Amanda Wallin (Söderhamn)

Fotografen Amanda Wallin hade en ateljé i Söderhamn åren 1889 – 1891, eventuellt bara öppen på sommarhalvåret. Hon fortsatte sedan som fotograf i Sala och Häverö. Ett av hennes biträden, Maria Engberg, skall sedan öppna en ateljé i Edsbyn.

Biografi

Amanda Sofia Wilhelmina Johansson Alsterling (gift Wallin) föddes i Rönninge den 1 juni år 1859. Fadern var Johan Magnus Johansson (född 1825) murargesäll och torpare i Össeby-Garn (Rönninge) och modern var Christina Wilhelmina Alsterling (född 1830 i Haninge). När Amanda var 18 år, 1877, flyttade hon från Maria församling i Stockholm till Uppsala och började arbeta som piga. Redan år 1878 flyttade hon till Arboga och började arbeta som fotograf biträde hos fotografen Carl Aug. Johansson. Efter ett år i Arboga flyttade hon till Långholmsgatan 5 i Stockholm och arbetade där som fotograf biträde fram till år 1880.

Åren 1880 – 1881 befann sig Amanda i Uppsala, arbetandes som piga, och åren 1881 – 1882 bodde hon i Stockholm på Falkenbergsgatan 36/Tullportsgatan 37. Amanda flyttade år 1882 till Gävle och började arbeta som fotograf biträde hos fotografen Hjalmar Jansson, där var hon anställd fram till år 1886. Hon gifte sig i Markaryd år 1886 med handlaren Johan August Wallin (född 1856 i Markaryd), de flyttade senare samma år till Harg i Östhammar (Harg är kyrkbyn i Hargs socken, söder om Östhammar).

Amanda och hennes man flyttade till Söderhamn år 1888. I Söderhamn stod hon inte skriven med någon yrkestitel, men hon öppnade där en fotoateljé. Paret tog emot en fosterson år 1890: Caesar Napoleon (född 1886) som kom inflyttad från Johannes församling i Stockholm (modern var den ogifta Augusta Börjesson). De bodde i Söderhamn fram till år 1891, då de flyttade vidare till Ytterby i Sala (Västmanland).

I Sala saknar åter Amanda någon yrkestitel men hade troligtvis en fotoateljé tillsammans med sin man, som stod skriven som fotograf (se vidare Fotografkarriär nedan). Mannen avled (eventuellt sjuk i bronkit) i Sala år 1895, 39 år gammal.
Amanda och fostersonen Caesar Napoleon flyttade år 1901 till Häverö i Uppland. De bosatte sig på “Viktorialund” (Sofiero) i Ytterby och Amanda öppnade där en fotoateljé. Fostersonen Caesar Napoleon flyttade från Sala till Stockholm år 1905. Amanda tog emot ett nytt fosterbarn år 1913, Harry Evert Jansson (född 1906 i Botkyrka), och ytterligare ett fosterbarn Inga år 1917 (född 1915 med okända föräldrar). Amanda avled i Häverö den 6 januari år 1924, 65 år gammal.

Fotografkarriär och ateljéer

Arboga/Stockholm 1878 – 1886

Amanda stod skriven som piga när hon flyttade från Uppsala till Arboga år 1878, hon var då 19 år gammal. Men i Arboga började hon arbeta som fotograf biträde hos fotografen Carl Aug. Johanson. Redan året därpå, 1879, flyttade hon till Stockholm och fortsatte som fotograf biträde, obekant hos vem. Åren 1880 och 1881 befann hon sig i Uppsala och år 1882 var hon i Stockholm igen.

Gävle 1882 – 1886

Samma år flyttade hon till Gävle och började som fotograf biträde hos fotografen Hjalmar Jansson. Amanda arbetade hos Hjalmar i fyra år, varefter hon år 1886 flyttade till Harg.

Harg/Östhammar 1886 – 1888

I Harg bodde Amanda och hennes man i två år, fram till 1888. Hon stod ej angiven med någon yrkestitel under tiden i Harg, men det finns uppgift på att hon skall ha etablerat en fotofirma år 1887 (Fotografregistret). Det skall även finnas ett visitkort framställt av henne daterat till år 1887 (FRG). Några visitkort av Amanda med orten Harg eller Östhammar angiven har ej kunnat hittats, möjligtvis kan det var de utan ort som finns med nedan (se Porträtt). Amanda kan även ha arbetat som biträde hos fotografen A. Skötsner som flyttade till Harg år 1886 och Östhammar år 1887, han avled sedan år 1888 (FRG). Amanda och hennes man flyttade till Söderhamn år 1888.

Söderhamn 1888 – 1891

Amanda och familjen flyttade till Söderhamn hösten 1888, och där öppnade hon en fotoateljé. På våren året därpå annonserade Amanda om att hennes ateljé på Godtemplargården har öppnat (Söderhamns Tidning den 20 april år 1889). Året därefter, 1890, annonserade hon igen i april om att hennes ateljé åter har öppnat; det verkar som om att ateljén endast var en så kallad sommarateljé, det finns inga annonser från vinterhalvåret (Söderhamns Tidning den 19 april år 1890). Värt att notera är också att Amanda inte stod skriven som fotograf utan som hustru. Familjen flyttade vidare till Sala i januari år 1891.

 

Söderhamns Tidning den 20 april år 1889.
Söderhamns Tidning den 20 april år 1889.

 

Söderhamns Tidning den 19 april år 1890.
Söderhamns Tidning den 19 april år 1890.

Sala 1891 – 1901

Amanda och hennes man flyttade till Sala år 1891. Där blev hennes man, Johan August Wallin, skriven som fotograf, medans hon själv saknar yrkestitel. Det finns ett fotografnamn “Wallin & Co.” som användes då och som troligen betydde att de hade en fotofirma tillsamman. Detta varade dock bara en kort tid då hennes man avled år 1905. Under deras gemensamma till i Sala hade de, enligt visitkorten, även filialer i Avesta, Kärrgruvan och Salbohed.

Efter det att mannen avlidit skötte Amanda fotofirman själv, men med hjälp av minst ett fotograf biträde. Hon använde tre olika ateljénamn: “Wallin”, “Amanda Wallin” och “A. Wallin” och ateljén skall ha legat på Drottninggatan 14 (Snabb). Året 1896 hade hon en fotograf Augusta Mathilda Selin (född 1870 i Visby) anställd och år 1898 ett fotograf biträde Maria Engberg som var inflyttad från Söderhamn (hon skall senare öppna en egen ateljé i Edsbyn).

 

Drottninggatan i Sala, huset till höger är Nr. 14, där Amanda eventuellt hade sin fotoateljé (privat).
Drottninggatan i Sala, huset till höger är Nr. 14, där Amanda eventuellt hade sin fotoateljé (privat).

Häverö/Häverösund 1901 – ca. 1910-talet

Amanda flyttade år 1901 från Sala till Ytterby i Haverö socken. Med henne flyttade även fostersonen Ceasar Napoleon (Birgerson) och biträdet Maria Engberg. I Haverö öppnade hon en ateljé i Haverösund. Där var Amanda aktiv fotograf fram till troligtvis slutet på 1910-talet; hon var 65 år när hon avled år 1924. Biträdet Maria Engberg flyttade till Söderhamn år 1902.

Porträtt

Visitkort utan ort: ev. 1887

Dessa kort saknar angivelse av ort och kan eventuellt vara från Amanda Wallins tid i Östhammar (se Fotografkarriär ovan). Kort med klargul kartong och kantiga hörn. Nedtill i mitten står texten “A. Wallin” i kursiv stil. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 39726 och Nr. 39766.

 

Visitkort Söderhamn Typ 1: 1889 – 1891

Kort med vit eller ljusrosa medeltjock kartong med runda hörn. Runt kanten finns en bredd guldfärgad linje. Till vänster nedtill står i skrivstil och guldfärg står texten “Amanda Wallin” och till höger står texten “Söderhamn”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 83856.

 

Amanda Wallin visitkort Söderhamn (PF83856).
Amanda Wallin visitkort Söderhamn (PF83856).

Visitkort Söderhamn Typ 2: 1889 – 1891

Kort med vit eller gul medeltjock kartong med runda hörn. Runt kanten kan finns en smal tunn röd linje. Till vänster nedtill står i skrivstil och guldfärg står texten “Amanda Wallin” och till höger i versaler står texten “SÖDERHAMN” i ett ornament. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 18298 och Nr. 122531.

 

Visitkort Sala Typ 1: 1891 – ca. 1895

Kort med vit eller gul tjock kartong med kantiga hörn. Kanten kan vara snedskuren och guldfärgad. Till vänster nedtill i guld- eller silverfärg och skrivstil står texten “Wallin & Co.” och till höger i versaler står texten “SALA” i ett ornament. På baksidan står texten “Wallin & Co. Sala”, “Filialer: Avesta. Kärrgrufvan. Salbohed”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 104641 och Nr. 120924.

 

Visitkort Sala Typ 2: ca. 1895 – 1901

Kort med vit, gul eller grå medeltjock kartong med kantiga hörn. Kanten kan vara snedskuren och guldfärgad. Till vänster nedtill i guld-, silverfärg eller vitt och skrivstil står texten “Wallin” och till höger i versaler står texten “SALA” i ett ornament. På baksidan står texten “Wallin, Sala”. Kort nedan: Digital Museum, Armémuseum AMA 0005512.

 

Visitkort Sala Typ 3: ca. 1895 – 1901

Kort med vit eller gul medeltjock kartong med kantiga hörn. Till vänster nedtill är präglat texten “Wallin” och till höger i versaler är präglat texten “SALA” i ett ornament. På baksidan står texten “Wallin, Sala”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 186149 och Nr. 66934.

 

Visitkort Sala Typ 4: ca. 1895 – 1901

Kort med vit, gul eller ljusbrun medeltjock kartong med kantiga hörn. Kanten kan vara snedskuren och guldfärgad. Till vänster nedtill i guld- eller silverfärg och skrivstil står texten “Amanda Wallin” och till höger i versaler står texten “SALA” i ett ornament, och under “Rikstelefon”. På baksidan står texten “Rikstelefon. Amanda Wallin, Sala”. Finns även kort som saknar texten “Rikstelefon”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 163276 och Nr. 157329.

 

Visitkort Sala Typ 5: ca. 1895 – 1901

Kort med gul medeltjock kartong med kantiga eller runda hörn. Kanten kan vara snedskuren och guldfärgad. Till vänster nedtill i guldfärg och skrivstil står texten “A. Wallin” och till höger i versaler står texten “SALA” i ett ornament. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 24272 och Nr. 179046.

 

Visitkort Häverösund Typ 1: 1901 – ca. 1910-talet

Kort med tjock kartong i ett flertal olika färger med kantiga hörn. Till vänster nedtill i guld- eller silverfärg och skrivstil står texten “A. Wallin” och till höger i versaler står texten “HÄFVERÖSUND” i ett ornament. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 140755 och Nr. 132573.

 

Topografi och vyer

Nedan finns två bilder från Sala som enligt uppgift skall vara tagna av Amanda Wallin. Båda bilderna är från boken “Salaminnen” från 1954, red. av Ernst-Folke Lindberg.

 

“Handlare Hellbergs gård vid Stora Torget i Sala”, foto: Amanda Wallin.
“Handlare Hellbergs gård vid Stora Torget i Sala”, foto: Amanda Wallin.

 

Bild på gården till huset ovan, foto: Amanda Wallin.
Bild på gården till huset ovan, foto: Amanda Wallin.

Källor

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.