EO-Redin-till-vanster-Farila-HBF-akza-31

“Kaspers-Anders, Mon, ägare till oxen t.v. i bild, bredvid t.h. fotografen, slaktaren och desinfektören Erik Olsson Redin från Sorro, Färila. Bilden tagen från Gästis, Lillbyn år 1910.” (Bild: Färila Hembygdsförening, Nr. akza-31).

Farila ett bildarkiv (1988) s32_s

“Färjestället över Ljusnan från Valla till Storbyn”, foto: Sofie Öberg, ca. 1872-1873, Färila Hembygdsförening, Nr. fhf-b-156.

Farila-SB-LP-ny-9

Ett eventuellt porträtt på fotografen Lars Persson, från glasplåt (Bild: Färila hembygdsförening Nr. LP-ny-9).

Farila ett bildarkiv (1988) s37_s

“Kyrkoherde Lindeberg med fru och son, till höger”, foto: Sofie Öberg, ca. 1872-1873, Färila Hembygdsförening, Nr. fhf-b-156.