Ester Lindgren (Söderhamn)

Fotografen Ester Lindgren var etablerad i Söderhamn från år 1890 till eventuellt 1910. Hon kom inflyttad från Lerbäck, Örebro, år 1890. Ateljén övertogs av fotografen Alma Granberg år 1903.

Biografi

Ester Lindgren föddes den 17 september 1865 i Lerbäck (Örebro län). Fadern var Jonas Isaak Lindgren (född 1827) kyrkoherde i Stenkumla, Lerbäck, och modern var Sophia Lovisa Eilitz(?) (född 1835). Fadern avled 1887 och år 1890 verkar familjen skingras till olika städer; Ester flyttade till Söderhamn år 1890, hon var då 25 år gammal. Strax innan flytten befann hos sig i Falun ett tag. I Söderhamn etablerade hon en fotoateljé på Skolhusgatan 24. Ester var bosatt i Söderhamn fram tills år 1910 då hon flyttade till Nässjö.

I Nässjö bosatte hon sig på Tomt Nr. 157/158 och arbetade som fotograf fram till år 1912 då hon flyttade vidare till Stockholm. Där bodde hon på först på Hagagatan 54 i St. Matteus; år 1914 på Torstenssonsgatan 2, Oscars församling; åren 1917-1918 på Brahegatan 4,; åren 1918-1920 på Östermalmsgatan 45. Ester avled i Stockholm den 4 januari år 1920, 55 år gammal.

Fotografkarriär och ateljéer

Söderhamn 1890 – 1910

Ester flyttade från Lerbäck till Söderhamn år 1890, då var hon 25 år gammal. Där etablerade hon en ateljé på gården Nr. 24 i 2:a kvarteret med adressen Skolhusgatan 24. Vart Ester fått sin fotografutbildning är obekant, antingen i Lerbäck eller också i Falun, där hon befann sig en kort tid strax innan flytten till Söderhamn enligt kyrkoböckerna. I sin första annons i Söderhamn angav Ester att ateljén skulle öppna fredagen den 25 juli år 1890 (Söderhamns Tidning den 23 juni år 1890). Samma år flyttade även ett fotograf biträde Sigrid Katarina Magnusson in från Falun. Hon skulle senare ersättas av ett biträde som flyttade in år 1904; detta var den blivande fotografen i Söderhamn Alma Granberg, som kom närmast från Stockholm.

Ateljén låg på Skolhusgatan 24 i Söderhamn “invid Helsingens tryckeri” (Söderhamns Tidning den 22 februari år 1893). År 1900 satte Ester tydligen upp ytterligare en fotoateljé på Hamngatan: “Ny Fotografi-Atelier, 2 trappor upp i Hultqvist nya hus vid Hamngatan”, “arbetet fortgår som vanligt i gamla affären” (Söderhamnskuriren den 25 juli år 1900). Ester hade en filial i Lervik (Sandarne) vilket framgår av en annons från 1900 (Söderhamnskuriren den 18 maj år 1900). Denna drevs åtminstone fram till år 1902 (Gefleborgs Läns Kalender 1902). Enligt en uppgift skall hon även haft en filial år 1899 i Lekvattnet som ligger i Värmland, långt åt norska gränsen (FRG). Denna uppgift verkar dock mindre trolig.

Ateljén och filialen i Lervik övertogs av det tidigare biträdet och senare fotografen Alma Granberg år 1903 (Söderhamns Tidning den 7 mars år 1903). Alma kom troligtvis närmast från Karlskoga, officiellt från Stockholm. Ester och Alma stod skriven på samma adress i Söderhamn fram till år 1910 då Ester flyttade till Stockholm. Vad Ester gjorde under tiden från det att Alma tog över ateljén (1903) och hon flyttade till Nässjö (1910) är obekant.

 

Nässjö/Eksjö 1910 – 1912

Mellan åren 1910 och 1912 hade Ester Lindgren en ateljé i Eksjö, själv var hon bosatt i Nässjö. Biträdet från tiden i Söderhamn, Sigrid Katarina Magnusson, flyttade även hon till Nässjö och började arbeta hos Ester. På visitkorten från denna tid stod enbart namnet “Lindgren”. År 1912 flyttade Ester och Sigrid till Stockholm.

Stockholm 1912 – 1920

Om Ester fortsatte som egen fotograf i Stockholm, eller bara var anställd, är obekant. Hittills har det inte framkommit någon ateljé med namnet “Lindgren” i Stockholm vid denna tid och Ester avled där år 1920.

Porträtt

Visitkort Söderhamn Typ 1: 1890 – 1890-tal

Kort med medeltjock kartong i ljusbrun eller vit färg och med runda hörn. Nedtill står i guldfärg och skrivstil med slingor texten “Ester Lindgren. På baksidan står texten “Ester Lindgren, Söderhamn”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 181887 och Nr. 80361.

 

Visitkort Söderhamn Typ 2: 1890-talet

Kort med medeltjock kartong i vit, gul eller beige färg och med kantiga hörn. Nedtill står i guldfärg till vänster texten “Ester Lindgren” och till höger “Söderhamn”. På baksidan står texten “Ester Lindgren, Söderhamn, Skolhusgatan 24. Telefon 196”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 3: slutet 1890-talet

Kort med medeltjock kartong i vit, ljusgrå eller beige färg och med kantiga hörn. Nedtill står, i vitt eller guldfärg, till vänster i skrivstil texten “Ester Lindgren” och till höger “SÖDERHAMN”. På baksidan står texten “Ester Lindgren, Söderhamn, Skolhusgatan 24”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 9674 och Nr. 23036.

 

Visitkort Söderhamn Typ 4: 1900-talet – 1910

Kort med medeltjock kartong i vit, ljusgrå eller beige färg och med kantiga hörn. Nedtill står, i vitt eller guldfärg, till vänster i skrivstil texten “Ester Lindgren” och till höger “SÖDERHAMN”. Mitt emellan finns ett monogram. På baksidan står texten “Ester Lindgren, Söderhamn, Riks och Allmänna Telefoner”.

 

Visitkort Söderhamn Typ 5: 1900-talet – 1910

Kort med medeltjock kartong i ljusgrå eller beige färg och med kantiga hörn. Nedtill står, i vitt, till vänster i skrivstil texten “Ester Lindgren” och till höger “SÖDERHAMN”. Mitt emellan finns ett monogram. Runt bilden finns en upphöjd ram i vitt. På baksidan står texten “Ester Lindgren, Söderhamn, Skolhusgatan 24”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 23014 och Nr. 181369.

 

Visitkort Eksjö Typ 1: 1910 – 1912

Kort med medeltjock kartong i ljus- eller mörk grått och med kantiga hörn. Nedtill står, i vitt , till vänster i skrivstil texten “Lindgren” och under texten “EKSJÖ”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 152940 och Nr. 120076.

 

Källor

FRG = Fotografregister 2.0 1860-1920, Bernhard Johanson.

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.