P. J. Forsbäck (Skog Stråtjära)

Fotografen P. J. Forsbäck var bosatt i Stråtjära i Skog där började han med fotografering omkring 1864/65. Han hade även filialer i Lingbo, Norrsundet och Bergvik och var aktiv fotograf fram tills han avled år 1925.

Biografi

Per Johan Forsbäck/Forssbäck föddes den 24 september 1841 i Skogs socken. Fadern var Nils Fredrik Forssbäck (född 1818) sockenskomakare och skattetorpare i Löten Nr. 2 “Lundbacka” i byn Löten, Skog socken. Modern var Kerstin Persdotter (född 1817). Per Johan gifte sig 1865 med Kerstin Olsdotter (född 1837 i Löten). De bosatte sig hos Per Johans föräldrar och fick dottern Sigrid Christina 1867.

Hustrun avled 1875 och Per Johan gifte om sig 1876 med pigan? Lena Andersson (född 1852 i Hamrånge). Åren 1876 – 1880 stod Per Johan skriven som skattetorpare på Löten Nr. s3, hos föräldrarna. Från och med 1881 blev han skriven som fotograf och torpare på Löten Nr. s3 i Stråtjära (Skog). Per Johan Forsbäck avled den 20 juli 1925, 84 år gammal.

Nedan finns två porträtt av Per Johan Forsbäck: en familjebild (Länsmuseet Gävleborg, DigitalMuseum XLM.PJF119) och en bild från hans 80-årsdag (Länsmuseet Gävleborg, DigitalMuseum XLM.PJF001).

 

 

Familjen Forsbäck. Från höger: P. J. Forsbäck, hans fru, hans far och mor. I övre raden från höger hans dotter Kristina, hennes man Lars Sundin och dottersonen John Sundin (Länsmuseet Gävleborg, DigitalMuseum XLM.PJF119).
Familjen Forsbäck. Från höger: P. J. Forsbäck, hans fru, hans far och mor. I övre raden från höger hans dotter Kristina, hennes man Lars Sundin och dottersonen John Sundin (Länsmuseet Gävleborg, DigitalMuseum XLM.PJF119).

 

Fotografkarriär och ateljéer

Stråtjära ca. 1864/65 – 1870-talet

Enligt uppgift skall Per Johan ha etablerat sin fotofirma 1865, han var då 24 år gammal (Svenska fotografernas förbund – Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911). Det finns även ett förmodat självporträtt som Per Johan skall ha tagit år 1864 (Alir anor nr. 4, 2004). Enligt en uppgift skall han ha rest till Norrköping för att bli skomakare och där lärt sig fotografering (HR 1991, s. 10).

Stråtjära 1870-talet ca. 1924

Per Johans fotograferande under 1860-talet var troligtvis begränsat; de flesta tidiga kort verkar vara från 1870-talet, ett är daterat 1870 (se nedan). Han stod med yrket som fotograf i Gefle Adresskalender för år 1877. I kyrkoböckerna stod han skriven som fotograf först år 1881. Ateljénamnet var till en början “P. J. Forssbäck” senare under 1890-talet började han stava sitt namn “P. J. Forsbäck”.

Fotoateljén skall ha varit belägen i hemmet “Lundbacka” (Löten Nr. s3) i Stråtjära (Skogs socken). På visitkorten står det däremot “Stråtjära”, tätorten Stråtjära ligger ca. 1 km norr om Löten. Det är osäkert om gården finns kvar men de väggfasta fonderna skall finns kvar hos Hembygdsföreningen i Skog (HR 1991, s. 10). Övrig utrustning som är bevarad i kommunhuset i Skog skall vara två nackstöd, satineringsmaskin, monteringsredskap samt en del annat (HR 1991, s. 11).

Enligt en affisch (se nedan) samarbetade Per John med fotografen John Falk (HR 1991, s. 12). Affischen har inget datum men troligtvis måste det ha skett någon gång från omkring början av 1890-talet fram tills Falk flyttade till Ljusne 1900. Det är inte omöjligt att John Falk fick sin fotografutbildning hos Per Johan. Per Johan Forsbäck var troligtvis aktiv fotograf fram till slutet av 1910-talet eller början av 1920-talet; han avled år 1925, 84 år gammal. De senaste visitkorten verkar vara från 1920-talet.

 

“Lundbacka, P. J. Forsbäcks hem.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF170).
“Lundbacka, P. J. Forsbäcks hem.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF170).

 

Ateljébild från 1888: “Brudparet Kristina Forsbäck (Per Johans dotter) och Lars Sundin”, 1880, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF139).
Ateljébild från 1888: “Brudparet Kristina Forsbäck (Per Johans dotter) och Lars Sundin”, 1880, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF139).

 

Ateljébild från 1890-talet: “Familjebild hos Näslunds, flickan Marta med dockan blev gift med skollärare Johannes Nordin i Skogs kyrkskola.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF118).
Ateljébild från 1890-talet: “Familjebild hos Näslunds, flickan Marta med dockan blev gift med skollärare Johannes Nordin i Skogs kyrkskola.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF118).

 

Filialer

Enligt visitkorten hade Per Johan en filial i Norrsundet under 1890-talet. Den skall ha varit belägen hos snickaren och fjärdingsmannen Olof Brink (HR 1991, s.11). Per Johan hade även en filial i Lingbo (Ockelbo kommun) omkring början på 1900-talet och i Bergvik hos en skräddare Palm i Lynas (HR 1991, s. 10-11).
Han måste också haft en ateljé en kortare tid i Strömsbro, Gävle, där håller han till i en gård Nr. 37 år 1890 (Norrlandsposten den 2 juli 1890).

 

Norrlandsposten den 2 juli 1890.
Norrlandsposten den 2 juli 1890.
P. J. Forsbäcks filial i Lingbo (HR 1991, s. 11).
P. J. Forsbäcks filial i Lingbo (HR 1991, s. 11).

 

P. J. Forsbäck skall ha haft en filial hos snickaren och fjärdingsmannen Olof Brink i Norrsundet, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF146).
P. J. Forsbäck skall ha haft en filial hos snickaren och fjärdingsmannen Olof Brink i Norrsundet, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF146).

 

Skräddare Palms gård och skrädderi i Bergvik (Lynäs) där P. J. Forsbäck skall ha haft en ateljé i verkstaden till höger, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF081).
Skräddare Palms gård och skrädderi i Bergvik (Lynäs) där P. J. Forsbäck skall ha haft en ateljé i verkstaden till höger, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF081).

 

Porträtt

Visitkort ev. Stråtjära Typ 1: 1870-talet

Kort med tunn kartong i naturfärgad eller i ljusgul färg med runda hörn. Nedtill till höger finns präglat i små versaler med en ring runt texten “P. J. FORSSBÄCK”. Korten saknar ortsangivelse och baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 179458 och Nr. 46306.

 

Visitkort Stråtjära Typ 2: slutet 1870-talet

Kort med tunn kartong i ljusbrun eller ljusgul färg med runda hörn. Text saknas på framsidan. På baksidan står texten “Från P. J. Forssbäcks Atelier, Stråtjära”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 128942 och Nr. 21368.

Visitkort Stråtjära Typ 3: 1880-talet

Kort med medeltjock kartong i ljusgul, klargul eller vit färg med runda hörn. Runt kanten löper en tunn linje. Till vänster nedtill står i rödbrunt eller svart och små versaler texten “P. J. FORSSBÄCK” och till höger texten “STRÅTJÄRA”. På baksidan står texten “Fotografi af P. J. Forssbäck, Lundbacka, Stråtjära”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 110633 och Nr. 191970.

Visitkort Stråtjära Typ 4: 1880-talet

Kort med medeltjock kartong i orange, ljusgul eller klargul färg med runda hörn. Runt kanten löper en tunn linje. Framsidan saknar text. På baksidan står texten “Fotografi af P. J. Forssbäck, Lundbacka, Stråtjära”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 21552 och Nr. 20715.

 

Visitkort Stråtjära Typ 5: 1880-talet

Kort med medeltjock kartong i svart, klargul, rosa eller violett färg. Runt kanten löper en bred linje i guldfärg. Till vänster nedtill står i guldfärg och versaler texten “P. J. FORSSBÄCK” och till höger texten “STRÅTJÄRA”. På baksidan finns ett märke med en fotograf och figurer samt texten “Fotografi Atelier, P. J. Forssbäck, Stråtjära”.

 

Visitkort Stråtjära Typ 6: 1890-talet

Kort med medeltjock kartong i klargul eller rosa färg. Runt kanten löper en bred linje i guldfärg. Till vänster nedtill står i guldfärg och versaler texten “P. J. FORSSBÄCK” och till höger texten “STRÅTJÄRA”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183367 och Nr. 195482.

 

Visitkort Stråtjära Typ 7: 1890-talet

Kort med medeltjock kartong i vit färg. Runt kanten löper en tunn eller bred linje i guldfärg. Till vänster nedtill står i guldfärg och skrivstil texten “P. J. Forsbäck” och till höger texten “Stråtjära”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 179300 och Nr. 49504.

 

Visitkort Stråtjära Typ 8: 1890-talet

Kort med medeltjock kartong i beige färg och runda hörn. Till vänster nedtill står i vitt och skrivstil texten “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament och versaler texten “STRÅTJÄRA”. På baksidan texten “P. J. Forsbäck Rikstelefon Skog No 13. Stråtjära. Filial: Norrsundet”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 100234 och Nr. 179321.

 

Visitkort Stråtjära Typ 9: 1900-talet

Kort med medeltjock kartong i ljusgrå eller beige färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i svart eller silver och skrivstil texten “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament och versaler texten “STRÅTJÄRA”. På baksidan texten “P. J. Forsbäck, Stråtjära. Rikstelefon, Skog No 13”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 23652 och Nr. 137168.

 

Visitkort Stråtjära Typ 10: 1900-talet

Kort med tjock kartong i ljusgrå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i silver och skrivstil texten “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament och versaler texten “STRÅTJÄRA”. På baksidan texten: “P. J. Forsbäck Rikstelefon Skog No 13. Stråtjära. Filial: Lingbo”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183958 och Nr. 195490.

 

Visitkort Stråtjära Typ 11: 1900-talet

Kort med tjock kartong i ljus- eller mörkgrå färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står i silver och skrivstil texten “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament och versaler texten “STRÅTJÄRA”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183956 och Nr. 195488.

 

Visitkort Stråtjära Typ 12: 1910-talet

Kort med tjock kartong i brun färg och kantiga hörn. Till vänster nedtill står präglat i skrivstil texten “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament och versaler texten “STRÅTJÄRA”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183963 och Nr. 183964.

 

Visitkort Stråtjära Typ 13: början 1920-talet

Kort med tjock kartong i brun eller mörkgrön färg och kantiga hörn. Till höger nedtill står i svart texten “P. J. Forsbäck” och “Stråtjära”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 136713 och Nr. 183965.

 

Gruppbilder

Nedan finns några exempel på fotografier med en grupp av människor som Per Johan Forsbäck tagit.

 

“Några soldater i sina favorituniformer har formerat sig för ett gruppfotografi. Bilden tagen på Hälsinge Regemente i Mohed någon gång före 1908, året då regementet flyttades till Gävle.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF077).

 

“Föreståndare Andersson på Gullgrufva med “skyddslingar” vid sjön Järvsjön.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF171).

 

“Bröllop i Tönnånger hos Hedlunds. Bruden syster Ingela Norrbom i Skog. Hon är med på bilden liksom maken skräddaren Olof Norrbom.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF185).

 

Norrsundet, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF118).
Norrsundet, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF118).

 

Topografi och vyer

Per Johan Forsbäck reste omkring i bygderna i södra Hälsingland och fotograferade, kanske utgick han från sina filialateljéer (se ovan).

 

“Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren ut”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF174).

 

“Stambanebygget 1878.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF163).

 

“Hanebo kyrka omkring 1870.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF141).

 

“Lingbo. Paret på gården sitter på bänken i trädgården”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg (DigitalMuseum XLM.PJF203).

 

Arkiv

Det finns mycket bildmaterial efter P. J. Forsbäck bevarade, både glasnegativ och pappersbilder. På Kulturförvaltningen i Söderhamns kommun skall det finns 1139 st glasplåtar bevarade (HR 1991, s.9). Länsmuseet Gävleborg skall ha 200 st pappersbilder, om det är originalbilder eller kopior framgår ej (KulturNav).

På Digital Bild i Söderhamn (DiBiS) finns 4519 st digitala bilder. På DigitalMuseum finns 208 st digitala bilder inlagda av Länsmuseet Gävleborg och på Flickr finns 44 st bilder. Skogs hembygdsförening har också bilder samt delar av Forsbäcks fotografisk utrustning.

Källor

HR 1991 = Hälsingerunor 1991, En Hembygdsbok, Malung 1991.
Alir anor nr. 4:2004 = artikel av Svenning Forsling: “Fotograf Per Johan Forsbäck i Skog (1841-1925)” (Alir är medlemsblad för Forskarföreningen Alir i Söderhamn).

 

rosett_lower

1 tanke på “P. J. Forsbäck (Skog Stråtjära)”

  1. Jag bor i detta hus och en bakgrund sitter kvar och en ligger nog ihoprullad på ladan.

    Mvh jörn samuelsson

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.