NJ Bjorsells atelje Warberg s128_s

Fotografen N. J. Björsells ateljé i Societetsparken i Varberg 1882. Hilda använde ateljén sommaren 1886, bild: Nils Björsell/Ronald Johanssons bildsamling, från Hallands Nyheter, den 25 nov, 2014).

Hilda Isaeus Auktionsverket Nr 4158_s

Kort från en fotoateljé med två damer som arbetar med retuschering av fotografier. Med stor sannolikhet från Hilda Isaeus ateljé i Enköping. Kanske Hilda sitter till vänster och biträdet Ester Grönberg till höger. Foto: Hilda Isaeus, Enköping, ca. 1900-1904, bild: Stockholms Auktionsverk, objekt Nr. 4158, 2011.