Anna Nordlow Ester och Siri DM XLM EE198_s

“Personerna från vänster: Fru Lova Nilsson, Ester Eklöf, Thora (städerska) och Siri Axner.” , 1898, foto: Anna Nordlöw, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.EE198.