G. Alstrup (Resande)

Fotografen G. Alstrup (Gustav Alstrup) hade en ateljé i Gävle en kort tid 1863. Han var son till den danske daguerreotypisten och fotografen Mads Alstrup.

Biografi

Gustav Adolph Louis Phillip Alstrup föddes den 26 april 1837 i Århus (Danmark). Fadern var Mads Alstrup (född 1809 i Viborg, Danmark, avliden 1876 i Falun); guldsmed och senare daguerreotypist och fotograf. Modern var Johanne Marie Lindström (född 1810, avliden 1872 i Köpenhamn).

Gustav bodde under sin uppväxt med familjen på Østergade i Köpenhamn. När han var 14 år skall han lärt sig daguerreotypi och fotografering av fadern Mads (Ochsner). Faderns fotografirörelse gick i konkurs 1858 och han flyttade sedan 1859 till Sverige och började resa runt som ambulerande fotograf. Föräldrarna kan ha skiljt sig i samband med konkursen; antingen av personliga eller ekonomiska skäl (se M. Alstrup).

År 1860, när han var 23 år, var Gustaf skriven hos modern och syskonen i Frederiksberg, Köpenhamn; han stod då antecknad som då löjtnant och fotograf (Folketælling 1860 – København). Gustaf kan ha besökt fadern – han befann sig i Göteborg och Borås – i Sverige under 1861 (se nedan). Själv öppnade Gustaf en ateljé i Vänersborg i januari 1862 och senare i augusti 1863 en ateljé i Gävle (se nedan).

Gustaf var med i det Dansk-tyska kriget (Wikipedia) 1864 som löjtnant (Ochsner). Eventuellt kan han sedan haft en ateljé i Alingsås i Sverige 1865 (se nedan). Han öppnade i alla fall 1865 en ateljé “Alstrup & Meyer” i Köpenhamn, på Store Kjøbmagergade 39, tillsammans med en M. P. Meyer (se nedan).

Gustaf gifte sig 1866 med Laura Kjörup/Karup (född 11/4 1839 i Köpenhamn, avliden: 1913) och de bosatte sig sedan i Fuglebjerg, mellan Slagelse och Næstved, på Själland (History of photography). Där öppnade Gustaf en ateljé på Sorø Landevej som han hade till omkring 1908. Åren 1908-1911 skall han ha varit fotograf i Forlev (Korsør). Gustaf avled den 18 september 1911 på Slagelse Sjukhus i en ålder av 74 år (History of photography). Nedan finns en bild på Gustaf Alstrup och hustrun Laura, bild från History of photography.

 

Gustaf Alstrup (t.h) och hans fru Laura, History of photography.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Gustav skall enligt uppgift (Ochsner) lärt sig att fotografera när han var 14 år. Detta lärde han sig med största sannolikhet av sin far Mads Alstrup. Detta skulle i så fall varit 1851, troligtvis lärde han sig då fotografin med våtkollodium; daguerreotypens era närmade sig sitt slut.

Göteborg 1861

Gustav kan ha arbetad med sin far Mads Alstrup i Göteborg omkring 1861. Mads hade en ateljé där under det året (se M. Alstrup) samt att det finns en notis om att Gustaf importerade 1 ask piphuvuden i augusti 1861 (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1861-08-20).

Vänersborg januari 1862

Gustav öppnade en egen ateljé i Vänersborg i januari 1862 (Tidning För Wenersborgs Stad Och Län den 13 januari 1862). Den låg på fru Lindstrands gård och han utförde porträtt på “papper som glas” samt visitkort. Även porträtt på “döde” verkställdes. Det är obekant hur länge han stannade i Vänersborg.

 

G. Alstrup annons i Tidning För Wenersborgs Stad Och Län den 13 januari 1862.

Gävle augusti 1863

I augusti 1863 befann sig Gustav i Gävle där han hade en egen ateljé (Gefleborgs Läns Tidning den 25 augusti 1863). Det framgår ej av annonsen var den var belägen, men han kan ha använt sin fars ateljé hos guldsmeden Kling. Mads Alstrup befann sig troligen på annan ort då (se vidare M. Alstrup). Hur länge Gustav stannade i Gävle är osäkert, men senast i september 1863 sökte han en yngling som skulle kunna arbeta i ateljén (Gefleborgs Läns Tidning 1863-09-04).

 

G. Alstrup annons i Gefleborgs Läns Tidning den 25 augusti 1863.

Alingsås mars 1865 (Björnsen & Alstrup)

År 1865 fanns en ateljé “Björnsen & Alstrup” i Alingsås på Järnvägshotellet (Alingsås Weckoblad 1865-03-11). Denna innehades troligtvis av en fotograf J. E. Björnsen och Gustav Alstrup. Det verkar inte sannolikt att namnet “Alstrup” skulle stå för Gustavs far Mads Alstrup, som omkring den tiden befann sig i Gävle (Norrlands Posten 1865-03-18). En sista annons från “Björnsen & Alstrup” verkar vara från april 1865 (Alingsås Weckoblad 1865-04-15). J. E. Björnsen öppnade sedan en egen ateljé i Alingsås (Alingsås Weckoblad 1865-04-22).

 

Björnsen & Alstrup annons i Alingsås Weckoblad 1865-03-11.

Danmark 1865 – 1911

Gustav hade sedan en ateljé “Alstrup & Meyer” i Köpenhamn åren 1865 – 1868 med en P.G. Meyer (History of photography). Åren 1868-1908 var Gustav fotograf i Fuglebjerg, mellan Slagelse och Næstved. Åren 1908-1911 skall han ha varit fotograf i Forlev (Korsør) (History of photography). Gustav avled sedan 1911 i Slagelse.

Porträtt

Visitkort Okänd ort: ca. 1863

Kort i naturkartong och raka hörn. På framsidan till vänster står “G. Alstrup Phot.”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U02734 och Nr. XLM.U03417. Korten har proveniensen Gävle.

 

Källor

Litteratur

  • Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 I-II. Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier og dokumentarfilm. Kbh., Bibliotekscentralens forlag, 1986.

Internet

Bilder

Huvudbild: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum XLM.U03417.

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.