Å. Segerholm och A. Fahlgren (Resande)

Daguerreotypisterna Å. Segerholm och A. Fahlgren från Stockholm befann sig på resa utefter Norrlandskusten 1857. De besökte Söderhamn i juni, Hudiksvall i juli och Sundsvall i augusti.

 

Biografi

Den enda som det finns biografisk information om är Å. Segerholm, vem personen A. Fahlgren var är för närvarande obekant. Eventuellt kan det vara Adolf Fahlgren (född 1835 i Norrköping) han befann sig i Hudiksvall 1858 som materialskrivare hos järnvägsinspektorn Mauritz Georg von Reis.

Åke Emanuel Segerholm föddes den 26 januari 1836 i Västerås stad. Fadern var Carl Gustaf Segerholm (född 1778), f. d. kortfabrikör i Västerås stad, och modern var Sara Christina Backlin (född 1791; avliden 1852). Fadern avled 1846 och Åke Emanuel flyttade 1848 (då bara 12 år) till Stockholm. Åren 1849-1854 var han lärling hos nip- och galanterihandlaren P. Leja i Jakob och Johannes församling.

Han reste sedan 1857 (21 år) runt i södra Norrland som daguerreotypist tillsammans med en A. Fahlgren (se nedan). Åke Emanuel var 1858 tillbaka i Stockholm, arbetandes som mekaniker, först i Klara och sedan 1861 i Katarina församling.

Åke Emanuel bodde 1868 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Först var han fabriksarbetare, sedan 1874 verkmästare. Han gifte sig 1882 med Fredrika Vilhelmina Sjöberg; tidigare hans hushållerska som bott hos honom från 1869. År 1900 stod han skriven som fabrikör. Åke Emanuel Segerholm avled när han var 79 år den 6 februari 1915 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Åke Emanuel Segerholm måste ha lärt sig daguerreotypi när han bodde i Stockholm. Han började 1857 att resa runt som sådan tillsammans med en person med namnet A. Fahlgren. Det verkar som de bara besökte två städer tillsammans: Söderhamn och Hudiksvall; Åke Emanuel besökte sedan själv Sundsvall. Det finns inga indikationer på att de tillsammans besökte några andra städer och i oktober 1857 bodde de på hotell i Stockholm (Stockholms Dagblad 1857-10-01).

Söderhamn juni 1857

Den första stad som Å. Segerholm och A. Fahlgren besökte i södra Norrland var Söderhamn, de var där i juni 1857 (Helsingen 1857-06-06). Prover fanns hos bokhandlare Anton Ladin, vilken även kunde upplysa var ateljén var belägen. I slutet på juni lämnade de Söderhamn och åkte till Hudiksvall (Helsingen 1857-06-26).

“DAGUERROTYPERING. Undertecknade rekommenderar sig med aftagande af Daguerrotypporträtter, såväl enkla som Familjegrupper. Priset är från 5: till 13: 16 bko allt efter ramarnes beskaffenhet. Profver finnas att bese hos Bokhandlare Anton Landin, som lemnar adr. hvarest ateliern är uppställd. Vårt vistande härstädes blifver helt kort. Söderhamn d. 4 juni 1857. Å. Segerholm – A. Fahlgren” (Helsingen den 6 juni 1857)

Å. Segerholm och A. Fahlgren annons i Helsingen 1857-06-06.

 

Å. E. Segerholm och A. Fahlgren annons i Helsingen 1857-06-26.

 

Hudiksvall juli 1857

Efter Söderhamn reste Å. Segerholm och A. Fahlgren i juli till Hudiksvall (Hudiksvalls Weckoblad 1857-07-11). De var de sista resande daguerreotypister som besökte staden. I en annons stod att de tänkte stanna i bara 4 till 6 dagar och de bodde i “uti bokbindare Hellströms” gård vid torget, där även prover fanns.

“Daguerrotyp Porträttering werkställes af undertecknade så wäl i mulet som klart väder. Vårt vistande här blir enbart 4 a 6 dagar. Logis är uti Bokbindaren Hellströms gård wid Torget, der äfven prover finnas att bese. Å. Segerholm, A. Fahlgren, från Stockholm” (Hudiksvalls Weckoblad den 11 juli 1857)

Å. Segerholm och A. Fahlgren annons i Hudiksvalls Weckoblad 1857-07-11.

Sundsvall augusti 1857

Det verkar som om Åke Emanuel sedan i augusti reste vidare ensam till Sundsvall som “Å. E. Segerholm” (Norrländska korrespondenten 1857-08-05). Där utförde han “Daguerotyp-Porträtter” i sitt boende på “herr kaptenen Nordströms” gård. Han hade en sista annons den 26 augusti (Norrländska Korrespondenten 1857-08-26).

 

Å. E. Segerholm annons i Norrländska Korrespondenten 1857-08-05.

Porträtt

Det har inte framkommit några daguerreotyper framställda av Å. Segerholm och A. Fahlgren. Om det existerar några är de troligtvis omärkta, vilket var vanligt på daguerreotyper, som i de flesta fall förblir anonyma vad gäller upphovsman.

Källor

Litteratur

  • Sundberg, Gunnar, Fotografering i Norra Sverige, 1974.

Internet

Bilder

  • Huvudbild: Å. Segerholm och A. Fahlgren annons i Helsingen 1857-06-06.

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_upper

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.