Per Lindberg ateljen 1900

Visitkort på Pers gård, den primitiva ateljén syns mot gaveln av byggnaden till höger, ca. 1900, privat bild.