M. Alstrup (Resande)

Den danske fotografen Mads Alstrup (M. Alstrup) var en av Danmarks första daguerreotypister med en fast ateljé. Han startade sin verksamhet 1842 i Köpenhamn men började resa omkring i Sverige från 1859 och fram tills han bosatte sig i Falun 1872.

Biografi

Danmark 1809 – 1859

Mads Alstrup föddes den 20 augusti 1809 i Viborg (Danmark). Fadern var Søren Alstrup, skräddarmästare i Viborg, och modern var Anne Dorothea Poulsdotter. Mads skall som ung ha utbildat sig till guldsmed (Berner s.125).

Det är obekant när Mads gifte sig med första hustrun, Johanne Marie Lindström (född 1810), men 1840 bodde de i Viborg med sonen Gustaf, född 1837 (senare fotograf, se G. Alstrup). Mads var 33 år, 1842, när familjen bosatte sig i Köpenhamn och han öppnade en ateljé för framställning av daguerreotyper i Kongens Have; troligen den första fasta fotoateljén i Danmark (Berner s.124,129). Det finns även indikationer på att han besökte Göteborg 1842 och där hade en ateljé en kort tid (se Fotografkarriär nedan).

Åren 1843 till 1848 reste Mads runt på Jylland och satte upp temporära ateljéer i olika städer (Berner s.132). Sonen Teodor föddes 1844 och sonen Ludvig Fredrik föddes 1846. År 1849 bosatte sig Mads och familjen i Köpenhamn och han hade där en ateljé på Østergade 78 (Berner s.136).

Sonen Carl Johan föddes 1849 och dottern Charlotte Louise Mathilda föddes 1854. År 1857 är den ekonomisk kris i Danmark och 1858 går Mads i konkurs (Berner). Han kanske skiljde sig samma år, då han senare bodde tillsammans med systern Anna Cathrine Alstrup; men arrangemanget kan även ha haft det syftet att säkra ekonomiska tillgångar för hustrun (Berger s.136).

Sverige 1859 – 1876

Mads lämnade Danmark 1859, tydligen ensam, för att börja som resande daguerreotypist och fotograf i Sverige. Han besökte en mängd olika orter (se nedan) fram till omkring 1872, då han bosatte sig i Falun och öppnade en ateljé. Under tiden verkar Mads inte ha noterats i några kyrkböcker, förutom att han var mantalsskriven i Stockholm 1865. Hans första hustru, Johanne Marie Alstrup, avled 1872 på “koppehospitalet” i Köpenhamn (Berner s.165).

Mads gifte om sig i Falun 1873, när han var 64 år, med 29 åriga Johanna Lovisa Johansson (född 1844 i Naglum). De fick 1873 en dotter Anna Sofia och 1875 en son Oscar Emanuel, som avled fem månader senare. Mads fortsatte att arbeta som fotograf i Falun fram till den 9 februari 1876, då han avled 67 år gammal. Hustrun satte fotofirman i konkurs och utrustningen gick på auktion. Hon skulle dock senare öppna en egen ateljé i Hedemora och Falun, se nedan; hon gifte om sig men avled sedan 1879 (se Lovisa Alstrup nedan).

Fotografkarriär och ateljéer

Danmark 1842 – 1859

Mads Alstrup skall ha varit den första danska fotografen med en egen fast ateljé och en pionjär inom daguerreotypin (Berner s.124, 129). Sommaren 1842 bosatte han sig i Köpenhamn och öppnade en daguerreotyp ateljé bakom Hercules Paviljongen i Kongens Have (Berner). Kongens Have är en är en stor park i centrala Köpenhamn, se vidare Wikipedia. Mads kan även ha befunnit sig i Göteborg 1842, se nedan.

År 1843 började han resa runt på Jylland och upprättade provisoriska ateljéer på ett flertal orter. Han var fortsättningsvis skriven i Köpenhamn och hade 1844 en ateljé men fortsatte sedan att resa runt (Berner s.133).
Mads öppnade 1849 en ny permanent ateljé i centrala Köpenhamn på Østergade Nr. 78, nära Kongens Nytorv. Där var han skriven som daguerreotypist och ”Photographist” fram till 1857. Året efter, 1858, är det ekonomisk kris i Danmark och Mads sätts i konkurs (Berger s.136). Han lämnade sedan 1859 Danmark och flyttade till Sverige.

Sverige 1859 – 1876

I Sverige öppnade Mads sin första ateljé i Helsingborg på sommaren 1859. Han fortsatte att resa i södra Sverige och besökte Malmö, Lund och Kristianstad åren 1859-1860. I en notis i tidningen vid besöket i Kristianstad stod att han utförde bilder på plåt (ferrotyp), papper (saltpapper eller albuminpapper), vaxduk (pannotyp) och glas (ambrotyp) (Kristianstadsbladet den 12 oktober 1859).

Därefter var han i Göteborg och i mellersta Sverige åren 1861-1862, då introduceringen av visitkorten hade börjat; han besökte bland annat Borås 1861 samt Skövde, Mariestad, Örebro och Eskilstuna 1862.

Mads fortsatte sedan att resa norrut och besökte södra Norrland – Falun, Gävle, Söderhamn – åren 1862-1863. Han var sedan i Sundsvall och kanske stannade där åren 1863-1864. År 1865 stod han skriven i Jakob församling i Stockholm (Mantalsregister) som fotograf.

Han kan inte ha stannat länge i Stockholm för senare under 1865 är han åter i Gävle och Söderhamn och reste ända upp till Umeå. På sin återresa söderut 1865-1866 besökte han Härnösand och Gävle. I Gävle verkar han ha stannat åren 1867-1868, som även kan ha varit hans fasta plats under 1860-talet.

År 1870 hade Mads en ateljé i Falun och han bosatte sig sedan där officiellt 1872. Han fortsatte arbeta som fotograf fram tills 1876 då han avled. Totalt besökte han omkring 19 st orter i Sverige åren 1859-1870.

Sonen Gustaf Alstrup

Sonen Gustaf Alstrup skulle även han bli fotograf och började resa i Sverige omkring 1862. Bland annat besökte han Gävle 1863 (se G. Alstrup). Han föddes i Danmark 1837 och skall ha lärt upp sig när han var 14 år (Berner).

Hustrun Lovisa Alstrup

Mads hustru Lovisa Alstrup började arbeta som fotograf med en egen ateljé efter det att han avlidit 1876, se vidare nedan.

Besökta orter i Sverige

Av Mads Alstrup besökta orter i Sverige:

 • Göteborg: september 1842 (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 10 september 1842).
 • Helsingborg: juli 1859 (Helsingborgs Posten den 1 juli 1859).
 • Malmö: augusti 1859 (Malmö Allehanda den 3 augusti 1859).
 • Lund: augusti 1859 (Lunds Weckoblad den 18 augusti 1859).
 • Kristianstad: oktober 1859 (Kristianstadsbladet den 8 oktober 1859); februari 1860 (1860-02-04 Kristianstadsbladet).
 • Göteborg: juni 1860 (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 9 juni 1860); januari 1861 (Göteborgs Posten den 9 januari 1861).
 • Borås: september 1861 (Borås Tidning den 3 september 1861).
 • Skövde: april 1862 (Sköfde Tidning den 5 april 1862).
 • Mariestad: maj 1862 (Mariestads Weckoblad den 3 maj 1862).
 • Örebro: juni 1862 (Nerikes Allehanda den 14 juni 1862).
 • Eskilstuna: augusti 1862 (Eskilstuna Allehand den 2 augusti 1862).
 • Falun: augusti 1862 (Tidning För Falu Län Och Stad den 27 augusti 1862).
 • Gävle: november 1862 (Norrlands Posten den 1 november 1862), 1863, 1865, 1866, 1867.
 • Söderhamn: maj 1863 (Helsingen den 8 maj 1863); juni 1865 (Helsingen den 23 juni 1865).
 • Sundsvall: juni 1863 (Norrländska Korrespondenten den 3 juni 1863); juni 1864 (Norrländska Korrespondenten den 25 juni 1864).
 • Stockholm: 1865 (Mantalsregistret, visitkort).
 • Umeå: september 1865 (Umebladet den 22 september 1865).
 • Härnösand: juli 1866 (Härnösands Posten den 4 juli 1866), augusti 1866.
 • Falun: oktober 1870 (Falu Posten den 1 oktober 1870); 1875 (Falu Posten den 18 december 1875).

Göteborg september 1842

Mads planerade enligt en annons att göra ett kort besök i Sverige och Göteborg 1842 (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 10 september 1842). Om besöket verkligen genomfördes så var det ett av de första besöken av en daguerreotypist i Göteborg. Redan den 9 september samma år hade Heinrich Weninger troligtvis gjort det första besöket (Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning den 5 september 1842). Det skulle dröja till 1859 innan Mads gjorde nästa besök i Sverige.

 

M. Alstrup annons i Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 10 september 1842.

Helsingborg juli 1859

Mads lämnade Danmark 1859 och började sin omfattande vistelse i Sverige med ett besök i Helsingborg i juli 1859 (Helsingborgs Posten den 1 juli 1859). Han tänkte stanna några dagar och uppehöll sig på “Sygehuset” (sjukhuset?). Det framkom inte av annonsen vad sorts bilder han utförde. Ateljén togs sedan över av en B. Borgström (Helsingborgs Posten den 15 juli 1859).

 

M. Alstrup annons i Helsingborgs Posten den 1 juli 1859.

Malmö, Lund augusti 1859

Efter Helsingborg gjorde Mads ett besök i Malmö i augusti 1859 (Malmö Allehanda den 3 augusti 1859). Han utförde ”Photographi-Porträtter” i olika storlekar och hade ateljén på ”Sadelmakaren Krooks gård i Djeknegatan”. Redan den 18 augusti hade Mads förflyttat sig till Lund (Lunds Weckoblad den 18 augusti 1859). Där hade han en ateljé i ”Herr Lundboms gård” vid Skomakaregatan.

 

M. Alstrup annons i Malmö Allehanda den 3 augusti 1859.

 

M. Alstrup annons i Lunds Weckoblad den 18 augusti 1859.

Kristianstad oktober 1859, februari 1860

I oktober 1859 var Mads i Kristianstad, då på ”genomresa till Stockholm” och tänkte stanna i 14 dagar (Kristianstadsbladet den 8 oktober 1859). Ateljén låg i ”Tivoli” och var öppen från kl. 9 förmiddagen till kl. 4 på eftermiddagen. I en notis i Kristianstadsbladet (den 12 oktober 1859) framgick för första gången att han tog porträtt på: plåt (ferrotyp), papper (saltpapper eller albuminpapper), vaxduk (pannotyp) och glas (ambrotyp).

I februari 1860 var Mads åter i Kristianstad (Kristianstadsbladet den 1 februari 1860). Då var ateljén i ”Frimurar-Logen”. Om Mads befann sig i Stockholm, i Danmark eller stannade kvar i Kristianstad under mellantiden är obekant.

 

M. Alstrup annons i Kristianstadsbladet den 8 oktober 1859.

Göteborg juni 1860 – januari 1861

Efter att kanske tidigare gjort ett kortare besök i Göteborg redan 1842 (se ovan) återkom Mads i juni 1860 (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 9 juni 1860). Han öppnade då en ateljé i ”f. d. Smidtska huset vid nya Allén” och gjorde bilder på glas, duk och papper.

I oktober var han vid Majorna vid Majkyrkan och tog bilder med artificiellt ljus, ”eldljus” (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 27 oktober 1860). I december hade han flyttat ateljén till Sprängkullen i närheten av Hagakyrkan, där han tog bilder i en speciellt utformad “Glaspaviljong” (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 4 december 1860).

Den 6 januari 1861 var den första gången Mads angav att han tog visitkort, då till en kostnad av 10 Rdr för 10 st kort (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 9 januari 1861). Hur länge Mads stannade i Göteborg är okänt. För mera information om Mads tid i Göteborg se “Göteborgs Fotografer”, s.11-13.

 

M. Alstrup annons i Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning den 9 juni 1860.

 

M. Alstrup annons i Göteborgsposten den 9 januari 1861.

Borås september 1861

I september 1861 besökte Mads Borås (Borås Tidning den 3 september 1861). Han tog då bland annat visitkort och ateljén låg hos sadelmakare Östlund; han planerade att stanna i 14 dagar.

 

M. Alstrup annons i Borås Tidning den 3 september 1861.

Skövde april 1862

Mads besökte Skövde i april 1862. Den 5 april annonserade han att han skulle stanna till slutet på veckan (Sköfde Tidning den 5 april 1862).

 

M. Alstrup annons i Sköfde Tidning den 5 april 1862.

Mariestad maj 1862

I maj 1862 var Mads på besök i Mariestad (Mariestads Weckoblad den 3 maj 1862). Då var ateljén placerad i bagare Nordgrens hus.

 

M. Alstrup annons i Mariestads Weckoblad den 3 maj 1862.

Örebro juni 1862

I juni 1862 var Mads på besök i Örebro (Nerikes Allehanda den 24 maj 1862). Större och mindre porträtt samt visitkort utfördes. Ateljén låg i bryggare Brismans gård.

 

M. Alstrup annons i Nerikes Allehanda den 24 maj 1862.

Eskilstuna augusti 1862

I augusti 1862 besökte Mads Eskilstuna (Eskilstuna Allehand den 2 augusti 1862). Han tänkte stanna bara i 8 dagar och ateljén var placerad hos herr fabrikör Zetherström.

 

M. Alstrup annons i Eskilstuna Allehand den 2 augusti 1862.

Falun augusti 1862

Efter Eskilstuna besökte Mads Falun i augusti 1862 (Tidning För Falu Län Och Stad den 27 augusti 1862). Ateljén låg hos herr F. A. Petrinis gård på Åsgatan. I oktober var han åter i Falun, då på Smedjebacken (Dalpilen den 18 oktober 1862). Det är obekant om han i mellantiden kanske befann sig i Gävle (se nedan).

 

M. Alstrup annons i Tidning För Falu Län Och Stad den 27 augusti 1862.

Gävle november 1862, 1863, 1865, 1866, 1867

Efter Falun tänkte Mads besöka Gävle, han planerade att anlända den 9 eller den 10 oktober 1862 (Norrlands Posten den 4 september 1862). Men det troliga är att han kom först i november då han etablerade sig hos guldsmeden Kling vid Kyrkgatan (Norrlands Posten den 1 november 1862).

Carl Johan Kling hade själv provat på som fotograf tidigare och hade säkert en enkel ateljé inredd hos sig. Att Mads själv var utbildad guldsmed kan ha underlättat kontakten mellan dem. Det finns ett fint visitkort med ett porträtt på Kling och hans dotter Karin (se nedan). Dottern verkar ha varit 1-2 år då bilden togs, och hon föddes 1862, så bilden är kanske tagen omkring 1863-1864.

Mads verkar ha etablerat sig ordentligt i Gävle, han stannade nog där till i april 1863 (Norrlandsposten den 18 april 1863) första gången, men skulle (enligt annonser) återkomma senare under åren 1863, 1865, 1866, 1867; varvat med besök i Söderhamn och Sundsvall, Umeå och Härnösand (se nedan). Eventuellt kan Mads son Gustaf Alstrup ha använt ateljén hos Kling under augusti 1863 (se vidare G. Alstrup). Under 1864 tog fotografen Eduard Möller över Mads ateljé hos Kling, troligtvis befann han sig själv då i Sundsvall.

 

M. Alstrup annons i Norrlands Posten den 1 november 1862.

 

Porträtt på guldsmeden Kling i Gävle med dottern Karin (född 1862), foto: M. Alstrup, visitkort ca. 1863-64, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03211.

Söderhamn maj 1863, juni 1865

Mads fortsatte sin resa norrut med att besöka Söderhamn i maj 1863 (Helsingen den 8 maj 1863). Ateljén låg på Landins sterbhus gård och han tänkte stanna bara en kortare tid. På sommaren 1865 var Mads åter i Söderhamn (Helsingen den 23 juni 1865). Han använde då R. T. Ullströms ”fotografiska atelier”. Mads planerade att stanna i Söderhamn bara i 14 dagar.

 

M. Alstrup annons i Helsingen den 8 maj 1863.

Sundsvall juni 1863, juni 1864

Efter besöket i Söderhamn 1863 reste Mads till Sundsvall den 4 juni och öppnade en ateljé i herr guldsmeden Nordins gård (Norrländska Korrespondenten den 3 juni 1863). I oktober flyttade han ateljén till bagare Hellbergs gård, den var inredd i en varm glaspaviljong (Norrländska Korrespondenten den 14 oktober 1863).

Det verkar som om Mads stannade i Sundsvall, enligt annonser, till sommaren 1864; den sista annonsen är nog från den 2 juni (Norrländska Korrespondenten den 2 juni 1864). I samma tidning angav fotografen F. W. Hellberg att han varit elev till Mads.

 

M. Alstrup annons i Norrländska Korrespondenten den 3 juni 1863.

 

M. Alstrup annons i Norrländska Korrespondenten den 14 oktober 1863.

Stockholm ca. 1865

Omkring år 1865 befann sig Mads i Stockholm. Enligt Mantalsregistret för åren 1800-1884 var han 1865 skriven i Jakobs församling som resande fotograf. Det finns även visitkort från Stockholm (se nedan) med texten “M. Alstrup, Regeringsgatan 28 B”. När han anlände till Stockholm är obekant och även hur länge han stannade där; Mads annonserade i Norrlands Posten (Gävle) den 9 mars 1865 och befann sig i Umeå i september (se nedan).

Umeå september 1865

I september 1865 hade Mads åter rest norrut och passerade Umeå och tänkte stanna en kortare tid. Ateljén låg i smeden Wiklunds gård (Umebladet den 22 september 1865).

 

M. Alstrup annons i Umebladet den 22 september 1865.

Härnösand juli-augusti 1866

Vinter och våren 1866 verkar Mads åter befinna sig i Gävle enligt annonser, men i juli reste han till Härnösand (Härnösands Posten den 4 juli 1866). Där hade han en ateljé i mamsell Holmbergs gård, “näst intill Boklådan”; han stanna där tills åtminstone i slutet av augusti (Härnösands Posten den 29 augusti 1866).

 

M. Alstrup annons i Härnösands Posten den 4 juli 1866.

Falun 1870 – 1876

Mads besökte Falun i oktober 1870 och var då “från Gävle” (Falu Posten den 1 oktober 1870). Troligtvis befann sig Mads i Gävle åren innan han bosatte sig permanent i Falun år 1872; han kom då officiellt inflyttad från Viborg i Danmark (se Biografi).

Vid besöket i oktober 1870 hade Mads ateljén på patron Löfs gård “vid Trossgatan”. Ett år senare i oktober 1871 var han åter på besök i Falun, då låg ateljén på Grufgatan (Falu Posten den 18 oktober 1871). Därefter bosatte han sig permanent i Falun, vilket redan nämnts, och upprättade en fast ateljé.

Vid en av de troligtvis sista annonserna i december 1875 låg ateljén på Holmgatan (Falu Posten den 18 december 1875). Mads avled sedan i februari 1876 och hustrun Lovisa Alstrup tog över som fotograf med en egen ateljé några år (se nedan).

 

M. Alstrup annons i Falu Posten den 1 oktober 1870.

 

M. Alstrup annons i Falu Posten den 18 december 1875.

Lovisa Alstrup (1844 – 1879)

Mads andra hustru Lovisa Alstrup, som han gifte sig med i Falun 1873, hade efter det att han avlidit sedan en egen ateljé; hon kan även tidigare ha arbetat som fotograf och hjälpt Mads i ateljén. Efter att satt Mads tidigare rörelse i konkurs (Post- Och Inrikes Tidningar den 21 april 1876) öppnade Lovisa en ateljé i Hedemora i oktober 1876 (Hedemora Tidning den 6 oktober 1876) och måste även varit aktiv i Falun, då det finns visitkort från båda orterna (Porträttfynd Nr. 222386 och Nr. 73279).

Lovisa gifte sig i maj 1879 med fotografen Johan August Karlsson i Avesta. Den 19 juli samma år födde hon dottern Tora Axelina. Lovisa hittades sedan drunknad i brukskanalerna i Avesta den 5 november 1879. Det var oklart om en olycka inträffat eller om hon blivit sinnesförvirrad och kastat sig i kanalen (Avesta Allehanda den 8 november 1879); dottern avled också sedan i december samma år.

Daguerreotyper

Allmänt

Nedan presenteras ett urval av Mads Alstrups daguerreotyper från hans danska period. Flera finns att se på Daguerreobase.org. Det verkar inte finnas några daguerreotyper bevarande från Mads tid i Sverige. Kanske en som presenteras i boken “Skånska Fotografer 1845-2005” (Malmö Museer 2005, s. 17) som skall vara på Överstelöjtnant Ernst Ludwig von Segebaden. Här finns även en ambrotyp med från Nordiska museet i Stockholm (se nedan).

Daguerreotyp M. Alstrup 1: 1843

Daguerreotyp (i kvartsplåt) monterad i ett etui med glasfront. Bilden sitter i en åttakantig elfenbensvit passpartou med bårder i guldfärg. Baksidan har ett blått skyddspapper som går över kanten. Yttermåtten är 12,8 x 104,5 cm och öppningen för bilden ca. 7,5 x 5,9 cm. Längst ned på framsidan står i guldfärg ”Daguerreotype af M. Alstrup i Kiöbenhavn”. På baksidan finns det skrivna årtalet 1843. Bild från: Det Nationale Fotomuseum, Denmark, inv.nr. 1945494 b, se Daguerreobase.org.

 

Daguerreotyp M. Alstrup 2: 1843/44

Daguerreotyp (i kvartsplåt) monterad i ett etui med glasfront. Bilden sitter i en oval elfenbensvit passpartou med en svart bård. Baksidan har ett vitt skyddspapper som går över kanten. Yttermåtten är 12,3 x 9,7 cm och öppningen för bilden 8,3 x 6,7 cm. Längst ned runt ovalen på framsidan står med svart färg ”Daguerreotype af M. Alstrup i Kiöbenhavn”. Bilden skall var från 1843/44 enligt Berner. Bild från: Det Nationale Fotomuseum, Denmark, inv.nr. 1992-250/1, se Daguerreobase.org.

 

Daguerreotyp M. Alstrup 3: 1851

Daguerreotyp (i kvartsplåt) monterad i ett etui med glasfront. Bilden sitter i en oval passpartou med en bred bård i guldfärg. Baksidan har ett mörkt skyddspapper som går över kanten. Yttermåtten är 13,0 x 11,0 cm och öppningen för bilden ca.7,2 x 5,8 cm. På baksidan finns en ljusblå etikett i papper där det står ”M. ALSTRUP’s / Daguerreotyp-Atelier / Ostergade No. 78 2den Sal / tætved Kongens Nytorv”. På etiketten finns skrivet “december 1851”. Bild från: Det Nationale Fotomuseum, Denmark, inv.nr. 1980-1063/1, se Daguerreobase.org.

 

Ambrotyper

Ambrotyp M. Alstrup: ca. 1849 – 1857

Ambrotyp monterad i en oval svart ram av trä med skyddsglas. Baksidan har ett brunt skyddspapper. Ramen är 15,5 cm hög och 9,2 cm bredd. Öppningen är 9,2 cm hög och 7,6 cm bred. På bakstycket finns en påklistrad gul etikett med texten ”M. ALSTRUP, Östergade No 78, tætved Kongens Nytorv, KIÖBENHAVN”. Porträttet skall vara på fröken Johanna Nordberg, handlare i Landskrona. Nordiska museet, DigitaltMuseum Nr. NMA.0052517.

 

Visitkort

Visitkort Okänd ort Typ 1: ca. 1861 – ca. 1865

Kort av naturkartong med raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står “Fotogr. Atelier M. Alstrup”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 156942, Nr. 224596, Nr. 112577 och Nr. 193310.

 

Visitkort Okänd ort Typ 2: ca. 1862 – 1867

Kort av naturkartong med raka hörn. På framsidan till vänster står “M. Alstrup Phot.” och på baksidan “Fotogr. Atelier M. Alstrup”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U02863. Kort med proveniens Gävle.

Visitkort Gävle: 1862 – 1867

Kort av naturkartong med raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står “M. Alstrup, Fotografiskt Atelier, GEFLE”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03211 och Nr. XLM.U02739.

 

Visitkort Stockholm: ca. 1865

Kort av naturkartong med raka hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står “M. Alstrup, Regeringsgatan 28 B”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 4093 och Nr. 86460.

 

Visitkort Falun: 1870 – 1876

Kort av beige kartong och raka hörn. Framsidan saknas text. På baksidan står “M. Alstrup, Falun”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 161777 och Nr. 177568.

 

Källor

Litteratur

 • Göteborgs Fotografer: Ateljéer och yrkesmän 1840-1910. Lars Olof Lööf. Göteborg 1999.
 • Fotografer i Dalarna. Christer Bergin. Dalarna 2018. Dalarnas hembygdsbok årgång 88. Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund. Falun 2018.
 • Skånska Fotografer 1845-2005. Malmö Museer 2005.
 • Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 I-II. Bibliotekscentralens forlag, 1986.

Internet

Bilder

(Huvudbild: M. Alstrup visitkort Gefle, fram (XLM.U03211).

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.