Olof Östling (Gävle)

Fotografen Olof Östling flyttade till Gävle 1893 och tog över Elise Ahlgrens ateljé på Drottninggatan 23. Han lämnade Gävle för Uppsala 1906 och ateljén drevs vidare under hans namn av Lowa Backman.

Biografi

Dalarna 1859 – 1893

(Öst) Olof Hansson (senare Östling) föddes den 4 juni 1859 i Boda (Kopparbergs län). Fadern var (Mökjas) Hans Andersson Öst (född 1833 i Boda) före detta vice korpral i Lenåsen, Boda, och modern var Anna Olsdotter (född 1825 i Boda). Olof bodde hos familjen i Lenåsen fram till 1882 då han, 23 år, gift sig med (Jöns) Anna Andersdotter (född 1862) och paret flyttade till Ovanmyra Nr. 23 i Boda. Olof började då kalla sig för “Östling” i efternamn och arbetade som kolportör, han var även frikyrkopredikant. En kolportör är en reseförsäljare i kristen litteratur:

“Under 1800-talet anställde så kallade traktatsällskap ambulerande kolportörer med uppgift att sälja eller dela ut kristen litteratur. Detta innebar oftast billiga småskrifter med uppbyggligt innehåll. De religiösa kolportörerna kunde få särskilda kolportörsbrev utfärdade åt sig, vilket motsvarade betyg eller intyg för att kunna verka som predikant. Benämningen användes även om kringresande tidningsförsäljare och försäljare av skillingtryck. I vidare mening kunde också kringvandrande eller gatuförsäljare av andra varor också få den här beteckningen.” (från Wikipedia)

Dottern Anna föddes 1883 i Boda, sonen Anders Edvard föddes 1884 i Lillhärdal och dottern Emma Kristina föddes 1886 i Boda; Olof och familjen måste ha befunnit sig i Lillhärdal 1884, ingen av barnen blev döpta.

Olof och familjen flyttade 1888 till Ål, sydöst om Leksand, och där började han att arbeta som fotograf. Sonen Albin Robert föddes där 1888 och i juni 1889 året därpå flyttade de vidare till Hosjö. I Hosjö bosatte de sig i Sandviken-Lyckås och Olof hade där en egen ateljé i Korsnäs till 1893 då familjen flyttade till Gävle. Korsnäs tillhörde tidigare Stora Kopparbergs socken och gränsade till Falu stad i väster och Vika socken (Hosjö församling) i öster. Korsnäs var ett typiskt arbetarsamhälle då det vid strömmen i Korsnäs låg flera stora sågverk (Wikipedia). I Hosjö föddes sonen Viktor Leonard 1889 och dottern Ester Judith 1892.

Gävle 1893 – 1906

I Gävle bosatte sig Olof och familjen först på gården Nr. 100 i Kvarter 1 och sedan på gården Nr. 393 i Kvarter 2. Olof tog över en fotoateljé på Drottninggatan 23 och var verksam som fotograf i Gävle till 1906 då han och familjen flyttade till Uppsala. Sönerna Olof Verner och Henning Samuel, som var tvillingar, föddes 1894; sonen Josef Maurits föddes 1896; sonen Oskar Paul föddes 1898; dottern Märta Ingeborg föddes 1901; sonen Gösta Folke föddes 1903 och sonen Einar föddes 1905.

Uppsala 1906 – 1949

Olof och familjen bosatte sig på Eriksgatan i Uppsala och han tog där över en ateljé på Vaksalagatan 16. Olof skulle fortsätta arbeta som fotograf fram till omkring 1930-talet. Hustrun avled 1935 och Olof Östling avled i Uppsala när han var 90 år den 23 maj 1949.

 

Porträtt på Olof Östling från tiden i Gävle (Fotografer i Dalarna, s. 278).

 

Bild på familjen Östling omkring 1910/11. Olof Östling står längst bak, hustrun Anna Andersdotter sitter och stående är, troligtvis, barnen Gösta Folke (född 1903), Einar (född 1905) och dottern Märta Ingeborg (född 1901). Foto: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB, Länsmuseet Gävleborg Nr. XLM.CLP005136-1.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Olof kan ha lärt upp sig hos ett flertal olika fotografer som var bosatta i Boda, där han föddes och växte upp; bland annat annar svågern Dräng Erik Ersson, som var fotograf där på 1880-talet (Fotografer i Dalarna, s. 278 samt FRG). Många av Olofs barn blev även de fotografer, se nedan.

En viss förvirring kan uppstå vad gäller namnen på visitkorten då även Olofs efterträdare i Gävle, Lowa Backman (se nedan) samt några av Olofs söner använde samma namn så som “Östling”, “Atelier Östling” o.s.v.

 

Barn till Olof Östling som blev fotografer:

 • Anna Östling (Nordamerika 1901) (1883-1950): arbetade hos fadern i Gävle.
 • Robert Östling (1888-1953): ateljéer i Borlänge ca. 1913-1923, Falun ca. 1913-1937.
 • Olof V. Östling (1894-1974): ateljéer i Östersund 1916-1921, Eskilstuna 1921-1923.
 • Josef Maurits (1896-): fotograf i Falun och Västerås.
 • Oskar Paul Östling (1898-1964): fotograf i Gävle 1930.
 • Gösta Folke Östling (1903-1986): tog över ateljén i Uppsala 1931.
 • Einar Östling (1905-1990): tog över ateljén i Uppsala 1931.

(källa: FRG och Fotografer i Dalarna, s. 278)

Leksand 1888 – 1889

Olof stod skriven som fotograf för första gången när han vinter 1888 bosatte sig i Ål, 29 år gammal. Han verkar ha haft ateljén i Leksand, vilket det står på visitkorten (se nedan) och ateljénamnet han använde var “O. Östling”. Leksand ligger ca. 10 km nordväst om Ål. Vart ateljén låg är obekant och redan i juni 1889 flyttade han till Hosjö.

Korsnäs 1889 – 1893

När Olof var bosatt i Hosjö hade han en ateljé med namnet “O. Östling” i Korsnäs enligt visitkort (se nedan). Korsnäs är en arbetarstadsdel i östra Falun belägen mellan Hosjö och Hälsinggården (Wikipedia). Olof lämnade lämnade Dalarna för Gästrikland och Gävle 1893. Det förekommer även en ateljé med namnet “Westman & Östling” i Korsnäs omkring 1890. Detta kan vara ett samarbete mellan Olof och handlaren Johan Westman i Svärdsjö, alternativt med hans son Johan Fredrik Westman (FRG och Fotografer i Dalarna, s. 278).

Gävle 1893 – 1906

Olof flyttade till Gävle 1893 och tog över Elise Ahlgrens ateljé på Drottninggatan 23 (Norrlandsposten den 21 oktober 1892). Ateljénamnen var “Östling” eller “Olof Östling”. År 1894 utförde Olof ett fotoalbum som var en gåva till trafikchefen Hjalmar Nettebladt från anställda vid Gefle-Dala järnväg. Albumet innehöll 104 bilder på anställda och några vyer av stationssamhällen (Norrlandsposten den 3 september 1894).

Olof blev inkallad som vittne till en mordrättegång 1896. Predikanten J. P. Norberg skulle ha vållat sin tjänarinna Charlotta Lennströms död. Olof skall ha fotograferat i trakten runt mordet (Norrlandsposten den 12 augusti 1896). På vintern 1898 skall fotografen Nils Thomasson, som var same, gått i lära hos Olof (KulturNav).

Det verkar som Olof inte haft så många anställda biträden i ateljén. Kanske räckte hjälpen från dottern Anna och någon av sönerna; men 1901 sökte han en kvinnlig fotografielev (Norrlandsposten den 27 april 1901). Olof lämnade sedan Gävle för Uppsala hösten 1906.
Lowa Backman, som var elev hos Olof, drev från 1907 vidare hans ateljé i Gävle under namnen “Östling”, ”Östlings Fotografiatelier” eller “Atelier Östling” (se vidare Lova Backman), förvillande lika namn som Olof använde i Uppsala (se nedan).

 

Olof Östling annons i Norrlandsposten den 21 oktober 1892.

 

Bild tagen 1914 av G. Reimers över Esplanaden i Gävle. Fotoateljén på Drottninggatan 23 är inringad; den tillhörde då Lowa Backman.

Filialer i Bomhus och Skutskär

Enligt en uppgift skall Olof tagit över en ateljé i Bomhus, utanför Gävle, och haft den som en filial (Länsmuseet Gävleborg). Han skall även haft en filial i Skutskär (FRG). Men de visitkort som det står “Filialer i Skutskär, Bomhus” på verkar vara från den tiden som Lowa Backman sköte ateljén i Gävle med namnet “Östling”.

Uppsala 1906 – ca. 1931

I Uppsala tog Olof över fotografen Hanna Gråbergs ateljé på Vaksalagatan 16, vilken han även moderniserade (Upsala Nya Tidning den 14 april 1906). Ateljénamnen han använde var “O. Östling”, “Östling” och “Atelier Östling”. I slutet av 1906 blev Olof utsedd till “Kunglig Hofleverantör“ av konungen (Upsala Nya Tidning den 26 november 1906).

Olof var styrelseledamot i Svenska Fotografers Förbund och var med och startade företaget “Fotografernas varubolag” som köpte in fotografisk utrustning (BIZ och Art Nr. 7, 2009, s.96-97). Sönerna Einar och Gösta skall ha tagit över ateljén i Uppsala omkring 1931 (BIZ och Art Nr. 7, 2009, s.96-97).

 

Olof Östling annons i Upsala Nya Tidning den 14 april 1906.

Porträtt

Visitkort Leksand: 1888 – 1889

Kort av medeltjock kartong i ljusgul färg och runda hörn. Runt kanten finns en bred ram i guldfärg. Till vänster nedtill står med guldfärg “O. Östling” och till höger “Leksand”. På baksidan står “Olof Östling, Leksand” . Kort nedan: Porträttfynd Nr. 38401 och Nr. 158620.

 

Visitkort Korsnäs: Korsnäs 1889 – 1893

Koer av medeltjock kartong i beige, vit eller gul färg. Runt kanten finns en bred ram i guldfärg. Nedtill står i mitten “O. Östling” samt “Korsnäs”. På baksidan står “O. Östling. Fotograf. Korsnäs.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 174780 och Nr. 158974.

 

Visitkort Gävle Typ 1: 1893 – 1906

Kort av tjock kartong i vit eller grå färg och raka hörn. Till vänster nedtill står med skrivstil “Olof Östling” och till höger “Gefle, Drottninggatan 23”. På baksidan står ”Olof Östling, Drottninggatan 23, Gävle”, alternativt saknas text. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03501.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1893 – 1906

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn. Till vänster nedtill står med skrivstil och i blå färg “Olof Östling” och till höger “Gefle, Drottninggatan 23”. På baksidan står ”Olof Östling, Drottninggatan 23, Gävle”, alternativt saknas text. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03383.

 

Visitkort Gävle Typ 3: 1893 – 1906

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn. Till vänster nedtill står med skrivstil “Östling” och med versaler till höger “Gefle, Drottninggatan 23”. I mitten finns medaljer. På baksidan står ”Prisbelönt Stockholm 1897, Gefle 1901, Olof Östling, Gefle, Drottninggatan 23”.

 

Visitkort Gävle Typ 4: 1893 – 1906

Kort av tjock kartong i grå, brun, beige eller blå färg och raka hörn. Till vänster nedtill står med skrivstil “Östling” och till höger “Gefle, Drottninggatan 23”. I mitten finns medaljer. På baksidan står ”Prisbelönt Stockholm 1897, Gefle 1901, Olof Östling, Gefle, Drottninggatan 23” eller det saknas text.

 

Visitkort Uppsala Typ 1: 1906

Kort av tjock kartong i grå, grön, blå eller brun färg och raka hörn. Till vänster står med skrivstil “Östling” och till höger “Upsala, Vaksalagatan 16”. I mitten finns medaljer. På baksidan står ”Prisbelönt Stockholm 1897, Gefle 1901, Olof Östling, Upsala, Vaksalagatan 16”.

 

Visitkort Uppsala Typ 2: 1907 – 1910-talet

Kort av tjock kartong i grå eller brun färg och raka hörn. Till vänster står med skrivstil “Östling” och till höger “Upsala, Vaksalagatan 16”. I mitten finns medaljer. På baksidan står ”Prisbelönt Stockholm 1897, Gefle 1901, Norrköping 1906, Kungl. Hofleverantör, Olof Östling, Upsala, Vaksalagatan 16”.

 

Visitkort Uppsala Typ 3: 1907 – 1910-talet

Kort av tjock kartong i grå, beige eller brun färg och raka hörn. Till höger står med skrivstil “O. Östling”, ”Kunglig. Hoffotograf” och “Upsala”. På baksidan står ”Prisbelönt Stockholm 1897, Gefle 1901, Norrköping 1906, Kungl. Hofleverantör, Olof Östling, Upsala, Vaksalagatan 16”.

 

Visitkort Uppsala Typ 4: 1920-talet

Kort av tjock kartong i vit eller beige färg och raka hörn. Till höger står “Atelier Östling”, ”Kunglig. Hoffotograf” och “Upsala”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 159390 och Nr. 182935.

 

Gruppbilder

Nedan finns två gruppbilder tagna av Olof Östling i Gävle: “De tre ynglingarna…”, Länsmuseet Gävleborg, Digitalt Museum Nr. XLM.EB619; “Gruppfoto över personal som är statligt anställda vid järnvägen.”, Järnvägsmuseet, Digitalt Museum, Nr. JvmKDAK03873.

 

“De tre ynglingarna…”, foto: Olof Östling, Gefle, Länsmuseet Gävleborg, Digitalt Museum Nr. XLM.EB619.

 

“Gruppfoto över personal som är statligt anställda vid järnvägen.”, fotografering 1901, foto: Olof Östling, Järnvägsmuseet, Digitalt Museum, Nr. JvmKDAK03873.

Topografi och vyer

Nedan finns en bild på bogserbåten “Balder” från Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.30031.

 

“Fototavla föreställande passagerar- och bogserbåten ”Balder”. Fartyget ligger stilla med hissad namnvimpel och unionsflagga samt med besättningen poserande på däck.”, foto: Olof Östling, Gefle, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.30031.

 

Källor

Litteratur

 • “Fotografer i Dalarna”, Christer Begin, Dalarnas Hembygdsbok, Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Dalarnas Museum, Falun 2018.

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

2 tankar på “Olof Östling (Gävle)”

 1. Intressant.
  På SVT-UR nu, 221121, kl. 08:50 visas progeam om samen som gick i lära hos Östling i Gefle, Nils Thomasson.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.