Å. Segerholm och A. Fahlgren (Resande)

Daguerreotypisterna Å. Segerholm och A. Fahlgren från Stockholm befann sig på resa utefter Norrlandskusten 1857. De besökte Söderhamn i juni, Hudiksvall i juli och Sundsvall i augusti.

Biografi

Den enda som det finns biografisk information om är Å. Segerholm (Åke Emanuel Segerholm ), vem personen A. Fahlgren var är för närvarande obekant. Eventuellt kan det vara Adolf Fahlgren (född 1835 i Norrköping) han befann sig i Hudiksvall 1858 som materialskrivare hos järnvägsinspektorn Mauritz Georg von Reis.

Åke Emanuel Segerholm föddes den 26 januari 1836 Västerås stad. Fadern var Carl Gustaf Segerholm (född 1778, avliden: 1846) f. d. kortfabrikör i Västerås stad och modern Sara Christina Backlin (född 1791, avliden: 1852). Fadern avled 1846 och Åke Emanuel flyttade 1848 (då bara 12 år) till Stockholm. Åren 1849-1854 var lärling hos nip- och galanterihandlare P. Leja i Jakob och Johannes församling i Stockholm.

Han reste sedan 1857 (då 21 år) runt i södra Norrland som daguerreotypist tillsammans med en A. Fahlgren (se nedan). Åke Emanuel var 1858 tillbaka i Stockholm arbetandes som mekaniker först i Klara och sedan 1861 i Katarina församling.

År 1868 bodde han i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Först var han fabriksarbetare sedan år 1874 verkmästare. Han gifte sig 1882 med Fredrika Vilhelmina Sjöberg; tidigare hans hushållerska som bott hos honom från 1869. År 1900 stod han skriven som fabrikör. Åke Emanuel Segerholm avled när han var 79 år den 6 februari 1915 i Hedvig Eleonora, Stockholm.

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Åke Emanuel Segerholm måste ha lärt daguerreotypi när han bodde i Stockholm. År 1857 började han resa runt som sådan tillsammans med en okänd person med namnet A. Fahlgren. Det verkar som de bara besökte två städer tillsammans: Söderhamn, Hudiksvall; Åke Emanuel besökte sedan själv Sundsvall.

Söderhamn juni 1857

Den första stad som Å. Segerholm och A. Fahlgren besökte i södra Norrland var Söderhamn, de var där i juni 1857 (Helsingen den 6 juni 1857). Prover fanns hos bokhandlare Anton Ladin, kanske även den tillfälliga ateljén låg där. I slutet på juni lämnade de Söderhamn och åkte till Hudiksvall (Helsingen den 26 juni 1857).

“DAGUERROTYPERING. Undertecknade rekommenderar sig med aftagande af Daguerrotypporträtter, såväl enkla som Familjegrupper. Priset är från 5: till 13: 16 bko allt efter ramarnes beskaffenhet. Profver finnas att bese hos Bokhandlare Anton Landin, som lemnar adr. hvarest ateliern är uppställd. Vårt vistande härstädes blifver helt kort. Söderhamn d. 4 juni 1857. Å. Segerholm – A. Fahlgren” (Helsingen den 6 juni 1857)

Å. Segerholm och A. Fahlgren annons i Helsingen den 6 juni 1857.

 

Å. E. Segerholm och A. Fahlgren annons i Helsingen den 26 juni 1857.

 

Hudiksvall juli 1857

Å. Segerholm och A. Fahlgren var de sista resande fotograferna vilka besökte Hudiksvall och som specifikt angav sig som daguerreotypister; de kom på besök i juli 1857 (Hudiksvalls Weckoblad den 11 juli 1857). I en annons stod att de tänkte stanna i bara 4 till 6 dagar och och ateljén låg “uti bokbindare Hellströms gård vid torget”:

“Daguerrotyp Porträttering werkställes af undertecknade så wäl i mulet som klart väder. Vårt vistande här blir enbart 4 a 6 dagar. Logis är uti Bokbindaren Hellströms gård wid Torget, der äfven prover finnas att bese. Å. Segerholm, A. Fahlgren, från Stockholm” (Hudiksvalls Weckoblad den 11 juli 1857)

Å. Segerholm och A. Fahlgren annons i Hudiksvalls Weckoblad den 11 juli 1857.

Sundsvall augusti 1857

Det verkar som om Åke Emanuel sedan reste vidare ensam till Sundsvall som “Å. E. Segerholm” i augusti (Norrländska korrespondenten 5 augusti 1857). Där utförde han “Daguerotyp-Porträtter” i sitt boende på herr kaptenen Nordströms gård. Han hade en sista annons den 26 augusti (Norrländska Korrespondenten den 26 augusti 1857).

 

Å. E. Segerholm annons i Norrländska Korrespondenten den 22 augusti 1857.

Porträtt

Det har inte framkommit några daguerreotyper framställda av Å. Segerholm och A. Fahlgren. Om det existerar några är de troligtvis omärkta, vilket var vanligt på daguerreotyper, som i de flesta fall förblir anonyma vad gäller upphovsman.

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson

rosett_upper

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.