Nils Bjorsells atelje 1882

Fotografen N. J. Björsells ateljé i Societetsparken i Varberg år 1882. Hilda använde ateljén sommaren 1886 (Bild: Nils Björsell/Ronald Johanssons bildsamling, från Hallands Nyheter, den 25 nov, 2014).

Auktionsverket-Nr-4158

Bild från en fotoateljé med två damer som arbetar med retuschering av fotografier. Med stor sannolikhet från Hilda Isaeus ateljé och med kanske Hilda till vänster och biträdet Ester Grönberg till höger. Foto: Hilda Isaeus, Enköping (Stockholms Auktionsverk, objekt Nr. 4158, 2011).