Anna Lindegren Box 01_c_s

Kopia av daguerreotyp med porträtt på Johanna Undén, född Höyer 1779, avliden 1846, Hälsinglands museum.