L. Larsson (Resande)

En fotograf L. Larsson reste runt i Hälsingland under 1870-talet och hade ateljéer i bland annat Bollnäs och Ljusdal. Denna person var sannolikt fotografen Lars Larsson från Rättvik i Dalarna.

 

Biografi

“Finn” Lars Larsson föddes den 11 september 1858 i Rättvik (Dalarna). Fadern var “Finn” Lars Larsson (född 1820 i Rättvik) torpare/bonde i Västbjörka, Rättvik, och modern var Anna Andersdotter (född 1819 i Rättvik). Lars hade två äldre bröder, Anders (1850-1924) och Erik (1855-1898), som i likhet med honom också blev fotografer (se nedan).

Lars utbildade sig till småskollärare och var tillfälligt lärare i några år, samtidigt som han började arbeta som fotograf (Bergin 1987). Han flyttade 1877, när han var 19 år, till Västra Boda och gifte sig med Anna Ersdotter (född 1856); där blev han måg i hustruns familjehem.

I slutet av 1870-talet blev Lars skriven som fotograf. Han började resa runt som sådan i Dalarna samt i Hälsingland och Medelpad (se nedan) men hade sin hemmaateljé i Västra Boda.

Lars befann sig 1886-1887 i Nordamerika och hade där en ateljé i Clay Center i Clay County, Kansas (Bergin 1987). Efter att ha återvänt 1887 till Sverige och Västra Boda flyttade Lars och familjen 1890 till Stockholm; de bosatte sig på Sturegatan 7 i Engelbrekts församling. Lars köpte en ateljé på adressen Humlegårdsgatan 21, vid Humlegården (se nedan).

Från 1910 var familjen bosatt på Baldersgatan 6. Lars sålde ateljén 1914 och flyttade 1916 till en villa i Djursholm (Danderyd). Lars Larsson avled där när han var 74 år den 11 mars 1932. Mellan 1884-1894 fick paret tre söner och två döttrar.

 

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Lars skall ha börjat som “springpojke” hos sin äldre bror Anders Larsson som i början på 1870-talet öppnat en ateljé i Vikarbyn. Hos honom skall Lars även ha lärt sig grunderna inom fotografering (Bergin 1987, s.69). Ytterligare en äldre bror, Erik Larsson, var fotograf i Rättvik.

Lars började troligtvis sin karriär som en resande fotograf, då främst i närområdet i Dalarna (se nedan). Det var nog först när han bosatte sig 1877 i Västra Boda som han skaffade sig en fast ateljé. Från omkring 1878 började han även att resa runt i Hälsingland, med ateljéer i Bollnäs och Ljusdal, och senare även i Medelpad. Han slutade sin karriär som fotograf 1914, då med en ateljé i Stockholm.

Fasta ateljéer

De “fasta” ateljéerna har här definierats som de orter som finns på visitkorten. Observera dock att Lars inte var skriven på någon annan ort än i Västra Boda, inte ens i Sundsvallstrakten. Så många av dessa ateljéer var nog i många fall enbart så kallade sommarateljéer; hans ”hemmaateljé” var troligtvis den i Västra Boda.
Posten i Boda socken, där Lars bodde, hade 1876-1887 adressen Vestra Boda (Västra Boda) och 1888-1966 adressen Ofvanmyra (Ovanmyra) (Bergin 1987, s.67); därav kanske de olika ortnamnen på visitkorten.

 

Lars Larssons “fasta” ateljéer:

 • Rättvik ca. 1876 – 1877.
 • Västra Boda ca. 1877 – 1887 (1890).
 • Vivstavarv (Sundsvall) 1882.
 • Skönvik (Sundsvall) ca. 1885 – 1890.
 • Nordamerika 1886 – 1887.
 • “Ovanmyra”, från 1888.
 • Stockholm 1890 – 1914.

Resor och sommarateljéer

Som nämnts ovan började Lars troligtvis sin karriär som resande fotograf. Han började med att besöka orter i området runt Rättvik som: Orsa, Gagnef och Järna (Bergin 1988). Lars började även 1878 resa omkring i Hälsingland. Han annonserade om ateljéer i Bollnäs och Ljusdal men besökte troligtvis även Kårböle och Ängra enligt proveniens på visitkort. Han annonserade även att vyer fanns att köpa över Hudiksvall, Forsa, Delsbo, Färila och Järvsö (se Ljusdal nedan). Det finns även en vy från Edsbyn (Hälsingebilder Nr. OVH311).

 

Av Lars Larsson besökta orter:

 • Orsa 1876.
 • Gagnef och Järna 1877.
 • Bollnäs ca. 1878.
 • Ljusdal 1879.

Rättvik ca. 1876 – 1877

Det finns visitkort av Lars med ortnamnet Rättvik, vilka torde vara producerade under tiden han bodde där fram till 1877. Dessa är troligtvis de första Lars framställde, då han bland annat var i Orsa och Boda (1876) samt Gagnef och Järna (1877) (Bergin 1987).

Västra Boda ca. 1877 – 1887 (1890)

I samband med sitt giftermål 1877 flyttade Lars till Västra Boda i Boda socken; platsen skulle bli hans fasta punkt fram till flytten till Stockholm 1890 (se nedan). Lars blev skriven som fotograf i Västra Boda första gången 1878. Lars började omkring 1878 att resa utefter Norrlandskusten, främst i Hälsingland och Medelpad och hade sommarateljéer på ett flertal orter (se ovan) med troligtvis ateljén i Västra Boda som vinterkvarter. Det finns visitkort med ortnamnet “Vestra Boda”.

Bollnäs 1878

Lars hade en av sina första sommarateljéer i Bollnäs 1878 (Bollnäs Tidning 1878-06-22). Han var boende hos “E. Eriksson”, vid Bollnäs kyrka, och tog ”Fotografi-Porträtter” och ”landskapsstycken” av hus och gårdar. Den 10 augusti samma år stod i en annons att vyer över Bollnäs fanns till salu i Godhes Bokhandel (Bollnäs Tidning 1878-08-10). Troligtvis var Lars bara i Bollnäs under 1878; på våren 1879 hade han en ateljé i Ljusdal. På senare visitkort står det att han fick pris i Bollnäs 1880 (lantbruksutställning?), men det betyder inte att han hade en ateljé där då. Det finns inga visitkort med ortsnamnet “Bollnäs”.

 

L. Larsson annons i Bollnäs Tidning 1878-06-22.

Ljusdal 1879

På våren 1879 hade Lars en tillfällig ateljé i Ljusdal då han annonserade att han utförde fotografering i Ljusdal på “änkefru Hamréns gård”, vid Ljusdals kyrka (Bollnäs Tidning 1879-03-29). Senare samma år annonserade Lars att vyer över Hudiksvall, Forsa, Delsbo, Ljusdal, Färila, Järvsö och Bollnäs fanns till salu hos bokhandlaren Sam. Hellström i Hudiksvall (Hudiksvalls Posten 1879-11-01); där stod att han var fotograf från Ljusdal. De flesta visitkort med proveniens Ljusdal med omnejd saknar ortsnamn (se nedan).

 

L. Larsson annons i Bollnäs Tidning 1879-03-29.

Vivstavarv (Sundsvall) 1882

På våren 1882 öppnade Lars en ateljé i Vivstavarv utanför Sundsvall (Sundsvalls Tidning 1882-04-20). Ateljén låg i handlarna “J. Carlssons gård” i Vivstavarv. Hur länge ateljén var öppen är obekant, kanske bara under 1882. Han skall även haft en ateljé i Svartvik 1883 (Bergin 1987). Det finns visitkort med ortsnamnet “Wifstavarf”.

 

L. Larsson annons i Sundsvalls Tidning 1882-04-20.

Skönvik (Sundsvall) 1885 – ca. 1890

Lars annonserade 1885 om att han öppnat ateljé i Skönvik och Gångviken utanför Sundsvall (Sundsvalls Tidning 1885-05-12). Även efter att han bosatt sig i Stockholm (se nedan) hade han senast 1890 filialer i Skönvik och Gustafsberg. Lars vistades 1886-1887 i Nordamerika (se nedan). Om ateljén var öppen 1888-1890 är obekant; troligtvis tog brodern Anders Larsson sedan över ateljén i Skönvik – samt även filialer – när han flyttade dit 1892. Det finns visitkort med ortsnamnet “Ofvanmyra” och texten “Sommarfilial i Skönvik”, senare finns det kort med enbart ortsnamnet “Skönvik”.

 

L. Larsson annons i Sundsvalls Tidning 1885-05-12.

Nordamerika 1886 – 1887

Mellan åren 1886-1887 befann sig Lars i Nordamerika. Han avreste den 21 mars 1886 och bosatte sig i Clay Center i Clay County, Kansas (Bergin 1987). Clay Center blev befolkat första gången 1862 och låg i korsningen av Chicago, Rock Island och Pacific and Union Pacific järnvägarna (Wikipedia). Ateljén kallades “L. Larssons Photograph Gallery”.

 

Lars Larssons fotoateljé i Clay Center, Kansas, Nordamerika år 1886, foto: Lars Larsson, Fotografer i Dalarna, s.99.

Ovanmyra, från 1888

Det finns visitkort med ortnamnet “Ovanmyra”, men enligt en källa (Bergin 1988) skall det enbart bero på en omdöpning 1888 av poststationen från Västra Boda till Ovanmyra; Lars skall fortsättningsvis ha haft sin stationära ateljé i Västra Boda.

Stockholm 1890 – 1914

Lars flyttade 1890 officiellt från Västra Boda och bosatte sig i Stockholm. Där köpte han en ateljé på Humlegårdsgatan 21 (Rättvikskrus 1987). Fortsättningsvis hade han ett tag filialer i Skönvik och Gustafsberg (Sundsvalls Posten 1890-05-10).

Lars blev 1892 Kunglig Hovfotograf (Stockholms stadsmuseum 1988) och med detta ökade hans ateljé i popularitet. Han fick även ett stort uppdrag av Stockholms stad för att dokumentera stadens fort försvinnande äldre miljöer (se nedan). Ateljén såldes 1914 och drevs vidare med namnen “Larsson” och “Atelier Larsson” av fotografen Emil Novén (1865-1929) (FRG); det är obekant hur länge.

 

Lars Larssons ateljé (inringad) på Humlegårdsgatan 21 vid Humlegården i Stockholm. Stockholmsfotografer 6, Stockholms stadsmuseum bild Nr. D 5136.

Porträtt

Visitkort Rättvik Typ 1: ca. 1876 – 1877

Kort av tunn kartong i beige eller vit färg och runda hörn. På framsidan står “L. Larsson”, “Fotograf”, Fr. Rättvik” i bandornament. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 182136 och Nr. 182135.

 

Visitkort utan ort: ca. 1878 – 1879 (Ljusdal/Bollnäs m. m)

Kort av tunn kartong i gul färg och runda hörn. På framsidan står “Fotografi af L. Larsson”. På baksidan står “L. Larssons Fotografi-Atelier”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 21586 och Nr. 25171.

 

Visitkort Västra Boda Typ 1: 1880-tal – 1887

Kort av tunn kartong i beige eller vit färg och runda hörn. På framsidan står “L. Larsson, Fotografiatelier, Vestra Boda”. På baksidan står “Fotografi L. Larsson, Vestra Boda”, “Prisbelönt vid Lantbruksmötet i Bollnäs 1880”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Västra Boda Typ 2: 1880-tal – 1887

Kort av medeltjock kartong i beige, svart m.m. färg och runda hörn. På framsidan står “L. Larsson”. På baksidan står “Fotografi L. Larsson, Vestra Boda”, “Prisbelönt vid Lantbruksmötet i Bollnäs 1880”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 82365 och Nr. 82254.

 

Visitkort Vivstavarv: ca. 1882

Kort av medeltjock kartong i vit färg, runda hörn, och en röd kant. På framsidan står “L. Larsson” och “Vivstavarf”. Baksidan saknar text? Kort nedan: Porträttfynd Nr. 6085 och Nr. 114762.

 

Visitkort Ovanmyra Typ 1: ca. 1885 – 1890

Kort av medeltjock kartong i beige, svart m.m. färg och runda hörn. På framsidan står “L. Larsson”. På baksidan står “L. Larsson, Ofvanmyra. Sommarfilial i Skönvik”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 81396 och Nr. 134865.

 

Visitkort Ovanmyra Typ 2: ca. 1885 – 1890

Kort av medeltjock kartong i svart, gul m.m. färg, runda hörn, och en bred guldkant. På framsidan står “L. Larsson”. På baksidan står “L. Larssons Fotografi – Atelier, Ofvanmyra, Sommarfilial Skönvik, Prisbelönt i Bollnäs 1880”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 164548 och Nr. 21955.

 

Visitkort Skönvik Typ 2: ca. 1890

Kort av medeltjock kartong i gul och svart färg, runda hörn, och en bred guldkant. På framsidan står “L. Larsson” och Skönvik” På baksidan står “L. Larssons Fotografi Atelier, Skönvik”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 91140 och Nr. 81406.

 

Visitkort Stockholm Typ 1: 1890 – ca. 1898

Kort av medeltjock kartong i vit färg och runda hörn. På framsidan står “L. Larsson” och “Stockholm, Humlegårdsgatan 21”. På baksidan står “L. Larsson, Stockholm, Humlegårdsgatan 21”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Stockholm Typ 2: ca. 1898 – 1900

Kort av medeltjock kartong i vit, beige m.m. färger och runda hörn. På framsidan står “L. Larsson, Kungl. Hof-fotograf”” och “Stockholm, Humlegårdsgatan 21”. På baksidan står “L. Larsson, Kungl Hof Fotograf, Humlegårdsgatan 21, Stockholm” (diplom 1894; silvermedalj 1897; första pris 1898). Kort nedan: privat.

 

Visitkort Stockholm Typ 3: 1901 – 1914

Kort av medeltjock kartong i grå, blå, beige m.m. färger och raka hörn. På framsidan står “L. Larsson, Kungl. Hof-fotograf”” och “Stockholm, Humlegårdsgatan 21”. På baksidan står “L. Larsson, Kungl Hof Fotograf, Humlegårdsgatan 21, Stockholm” (pris: 1901). Kort nedan: XLM.U03784.

 

Gruppbilder

Nedan finns två gruppbilder tagna av Lars Larsson under slutet av 1800-talet: Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014491 och Postmuseum, DigitaltMuseum Nr. POST.058783.

 

Kung Oscar II talar till Andra livgardet (Göta livgarde I2) på Storgatan år 1890. foto: L. Larsson, Stockholm, 1890, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014491.

 

Uppfostringsanstalten och skolan för flickor i Brunkebergs hotell, foto: L. Larsson, Stockholm, ca. 1890-1901, Postmuseum, DigitaltMuseum Nr. POST.058783.

Dokumentation

År 1901 fick Lars Larsson i uppdrag att för Stockholms stads arkiv utföra ca. 300 st fotografiska avbildningar av torg, gator, gränder, hus och gårdar i Stockholm. För 2250 kr åtog sig Lars att under en 3-årsperiod, 1902-1904, utföra dessa avbildningar och överlämna materialet, en glasplåt på 24×30 cm och två papperskopior på varje motiv, till Stockholms stad (Stockholms stadsmuseum). Nedan finns två exemplar på dessa bilder.

 

Hornsgatan n:r 64, gårdsinteriör, 1906-1906, bildnummer: C 643, Stockholms stad, Digitala Stadsmuseet Nr. SSMC000643S.

 

Stora Hoparegränd n:r 5, portal, 1903-1903, bildnummer: C 271, Stockholms stad, Digitala Stadsmuseet Nr. SSMC000271S.

Övriga bilder

Lars blev kunglig hovleverantör 1892 och fick bland annat kungahuset som sina kunder. Några av kungaporträtten togs med glasplåtar i det stora 50×60 cm formatet (Stockholms stadsmuseum 1988).

 

Brevkort på konung Kung Oscar II i amiralsuniform, foto: L. Larsson, omkring 1900, Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN05195.

Arkiv

Från Lars Larssons verksamhet i Stockholm med ca. 83 0000 sittningar för porträtt, finns endast några hundra glasnegativ bevarade i stadsmuseet. Ett 30 st glasplåtar är i det stora 50×60 cm formatet, med bland annat kungaporträtt (Stockholms stadsmuseum).

Källor

Litteratur

 • Bergin, Christer: Fotografer i Dalarna, Dalarna 2018, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Falun 2018.
 • Bergin, Christer: Fotograf Lars Larsson på spåren, Dalarnas museum 1987, s.67-80.
 • Rättvikskrus 1988; Rättviks Hembygdsförenings Årsskrift 1988.
 • Släktbiten 2010. Nr. 1, sid 6-7; “Fotograferna från Finn-gården i Västbjörka”.
 • Stockholms stadsmuseum: Stockholmsfotografer 6, 1988, Stockholm 1988.

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson, Fotografihistoria.se.

 

rosett_lower-300x104-png

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.