C. A. Askling (Söderhamn)

Fotografen C. A. Askling hade en lång karriär i Söderhamn. Han öppnade en fotoateljé år 1864, först tillsammans med målarmästare Johan August Carlsén och sedan på egen hand. Carl August hade även ett tag en ateljé med Waldemar Duhs. Ateljén togs sedan över år 1910 av fotografen Anna Berglund.

Biografi

Carl August (C. A.) Askling föddes den 24 augusti år 1833 i Vinnerstad (Östergötland). Fadern var Nils Askling (född 1799) kronofjärdingsman i Wårby Vestergård, Vinnerstad, och modern var Brita Sophia Andersdotter (född 1799). När han var 17 år, 1850, flyttade Carl August till Motala; vad han arbetade med i Motala och hur länge är obekant.

År 1863, 30 år gammal, flyttade han från Stockholm till Söderhamn. Där började Carl August arbeta som målargesäll hos målarmästare Johan August Carlsén; även han var inflyttad från Stockholm år 1863 och de kan eventuellt ha arbetat på samma ställe. Carlsén flyttade till Lerbäck år 1867 och omkring samma tidpunkt blev Carl August skriven som fotograf i Söderhamn. Senare stod han som bosatt på och ägare till gården Nr. 32 i Västra kvarteret.

Carl August gifte sig år 1877 med Edla Karolina Häggström (född 1851 i Motala, inflyttad från Eskilstuna år 1877) och sonen Karl Wilhelm föddes år 1877. Han fortsatte att arbeta som fotograf på gården Nr. 32 en bit in på 1900-talet. Hustrun avled år 1905 och han själv avled den 26 februari år 1912, 79 år gammal. Det finns en bild som troligtvis är ett porträtt på Carl August Askling (PF161961).

 

Ett troligtvis porträtt på C. A. Askling, ca. 1870-tal (PF161961).
Ett troligtvis porträtt på C. A. Askling, ca. 1870-tal (PF161961).

 

Fotografkarriär och ateljéer

Söderhamn ca. 1864 – 1867

Det verkar som att strax efter det att Carl August och Johan August Carlsén (se ovan) flyttat till Söderhamn från Stockholm år 1863, de startade en fotoateljé tillsammans. De stod dock skrivna som målargesäll respektive målarmästare. På visitkorten från denna tid står det ”C. A. Askling & J. A. Carlsén” och ateljén hade de i “Snickare Petterssons” gård på Storgatan. Kompanjonskapet upphörde när Johan August Carlsén flyttade till Lerbäck år 1867. Nedan finns en tidningsannons från de båda år 1864 (Helsingen den 30 december år 1864).

“Från och med Tisdagen den 27:de dennes är undertecknades Fotografiska Atelier, belägna i Snickar Petterssons gård å Storgatan, öppen alla dagar från kl. 10 f.m. till 1 e.m. Söderhamn i December 1864. CARLSÈN et ASKLING” (Helsingen den 30 december år 1864).

Helsingen den 30 december år 1864.
Helsingen den 30 december år 1864.

 

Söderhamn 1867 – 1876

Efter det att Johan August Carlsén flyttade från Söderhamn år 1867 öppnade Carl August en ateljé på egen hand. Fotografnamnet han använde var “C. A. Askling” och ateljén låg enligt uppgift på Oxtorgsgatan Nr. 16 (Alir anor nr 2 1989). Denna källa anger även att gården som ateljén låg i brann ned vid en stadsbrand år 1879. Den största och sista stadsbranden i Söderhamn inträffade emellertid den 22 juli år 1876, då nästan hela Söderhamn lades i ruiner och en tredjedel av stadens invånare blev hemlösa (Söderhamn.se). Se även under “Topografi och vyer” nedan.

Söderhamn ca. 1877 – 1888

Om Carl Augusts ateljé brann ned år 1876 måste han ha skaffat sig en annan tillfällig plats. I en annons år 1879 stod det att hans fotografiska verksamhet var vid “Vestra Storgatan i närheten av Stora Torget” (Söderhamns Tidning den 1 juli år 1879); detta kan i så fall vara den tillfälliga platsen, möjligtvis Oxtorgsgatan Nr. 32, huset är nu rivet så som många andra i Söderhamn. Det är också ungefär vid denna tid han börjar använda ateljénamnet “C. Aug. Askling”. År 1886 tog Carl Augusts fotografier på kung Oscar II invigning av järnvägslinjen statsbanan Kilafors–Söderhamn–Stugsund (Söderhamns Tidning den 10 juli år 1886).

 

Söderhamns Tidning den 1 juli år 1879.
Söderhamns Tidning den 1 juli år 1879.

 

Söderhamns Tidning den 10 juli år 1886.
Söderhamns Tidning den 10 juli år 1886.

Söderhamn 1889 – 1898

Efter stadsbranden 1876 verkar huset på Oxtorgsgatan Nr. 16, där Carl August ateljé tidigare legat, åter ha byggts upp. Detta kan man utläsa från en annons den 10 juli år 1889 där det stod att hans ateljé är flyttad till ett nytt hus på plats där denna förra ateljén låg (Helsingen den 10 juli år 1889).

“LOKALBYTE! Undertecknads Fotografi – Ateljé är från och med 3 juli flyttad i den nybyggda huset näst intill bron vid Oxtorget eller på samma plats den förra har varit och rekommenderar jag mig fortfarande i den ärade allmänhetens benägna hågkomst.” (Helsingen den 10 juli år 1889)

Söderhamn 1898 – ca. 1900

Carl August fortsatte att själv driva ateljén fram till våren 1898 (Söderhamns Tidning den 29 april år 1898). På sommar samma år flyttade fotografen Waldemar Duhs från Karlstad till Söderhamn och började på Carl August ateljé. De hade ett samarbete tillsammans som “C. Aug. Askling. & W. Duhs” med ateljé på Oxtorgsgatan Nr. 16 (Söderhamns Tidning den 1 juni år 1898). Carl August var då 65 år gammal och kan ha behövt en kompanjon/medhjälpare i ateljén.

Samarbetet pågick sannolikt fram till strax efter sekelskiftet 1900 då Waldemar tog över verksamheten på Oxtorgsgatan 16. När Waldemar flyttade från Söderhamn år 1910 togs ateljén över av fotografen Anna Berglund som flyttade till Carl Augusts bostad, han avled sedan år 1912.

 

Söderhamns Tidning den 29 april år 1898.
Söderhamns Tidning den 29 april år 1898.

 

Söderhamns Tidning den 1 juni år 1898.
Söderhamns Tidning den 1 juni år 1898.

Porträtt

Visitkort Söderhamn Typ 1: 1864 – 1867

Kort i tunn naturkartong med kantiga hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står i mitten med ornament texten “C. A. Askling & J. A. Carlsén, Söderhamn”. Kort nedan: DigitaltMuseum Nr. AMA0007741.

 

Visitkort Söderhamn Typ 2: 1867 – 1860-talet

Kort i tunn naturkartong med kantiga hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står i mitten med växtslingor runt om texten “C. A. Askling”, “Fotograf”, “Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 3: 1870-talet

Kort i tunn naturkartong med kantiga hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står med stor text och ornament i rött “Från C. A. Asklings Fotografi Atelier, Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 4: 1870-talet

Kort i halvtjock naturkartong med runda hörn. Runt bilden finns en smal ram i rött. På framsidan nedtill står i små versaler och rött texten “C. A. ASKLING till vänster och texten “SÖDERHAMN” till höger. På baksidan finns ett runt ornament med två kvinnofigurer. Där står texten ”Fotografi Atelier, C. A. Askling, Söderhamn”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 5: 1870-talet

Kort i halvtjock naturkartong med runda hörn. Runt bilden finns en smal ram. På framsidan nedtill står i ett bandornament texten “C. A. ASKLING”, Fotografiatelier”, “SÖDERHAMN”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 177139 och Nr. 124061.

 

Visitkort Söderhamn Typ 6: 1880-talet

Kort med halvtjock vit eller ljusgul kartong i med runda hörn. Runt bilden finns en smal ram. På framsidan nedtill står i ett bandornament texten “C. AUG. ASKLING” till vänster och texten “SÖDERHAMN” till höger. I mitten finns ett emblem med bokstäverna “CAA”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 180084 och Nr. 43468.

 

Visitkort Söderhamn Typ 7: 1880-talet

Kort med halvtjock vit eller ljusgul kartong i med runda hörn. Runt bilden finns en smal ram. På framsidan nedtill står till vänster med små versaler texten “C. AUG. ASKLING” och till höger texten “SÖDERHAMN”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 180082 och Nr. 102055.

 

Visitkort Söderhamn Typ 8: 1880-talet

Kort med halvtjock vit eller ljusgul kartong i med runda hörn. Runt bilden finns en smal ram i rött. På framsidan nedtill står till vänster med rött och versaler texten “C. AUG. ASKLING” och till höger texten “SÖDERHAMN”. I mitten finns ett märke i rött. På baksidan finn texten “C. AUG. ASKLINGs. Fotografi Atelier, Söderhamn, Oxtorgsgatan No. 32” i ett märke med en färgpalett och bandornament.

 

Visitkort Söderhamn Typ 9: 1880-talet

Kort med halvtjock kartong i rött, orange, gult m.m. och en tunn eller bred bård runt om. På framsidan nedtill står till vänster med rött och versaler texten “C. AUG. ASKLING” och till höger texten “SÖDERHAMN”. I mitten finns ett märke i rött. På baksidan finn texten “C. AUG. ASKLINGs. Fotografi Atelier, Söderhamn, Oxtorgsgatan No. 32” i ett märke med en färgpalett och bandornament.

 

Visitkort Söderhamn Typ 10: 1890-talet

Kort med tjock kartong i vitt eller svart med kantiga hörn. Till vänster nedtill står i guld eller svart och skrivstil texten “C. Aug. Askling” och till höger texten “SÖDERHAMN”. På baksidan står texten “C. Aug. Askling, Oxtorgsgatan 32”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183074 och Nr. 179276.

 

Visitkort Söderhamn Typ 11: 1898 – ca.1900

Kort med tjock kartong i vitt eller ljusbrunt med kantiga hörn. Till vänster nedtill står i guld eller svart och skrivstil texten “C. Aug. Askling. W. Duhs” och under till höger texten “SÖDERHAMN”. På baksidan står texten “C. Aug. Askling. W. Duhs, Oxtorgsgatan 16”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 10013 och Nr. 181971.

 

Topografi och vyer

Carl August Askling fotograferade även topografiska bilder på Söderhamn och omkringliggande områden. De flesta topografiska fotografier brukar sakna upphovsman då de kopierats flera gånger och orginalbilderna oftast saknas. I vissa fall finns de kvar med orginalmontering som det från Stugsund nedan (DigitaltMuseum TEKA0129186) som tagits av Askling.

I en artikel om stadsbranden 1876 i Söderhamns Tidning den 24 juli år 1901 finns illustrationer gjorda av Axel Holmströms konstanstalt i Gävle som är, enligt artikeln, efter fotografier tagna av C. A. Askling före och efter branden den 22 juli år 1876. En av dessa illustrationer går att jämföra med en bild från Söderhamn före branden, se nedan, bilderna är i stort sett de samma.

 

“Stugsunds hamn 1/4 mil från Söderhamn”, foto: C. Aug. Askling, Tekniska Museet (TEKA0129186).
“Stugsunds hamn 1/4 mil från Söderhamn”, foto: C. Aug. Askling, Tekniska Museet (TEKA0129186).

 

Rådhustorget i Söderhamn före branden år 1876. Med största sannolikhet fotograferat av C. A. Askling. Jämför bilden nedan (Länsmuseet Gävleborg).
Rådhustorget i Söderhamn före branden år 1876. Med största sannolikhet fotograferat av C. A. Askling. Jämför bilden nedan (Länsmuseet Gävleborg).

 

Rådhustorget före år 1876. Illustration gjord av Axel Holmströms konstanstalt i Gävle efter fotografi av C. A. Askling (artikel i Söderhamns tidning den 24 juli år 1909).
Rådhustorget före år 1876. Illustration gjord av Axel Holmströms konstanstalt i Gävle efter fotografi av C. A. Askling (artikel i Söderhamns tidning den 24 juli år 1909).

 

Söderhamn efter branden år 1876. Illustration gjord av Axel Holmströms konstanstalt i Gävle efter fotografi av C. A. Askling (artikel i Söderhamns tidning den 24 juli år 1909).
Söderhamn efter branden år 1876. Illustration gjord av Axel Holmströms konstanstalt i Gävle efter fotografi av C. A. Askling (artikel i Söderhamns tidning den 24 juli år 1909).

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.