhs från Karlstad in som delägare och medarbetare i ateljén (Helsingen 1898-05-17). Ateljén benämndes “C. Aug. Askling. & W. Duhs” (se Porträtt nedan). Carl August var då 65 år och var då nog i behov av hjälp av en yngre förmåga.

Samarbetet pågick fram till 1901 då Waldemar helt tog över verksamheten (Söderhamns Tidning 1901-04-03). När Waldemar sedan 1910 flyttade från Söderhamn togs ateljén i sin tur över av fotografen Anna Berglund som bosatte sig i Carl Augusts hus, han avled sedan 1912.
Ateljén och huset är nu rivet så som många andra äldre kulturhus i Söderhamn. Nedan finns två bilder på ateljén på Oxtorgsgatan som den såg ut på 1910-talet, troligtvis när fotografen Anna Berglund var innehavare

 

C. A. Askling och W. Duhs annons i Helsingen 1898-05-17.

 

C. A. Askling och Waldemar Duhs annons i Söderhamns Tidning 1901-04-03.

 

Ateljén på Oxtorgsgatan Nr. 16 under fotografen Anna Berglunds tid, ca. 1910-talet, bild från Hälsingerunor s.14.

 

Oxtorgsgatan mot väster med ateljén till vänster. Till höger det gamla gevärsfaktoriets borrhus, nuvarande Söderhamns museum. Vykort från ca. 1910-talet (V140A).

Porträtt

Visitkort Söderhamn Typ 1: 1864 – 1867

Kort av tunn naturkartong och raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står “C. A. Askling & J. A. Carlsén, Söderhamn”. Kort nedan: DigitaltMuseum Nr. AMA0007741.

 

Visitkort Söderhamn Typ 2: 1867 – 1860-talet

Kort av tunn naturkartong och raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står i mitten med växtslingor runt om texten “C. A. Askling”, “Fotograf” och “Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 3: 1867 – 1860-talet

Kort av tunn naturkartong och raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan finns Söderhamns stadsvapen samt texten “C. A. Asklings, Fotografi Atelier, Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 4: 1870-talet

Kort i tunn naturkartong och raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står med stor text och ornament i rött “Från C. A. Asklings Fotografi Atelier, Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 5: 1870-talet

Kort av halvtjock naturkartong och runda hörn. Runt bilden finns en smal ram i rött. På framsidan står till vänster “C. A. Askling” och till höger “Söderhamn”. På baksidan står ”Fotografi Atelier, C. A. Askling, Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 6: 1870-talet

Kort av halvtjock naturkartong och runda hörn. Runt bilden finns en smal ram. På framsidan står i ett bandornament “C. A. Askling”, Fotografiatelier”, “Söderhamn”. På baksidan står ”Fotografi Atelier, C. A. Askling, Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 7: 1870 – 1880-talen

Kort av halvtjock kartong i vit eller ljusgul färg och runda hörn. Runt bilden finns en smal ram. På framsidan står i ett bandornament “C. Aug. Askling” och “Söderhamn”. I mitten finns ett emblem med bokstäverna “CAA”. På baksidan står “C. Aug. Askling” och “Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 9: 1880-talet

Kort av halvtjock kartong i vit eller ljusgul färg och runda hörn. Runt bilden finns en smal ram i rött. På framsidan till vänster står “C. Aug. Askling” och till höger “Söderhamn”. I mitten finns ett märke i rött. På baksidan står “C. Aug. Asklings. Fotografi Atelier, Söderhamn, Oxtorgsgatan No. 32”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 10: 1880-talet

Kort av halvtjock kartong i röd, svart, orange eller gul färg och runda hörn. Runt bilden finns en smal eller bred guldbård. På framsidan står “C. Aug. Askling” till vänster och till höger “Söderhamn”. På baksidan står “C. Aug. Asklings, Fotografi Atelier, Söderhamn, Oxtorgsgatan No. 32”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 11: 1890-talet – 1898

Kort av tjock kartong i vit, beige eller svart färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “C. Aug. Askling” och till höger “Söderhamn”. På baksidan står “C. Aug. Askling, Oxtorgsgatan 32”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 12: 1898 – 1901

Kort av tjock kartong i vit eller ljusgrå färg och raka hörn. På framsidan står “C. Aug. Askling W. Duhs” och under till höger “Söderhamn”. På baksidan står “C. Aug. Askling, Oxtorgsgatan 16”.

 

Gruppbilder

Nedan finns tre gruppbilder tagna av Carl August Askling. De två översta är från 1870-talet resp. 1880-talet, Digital Bild i Söderhamn, DiBiS Nr. XON00331 och XON00303. Den nedersta är från ca. 1890, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAK03138.

 

“Personal vid Statens Järnvägar, SJ i Söderhamn.”, foto: C. Aug. Askling, ca. 1890, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAK03138.

 

Topografi och vyer

Carl August Askling tog många topografiska bilder från Söderhamn och omkringliggande områden. De flesta topografiska fotografier brukar sakna upphovsman då de kopierats flera gånger och originalbilderna oftast saknas. I vissa fall finns de kvar med originalmontering som det från Stugsund nedan (Tekniska museet, DigitaltMuseum TEKA0129186) som tagits av honom.

I en artikel om stadsbranden (se ovan) 1876 i Söderhamns Tidning den 24 juli 1901 finns illustrationer gjorda av Axel Holmströms konstanstalt i Gävle som är, enligt artikeln, efter fotografier tagna av C. A. Askling före och efter branden. Dessa illustrationer går att jämföra med anonyma befintliga bilder, de är i stort sett desamma (se nedan).

 

“Stugsunds hamn 1/4 mil från Söderhamn”, foto: C. Aug. Askling, 1880-talet, Tekniska museet, DigitaltMuseum Nr. TEKA0129186.

 

“Del av Söderhamn, längs med Söderhamnsån, fotograferat från norr om ån. Järnvägsstation under byggnad.”, foto: C. A. Askling, 1885, Digital Bild i Söderhamn, DiBiS PIS00012.

 

“Före 1886 i Stugsund.”, foto: C A Askling, foto: C. A. Askling, Digital Bild i Söderhamn, DiBiS XBS00203A. Eventuellt taget vid besöket 1886 av Oscar II.

 

Rådhustorget i Söderhamn före branden 1876. Saknar upphovsman men med största sannolikhet fotograferat av C. A. Askling. Jämför illustration som finns i Söderhamns Tidning 1901-07-24.

 

Söderhamn efter branden 1876. Saknar upphovsman men med största sannolikhet fotograferat av C. A. Askling. Jämför illustration som finns i Söderhamns Tidning 1901-07-24. Bild DiBiS Nr. XGS00007

Källor

Litteratur

  • Hälsingerunor 1991: “130 år med ateljéfotografer i Söderhamn”, Sture Claesson.
  • Nylander, Lars: ”En vandring genom Söderhamns historia”, Bokförlaget Helsingiana, 2018.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.