John Falk (Ljusne)

Fotografen John Falk var aktiv i Ljusne från sekelsiktet 1900 till 1940-talet. Tidigare hade han haft en ateljé i Ockelbo. Han hade även filialer i Mohed och Sandarne.

 

Biografi

Anders Johan (John) Falk föddes den 8 december 1865 i Ugglebo (Församlingens namn ändrades 1883 från Ugglebo till Ockelbo och kyrkoarkivet gick till största delen förlorat i brand 1904). Fadern var Carl Erik Falk (Åsenlund) (född 1844 i Ugglebo) soldat i Örtby (Mörtebo), Ugglebo, senare skogvaktare och sergeant/fanjunkare i Bastnäs, Skog. Modern var Brita Lindblad (född 1843 i Högbo).

Familjen flyttade 1875 till Bastnäs i Skogs socken. När han var 21 år, 1886, blev John militär volontär i Karlsborg. Möjligtvis var han hemma igen 1889 och kanske överförd till hemvärnet. Åren därefter bodde han hos familjen i Bastnäs Nr. 2 i Skog. John började sen arbeta som fotograf och öppnade sin första ateljé i Ockelbo (se nedan).

John gifte sig 1896 med Hulda Eleonora Nyberg (född 1874 i Hamrånge) och de bosatte sig i Bastnäs Nr. 3 i Skog. Dottern Eleonora föddes 1897, men avled 1907. John och familjen flyttade år 1900 till Ala i Ljusne (Söderala socken) där han öppnade en ateljé (se nedan). Sonen Carl Johan Nikolaus föddes 1902 i Ljusne och även han blev fotograf.

John avvecklade ateljén i Ljusne 1944 och han och hustrun flyttade till Skog. John Falk avled när han var 79 år den 31 oktober 1944 under en promenad i Skog (Söderhamns Tidning 1944-11-01).

 

Porträtt på John Falk, Ljusne Museiförening, DiBiS Nr. XLJ00454.

Fotografkarriär och ateljéer

Skog/Ockelbo ca. 1889 – ca. 1899

John kom tillbaka till Skog från tiden som volontär i Karlsborg 1889. Enligt en uppgift blev han etablerad fotograf 1889 (FRG). John hade en ateljé i Norrsundet ca. 1890 tillsammans med fotografen P. J. Forsbäck, som också bodde i Skog; John kan eventuellt ha fått sin fotografutbildning av Forsbäck.

John hade sin första egna ateljé i Ockelbo. På visitkorten stod “John Falk, Fotografi Atelier” och ateljén låg “…norr om sundsbron bredvid Apoteket”. När han startade är osäkert, vissa visitkort har daterats till 1890 och en annons finns från 1891 (Söderhamns Tidning 1891-07-27). Det är även osäkert hur länge John hade en ateljé i Ockelbo. Fotografen Borg Mesch hade en ateljé i Ockelbo 1892-1896 och Hedvig Wigholm öppnade sedan en ateljé från ca. 1896.

Mohed-Bergvik ca. 1897 – 1900 (1910-talet)

John måste ha etablerat en ateljé i Mohed-Bergvik området senast 1897 (det finns ett visitkort daterat 1897), troligtvis tidigare. Då började det stå “Mohed-Bergvik” på visitkorten. Ateljé kan ha varit en filial och legat på Hälsinge regementes samlingsplats i Mohed och främst kanske används under militärmanövrar där.

Ala-Ljusne 1900 – ca. 1908/09

John flyttade till Ljusne år 1900 och området Ala där han etablerade en ateljé. På visitkorten står “John Falk, Fotografi Atelier”, “Ala Ljusne, Filial Mohed”. Så han fortsatte att ha en filial i Mohed för att erbjuda sina tjänster till militärerna där. I Söderhamns Tidning från 1906 finns en liten notis om ett porträtt på en militär som John Falk har gjort:

”Ett jätteporträtt å bromidpapper finnes f.n. utställdt hos fotografen John Falk, Ljusne. porträttet är af en infanterist i full fältutrustning och mäter i höjd 2 m. 2 dm., bredd 68 cm. Arbetet är konstnärligt retoucheradt och vittnar om såväl konstsinne och fackkunskap hos mästaren hr John Falk, som ock är den i ek målade ramens ”fabrikör”.” (Söderhamns Tidning den 11 april 1906)

Ljusne ca. 1908/09 – 1944

Från omkring 1908/09 eller i början av 1910 stod det bara “Ljusne, Filial Mohed” på visitkorten; filialen i Mohed fortsatte tydligen att användas. John öppnade 1909 en filial i Lervik, Sandarne (Söderhamns Tidning 1909-04-19). Han tog över fotografen Johan Anderssons f.d. ateljé som ägdes av Johans dotter Augusta. John skall komma att använda den fram till omkring 1929 (Söderhamns Tidning 1929-10-25); troligtvis bara under helgdagarna.

John var aktiv fotograf väldigt länge. I Gävleborgs Läns Kalender för 1924 var han med som fotograf i Söderala socken, till vilket Ljusne hör. Märkligt nog stod han som fotografbiträde i Ljusne vid folkräkningen 1930, han var då 65 år. Eventuellt kan sonen Carl tagit över verksamheten. I en notis från 1944 stod att John Falk avvecklade sin fotografirörelse i Ljusne (Söderhamns Tidning 1944-05-13); han var då 79 år. Senare under året hölls auktion på hans saker och John samt hustrun flyttade till Skog, där han sedan avled samma år.

Sonen Carl Falk (1902-1979) var fotografbiträde omkring 1925 och arbetade troligtvis hos fadern; senare hade han en ateljé i Söderhamn. Namnet på ateljén var ”FALK-STILFOTO” (Alir Anor nr. 3, 1988).

 

Söderhamns Tidning den 19 april år 1909.
John Falk annons i Söderhamns Tidning 1909-04-19.

 

John Falk annons i Söderhamns Tidning 1944-05-13.

 

Bild från John Falks ateljé i Ljusne, ca. 1900, Ljusne Museiförening, DiBiS Nr. XLJ00463.

 

Exempel på en studiobild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun, DiBiS XFA00052.

 

Porträtt

Visitkort Ockelbo: ca. 1889 – ca. 1899

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn.På framsidan till vänster står ”John Falk” och till höger “Ockelbo”. På den ljusgrå baksidan finns ett monogram JF och snett över sidan står “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför “Ockelbo, (bredvid Apoteket)”.

 

Visitkort Mohed-Bergvik Typ 1: ca. 1897 – 1900

Kort av tjock kartong i beige, vit eller grå färg och rund hörn. På framsidan till vänster står ”John Falk” och till höger “Mohed Bergvik”. På baksidan finns ett monogram JF och snett över sidan står “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför “Mohed Bergvik”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 38519 och DigitaltMuseum Nr. AMA.0008306.

 

Visitkort Mohed-Bergvik Typ 2: ca. 1897 – 1900

Kort av tjock kartong i beige, vit eller grå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står ”John Falk” och till höger “Mohed Bergvik”. På baksidan finns ett monogram JF och snett över sidan står “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför “Mohed Bergvik”.

 

Visitkort Ala-Ljusne: 1900 – ca. 1908/09

Kort av tjock kartong i vit eller grå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står ”John Falk” och till höger “Ala Ljusne, filial Mohed”. På baksidan finns ett stort monogram JF och snett över sidan texten “John Falk”, “Fotografi-Atelier” och nedanför texten “Ala Ljusne Filial: Mohed”.

 

Visitkort Ljusne Typ 1: ca. 1908/09 – 1910-talet

Kort av tjock kartong i brun eller blå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står ”John Falk”, i mitten ett märke, och till höger står “Ljusne, filial Mohed”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “John Falks Fotografi och Förstoringsatelier” och nedanför “Ljusne Mohed”.

 

Visitkort Ljusne Typ 2: ca. 1908/09 – 1910/20 – talet

Kort av tjock kartong i brun, grön, blå eller grå färg och raka hörn.På framsidan till vänster finns ett ovalt märke i jugendstil och olika färger. I märket står ”John Falk, Ljusne” samt i mindre bokstäver under “Filial Sandarne”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “John Falks Fotografi och Förstoringsatelier” och nedanför “Ljusne Filial Sandarne”.

 

Visitkort Ljusne Typ 3: ca. 1908/09 – 1910/20 – talet

Kort av tjock kartong i ljusgrå, ljusbrun färg och raka hörn. På framsidan till höger finns ett ovalt märke i jugendstil och olika färger. I märket står ”John Falk, Ljusne” samt i mindre bokstäver under “Filial Sandarne”. På baksidan finns växtmotiv i jugendstil och texten “John Falks Fotografi och Förstoringsatelier” och nedanför “Ljusne Filial Sandarne”. Kort nedan Porträttfynd Nr. 13115 och Nr. 22368.

 

 

Gruppbilder

Ateljén

Nedan finns två gruppbilder från John Falks ateljé i Ljusne.

 

Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv, Söderhamns kommun, DiBiS Nr. XFA00013.

 

Gruppbild från John Falks ateljé i Ljusne, glasplåt 9 x 12 cm, Kultur och Fritids Bildarkiv,
Söderhamns kommun, DiBiS Nr. XFA00045.

Mohed

Nedan finns två militära gruppbilder tagna av John Falk från Armémuseum: “Grupporträtt av trumslagarpojkar vid Hälsinge regemente I 14.”, DigitaltMuseum Nr.  AMA.0014453) samt “Minnesfest Mohed, 1908, DigitaltMuseum Nr. AMA.0015056).

 

“Grupporträtt av trumslagarpojkar vid Hälsinge regemente I 14.”, foto: John Falk, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014453.

 

“Minnesfest Mohed”, 1908, foto: John Falk, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA0015056.

Topografi och vyer

Här nedan finns två vykort framställda av John Falk.

 

Vykort “Mo. Interiör af Kyrkan”, John Falks filial Mohed, poststämplat 1904.

 

Vykort “Parti af Ljusne under vårfloden i Ljusnan den 15 Maj 1906”, John Falks Fotografiatelier, Ljusne.

Arkiv

För ett par år sedan hittades i trädgården vid John Falks ateljé i Ljusne ett 100-tal glasplåtar vilka Märta Hallberg på Kulturkansliet i Söderhamn framkallat och dessa bilder visas på Ljusne Museum (Alir 1988). På bildsidan DiBiS finns 570 st bilder av John Falk (DiBiS). Ljusne Museiförening har även orginalbilder av Falk.

Källor

Litteratur

  • Alir 1988 = Alir anor nr. 3 1988, Forskarföreningen Alir, Söderhamn.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson

 

rosett_lower

2 tankar på “John Falk (Ljusne)”

    • Det har du alldeles rätt i, det skall vara 1944. Jag skall snart skriva mera om Falk, håller på med Järvsö och Ljusdalsfotografer just nu, återkom gärna senare. /LE

      Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.