P. J. Forsbäck (Skog Stråtjära)

Fotografen P. J. Forsbäck var bosatt i Stråtjära i Skog och där började han med fotografering omkring 1864/65. Han hade även filialer i Lingbo, Norrsundet och Bergvik och var aktiv fotograf fram tills han avled 1925.

Biografi

Per Johan Forsbäck/Forssbäck föddes den 24 september 1841 i Skog. Fadern var Nils Fredrik Forssbäck (född 1818) sockenskomakare och skattetorpare i Löten Nr. 2 “Lundbacka” i byn Löten, Skog socken. Modern var Kerstin Persdotter (född 1817). Per Johan blev skomakare som fadern men började med fotografering omkring 1864, något han skulle fortsätta med resten av sitt liv (se nedan), Per Johan gifte sig 1865 med Kerstin Olsdotter (född 1837 i Löten). De bosatte sig hos Per Johans föräldrar och fick dottern Sigrid Christina 1867.

Hustrun avled 1875 och Per Johan gifte om sig 1876 med Lena Andersson (född 1852 i Hamrånge). Han var 1876-1880 skriven som skattetorpare hos föräldrarna på “Lundbacka”. Från och med 1881 blev Per Johan skriven som fotograf och torpare. Han bodde resten av sitt liv i “Lundbacka” och hade sin fotoateljé där. Per Johan Forsbäck avled när han var 84 år den 20 juli 1925 i Skog.

Nedan finns några bilder på Per Johan Forsbäck: ett självporträtt från DiBiS; en bild från hans 80-årsdag, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF001; en bild på Per Johan som skomakare, Skogs Hembygdsförening; en familjebild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF119.

 

 

P. J. Forsbäck som skomakare, till höger. Mitt emot sitter en medhjälpare Halmström, 1870-tal, Skogs Hembygdsförening.

 

Familjen Forsbäck. Från höger: P. J. Forsbäck, hans fru, hans far och mor. I övre raden från höger hans dotter Kristina, hennes man Lars Sundin och dottersonen John Sundin. ca. 1900-1903, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF119.

 

Fotografkarriär och ateljéer

Stråtjära ca. 1864/65 – 1870-talet

Enligt en uppgift skall Per Johan ha etablerat sin fotofirma 1865, han var då 24 år gammal (SFF). Det finns även ett förmodat självporträtt (se bild ovan) som Per Johan skall ha tagit 1864 (Alir anor nr. 4, 2004). Enligt en uppgift skall han ha rest till Norrköping för att bli skomakare och där lärt sig fotografering (Hälsingerunor 1991, s. 10).

Stråtjära 1870-talet ca. 1925

Per Johans fotograferande under 1860-talet var troligtvis begränsat; de flesta tidiga kort verkar vara från 1870-talet, ett är daterat 1870 (se Porträtt nedan). Han stod med yrke som fotograf i Gefle Adresskalender för år 1877. I kyrkböckerna stod han skriven som fotograf först 1881. Ateljénamnet var till en början “P. J. Forssbäck” senare under 1890-talet började han stava sitt namn “P. J. Forsbäck”.

Fotoateljén var belägen i hans bostaden på gården “Lundbacka” i Löten. På visitkorten står det ortnamnet “Stråtjära”, som ligger ca. 1 km norr om Löten i byn Skog. Stråtjära hör ihop med Skog och de förväxlas ofta med varandra eftersom de i stort sett är samma by (Wikipedia). Gården finns fortfarande kvar samt ateljéutrymmet på vindsvåningen med en fast fondvägg bevarad (se bilder nedan). Kameror och övrig utrustning finns bevarade hos Hembygdsföreningen i Skog.

Enligt en affisch samarbetade Per John med fotografen John Falk vid en filial i Norrsundet (Hälsingerunor 1991, s. 12), se även Filialer nedan. Affischen har inget datum men troligtvis måste det ha skett någon gång från omkring 1889 då Falk återkom till Skog från militärtjänst; han etablerade sedan en egen ateljé i Ockelbo senast 1891. Det är inte omöjligt att John Falk fick sin fotografutbildning av Per Johan.

Per John reste även runt och förevisade skioptikonbilder i en skioptikonapparat. Bland annat skall han ha varit i Hamrånge på Mikaelidagen 1895 och i kyrkan visade bibliska bilder (Alir anor nr 4 1985). Det finns även en bevarad affisch där han gjorde reklam för ett bildspel med bilder från Hälsingland och Gästrikland. Om han själv framställde skioptikonbilder är obekant. Per Johan var troligtvis aktiv fotograf fram till 1920-talet; han avled 1925, 84 år gammal.

 

 

“Lundbacka, P. J. Forsbäcks hem.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF170.

 

Bild tagen i P. J. Forsbäcks ateljé från 1890-talet: “Familjebild hos Näslunds, flickan Marta med dockan blev gift med skollärare Johannes Nordin i Skogs kyrkskola.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF118.

 

Interiör från ateljén på “Lundbacka”, 2019, foto: privat.

 

Exteriör på gården “Lundbacka” med ateljén i vindsvåningen, 2019, foto: privat.

Filialer

Per Johan hade ett flertal filialateljéer, se bilder nedan. Enligt visitkorten (och en affisch, se ovan) hade han en filial i Norrsundet tidigt 1890-tal. Den skall ha varit belägen hos snickaren och fjärdingsmannen Olof Brink (Hälsingerunor 1991, s.11). Per Johan hade även en filial i Lingbo (Ockelbo) omkring i början på 1900-talet och i Bergvik hos en skräddare Palm i Lynas (Hälsingerunor 1991, s. 10-11). Han måste också haft en ateljé 1890 en kortare tid i Strömsbro, Gävle, där han höll till i en gård Nr. 37 (Norrlandsposten 1890-07-02).

 

P. J. Forsbäck annons i Norrlandsposten 1890-07-02.
P. J. Forsbäck annons i Norrlandsposten 1890-07-02.

 

Snickaren och fjärdingsmannen Olof Brinks gård i Norrsundet. Där P. J. Forsbäck skall ha haft sin filial, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr XLM.PJF146.

 

P. J. Forsbäcks filial i Lingbo, Hälsingerunor 1991, s. 11.

 

Skräddare Palms gård och skrädderi i Bergvik (Lynäs) där P. J. Forsbäck skall ha haft en ateljé i verkstaden till höger, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF081.

Porträtt

Visitkort ev. Stråtjära Typ 1: 1860 – 1870-talen

Kort av tunn kartong i naturkartong, beige eller i ljusgul färg och runda eller raka hörn. På framsidan till höger finns präglat i små versaler med en ring runt “P. J. Forssbäck”. Korten saknar ortsangivelse och baksidan saknar text. Kort daterat 1870.

 

Visitkort Stråtjära Typ 2: 1870-talet

Kort av tunn kartong i ljusbrun eller ljusgul färg och runda hörn. Framsidan saknar text men på baksidan står “Från P. J. Forssbäcks Atelier, Stråtjära”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 128942 och Nr. 21368.

 

Visitkort Stråtjära Typ 3: 1870-talet

Kort av medeltjock kartong i ljusgul, klargul eller vit färg och runda hörn. Runt kanten löper en tunn linje. På framsidan till vänster står “P. J. Forssbäck” och till höger “Stråtjära”. På baksidan står “Fotografi af P. J. Forssbäck, Lundbacka, Stråtjära”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 110633 och Nr. 191970.

 

Visitkort Stråtjära Typ 4: 1880-talet

Kort av medeltjock kartong i orange, ljusgul eller klargul färg och runda hörn. Runt kanten löper en tunn linje. Framsidan saknar text. På baksidan står “Fotografi af P. J. Forssbäck, Lundbacka, Stråtjära”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 21552 och Nr. 20715.

 

Visitkort Stråtjära Typ 5: 1880-talet

Kort av medeltjock kartong i svart, klargul, rosa eller violett färg och runda hörn. Runt kanten löper en bred linje i guldfärg. På framsidan till vänster står “P. J. Forsbäck” och till höger “Stråtjära”. På baksidan finns ett märke med en fotograf och figurer samt texten “Fotografi Atelier, P. J. Forssbäck, Stråtjära”.

 

Visitkort Stråtjära Typ 6: 1890-talet

Kort av medeltjock kartong i klargul eller rosa färg och raka hörn. Runt kanten löper en bred linje i guldfärg. På framsidan till vänster står “P. J. Forssbäck” och till höger “Stråtjära”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183367 och Nr. 195482.

 

Visitkort Stråtjära Typ 7: 1890-talet

Kort av medeltjock kartong i vit färg och raka hörn. Runt kanten löper en tunn eller bred linje i guldfärg. På framsidan till vänster står i guldfärg och skrivstil “P. J. Forsbäck” och till höger “Stråtjära”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 179300 och Nr. 49504.

 

Visitkort Stråtjära Typ 8: 1900-talet

Kort av tjock kartong i ljusgrå, vit eller beige färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament “Stråtjära”. På baksidan står “P. J. Forsbäck, Stråtjära. Rikstelefon, Skog No 13”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 23652 och Nr. 137168.

 

Visitkort Stråtjära Typ 9: 1900-talet

Kort av tjock kartong i grå eller ljusgrå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament “Stråtjära”. På baksidan står “P. J. Forsbäck, Stråtjära, Rikstelefon Skog No 13, Filial: Lingbo”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U04095.

 

Visitkort Stråtjära Typ 10: 1900 – 1910-talet

Kort av tjock kartong i ljus-, mörkgrå eller brun färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “P. J. Forsbäck” och till höger med ornament “Stråtjära”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 183956 och Nr. 195488.

 

Visitkort Stråtjära Typ 11: början 1920-talet

Kort av tjock kartong i brun eller mörkgrön färg och raka hörn.På framsidan till höger står “P. J. Forsbäck” samt “Stråtjära”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 136713 och Nr. 183965.

 

Gruppbilder

Nedan finns några exempel på fotografier med en grupp av människor som Per Johan Forsbäck tagit. Bilder från Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF077, Nr. XLM.PJF163, Nr. XLM.PJF171 och Nr. XLM.PJF185.

 

“Några soldater i sina favorituniformer har formerat sig för ett gruppfotografi. Bilden tagen på Hälsinge Regemente i Mohed någon gång före 1908, året då regementet flyttades till Gävle.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF077.

 

“Stambanebygget 1878.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF163.

 

“Föreståndare Andersson på Gullgrufva med ”skyddslingar” vid sjön Järvsjön.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF171.

 

“Bröllop i Tönnånger hos Hedlunds. Bruden syster Ingela Norrbom i Skog. Hon är med på bilden liksom maken skräddaren Olof Norrbom.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF185.

Topografi och vyer

Per Johan Forsbäck reste omkring och fotograferade i bygderna i södra Hälsingland och utgick kanske från sina filialateljéer (se ovan). Bilder från Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF174 och Nr. XLM.PJF141.

 

“Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren ut”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF174.

 

“Hanebo kyrka omkring 1870.”, foto: P. J. Forsbäck, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.PJF141.

Arkiv

Det finns mycket bildmaterial efter Per Johan Forsbäck bevarade, både glasnegativ och pappersbilder. På Kulturförvaltningen i Söderhamns kommun skall det finns 1139 st glasplåtar bevarade (HR 1991, s.9). Länsmuseet Gävleborg skall ha 200 st pappersbilder, om det är originalbilder eller kopior framgår ej (KulturNav).

På Digital Bild i Söderhamn (DiBiS) finns 4519 st digitala bilder. På DigitalMuseum finns 208 st digitala bilder inlagda av Länsmuseet Gävleborg och på Flickr finns 44 st bilder. Skogs hembygdsförening har också bilder samt delar av Forsbäcks fotografisk utrustning.

Källor

Litteratur

  • SFF = Svenska fotografernas förbund – Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911.
  • Hälsingerunor 1991: “30 år med ateljéfotografer i Söderhamn”, Sture Claesson, Malung 1991.
  • Alir anor nr. 4:2004 = artikel av Svenning Forsling: ”Fotograf Per Johan Forsbäck i Skog (1841-1925)” (Alir är medlemsblad för Forskarföreningen Alir i Söderhamn).

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson

 

rosett_lower

1 tanke på “P. J. Forsbäck (Skog Stråtjära)”

  1. Jag bor i detta hus och en bakgrund sitter kvar och en ligger nog ihoprullad på ladan.

    Mvh jörn samuelsson

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.