Hilda Isaeus (Söderhamn)

Fotografen Hilda Isaeus hade en ateljé i Söderhamn i drygt ett år, 1893-1894. Dessförinnan hade hon varit verksam i Varberg och Karlskrona.

 

Biografi

Hilda Magdalena Linnéa Isaeus (Isæus) föddes den 29 april 1858 i Bälinge (Uppland). Fadern var Pehr Ulrik Isaeus (född 1809) kommunister i Bälinge, och modern var Katrina Mathilda Brolinsson (född 1817). Familjen flyttade 1873 till prästgården i Biskopskulla (mellan Uppsala och Enköping) där fadern var kyrkoherde. Han avled 1879, varav modern och Hilda flyttade till Enköping. De bosatte sig på gården Nr. 8 i 2:a kvarteret, vilken de möjligen kan ha ärvt.

Modern avled 1885 och Hilda bodde kvar i Enköping fram till 1887 då hon var 26 år och flyttade till Karlskrona. I Karlskrona hade hon en fotoateljé fram till 1893 då hon flyttade vidare till Söderhamn. Sommaren 1886 hade Hilda även en tillfällig ateljé i Varberg (se nedan).

Hilda hade en ateljé i Söderhamn bara i drygt två år, redan 1894 flyttade hon tillbaka till Enköping. Där bosatte hon sig på samma adress vilken hon bott på åren 1884-1887, det vill säga Nr. 8 i 2: kvarteret. I Enköping hade Hilda en fotoateljé med biträden och en piga. Hilda Isaeus avled i Enköping när hon var 59 år den 19 mars 1917 i “hjärtförlamning” (eventuellt bronkit).

 

Möjligtvis ett porträtt på Hilda Isaeus, detalj av bild, se Enköping nedan.

Fotografkarriär och ateljéer

Formativa år, ca. 1879 – 1886

Enligt egna uppgifter i en tidningsannons (Karlskrona Weckoblad 1887-05-05) hade Hilda utbildat sig hos fotografen Selma Jacobsson , som var aktiv i Stockholm omkring 1874-1899 och hade en ateljé på Fredsgatan 15 (FRG). Enligt Wikipedia blev Selma Jacobsson ”Kungl. Hoffotograf” 1899, men det kan inte stämma, då Hilda angav i sin annons från 1887 att Selma Jacobsson då redan var s.k. hovfotograf.

Exakt vilken tid som Hilda var elev hos Selma Jacobsson är inte bekant, inte heller om hon fick utbildning någon annanstans innan. Modern och Selma flyttade 1879 till Enköping och det finns inga noteringar i kyrkböckerna om några andra bostadsorter under denna tid. Ett rimligt antagande är att att Selma var i Stockholm från omkring 1879 (då 21 år) och några år framåt, kanske så länge som till 1886, då hon etablerade sig i Varberg.

Varberg 1886 – 1887

Sommaren 1886 tog Hilda över fotografen N. J. Björsells ateljé i kurorten Varberg (Warbergs Tidning 1886-06-03); Björsell hade en ateljé i Varberg 1881-1885 (kulturnav.org). Ateljén kallades för “Socitetsateljén” och användes främst för porträttfotografering av “finare” kurortsgäster som frekventerade de kurhotell och badinrättningar som fanns i Varberg (Berntsson-Melin 1989:130).

Hilda verkar ha använt ateljén bara denna sommar, den togs över av en fotograf Alexander Lindheborg året därpå (Norra Hallands Tidning Vestkusten 1887-06-11). Hildas moder hade avlidit 1885 och hon bodde kvar (var skriven) i Enköping fram tills 1887 då hon flyttade till Karlskrona.

 

Hilda Isaeus annons i Warbergs Tidning 1886-06-03.

 

Fotografen N. J. Björsells ateljé i Societetsparken i Varberg 1882. Hilda använde ateljén sommaren 1886, bild: Nils Björsell/Ronald Johanssons bildsamling, från Hallands Nyheter, den 25 nov, 2014).

Karlskrona 1887 – ca. 1890

Hilda flyttade 1887 till Karlskrona och öppnade en ateljé på Östra Amiralitetsgatan Nr. 19 (Karlskrona Weckoblad 1887-06-09). I annonsen skrev hon att hon varit elev av Kungliga Hovfotografen Selma Jacobsson (se ovan)i Stockholm. Eventuellt var ateljén bara öppen på sommarhalvåret med tanke på texten i annonserna. Möjligtvis kan en av de sista annonserna varit under 1890.

 

Hilda Isaeus annons i Karlskrona Weckoblad 1887-06-09.

Stockholm 1891 – ca. 1893

Efter Karlskrona öppnade Hilda 1891 en ateljé i Stockholm på David Bagares gata Nr. 9 (Svenska Morgonbladet 1891-06-09). Hur länge hon hade ateljén är okänt men kanske tills hon, fortfarande skriven i Karlskrona, flyttade 1893 till Söderhamn.

 

Hilda Isaeus annons i Svenska Morgonbladet 1891-06-09.

Söderhamn 1893 – 1894

Hilda flyttade 1893 officiellt från Karlskrona till Söderhamn och tog i maj över fotografen Anna Danielssons ateljé (Söderhamns Tidning 1893-05-10). Anna avled 1894, men hade förmodligen p.g.a. sjukdom slutat dessförinnan. Ateljén låg på “Rådhusesplanaden” och “mellan apoteket och kyrkan”. På visitkorten stod ateljénamnet “H. Isæus”. Hilda flyttade redan på hösten 1894 till Enköping; om någon då tog över ateljén efter henne är okänt.

 

Hilda Isaeus annons i Söderhamns Tidning 1893-05-10.

Enköping 1897 – ca. 1917

Hilda flyttade 1894 tillbaka till Enköping. Hon bosatte sig i den fastighet på Eriksgatan Nr. 12 där hon tidigare bodde under 1880-talet. Men det verkar som om Hilda först 1897 öppnade en ateljé i Enköping (Enköpings Posten 1897-08-13). Ateljén låg i samma hus som hon bodde, Eriksgatan Nr. 12.
Det troligtvis första fotografbiträdet som började hos Hilda vara Ester Grönberg (inflyttad 1900). Hon flyttade 1904 till Motala där hon öppnade en egen ateljé (FRG) (se vidare DigitaltMuseum).

En fotograf Ottilia Zätterlöf började 1914 hos Hilda. Ottilia kom från Ludvika där hon haft en ateljé. Hon var dotter till fotografen Olga Zätterlöf samt syster till fotografen Ivan Zätterlöf; han hade en ateljé i Söderhamn 1909-1910. Hilda och Ottilia samarbetade troligtvis i ateljén fram tills Hilda avled 1917. Ottilia Zätterlöf öppnade därefter en egen ateljé på samma adress, Eriksgatan Nr. 12, enligt hennes visitkort; hon avled sedan redan 1919.

Nedan finns en bild från en fotoateljé som troligtvis är från Hildas ateljé i Enköping i början av 1900-talet. Två damer är sysselsatta med att retuschera fotografier. Eftersom Hilda aldrig hade två biträden samtidigt måste någon av damerna på bilden vara henne själv (gissningsvis den till vänster), den andra är troligtvis biträdet Ester Grönberg (se ovan).

 

Hilda Isaeus annons i Enköpings Posten 1897-08-13.

 

Kort från en fotoateljé med två damer som arbetar med retuschering av fotografier. Med stor sannolikhet från Hilda Isaeus ateljé i Enköping. Kanske Hilda sitter till vänster och biträdet Ester Grönberg till höger. Foto: Hilda Isaeus, Enköping, ca. 1900-1904, bild: Stockholms Auktionsverk, objekt Nr. 4158, 2011.

Porträtt

Visitkort Varberg Typ 1: 1886 – 1887

Kort av tjock kartong i orange eller beige färg och runda hörn. På framsidan till höger står med små versaler “Hilda Isæus” och till vänster “Varberg”. På baksidan står “Hilda Isæus, Varberg”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 113071 och Nr. 226623.

 

Visitkort Karlskrona Typ 1: 1887 – 1893

Kort av tjock kartong i orange färg och runda hörn. På framsidan till höger står med små versaler “Hilda Isæus” och till vänster “Karlskrona”. På baksidan står “Hilda Isæus, Karlskrona”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 130457 och Nr. 130402.

 

Visitkort Karlskrona Typ 2: 1887 – 1893

Kort av tjock kartong i vit eller beige färg och runda hörn. På framsidan står med stora versaler “Hilda Isæus”. Under står med små versaler “Amiralitetsgatan 19, Karlskrona”. På baksidan står “Hilda Isæus, Karlskrona, Amiralitetsgatan 19”. Kort nedan: Upplandsmuseet Nr. FN05328.

 

Visitkort Karlskrona Typ 3: 1887 – 1893

Kort av tjock kartong i vit färg och runda hörn. På framsidan står “Hilda Isæus” och “Karlskrona”. På baksidan står ”Fotografi Atelier, Hilda Isæus, Karlskrona, Amiralitetsgatan no. 19”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 63038 och Nr. 186362.

 

Visitkort Söderhamn: 1893 – 1894

Kort av tjock kartong i vit färg och runda hörn samt guldfärgade kanter. På framsidan till vänster står “H. Isæus” och till höger “Söderhamn”. I mitten finns ett monogram “HI”. På baksidan står “H. Isaeus Söderhamn”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 180107  och Nr. 259275.

 

Visitkort Enköping Typ 1: 1897 – ca. 1917

Kort av tjock kartong i vit eller beige färg och raka hörn samt guldfärgade kanter. På framsidan till vänster står “Hilda Isæus” och till höger står “Enköping”. Baksidan saknas text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 169824 och Nr. 182453.

 

Visitkort Enköping Typ 2: 1897 – ca. 1917

Kort med tjock, brun, grå eller blå kartong och kantiga hörn. Till vänster står i skrivstil och guldfärg eller vitt texten “Hilda Isæus” med en något kortare slinga under. Till höger står texten “ENKÖPING” med små slingor. Baksidan saknas text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 182452 och Nr. 182226.

 

Kabinettkort

Nedan finns ett kabinettkort på ett bröllopspar från Hilda Isaeus tid i Karlskrona ca. 1887 – 1893.

 

Kabinettkort “Isaeus, Karlskrona”, K101_0058A.

Topografi och vyer

Nedan finns två topografiska bilder tagna av Hilda Isaeus. Överst en bild från Vårfrukyrkan i Enköping omkring 1900, Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN04767. Nederst en vykort från Enköping, Enköpings museum, DigitaltMuseum Nr. EM14094:27.

 

“Vårfrukyrkan, Enköping omkring 1900”, fot0: Hilda Isaeus, Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN04767.

 

Vykort “Enköping, Parti af Enköpingsån”, foto: Hilda Isaeus, före år 1900, Enköpings museum, DigitaltMuseum Nr. EM14094:27.

Källor

Litteratur

  • Berntsson-Melin, Eva: “Varbergsfotografer i blixtbelysning”. Varbergs museum, årsbok 1989.
  • Nilsson, Anna-Lena, Hjelmstedt, Lennart: “När societeten kom till Varberg”, Halmstad 2013.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.