W. de Renard (Resande)

Daguerreotypisten W. de Renard besökte Gävle 1857 i samband med en turné runt om i södra och mellersta Sverige. Han hade tidigare varit i Norge och kom ursprungligen från Tyskland.

Biografi

Tyskland 1817 – 1853

Friedrich Alexander Woldemar/Waldemar de Renard föddes den 27 februari 1817 i Friedrichshof (Tyskland). Hans far Louis Renard föddes 1775 i Utrecht (Nederländerna) och modern Caterine Thiessen/Thyssen föddes 1784 i Schleswig-Holstein (Tyskland). Fram till flytten till Norge arbetade Woldemar som fotograf i Kiel och andra städer i Tyskland.

Norge/Sverige 1853 – 1865

Troligtvis flyttade Woldemar från Tyskland till Norge omkring 1853, när han var 36 år. Där öppnade han en fotoateljé i Bergen (Eldre norske fotografer). Han befann sig även 1855 i Christiania (Oslo); samtidigt verkar det som han hade en ateljé i Hamburg 1855. Åren 1856-1858 reste Woldemar omkring i Sverige som daguerreotypist och fotograf (se nedan). Han hade vissa tider under åren 1860-1865 en ateljé i Oslo. Woldemar gifte sig 1861 med Lucie Magdalena Nissen (född 1830 i Husum) i Norra Vram, Kristianstad.

Sverige 1865 – 1901

Woldemar och hustrun bosatte sig omkring 1864 i Klara församling i Stockholm, och där öppnade han en egenateljé. Under 1870 – 1880-talen fortsatte han att arbeta som fotograf i Stockholm. År 1887 gick Woldemar i konkurs och stod skriven som f. d. fotografen; detta upprepas även 1892, då han åter gick i konkurs. Woldemar avled den 22 september 1901, när han var 84 år, på Maria Sjukhus, skriven på Tyska församlingen, Sankta Gertrud, i Stockholm. Nedan finns ett porträtt på Woldemar från “Photospuren” (http://www.photospuren.de/).

 

Porträtt på Woldemar Renard (Photospuren).
Porträtt på Woldemar Renard (Photospuren).

Fotografkarriär och ateljéer

Tyskland 1817 – ca. 1853

Woldemar kom från en familj i Kiel i Tyskland som tidigt började med fotografering och daguerreotypi. De var sammanlagt sju bröder, varav även Woldemars yngre broder Fredrik Renard skulle bli fotograf i Gävle (Photospuren). Woldemar fick troligtvis sin utbildning som fotograf i Tyskland och arbetade där före flytten till Norge.

Norge 1853 – 1855

Woldemar kom till Bergen i Norge i juli 1853 och började som daguerreotypist med egen ateljé. År 1855 befann han sig i Christiania (Oslo) och hade följande annons:

”W. de Renard. Daguerreotypør (fra Tyskland). Har idag aabnet sit Atelier i Madame Mønniches Gaard, Store Strandgade No. 15. Fleraarigt Ophold i Europas største Steder, under Vejledning af de mest berømte Mænd i Faget, giver mig Haab om at kunne tilfredsstille Publikums Fordringer i enhver Henseende. Portrætter aftages fra Kl. 9-12” (Aftenbladet den 29 november 1855)

Woldemar verkar fortfarande ha haft kontakt med hemlandet, för han skall ha varit ledare för H.W.W. Lorenzens ”Photographische Atelier” i Hamburg åren 1855 och 1860. Han verkar även ha kombinerat resandet som daguerreotypist i Sverige (se nedan) med att fortsättningsvis ha ateljéer i Oslo åren 1860, 1861 och 1865, på bland annat Skipper Gd. No. 20, 35 och 40. Ovanstående information om Woldmars vistelse i Norge är från “Eldre norske fotografer” samt KulturNav.

Inledning Sverige

Troligtvis började Woldemar sin turné som resande daguerreotypist i Sverige med ett besök i Ängelholm 1856. Han reste sedan omkring i södra och mellersta Sverige under åren 1856, 1857 och 1858.

Woldemar besökte nedanstående orter åren 1856-1858:

 • 1856: februari i Ängelholm.
 • 1856: juni i Göteborg.
 • 1856: augusti Uddevalla.
 • 1857: i mars i Helsingborg.
 • 1857: april i Kristianstad.
 • 1857: september/oktober i Gävle.
 • 1858: april i Västerås.
 • 1858: maj i Uppsala.
 • 1858: december i Malmö.

Ängelholm februari 1856

Det första besöket Woldemar gjorde i Sverige var troligtvis i Ängelholm i februari 1856 då han erbjöd sig att göra daguerreotyp porträtter (Helsingborgsposten den 12 februari 1856). I annonserna framgick inte vart han hade sin lokal, inte heller hur länge han planerade att stanna i Ängelholm, men den sista annonsen var troligtvis den 23 februari.

 

W. de Renard annons i Helsingborgsposten den 12 februari 1856.
W. de Renard annons i Helsingborgsposten den 12 februari 1856.

Göteborg juni 1856

I juni 1856 var Woldemar i Göteborg och utgav sig att vara “Daguerreotypist från Kiel” (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 14 juni 1856). Han höll till i “Herr Boktryckare Wahlströms hus” på Östra Hamngatan Nr. 9, 1 tr. upp.

 

W. de Renard annons i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 14 juni 1856.
W. de Renard annons i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 14 juni 1856.

Uddevalla augusti 1856

Efter Göteborg besökte han Uddevalla en kortare tid (Bohusläns Tidning den 11 augusti 1856). Woldemars bostad och ateljé var hos “Spegelfabrikör Nordberg”. Han stannade till omkring den 28 augusti i Uddevalla.

 

W. de Renard annons i Bohusläns Tidning den 11 augusti 1856.
W. de Renard annons i Bohusläns Tidning den 11 augusti 1856.

Helsingborg mars 1857

Först i mars 1857 var Woldemar åter i Sverige då han stannade till i Helsingborg och uppehöll sig där i några dagar (Helsingborgsposten den 2 mars 1857). Hans lokal var på Åby gästgivargård.

 

W. de Renard annons i Helsingborgsposten den 2 mars 1857.
W. de Renard annons i Helsingborgsposten den 2 mars 1857.

Kristianstad april 1857

Efter Helsingborg besökte Woldemar Kristianstad i april (Kristianstadsbladet den 1 april 1857). Han bodde hos “Herr N. Bergquist” mitt emot Gästgivaregården. I slutet på april hade Woldemar fått nya plåtar och annan utrustning från utlandet och han kunde då stanna Kristianstad i ytterligare åtta dagar (Kristianstadsbladet den 29 april 1857).

 

W. de Renard annons i Kristianstadsbladet den 1 april 1857.
W. de Renard annons i Kristianstadsbladet den 1 april 1857.

Gävle september/oktober 1857

I september 1857 hade Woldemar tagit sig längre norrut i Sverige och gjorde då ett besök i Gävle (Norrlandsposten den 24 september 1857). Boendet och lokalen han använde låg hos handlare Johan Adolf Bergöö på gården Nr. 34 i Kvarter 3; troligtvis i korsningen mellan Drottninggatan och Köpmangatan. Han lämnade nog Gävle i början på oktober, en sista annons var den 1 oktober (Norrlandsposten den 1 oktober 1857).

 

W. de Renard annons i Norrlandsposten den 24 september 1857.
W. de Renard annons i Norrlandsposten den 24 september 1857.

Västerås april 1858

Våren 1858 verkar Woldemar åter vara på resa i Sverige, då han besökte Västerås några dagar i april (Vestmanlands Läns Tidning den 8 april 1858). Vart han hade sin lokal framgår inte av annonsen i tidningen.

 

W. de Renard annons i Vestmanlands Läns Tidning den 8 april 1858.
W. de Renard annons i Vestmanlands Läns Tidning den 8 april 1858.

Uppsala maj 1858

Efter Västerås åkte Woldemar till Uppsala i maj och bodde på Hotel Scandinave (Upsala den 21 maj 1858). I annonsen stod nu inte bara att han var “daguerreotypeur” utan även “photograph”. Detta att man kallade sig fotograf började när våtkollodium tekniken infördes och bilder som ambrotyper och tidiga pappersbilder började framställas.

 

W. de Renard annons i Upsala den 21 maj 1858.
W. de Renard annons i Upsala den 21 maj 1858.

Malmö december 1858

I december 1858 reste Woldemar åter söderut och besökte då Malmö (Snällposten den 2 december 1858). Även här stod att han var “photograph” och ateljén låg i “målaren Bauers hus” nr. 630 vid Tegelgårdsgatan, 1 trappa upp. Den sista annonsen i Malmö var troligtvis den 11 december.

 

W. de Renard annons i Snällposten den 2 december 1858.
W. de Renard annons i Snällposten den 2 december 1858.

Stockholm 1864 – ca. 1892

Vad Wolmar gjorde under från besöket i Malmö 1858 och tiden fram till februari 1864, då han öppnade en ateljé i Stockholm, är obekant, han kan ha vistats i Oslo. Den nyöppnade ateljén i Stockholm låg på Bryggaregatan Nr. 8A, 2 trappor upp (Stockholms Dagblad den 5 februari 1864). År 1865 verkar han ha varit i Oslo (se ovan) men i juli samma år hade han ateljén på Bryggaregatan öppen (Dagens Nyheter den 7 juli 1865).

Woldemar flyttade sedan ateljén till adressen Drottninggatan 55. När han gjorde detta är oklart, det finns i alla fall en annons från 1872 (Stockholms Dagblad den 11 april 1872). År 1883 hade han en kort tid en ateljé i Visby på Gotland (Gotlands Tidning den 28 juli 1883) och 1885 hade han övertagit en fotograf Wustrow ateljé på Norra Smedjegatan Nr. 22 (Stockholms Dagblad den 21 mars 1885).

I november 1887 var Woldemar satt i konkurs, han var då 70 år och stod som f. d. fotografen. Även 1892 blev Woldemar samt hustrun satt i konkurs och han slutade troligtvis med fotografering senast detta år.

 

W. de Renard annons i Stockholms Dagblad den 5 februari 1864.
W. de Renard annons i Stockholms Dagblad den 5 februari 1864.

 

W. de Renard annons i Stockholms Dagblad den 21 mars 1885.
W. de Renard annons i Stockholms Dagblad den 21 mars 1885.

Daguerreotyper

Allmänt

När Woldemar började sin karriär var daguerreotypen den allrådande fotografiska metoden. När han vistades i Uppsala 1858 kallade hans sig förutom “Daguerrotypeur” även “Photograph”, denna senare titel uppkom i och med att våtkollodium metoden började införas, då man först framställde ambrotyper och senare även tidiga pappersbilder, de kallades ännu inte för “visitkort” utan var förmodligen mycket enkla bilder gjorda på albuminpapper. En tidig pappersmetod var kalotypen, men denna engelska metod hade väldigt få utövare i Sverige.

Daguerreotyp 1: ca. 1858

Daguerreotyp i kvartsplåt monterad i ett ovalt svart etui.På bakstycket finns en etikett med texten: ”W. de RENARD. Daguerreotypist och Photograf”. Porträttet är på grosshandlaren L. E. Alexander Grönlund (1831-1908). Enligt kyrkböckerna kan han ha bott i Malmö samtidigt som Woldemar var på besök där 1858. Nordiska Museet, DigitaltMusem Nr. NMA.0052523.

 

Daguerreotyp 2: ca. 1853 – 1860-tal

Daguerreotyp monterad i ett rektangulärt svart etui med en oval öppning med guldkant. Storleken är 127 mm hög och 110 mm bred med en öppning på 73 x 57 mm. På baksidan finns en etikett med texten “W. Renard, Daguerreotypeur”. På bilden finns en okänd kvinna med ett litet barn. Daguerreotypen kommer från Akershusmuseet (www.mia.no) i Norge så den är troligtvis från Woldemars vistelse i Norge åren 1853-1855 eller eventuellt tidigt 1860-tal (utformningen på etuiet lutar åt det senare årtalet). Daguerreobase Nr. AFM.MAT.DAG-013.

 

Visitkort

Visitkort Stockholm Typ 1: 1860-tal – ca. 1870-tal

Kort med tunn kartong i naturfärg och raka hörn. På framsidan nedtill står i svart ”W. Renard, Drottninggatan 55, Stockh.”. Baksidan saknar text.

 

Visitkort Stockholm Typ 2: 1870-tal – ca. 1880-tal

Kort med medeltjock kartong i beige eller gul färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd eller svart linje. På framsidan nedtill står i rött eller svart ”W. Renard, Drottninggatan 55, Stockh.” Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 185497 och Nr. 152599.

 

Visitkort Stockholm Typ 1: 1870-tal – ca. 1880-tal

Kort med medeltjock kartong i vit eller beige färg och runda hörn. Efter kanten finns en röd eller svart tunn linje. På framsidan till vänster står ”W. de Renard”. På baksidan står “W. de Renard, Stockholm”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 169921. och Nr. 165387.

 

Källor

Litteratur

 • “Eldre norske fotografer: Fotografer og amatørfotografer i Norge til 1920”, Susanne Bonge, Bergen 1980.

Internet

 • KulturNav: Renard, Friedrich Alexander Waldemar (1817 – ) [no], https://kulturnav.org/fab0bd19-dc9e-4cac-8efa-c1ba7d572de6 (hämtat: 2020-02-30).
 • Photospuren: “Photograph: Waldemar Renard Stockholm Drottninggatan 55”, http://www.photospuren.de/ph_renardwoldemar.htm (hämtat: 2020-02-31).

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.