A. Larsson (Resande)

Fotografen Anders Larsson från Rättvik i Dalarna hade sommarateljéer i Ljusne och Söderhamn omkring 1887-1891 och sedan en ateljé i Uppsala.

 

Biografi

“Finn” Anders Larsson föddes den 21 januari 1850 i Rättvik. Fadern var “Finn” Lars Larsson (född 1820 i Rättvik) torpare/bonde i Västbjörka, Rättvik (Dalarna) och modern var Anna Andersdotter (född 1819 i Rättvik). Anders hade två yngre bröder Erik Larsson (1855-1898) och Lars Larsson (1858-1932) som i likhet med Anders blev fotografer. Anders skall vid 16 års ålder (1866) ha arbetat en tid hos målarmästaren och senare fotografen Erik Dahlberg som bodde i Sala åren 1861-1871 (KulturNav).

Han var bosatt hos familjen i Västbjörka fram till 1872, då han gifte sig med “Nises” Brita Hansdotter (född 1854 i Vikarbyn) och blev måg i Vikarbyn Nr. 5, Anders var då 22 år. Vikarbyn är en tätort i Rättviks kommun, belägen drygt fem kilometer från centrala Rättvik vid vägen mot Mora.

Paret flyttade 1875 till Vikarbyn Nr. 1 “Tjölåbåckön” – som Anders kanske byggde eller byggde om (Rättvikskrus 1988) – där var han torpare och fotograf (se nedan). Sonen Anders föddes 1873 men avled 1879; dottern Anna föddes 1877, men avled samma år; sonen Emil föddes 1878. Paret skulle få ytterligare sex barn, varav endast två levde längre än ett år; Anna Elvira född 1881 och Brita Kristina född 1890.

Anders hade 1891 auktion på huset och inventarier (Dalpilen 1891-12-11) och flyttade 1892 tillsammans med familjen till Uppsala. De bosatte sig på Östra Ågatan Nr. 17 och Anders öppnade där en fotoateljé; de bodde senare på olika adresser i Uppsala. Han var skriven som fotograf fram till omkring 1923. Anders Larsson avled när han var 74 år den 29 oktober 1924 i Uppsala. Fotografyrket gick i arv till sonen Emil Larsson och 1906 tog han över en ateljé i Sala (med namnet E. L:son Finn), som fadern köpte av fotografen Erik Boden (Rättvikskrus 1988).

 

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Vart och hos eventuellt vem Anders fick sin fotografiska utbildning är obekant, kanske intresset kom när han vistades 1866 hos blivande fotografen och yrkesmålare Erik Dahlberg i Sala under vistelsen där (se ovan); men Dahlberg började med fotografering först omkring 1870/71 då i Enköping/Köping. Anders kan även lärt sig själv eller av någon lokal fotograf i närområdet. Han var den förste av sönerna Larsson som skulle bli fotograf och lärde troligtvis upp sina yngre bröder.

Rättvik (Vikarbyn) ca. 1872 – 1892

Från omkring 1878 stod Anders för första gången skriven som fotograf. Men han började nog med fotografering tidigare; kanske i samband med att han gifte sig och flyttade till Vikarbyn 1871 (Rättvikskrus 1988). Anders hade sin fotoateljé i bostaden och namnet han använde var “A. Larsson” och ort angivelsen på visitkorten var “Rättvik”, som var postadressen.

Anders och familjen flyttade 1892 till Uppsala där han öppnade en ny fotoateljé. Under tiden i Rättvik hade han även så kallade sommarateljéer i Ljusne och Söderhamn (se nedan). Fotografen Hedvig Aulin ska ha tagit över ateljén i Vikarbyn. Hon kom dit den 23 november 1892 och arbetade som fotograf tills hon flyttade till Orsa den 5 december 1895 (Rättvikskrus 1988).

 

En av de första annonserna av A. Larsson (Dalpilen 1884-02-29).

 

Anders Larssons fotoatelje i Vikarbyn, foto: A. Larsson, före 1892, Sundsvalls museum, DigitaltMuseum Nr. SuM-foto019251.

Ljusne ca. 1887 – 1891

Anders hade en sommarateljé i Ljusne från senast 1887. Eftersom han skrev i en annons från 1887 (Helsingen 1887-05-20) att han hade vyer från föregående år till salu, så måste han varit i Ljusne även året innan, och kanske ännu tidigare. Ateljén var troligtvis öppen fram till senast sommaren 1891 (Söderhamns Tidning 1891-06-20). Under Anders tid i Söderhamn 1890 (se nedan) sköttes ateljén, enligt annonserna, av ett biträde på söndagarna.

 

A. Larsson annons i Helsingen 1887-05-20.

Söderhamn 1890

Anders var en kort tid i Söderhamn, troligtvis bara sommaren/hösten 1890. Han tog över fotografen S. Pettersons ateljé (Söderhamns Tidning 1890-05-17). Samtidigt hade Anders den tidigare ateljén i Ljusne öppen bara på söndagarna. Förmodligen togs ateljén över av fotografen H. A. Eriksson redan i december 1890.

 

A. Larsson annons i Söderhamns Tidning 1890-05-17.

Uppsala 1892 – ca. 1923

Anders flyttade 1892 från Dalarna till Uppsala och öppnade en ateljé på Östra Ågatan Nr. 17 (Upsala 1892-04-19). Han hade även ateljéer på adresserna Kungsängsgatan 7 och Kungsgatan 53 enligt visitkorten. Han skall även haft en filial vid Polacksbacken där Upplands regemente hade sin förläggningsplats (Rättvikskrus 1988).

Anders öppnade 1903 även en ateljé på adressen Vaksalagatan Nr. 15 (Upsala Nya Tidning 1903-02-04), där den kom att ligga tills Anders upphörde med fotografering. Ateljén på Östra Ågatan Nr. 17 stängdes i slutet av året (Upsala Nya Tidning 1903-12-28). Det är obekant hur länge Anders var aktiv som fotograf, kanske till slutet av 1910-talet; han stod skriven som f. d. fotografen från 1923 och avled året därpå.

 

A. Larsson annons i Upsala 1892-04-19.

 

A. Larsson annons i Upsala Nya Tidning 1903-02-04.

 

Anders Larssons fotoateljé (till höger), Vaksalagatan Nr. 15, Uppsala, foto: Emil L:son Finn, Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN04880.

 

Bild från ateljén på Vaksalagatan Nr. 15, Anders Larsson poserar vid kameran, efter 1903, BIZ och Art Nr. 7 2009, s.94.

Porträtt

Visitkort Rättvik Typ 1: slutet 1870-talet

Kort av medeltjock kartong i beige, gul eller vit färg och runda hörn. På framsidan nedtill står i slingor ”A. Larsson” och “Rättvik”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 180370 och Nr. 177488.

 

Visitkort Rättvik Typ 2: ca. 1880-talet

Kort av medeltjock kartong i orange, gul eller rosa färg och runda hörn. På framsidan nedtill står i slingor ”A. Larsson” och “Rättvik”. På baksidan står “A. Larsson, Rättvik”, “Prisbelönt i Bollnäs 1880”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Rättvik Typ 3: ca. 1880- talet

Kort av tjock kartong i gul, beige eller orange färg och raka hörn. På framsidan nedtill står ”A. Larsson”. På baksidan står ”Fotografi A. Larsson Rättvik, Prisbelönt i Bollnäs 1880”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 182481 och Nr. 233885.

 

Visitkort Rättvik Typ 4: ca. 1887 – 1891

Kort av tjock kartong i svart, vit m.m. färg och raka hörn. På framsidan nedtill står “A. Larsson, Rättvik”. På baksidan står “A. Larssons Fotografi-Atelier, Rättvik, Sommarfilial i Ljusne, Prisbelönt i Bollnäs 1880”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Ljusne: ca. 1887 – 1891

Kort av tjock kartong i gul färg, runda hörn och guldkant. På framsidan nedtill står ”A. Larsson” och “Ljusne”. På baksidan står “A. Larsson, Rättvik, filial Ljusne”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 43469 och Nr. 37256.

 

Visitkort Söderhamn: 1890

Kort av tjock kartong i gul färg, runda hörn och guldkant. på framsidan nedtill står ”A. Larsson” och “Söderhamn”. På baksidan står ”A. Larsson, Söderhamn, filial i Ljusne. Prisbelönt i Bollnäs 1880”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 22640 och Nr. 169535.

 

Visitkort Uppsala Typ 1: 1892 – 1890-tal

Kort av tjock kartong i gul färg och raka hörn. På framsidan nedtill står ”A. Larsson” och “Upsala, Östra Ågatan 17”. På baksidan står “A. Larsson, Upsala, Östra Ågatan 17”. Kort nedan: Upplandsmuseet Nr. FN03439.

 

Visitkort Uppsala Typ 2: 1892 – 1890-tal

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn. På framsidan nedtill står ”A. Larsson” och “Upsala, Kungsgatan 53”, även med “Kungsängsgatan 7”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 182930 och Nr. 182928.

 

Visitkort Uppsala Typ 3: 1895 – 1890-tal

Kort med tjock kartong i gul, vit m.m. färg och raka hörn. På framsidan nedtill står ”A. Larsson” och “Upsala, Östra Ågatan 17”. På baksidan står “A. Larsson, Upsala Östra Ågatan 17, Priser i Bollnäs 1880, Karlstad 1895”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 197786 och Nr. 198026.

 

Visitkort Uppsala Typ 4: 1900 – 1903

Kort av tjock kartong i grå, grön, beige m.m. färg och raka hörn. På framsidan nedtill står ”A. Larsson” och “Upsala, Östra Ågatan 17”. På baksidan står “A. Larsson, Upsala, Östra Ågatan 17”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Uppsala Typ 5: 1903 – ca. 1910-tal

Kort av tjock kartong i olika färger och raka hörn. Till vänster nedtill finns växtslingor och texten ”A. Larsson, Upsala”. På baksidan står “A. Larsson, Upsala, Waksalagatan 15, Prisbelönt i Stockholm 1902 och 1905”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Uppsala Typ 6: 1903 – ca. 1910-tal

Kort av tjock kartong i vit, beige, brun färg och raka hörn. På framsidan till höger står ”A. Larsson, Upsala”. På baksidan står “A. Larsson, Upsala, Waksalagatan 15”. Kort nedan: privat.

 

Visitkort Uppsala Typ 7: 1910-talet

Kort av tjock kartong i vit, beige m.m. färg och raka hörn. På framsidan till höger står ”A. Larsson, Upsala”. På baksidan står “Atelier för Modärn Fotografikonst, A. Larsson, Upsala, Waksalagatan 15”. Kort nedan: privat.

 

Gruppbilder

Nedan finns en gruppbild tagen av Anders Larsson från Armémuseum: DigitaltMuseum Nr. AMA.0014932.

 

“Grupporträtt av officerare vid majorskursen i Uppsala utanför universitetshusets entré 1908.”, foto: A. Larsson, 1908, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014932.

 

Topografi och vyer

Topografi

Nedan finns en topografisk vy från Uppsala tagna av Anders Larsson omkring 1892-1903: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.EE227.

 

Uppsala slott, foto: A. Larsson, Uppsala, Östra Ågatan 17, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.EE227.

Vykort

Nedan finns ett vykort framställt av Anders Larsson: Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN03491.

 

Vykort “”Erkebiskopshuset, Uppsala”, foto: A. Larsson, Uppsala, omkring 1900, Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN03491.

Källor

Litteratur

  • Fotografer i Dalarna; Christer bergin, Dalarna 2018, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Falun 2018.
  • Rättvikskrus 1988; Rättviks Hembygdsförenings Årsskrift 1988.
  • BIZ och Art Nr. 7 2009.
  • Släktbiten 2010. Nr. 1, sid 6-7; “Fotograferna från Finn-gården i Västbjörka”.

Internet

Bilder

 

© Fotografregistret.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

 

2 tankar på “A. Larsson (Resande)”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.