Farila ett bildarkiv (1988) s37_s

“Kyrkoherde Lindeberg med fru och son, till höger”, foto: Sofie Öberg, ca. 1872-1873, Färila Hembygdsförening, Nr. fhf-b-156.

Farila ett bildarkiv (1988) s32_s

“Färjestället över Ljusnan från Valla till Storbyn”, foto: Sofie Öberg, ca. 1872-1873, Färila Hembygdsförening, Nr. fhf-b-156.