Olof Ostling DM JvmKDAK03873_s

“Gruppfoto över personal som är statligt anställda vid järnvägen.”, fotografering 1901, foto: Olof Östling, Järnvägsmuseet, Digitalt Museum, Nr. JvmKDAK03873.

Olof Ostling bogserbaten Balder XLM 30031_s

“Fototavla föreställande passagerar- och bogserbåten ”Balder”. Fartyget ligger stilla med hissad namnvimpel och unionsflagga samt med besättningen poserande på däck.”, foto: Olof Östling, Gefle, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.30031.

Familjen Östling XLM.CLP005136-1_s

Bild på familjen Östling omkring 1910/11. Olof Östling står längst bak, hustrun Anna Andersdotter sitter och stående är troligtvis barnen Gösta Folke (född 1903), Einar (född 1905) och dottern Märta Ingeborg (född 1901). Foto: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB, Länsmuseet Gävleborg Nr. XLM.CLP005136-1.