Visitkort (Presentation)

< Tillbaka Inledning Det fotografisk formatet visitkort (Carté-de-visité, förkortat CDV) var det vanligaste förekommande under 1800-talets andra hälft och till i början av 1900-talet. Miljontals … Läs mera…