T. Havée (Resande)

Fotografen T. Havée hade en tillfällig ateljé 1871 i Söderhamn. Han kom ursprungligen från Norge och hade tidigare varit i Åmål och Mariestad/Töreboda. Han hade även en ateljé i Askersund innan han emigrerade till Nordamerika och fortsatte som fotograf där.

Biografi

Norge 1848 – 1870

Theofil (Theophile) August Mauritz Havée föddes den 11 april 1848 i Kristiania (Oslo), Norge. Fadern var fotografen Auguste Havée (född 1814 i Liège, Belgien, avliden 1885 i Kristiania). Modern var Henriette Kjærnaas (född omkring 1836 i Moss) (lokalhistoriewiki.no).

Familjen skall 1859 ha bott i bland annat Stavanger, Haugesund och Bergen samt åren 1862-1985 i Kristiania (lokalhistoriewiki.no). Theofil flyttade officiellt 1870 till Mariestad men han måste ha befunnit sig i Sverige tidigare, då han hade en fotoateljé i Åmål 1869 (se nedan); han var även i Finland under 1860-talet.

Sverige 1870 – 1880

Efter drygt ett år i Mariestad flyttade Theofil 1871 till Askersund. Där var han fotograf men även hattmakare, han kanske var utbildad sådan (Nerikes Allehanda 1872-07-20). Theofil gifte sig 1872 med Hilda Sofia Carolina Pettersson (född 1847 i Mosjö) och kanske i samband med detta konverterade han från katolicism till protestantism.

Dottern Hildur Theodora föddes 1873, men avled redan 1874; sonen Arthur Theophile föddes 1875; sonen Carl Albin föddes 1876; och dottern Alice Margareta Sofia föddes 1878. Theofil blev svensk medborgare 1875 och fortsatte som fotograf och hattmakare i Askersund, men sysslade även med bland annat vinförsäljning (Dagens Nyheter 1876-05-17).

Affärerna verkar dock inte ha gått så bra för Theofil. Han blev 1872 stämd av borgenärer (Nya Dagligt Allehanda 1876-12-14) och 1881 var han eftersökt för obetalda skulder (Post- Och Inrikes Tidningar 1881-08-25). Theofil verkar redan i september 1880 ha lämnat hustrun och barnen och flytt till Nordamerika. I en emigrationsförteckning från Danmark står det att han avreste i oktober 1880 (Ancestry1). I kyrkböckerna finns det även en notering om att han “rymt från hustrun” i september 1880. Hustrun var kvar i Askersund och avled där 1898.

Nordamerika 1880 – 1921

Troligtvis gifte han om sig i New York med Emily Damm (född 1856). Sonen William Gustave föddes 1882; sonen Louis Teafield föddes 1886; och sonen Edward Albert föddes 1893, alla i New Canaan, Connecticut (Ancestry2). Theofils far avled 1885 och modern och systern Margareta emigrerade 1886 till honom i Nordamerika. Theofil fortsatte arbeta som fotograf i Nordamerika; vid en census 1910 stod han som fotograf. Theofil Havée avled 1921 i Stamford, Connecticut, när han var 73 år (Ancestry2).

 

Theofil Havée med sonen Arthur (född 1875), privat.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Att Theofil blev fotograf är inte så konstigt med tanke på att hans far också var fotograf. Fadern Henri Auguste Havée arbetade i Norge från omkring 1859 till 1885. I en annons i Stavanger Amtstidende i juli 1859 gjorde han porträtter på papper, glas (ambrotyper) och vaxduk (pannotyper), och skrev att han lärt sig av den “berömda” professorn M. A. Gaudin i Paris. Fadern hade 1869 ateljéer med namnet “A. Havée” i Stavanger, Haugesund och Bergen. Från 1862 och fram tills han avled 1885 hade han en ateljé i Kristiania (Oslo). All information ovan kommer från “Auguste Havée – lokalhistoriewiki.no”.

Theofil kan ha börjat som fotograf med egen ateljé i Kristiania (Oslo) men förmodligen började han sin karriär i Sverige, då i Arvika i Värmland, som inte ligger så långt från Oslo.

 

Av T. Havée besökta orter:

 • Arvika 1868.
 • Åmål 1869.
 • Åbo (Finland) 1869.
 • Mariestad/Töreboda 1870-1871.
 • Askersund 1871-ca. 1880.
 • Söderhamn 1871.
 • Nora 1878.
 • Skövde 1879.
 • Västervik 1880.

Arvika 1868

Theofils första annons som fotograf i Sverige verkar vara från Arvika i augusti 1868 (Nya Wermlandsposten 1868-08-05). Ateljén låg på “fru Piscators gård, bredvid Stadshuset” och han tänkte stanna i cirka 14 dagar. Theofil var då 20 år och kanske kom direkt från Norge. På visitkorten verkar det vara stämplat namnet “T. Havée, Photografi fra Christiania” på baksidan.

 

T. Havée annons i Nya Wermlandsposten 1868-08-05.

Åmål 1869

Theofil besökte Åmål sommaren 1869 (Åmåls Weckoblad 1869-06-02). Där utförde han visitkort och “Porträtter” hos “Herr Kapten Larssons Atelier”. Axel Larsson var ångbåtskapten och fotograf i Åmål under 1860-talet, han var även bror till Åmåls första fasta fotograf Laura Larsson (FRG). På visitkorten är det stämplat “T. Havée, Photografi fra Christiania” på baksidan.

 

T. Havée annons i Åmåls Weckoblad 1869-06-02.
T. Havée annons i Åmåls Weckoblad 1869-06-02.

Åbo 1869 (Finland)

Efter Åmål reste Theofil till Finland där han hade en ateljé i Åbo (Åbo Underrättelser 1869-08-12). Ateljén låg på “enkefru kaptenskan Söderlunds” gård. Han stannade till omkring september (Åbo Underrättelser 1869-09-04).

 

T. Havée annons i Åbo Underrättelser 1869-08-12.

Mariestad/Töreboda 1870 – 1871

Theofil blev skriven i Sverige först hösten 1870, då i Mariestad. Han hade då en ateljé i Töreboda (15 km öster om Mariefred) hos “murare Ericsson” (Mariestads Weckoblad 1870-06-29). Theofil måste ha kombinerat vistelsen i Töreboda med en ateljé i Mariestad, placerad i “herr Kylanders Atelier” (Mariestads Weckoblad 1870-08-17).

En troligtvis sista annons är från Töreboda i mars 1871, han flyttade därefter till Askersund (Mariestads Weckoblad 1871-03-24). Några visitkort med ortnamnen Töreboda och Mariefred har inte påträffats, han kan som ovan enbart ha använt namnet “T. Havée Photografi fra Christiania”.

 

Askersund 1871 – 1880

På hösten 1871 bosatte sig Theofil officiellt i Askersund och öppnade en ateljé där. Men redan på våren hade han gjort ett tillfälligt besök där (Askersunds Tidning 1871-05-20). Under det kommande seklet kombinerade han ateljén i Askersund med att resa runt under vår och sommar med att besöka andra orter (se nedan).

På visitkorten hädanefter stod ortnamnet “Askersund” och till en början namnet “T. Havée” men senare “T. W. M. HAVÉE”; vad den senare förkortningen stod för är obekant, hans förnamn var ju Theofil August Mauritz.
Det är osäkert hur aktiv han var som fotograf i Askersund, han sysslade även med hattmakeri och handlande, med bland annat vin. Det finns en annons från i februari (Askersunds Veckoblad 1880-02-28) där det står att han skall resa bort över sommaren, han besökte också Västervik i maj-augusti; i oktober han emigrerade sedan till Nordamerika (se Biografi).

 

T. Havée annons i Askersunds Tidning 1871-05-20.

 

T. Havée annons i Askersunds Veckoblad 1880-02-28.

Söderhamn 1871

På sommaren 1871 befann sig Theofil i Söderhamn (Nya Helsingen 1871-07-29). Han hade där en ateljé i ”Herr E. Wannbergs hus vid Jerntorgsgatan N0: 95”. Han titulerade sig som “T. Havée från Christiania”. Det verkar som att Söderhamn var den enda orten han besökte i Norrland; varför han valde Söderhamn är obekant, kanske hade han affärskontakter där

 

T. Havée annons i Nya Helsingen 1871-07-29.
T. Havée annons i Nya Helsingen 1871-07-29.1.

Nora 1878

Många år senare, 1878, var Theofil på sommarbesök i Nora (Västmanland). Ateljén hade han på gården hos Postiljon Andersson (Nora Stads Och Bergslags Tidning 1878-06-01).

 

T. Havée annons i Nora Stads Och Bergslags Tidning 1878-06-01.

Skövde 1879

På senvåren 1879 hade Theofil en ateljé i Skövde (Sköfde Tidning 1879-05-31). Den var placerad hos änkefru Vikander på Stora Kyrkogatan 34.

 

T. Havée annons i Sköfde Tidning 1879-05-31.

Västervik 1880

På våren 1880 hade Theofil en ateljé i Västervik (Westerviksposten 1880-05-12). Ateljén var belägen på gården hos snickaren G. A. Petterson. Han stannade i Västervik till åtminstone augusti (Westerviksposten 1880-08-11). Theofil avreste sedan i oktober till Nordamerika (se Biografi).

 

T. Havée annons i Westerviksposten 1880-05-12.

Porträtt

Visitkort Christiania: ca. 1860-talet

Kort av tunn naturkartong och kantiga hörn. Framsidan saknar text. På baksidan finns stämplat “T. Havée, Photografi fra Christiania”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 143945 och Nr. 131280.

 

Visitkort Askersund Typ 1: 1871 – 1880

Kort av tunn kartong i vit eller beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn svart eller röd linje. På framsidan nedtill står i svart eller rött till vänster “T. HAVÉE” och till höger “ASKERSUND. På baksidan står texten “T. Havée, Askersund”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 60158 och Nr. 213892.

 

Visitkort Askersund Typ 2: 1871 – 1880

Kort med tunn kartong i gul eller beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn svart eller röd linje. På framsidan nedtill står i svart eller rött till vänster “T. W. M. HAVÉE” och till höger “ASKERSUND. På baksidan står texten “Fotografiatelier T. W. M. Havée, Askersund”.

 

Visitkort Askersund Typ 3: 1871-talet – 1880

Kort med medeltjock kartong i gul färg och runda hörn. På framsidan nedtill står i svart eller rött till vänster “T. W. M. HAVÉE” och till höger “ASKERSUND. På baksidan står texten “T. W. M. Haveée, Fotografi Atelier, Askersund”.. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 35048 och Nr. 166665.

 

Visitkort Nordamerika Typ 1: 1890-talet

Olika typer av kort med på framsidan texten “T. Havée” och “STAMFORD, CONN”. På baksidan står texten “T. Haveé, Stamford, Conn. Art Studio”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 165114 och Nr. 57716.

 

Visitkort Nordamerika Typ 2: 1900-talet

Olika typer av kort med på framsidan texten “Havée” och “Cor., 9 Relay Placer, Mann St., Stamford, Connecticut.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 205956 och Nr. 18081.

 

Gruppbilder

Västergötlands museum har en gruppbild tagen av “T. W. M. Havée”, vilken troligtvis är samma person som Theofil. Bilden är registrerad som tagen år 1883, detta kan dock inte vara möjligt då han emigrerade redan 1880. Västergötlands museum, DigitaltMuseum, Nr. 1M16-B145208:207.

 

“Yngve Sten, Ellen Robert Gustaf. Mor och Far Mathilda Jessie o Ernst Sjöstedt. Hjo 1883.” , foto: T. W. M. Havée, Västergötlands museum, DigitaltMuseum Nr. 1M16-B145208:207.

Topografi och vyer

Järnvägsmuseet har en vy på Askersunds station som även den skall vara tagen av “T. W. M. Havée”. Fotografering anges ha skett år 1900, vilket inte är trovärdigt (se ovan) utan är troligen tagen någon gång under 1870-talet. Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKBEB03423.

 

“Askersunds station.”, foto: T. W. M. Havée, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKBEB03423.

Källor

Internet

 • FRG = FOTOGRAFREGISTER 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson, http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html (hämtat: 2020-02-08).
 • lokalhistoriewiki.no: Auguste Havée, https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Auguste_Hav%C3%A9e (hämtat: 2022-04-05).
 • Ancestry1, https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/309298:70772 (hämtat: 2022-04-05).
 • Ancestry2, https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/72638234:60525 (hämtat: 2022-04-05).

Bilder

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower

1 tanke på “T. Havée (Resande)”

 1. Hej.
  Theofil Havée är min farfars far och jag då sonson son till honom i rakt nedstigande led.
  Några kommentarer o tillägg till ”Fotografhistoria” T.Havée (Resande).

  Biografi

  Norge

  Auguste H. var född i ”franska huvudstaden” där hans far Auguste H. var vagnmakare.”
  ”P g a dålig hälsa sökte han klimatväxling och reste till Belgien, därefter till Holland och vidare till Norge”.
  Theofil befanns sig i Finland, Åbo aug. – sept. 1969 (www.genalegi.fi) som fotograf samt före det i S:t Petersburg och Moskva.
  Källa; COMMEMORATIV BIOGRAPHCAL RECORD CBR sid 623-624.

  Sverige.

  Th. öppnar även ateljé i Skövde i okt1879 och senare i Västervik i maj 1880 till sept. 1880 då han ”förluper sin hustru” (enl kyrkboken) och emigrerar till USA..
  Källa, bevarade brev av Hilda Petterssons dotter Alice från Th till Hilda.

  Nordamerika.

  En fjärde ”son Harry föddes 1889 men dog 1891”.
  Källa, ”Stamträd” skickat från släkt i fjärde le , Robert III Havee i USA.

  Fotografkarriär och fotoateljéer.

  Askersund 1871 – ca. 1880

  Th. flyttar till Gården 57 o 58 i okt 1871 tillsammans med Hilda P. (enl kyrkboken).
  Th. börjar sannolikt som fotograf tillsammans med Hildas bror Erik Pettersson, se bevarat porträtt nedan.

  Th. öppnar egen ateljé 4 maj 1873 i Askersund, se annons ovan
  Th avslutar i Askersund som tidigare nämnts ovan i okt 1879 och emigrerar till USA sept 1880.

  Porträtt

  Askersund ca 1878

  Fotografi av ”Fotograf Havé och hans äldsta som Artur Th. Född 1875” i Askersund finns bevarat, se nedan

  Visitkort Nordamerika Typ 2: 1900-talet.

  Ang ”Havée visitkort Stamford (( PF18081)” så finns detta i original i min ägo. På baksidan finns skrivet med skrivstil ”En präst” samt PF nummer ovan. se nedan.

  Historien bakom hur jag fått detta är sagolik. Jag skriver en kommentar på PF och får ett brev dat 2005-02-20 från en M. Åsenius med detta foto och några rader enl nedan:

  Fantastiskt att detta porträttet håller en sådan kvalité efter över 100 år.

  HUR SÄNDER JAG BILDERNA SOM NÄMNS, OM NI ÄR INTRESSERADE?

  Hälsn Göran Hawée Bergstorp 115 Harbo.

  Anm. Den ändrade stavningen med ”w” är ett senare påfund i Sverige i början på 1900-talet.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.