Hilda Isaeus (Söderhamn)

Fotografen Hilda Isaeus hade en ateljé i Söderhamn i drygt ett år 1893 – 1894. Dessförinnan hade hon varit verksam i Varberg och Karlskrona. Efter Söderhamn var hon aktiv i Enköping fram till år 1917 då hon avled.

Biografi

Hilda Magdalena Linnéa Isaeus (Isæus) föddes den 29 april år 1858 i Bälinge (Uppland. Fadern var Pehr Ulrik Isaeus (född 1809, avliden 1879) kommunister i Bälinge, och modern var Katrina Mathilda Brolinsson (född 1817 i Villberga, avliden 1885).

Familjen flyttade till prästgården i Biskopskulla (Uppland, mellan Uppsala och Enköping) år 1873 där fadern var kyrkoherde. Han avled år 1879, varav modern och Hilda flyttade till Enköping. De bodde på gården Nr. 8 i 2: kvarteret, vilken de möjligen kan ha ärvt.

Modern avled år 1885 och Hilda bodde kvar i Enköping till år 1887 då hon flyttade till Karlskrona, 26 år gammal. I Karlskrona hade hon en fotoateljé fram till år 1893 då hon flyttade vidare till Söderhamn. Sommaren 1886 befann sig Hilda i Varberg, där hon hade en tillfällig ateljé.

Hilda hade en fotoateljé bara i drygt två år i Söderhamn, redan år 1894 flyttade hon tillbaka till Enköping. I Enköping bosatta hon sig på samma adress vilken hon bott på åren 1884 – 1887, det vill säga Nr. 8 i 2: kvarteret. Där hade hon en fotoateljé med biträden och en piga. Hilda avled i Enköping den 19 mars år 1917, 59 år gammal, i “hjärtförlamning” (eventuellt bronkit).

 

Möjligtvis en bild på Hilda Isaeus, detalj av bild nedan.
Möjligtvis en bild på Hilda Isaeus, detalj av bild nedan.

Fotografkarriär och ateljéer

Stockholm ca. 1879 – 1886

Enligt egna uppgifter i en tidningsannons (se nedan) hade Hilda utbildat sig hos fotografen Selma Jacobsson (1841-1899) som var aktiv i Stockholm omkring åren 1874 – 1899 och hade en ateljé på Fredsgatan 15 (FRG). Enligt Wikipedia skulle Selma Jacobsson ha blivit ”Kungl. Hoffotograf” år 1899, men det kan inte stämma, då Hilda angav i sin annons från år 1893 att Selma Jacobsson då redan var s.k. hovfotograf (Söderhamns Tidning den 10 maj år 1893, se nedan).

Exakt vilken tid som Hilda var elev hos Selma Jacobsson är inte bekant, inte heller om hon fick utbildning någon annanstans innan. Modern och Selma flyttade till Enköping år 1879 och det finns inga noteringar i kyrkböckerna om några andra bostadsorter under denna tid. Ett rimligt antagande är att att Selma var i Stockholm från omkring år 1879 (då 21 år gammal) och några år framåt, kanske så länge som till år 1886.

Enköping/Varberg 1886 – 1887

Sommaren 1886 tar Hilda över fotografen N. J. Björsells (1857-1897) ateljé i kurorten Varberg (Warbergs Tidning den 28 juni 1886); Björsell hade en ateljé i Varberg åren 1881 – 1885 (kulturnav.org). Ateljén kallades för “Socitetsateljén” och användes främst för porträttfotografering av “finare” kurortsgäster som frekventerade de kurhotell och badinrättningar som fanns i Varberg (“När societeten kom till Varberg” 2013, s.130).

Hilda verkar ha använt ateljén bara denna sommar den togs över av en fotograf Alexander Lindheborg året därpå. Hildas moder hade avlidit år 1885 och Hilda bodde kvar (var skriven) i Enköping fram tills år 1887 då hon flyttade till Karlskrona.

 

Hilda Isaeus annons i Warbergs Tidning den 28 juni 1886.
Hilda Isaeus annons i Warbergs Tidning den 28 juni 1886.

 

Fotografen N. J. Björsells ateljé i Societetsparken i Varberg år 1882. Hilda använde ateljén sommaren 1886 (Bild: Nils Björsell/Ronald Johanssons bildsamling, från Hallands Nyheter, den 25 nov, 2014).
Fotografen N. J. Björsells ateljé i Societetsparken i Varberg år 1882. Hilda använde ateljén sommaren 1886 (Bild: Nils Björsell/Ronald Johanssons bildsamling, från Hallands Nyheter, den 25 nov, 2014).

 

Karlskrona 1887 – 1893

Hilda flyttade till Karlskrona år 1887 och öppnade en ny (eller tog över) en ateljé på Amiralitetsgatan 19; namnet på ateljén var ”Fotografi Atelier Hilda Isæus”. Efter sex år i Karlskrona flyttade hon vidare till Söderhamn år 1893.

Söderhamn 1893 – 1894

Hilda flyttade till Söderhamn år 1893 och tog över fotografen Anna Danielssons ateljé. Anna avled år 1894, men hade förmodligen p.g.a. sjukdom slutat dessförinnan. Hilda annonserade för första gången den 10 maj år 1893 (Söderhamns Tidning den 10 maj år 1893). Ateljén låg på “Rådhusesplanaden” och enligt uppgift mellan apoteket och kyrkan. Hilda flyttade från Söderhamn på hösten 1894 till Enköping; om någon tog över ateljén efter henne är okänt.

“Ny Fotograf i Söderhamn. Undertecknad, elev af Kungl Hoffotografen Selma Jakobsson Norayr i Stockholm och derjemte egande mångårig praktik i yrket, öppnar i medio af Maj månad en Fotografisk atelier härstädes i Fröken Danielssons f. d. lokal och rekomenderar jag mig med fint och omsorgsfullt arbete, nya moderna dekorationer samt moderata priser. Högaktningsfullt Hilda Isaeus. Fotograf” (Söderhamns Tidning den 10 maj år 1893)

Söderhamns Tidning den 10 maj år 1893.
Söderhamns Tidning den 10 maj år 1893.

 

Enköping 1894 – ca. 1917

Hilda flyttade tillbaka till Enköping år 1894. Hon bosatte sig i den fastighet på Eriksgatan 12 (Nr. 8, 2:a Kv.) där hon tidigare bodde under 1880-talet. Det verkar som om att fotoateljén var belägen i samma fastighet; fotografen Ottila Zätterlöf som var anställd hos och efterträdde Hilda hade adressen Eriksgatan 12 på visitkorten.

Det troligtvis första fotografbiträdet som arbetade hos Hilda verkar vara Ester Maria Grönberg (inflyttad 1900, utflyttad 1904). Hon flyttade vidare till Motala där hon var verksam som fotograf i egen regi fram till åtminstone 1933 (se vidare DigitalMuseum).

Åren 1904 – 1906 var biträdet Härta Julia Elfrida Bolling hos Hilda och åren 1909 – 1910 biträdet Ester Viola Sofia Franzén. År 1914 började en fotograf Ottila Maria Zätterlöf (1879-1919) hos Hilda. Ottila kom inflyttad från Ludvika och var dotter till fotografen Olga Zetterlöf (1858-1904) samt syster till fotografen Iwan Zetterlöf (1882-1965). Iwan Zetterlöf hade en ateljé i Söderhamn 1909.

Ottila och Hilda samarbetade som fotografer i ateljén, alternativt tog Ottila över den när hon flyttade till Enköping 1914 (Hilda kanske var för sjuklig). I vilket fall tog Ottila över ateljén när Hilda avled år 1917; Ottila avled själv sedan redan år 1919 (FRG).

Nedan finns en bild från en fotoateljé som troligtvis är från Hildas ateljé i Enköping i början av 1900-talet. Två damer är sysselsatta med att retuschera fotografier. Eftersom Hilda aldrig hade två biträden samtidigt måste någon av damerna på bilden vara henne själv (gissningsvis den till vänster), den andra kan möjligen vara biträdet Ester Maria Grönberg (se ovan).

 

Bild från en fotoateljé med två damer som arbetar med retuschering av fotografier. Med stor sannolikhet från Hilda Isaeus ateljé och med kanske Hilda till vänster och biträdet Ester Grönberg till höger. Foto: Hilda Isaeus, Enköping (Stockholms Auktionsverk, objekt Nr. 4158, 2011).

Porträtt

Visitkort Varberg Typ 1: 1886

Kort med tjock kartong i ljusorange färg och runda hörn. Till höger nedtill står med små versaler texten “HILDA ISÆUS” och till vänster texten “VARBERG”. På baksidan står texten “Hilda Isæus, Varberg”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 113071 och Nr. 39904.

 

Visitkort Karlskrona Typ 1: 1887 – 1893

Kort med tjock kartong i ljusorange färg och runda hörn. Till höger nedtill står med små versaler texten “HILDA ISÆUS” och till vänster texten “KARLSKRONA”. På baksidan står texten “Hilda Isæus, Karlskrona”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 130457 och Nr. 130402.

 

Visitkort Karlskrona Typ 2: 1887 – 1893

Kort med tjock kartong i vit eller gul färg och runda hörn. Nedtill står i mitten med stora versaler texten “HILDA ISÆUS” i guldfärg eller svart. Under står med små versaler till vänster “AMIRALITETSGATAN 19” och till höger “KARLSKRONA”. På baksidan står texten “Hilda Isæus, Karlskrona, Amiralitetsgatan 19”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 186981.

 

Visitkort Karlskrona Typ 3: 1887 – 1893

Kort med tjock kartong i vit färg och runda hörn. Nedtill står i mitten med skrivstil texten “Hilda Isæus” i svart. Under står till höger med små versaler “KARLSKRONA”. På baksidan står texten ”Fotografi Atelier Hilda Isæus, Karlskrona, Amiralitetsgatan no. 19”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 63038 och Nr. 186362.

 

Visitkort Söderhamn: 1893 – 1894

Kort med tjock vit kartong och runda hörn och guldfärgade kanter. Till vänster står i skrivstil och guldfärg texten “H. Isæus” och till höger texten “SÖDERHAMN”. I mitten finns ett monogram “HI”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 180107.

 

H. Isaeus visitkort Söderhamn (PF180107).
H. Isaeus visitkort Söderhamn (PF180107).

Visitkort Enköping Typ 1: 1890-tal – 1900-tal

Kort med tjock vit eller ljusbrun kartong och kantiga hörn samt guldfärgade kanter. Till vänster står i skrivstil och guldfärg texten “Hilda Isæus” med en lång slinga under. Till höger står texten “ENKÖPING” med små slingor. Baksidan saknas text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 169824 och Nr. 182453.

 

Visitkort Enköping Typ 2: 1910-talet – ca. 1917

Kort med tjock, brun, grå eller blå kartong och kantiga hörn. Till vänster står i skrivstil och guldfärg eller vitt texten “Hilda Isæus” med en något kortare slinga under. Till höger står texten “ENKÖPING” med små slingor. Baksidan saknas text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 182452 och Nr. 182226.

 

Källor

FRG = FOTOGRAFREGISTER 1860-1920, Bernhard Johanson.

“När societeten kom till Varberg”, Halmstad 2013; Nilsson, Anna-Lena, Hjelmstedt, Lennart.

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.