John Falk (Ljusne)

Fotografen John Falk var aktiv i Ljusne 1900 till 1930-talet. Tidigare hade han haft en ateljé i Ockelbo. Han hade även filialer i Mohed och Sandarne.

Biografi

Anders Johan (John) Falk föddes den 8 december år 1865 i Ugglebo (Ockelbo). Fadern var Carl Erik Falk (Åsenlund) (född 1844 i Ugglebo) soldat i Örtby (Mörtebo), Ugglebo, senare skogvaktare och sergeant/fanjunkare i Bastnäs, Skog. Modern var Brita Lindblad född 1843 i Högbo. (Församlingens namn ändrades 1883 från Ugglebo till Ockelbo, kyrkoarkivet gick till största delen förlorat i brand 1904.)

Familjen flyttade år 1875 till Bastnäs i Skogs församling. När John var 21 år, 1886, blev han militär volontär i Karlsborg. Möjligtvis är han hemma igen 1889 och kanske överförd till hemvärnet. I vilket fall blev han någon gång mellan 1886 och 1894 skriven som fotograf. Åren därefter bodde han hos familjen i Bastnäs Nr. 2 i Skog.

John gifte sig år 1896 med Hulda Eleonora Nyberg (född 1874 i Hamrånge) och de flyttade till Bastnäs Nr. 3 i Skog. Dottern Eleonora föddes år 1897, men avled år 1907. Han fortsatte att arbeta som fotograf, bosatt i Skog, fram till år 1900 då paret flyttade till Ala i Ljusne (Söderala socken). Sonen Carl Johan Nikolaus föddes år 1902 i Ljusne och även han blev fotograf (se nedan).

Från år 1900 till år 1936 stod John skriven som fotograf i Ala, Ljusne. John Falk och hustrun flyttade senare till Skog. Där avled han den 31 oktober år 1944, 79 år, under en promenad (Söderhamns Tidning den 1 november 1944).

 

Porträtt på John Falk, Ljusne Museiförening (DiBiS XLJ00454).
Porträtt på John Falk, Ljusne Museiförening (DiBiS XLJ00454).

Fotografkarriär och ateljéer

Skog/Ockelbo ca. 1889 – ca. 1899

John kom tillbaka till Skog från tiden som volontär i Karlsborg omkring år 1889. Enligt uppgift blev han etablerad fotograf år 1889 (FRG). John kan ha lärt upp sig av fotografen P. J. Forsbäck som haft en lång karriär i Skog. Han stod skriven som fotograf för första gången någon gång mellan åren 1886 – 1894. Enligt visitkorten hade han en ateljé “John Falk, Fotografi Atelier” i Ockelbo, ateljén låg enligt visitkorten “…norr om sundsbron bredvid Apoteket”. Kanske tog han över fotografen Borg Mesch tidigare ateljé i Ockelbo som var aktiv där 1892-1896.

Mohed-Bergvik ca. 1897 – 1900

John måste ha etablerat en ateljé i Mohed-Bergvik området omkring år 1897 (det finns ett visitkort daterat 1896). Då började det stå “Mohed-Bergvik” på visitkorten. Ateljé kan ha legat på Hälsinge regementes samlingsplats i Mohed.

Ala-Ljusne 1900 – ca. 1908/09

År 1900 flyttade John till Ljusne och området Ala där han etablerade en ateljé. På visitkorten står “John Falk, Fotografi Atelier”, “Ala Ljusne, Filial Mohed”. Så han fortsatte att ha en filial i Mohed för att erbjuda sina tjänster till militärerna där. I Söderhamns Tidning från 1906 finns en liten notis om ett porträtt på en militär som John Falk har gjort:

“Ett jätteporträtt å bromidpapper finnes f.n. utställdt hos fotografen John Falk, Ljusne. porträttet är af en infanterist i full fältutrustning och mäter i höjd 2 m. 2 dm., bredd 68 cm. Arbetet är konstnärligt retoucheradt och vittnar om såväl konstsinne och fackkunskap hos mästaren hr John Falk, som ock är den i ek målade ramens “fabrikör”.” (Söderhamns Tidning den 11 april 1906)

Ljusne ca. 1908/09 – 1930-talet

Från omkring åren 1908/09 eller i början av 1910 stod det enbart “Ljusne” på visitkorten. Filialen i Mohed fortsatte att användas. År 1909 öppnade John en filial i Lervik, Sandarne (Söderhamns Tidning den 19 april år 1909). Filialen kanske han övertog efter Waldemar Duhs.

Sannolikt var John aktiv fotograf tills slutet på 1920-talet. I Gävleborgs Läns Kalender för 1924 står han som fotograf i Söderala socken, till vilket Ljusne hör. Märkligt nog stod han som fotografbiträde i Ljusne vid folkräkningen 1930, han var då 65 år. Sonen Carl Falk (1902-1979) blev också fotograf och hade en ateljé i Söderhamn. Namnet på ateljén var ”FALK-STILFOTO” (Alir 1988). Han var fotografbiträde år 1925, då förmodligen hos fadern.

 

Söderhamns Tidning den 19 april år 1909.
Söderhamns Tidning den 19 april år 1909.

 

Bild från John Falks ateljé i Ljusne (Ljusne Museiförening, DiBiS XLJ00463).
Bild från John Falks ateljé i Ljusne (Ljusne Museiförening, DiBiS XLJ00463).

 

Exempel på en studiobild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00052).
Exempel på en studiobild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00052).

 

Porträtt

Visitkort Ockelbo: ca. 1889 – ca. 1899

Kort med tjock kartong i vit färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil och guldfärg texten ”John Falk” och till höger texten “Ockelbo”. På den ljusgrå baksidan finns ett monogram JF och snett över sidan texten “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför texten “Ockelbo, (bredvid Apoteket)”.

 

Visitkort Mohed-Bergvik: ca. 1897 – 1900

Kort med tjock kartong i naturkartong, vit eller grå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil och guld- eller silverfärg texten ”John Falk” och till höger texten “Mohed Bergvik”. På baksidan finns ett monogram JF och snett över sidan texten “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför texten “Mohed Bergvik”.

 

Visitkort Ala-Ljusne Typ 1: 1900 – ca. 1908/09

Kort med tjock kartong i vit eller grå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil och silverfärg texten ”John Falk” och till höger texten “ALA LJUSNE, filial Mohed”. På baksidan finns ett stort monogram JF och snett över sidan texten “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför texten “ALA LJUSNE Filial: MOHED”.

 

Visitkort Ala-Ljusne Typ 2: 1900 – ca. 1908/09

Kort med tjock kartong i vit eller grå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil och silverfärg texten ”John Falk” och till höger texten “ALA LJUSNE, filial Mohed”. På baksidan finns ett litet monogram JF och snett över sidan texten “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför texten “ALA LJUSNE Filial: MOHED”.

 

Visitkort Ljusne Typ 1: ca. 1908/09 – 1910-talet

Kort med tjock kartong i brun eller blå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i skrivstil texten ”John Falk”, i mitten ett märke, och till höger texten “LJUSNE, filial Mohed”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “JOHN FALKS FOTOGRAFI OCH FÖRSTORINGSATELIER” och nedanför texten “LJUSNE MOHED”.

 

Visitkort Ljusne Typ 2: ca. 1908/09 – 1910-talet

Kort med tjock kartong i brun, grå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står präglat i skrivstil texten ”John Falk”, i mitten ett märke, och till höger texten “LJUSNE, filial Mohed”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “JOHN FALKS FOTOGRAFI OCH FÖRSTORINGSATELIER” och nedanför texten “LJUSNE FILIAL MOHED”.

 

Visitkort Ljusne Typ 3: ca. 1908/09 – 1910/20 – talet

Kort med tjock kartong i brun, grön, blå eller grå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill finns ett ovalt märke i jugendstil och olika färger. I märket står texten ”JOHN FALK, LJUSNE” samt i mindre bokstäver under texten “FILIAL SANDARNE”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “JOHN FALKS FOTOGRAFI OCH FÖRSTORINGSATELIER” och nedanför texten “LJUSNE FILIAL SANDARNE”.

Visitkort Ljusne Typ 4: ca. 1908/09 – 1910/20 – talet

Kort med tjock kartong i ljusgrå, ljusbrun färg och kantiga hörn. Till höger nedtill finns ett ovalt märke i jugendstil och olika färger. I märket står texten ”JOHN FALK, LJUSNE” samt i mindre bokstäver under texten “FILIAL SANDARNE”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “JOHN FALKS FOTOGRAFI OCH FÖRSTORINGSATELIER” och nedanför texten “LJUSNE FILIAL SANDARNE”. Kort nedan Porträttfynd Nr. 13115 och Nr. 22368.

 

 

Gruppbilder

Ateljén

Nedan finns två gruppbilder från John Falks ateljé i Ljusne.

 

Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00013).
Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00013).

 

Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00045).Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00045).
Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun (DiBiS XFA00045).

Mohed

Nedan finns två militära gruppbilder tagna av John Falk från Armémuseum: “Grupporträtt av trumslagarpojkar vid Hälsinge regemente I 14.” (DigitalMuseum AMA.0014453) samt “Minnesfest Mohed, 1908 (DigitalMuseum AMA.0015056).

 

“Grupporträtt av trumslagarpojkar vid Hälsinge regemente I 14.”, foto: John Falk (Armémuseum, DigitalMuseum, AMA.0014453).
“Grupporträtt av trumslagarpojkar vid Hälsinge regemente I 14.”, foto: John Falk, Armémuseum, Stockholm (DigitalMuseum AMA.0014453).

 

“Minnesfest Mohed”, 1908, foto: John Falk, Armémuseum, Stockholm (DigitalMuseum AMA0015056).
“Minnesfest Mohed”, 1908, foto: John Falk, Armémuseum, Stockholm (DigitalMuseum AMA0015056).

Topografi och vyer

Här nedan finns fyra vykort framställda av John Falk.

 

Vykort “Mo. Interiör af Kyrkan”, John Falks filial Mohed, poststämplat 1904.
Vykort “Mo. Interiör af Kyrkan”, John Falks filial Mohed, poststämplat 1904.

 

Vykort “Utsikt från xxxxxx”, John Falks filial Mohed, poststämplat 1905.
Vykort “Utsikt från xxxxxx”, John Falks filial Mohed, poststämplat 1905.

 

Vykort “Parti af Ljusne under vårfloden i Ljusnan den 15 Maj 1906”, John Falks Fotografiatelier, Ljusne.
Vykort “Parti af Ljusne under vårfloden i Ljusnan den 15 Maj 1906”, John Falks Fotografiatelier, Ljusne.

 

Vykort “Ljusne villan”, 1916, Falks Förlag (V067F).
Vykort “Ljusne villan”, 1916, Falks Förlag (V067F).

 

Arkiv

För ett par år sedan hittades i trädgården vid John Falks ateljé i Ljusne ett 100-tal glasplåtar vilka Märta Hallberg på Kulturkansliet i Söderhamn framkallat och dessa bilder visas på Ljusne Museum (Alir 1988). På bildsidan DiBiS finns 570 st bilder av John Falk (DiBiS). Ljusne Museiförening har även orginalbilder av Falk.

Källor

FRG = Bernhard Johansons Fotografregister (Fotografregister 2.0).

Alir 1988 = Alir anor nr 3 1988, Forskarföreningen Alir, Söderhamn.

 

rosett_lower

2 tankar på “John Falk (Ljusne)”

    • Det har du alldeles rätt i, det skall vara 1944. Jag skall snart skriva mera om Falk, håller på med Järvsö och Ljusdalsfotografer just nu, återkom gärna senare. /LE

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.