E. Philipsen (Resande)

Fotografen E. Philipsen var en av de första resande fotografer i Sverige som utförde bilder på papper. Han besökte bland annat Gävle 1857 och 1858 och reste sedan till Finland via Umeå och tog ett porträtt av skalden Johan Ludvig Runeberg.

Biografi

Emanuel Philip Philipsen föddes den 7 april 1816, eller 1817, i Fredericia på Jylland (Danmark). Fadern var Philip Samuel från Poznan (Polen) och modern var Sara Emanuel från Stockholm (privat information). Familjen var judisk och fadern hade en orden i Mosaiska kyrkan i Fredericia (Fotografer i Næstved).

Emanuel flyttade till Sverige och gifte sig 1843 i Göteborg – när han var 27/28 år – med Fanny von Reis (född 1822 i Göteborg) från Norrköping; han blev då skriven med yrket som optiker. Emanuel och hustrun reste sedan runt i Sverige, men det är okänt var han arbetade med då, kanske som optiker. Sonen Carl föddes 1844 i Västervik och sonen Emanuel föddes 1845 i Stockholm. Familjen bodde sedan i Stockholm, då barnen blev inskrivna i Judiska Mosaiska församlingen i Stockholm, någon gång 1844-1847.

De fortsatte sedan att resa runt i Sverige; sonen Moritz föddes 1847 i Lund och sonen Emil föddes 1849 i Lindesberg. År 1851 hade Emanuel en annons om försäljning av motmedel mot råttor och möss i Göteborg (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning den 19 juni 1851). Han och familjen skall även ha rest i Norge och blivit fängslad för detta, då man som jude var tvungen att ha tillstånd för att resa i Norge (privat information).

Emanuel och familjen bosatte sig sedan i Köpenhamn, först arbetade han som optiker eller kemist (History of Photography) och sedan från 1854 som daguerreotypist (se nedan). I Köpenhamn föddes sonen Julius 1851; sonen Ferdinand 1852 och dottern Hilma 1854.

År 1857 började Emanuel som resande daguerreotypist i Sverige, först besökte han Ystad och sedan vidare norrut (se nedan). Han var kanske på vinter 1858 tillbaka i Köpenhamn och Danmark då han skall ha haft en ateljé på Løvstrade 122, troligtvis hans fasta adress i Danmark (Bornholmphoto). Senare under våren 1858 var han åter på resa i Norrland , då han besökte Falun, Gävle och Umeå. Via Umeå reste Emanuel 1858 över till Finland och besökte Viborg och Helsingfors. År 1859 var han i Åbo och åter i Helsingfors (se nedan).

Det finns efter slutet av 1859 ingen säker information om vart Emanuel befann. Det finns uppgifter om att han även besökte St. Petersburg (History of Photography) och kanske avled där (privat information). Hustrun och några barn bodde 1860 ensamma Løvstrade 122 i Köpenhamn. Hon skall ha gift om sig 1860 och avled i Köpenhamn 1888 (privat information).

Fotografkarriär och ateljéer

Danmark ca. 1854 – 1857

Emanuel var till en början optiker och började som daguerreotypist omkring 1854 i Rudkøbing, Næstved, Danmark. Han besökte sedan ett flertal olika orter i Danmark som t.ex. Slagelse, Skelskør, Korsør (1854); Køge, Roskilde och Helsingör (1855); Skive, Viborg (1856) (Fotografer i og fra Danmark, s.678). På våren 1857 reste han sedan över till Sverige och besökte Ystad i april (se nedan).

 

E. Philipsen annons i Sorø Amts-Tidende (Slagelse) den 7 augusti 1854.

 

E. Philipsen annons i Viborg Stiftstidende den 30 juli 1856.

Sverige 1857 – 1858

Emanuel hade sen länge haft kontakt med Sverige; han gift sig i Göteborg 1843 med en svenska och de reste sedan runt i landet fram till omkring 1851 (se ovan). Efter att utbildat sig som daguerreotypist i Köpenhamn återvände han till Sverige på våren 1857, då han besökte Ystad. Efter att även besökt Västerås och Eskilstuna fortsatte han, via Stockholm (NTF 1927 Nr. 111, s.10), till Gävle och fortsatte sedan norrut till Sundsvall och Härnösand.

I slutet av 1857 var han i Uppsala och fortsatte sedan, efter en mellanlandning i Stockholm (NTF 1927 Nr. 111, s.10), på våren 1858 till Falun. Emanuel besökte sedan Gävle igen 1858 och sedan, utan att verka stanna någon annanstans, direkt till Umeå. Efter detta lämnade han Sverige och åkte över till Finland och Viborg i augusti 1858 (se vidare nedan).

 

Av Emanuel Philipsen besökta orter i Sverige:

 • Ystad: april 1857.
 • Västerås: juni 1857.
 • Eskilstuna: juli 1857.
 • Gävle: juli/augusti 1857.
 • Sundsvall: augusti 1857.
 • Härnösand: september 1857.
 • Uppsala: oktober/november 1857.
 • Falun april 1858.
 • Gävle: maj 1858.
 • Umeå: juni 1858.

Ystad april 1857

De första ort som Emanuel besökte i Sverige verkar ha varit Ystad (Skånska Telegrafen (Ystad) den 20 april 1857). Hans logi var i Hotel du Sud där även prover på bilder fanns att beskåda. Han erbjöd fotografier på papper (pappersbilder), vaxduk (pannotyper) och glas (ambrotyper). Emanuel fortsatte sedan till Västerås.

 

E. Philipsen annons i Skånska Telegrafen (Ystad) den 20 april 1857.

Västerås juni 1857

I juni 1857 besökte Emanuel Västerås och hade en ateljé i doktor Lundahls trädgård (Vestmanlands Läns Tidning den 11 juni 1857). Här utförde han porträtt på papper och glas.

 

E. Philipsen annons i Vestmanlands Läns Tidning den 11 juni 1857.

Eskilstuna juli 1857

Efter Västerås besökte Emanuel Eskilstuna i juli 1857 (Eskilstuna Allehanda den 1 juli 1857). Där hade han ateljén i änkefru Hellbergs egendom och tog porträtt på papper och glas.

 

E. Philipsen annons i Eskilstuna Allehanda den 1 juli 1857.

Gävle juli-augusti 1857

Emanuel besökte Gävle första gången i juli 1857 (Norrlands Posten den 13 juli 1857). Han satte upp en ateljé hos änkefru Aspling och angav sig som “artist från Köpenhamn”. Änkefru Aspling kan möjligen vara sjökapten Carl Wilhelms hustru, Margareta Lovisa, som bodde på gård Nr. 136/137 i Kvarter II.

I annonsen stod att Emanuel han utförde “Photografi-porträtter på papper”, det måste vara den första gången någon fotograf erbjöd pappersbilder i Gävle, detta var före det att visitkorten introducerades. Den resande danske fotografen E. Rye erbjöd “Photografi-porträtter” i Gävle 1856, men det är tveksamt om det innefattade pappersbilder.

Troligtvis var det bilder gjorda med en våtkollodium glasplåt som negativ som sedan kopierades på saltpapper. Emanuel skrev i annonsen att detta förfarande är de egentliga “Photografiska bilder”. Men han utförde även “Vitrotyper”, troligtvis ambrotyper och “Panatypi” (pannotyper) (se vidare Porträtt nedan). Emanuel stannade i Gävle till den 10 augusti (Norrlands Posten den 6 augusti 1857) men skulle återkomma i maj 1858 (se nedan).

“Photografiska Atelier. Af undertecknad aftagas Photografi-porträtter på papper så väl i mulet som klart väder. Recommenderande mig hos respective publiken till utförande af ofvannämnde porträtter, hvilka är de egentliga Photografiska bilder, (och icke Photografi på glas som åtskilige behaga kalla sina Colodion-bilder samt den enda säkra metod att erhålla trogna porträtter), hoppas jag få vänta talrikt besök. Äfvenledes aftager jag de så kallade Vitrotypi och Panatypi (på glas och vaxduk) till det billiga priset 5, 6, 7 á 8 rdr rgs pr st. Då mitt vistande här blifver ganska kort, behagade de som ämna porträttera sig, derom göra anmälan så fort sig göra låter. Min Atelier är hos Enkefru Aspling, der profver finnas att bese. E. Philipsen, Artist från Köpenhamn” (Norrlandsposten den 13 juli 1857)

E. Philipsen annons i Norrlands Posten den 13 juli 1857.

Sundsvall augusti 1857

I augusti 1857 hade Emanuel förflyttat sig norrut till Sundsvall (Norrländska Korrespondenten den 22 augusti 1857). Där satt upp en ateljé hos änkefru Höijer vid Storgatan. Även här erbjöd han porträtt på papper samt “witrotypi”. Det kunde ta fyra dagar för en bild på papper att bli färdig, sannolikt på grund av torktiden (se vidare Porträtt nedan).

 

E. Philipsen annons i Norrländska Korrespondenten den 22 augusti 1857.

Härnösand september 1857

Efter Sundsvall besökte Emanuel Härnösand i september samma år (Härnösandsposten den 10 september 1857). Där verkar han bara ha stannat i tre dagar, han avreste redan den 13 september, då söderut.

 

E. Philipsen annons i Härnösands Posten den 10 september 1857.

Uppsala oktober-november 1857

Efter besöket i Härnösand verkar Emanuel direkt åkt ned till Uppsala i oktober (Upsala den 13 oktober 1857). Ateljén hade låg i herr Sundvallsons gård vid Torget, 4 trappor upp på gården, där även prover fanns att beskåda. Fotografier gjorde han på papper och det tog upp till fyra dagar för att färdigställa ett porträtt (Upsala den 3 november 1857), detta kan ha berott på att papperet måste torka ordentligt först (NTF 1928 Nr. 125, s.49-50).

Det finns även en artikel i tidningen Upsala där Emanuels bilder prisas och jämförs med konkurrenterna, där stod även att han utförde kolorerade bilder (Upsala den 16 oktober 1857). Emanuel var kvar i Uppsala åtminstone till den 24 november (Upsala den 24 november 1857).

 

E. Philipsen annons i Upsala den 13 oktober 1857.

Falun april 1858

År 1858 var Emanuel på resa i Sverige igen, då han besökte Falun i april (Dalpilen den 10 april 1858). Ateljén låg på hattmakaren Forssbergs gård, där även prover fanns att till beskådande. Återigen utförde han “Photografi på papper” som färdigställdes på fyra dagar.

 

E. Philipsen annons i Dalpilen den 10 april 1858.

Gävle maj 1858

Efter Falun besökte Emanuel åter Gävle i maj 1858 (Norrlands Posten den 10 maj 1858). Ateljén låg igen hos änkefru Aspling. Sista annonsen är från den 15 maj ((Norrlands Posten den 15 maj 1858).

 

E. Philipsen annons i Norrlands Posten den 10 maj 1858.

Umeå juni 1858

Efter besöket i Gävle verkar han ha åkt direkt upp till Umeå (Umebladet den 5 juni 1858). Ateljén låg här hos herr källarmästare J. Tegström. Han skall även ha gjort ett besök i Haparanda (Bornholmphoto).

 

E. Philipsen annons i Umebladet den 5 juni 1858.

Finland/Ryssland 1858 – ca. 1860

Emanuel lämnade Sverige på sensommaren 1858 och reste vidare till Finland via Umeå och Haparanda (History of Photography). Den första orten han besökte var Viborg och kanske Uleåborg (History of Photography). Emanuel åkte sedan till Helsingfors där han tog en bild på skalden Johan Ludvig Runeberg (se Porträtt nedan). Han var 1859 åter i Viborg och Åbo, därifrån återvände han sedan till Helsingfors (anmäld som resande från Åbo till Helsingfors den 26 mars 1859).

Därefter är det oklart vart Emanuel tog vägen. Det finns uppgifter på att han var i St. Peterburg i september 1859 och sedan i Danmark i Slagelse i oktober/november samma år (History of Photography). Hustrun och några barn bodde 1860 själva i Köpenhamn, så troligtvis hade han avlidit då (se Biografi).
Det finns uppgift på att Emanuel skulle varit i Helsingfors i februari och i Åbo i mars 1860 (History of Photography och Fotografer i Dalarna, s. 28).

Det finns annonser från båda dessa tillfällen då man säljer bilden av Runeberg, men det är inte Emanuel som säljer bilderna utan bokhandlare på båda ställena, inga annonser av Emanuel själv har hittats. Det finns även en uppgift att han rest till St. Petersburg 1860 och inte kommit tillbaka (Fotografer i Naestvad).

 

Av Emanuel Philipsen besökta orter i Finland:

 • Viborg: augusti 1858.
 • Helsingfors: september-november 1858.
 • Viborg: januari 1859.
 • Åbo: mars 1859.

 

E. Philipsen annons i Wiborg den 11 augusti 1858.

 

E. Philipsen annons i Finlands Allmänna Tidning (Helsingfors) den 16 september 1858.

 

Porträtt

Allmänt

Emanuel öppnade sin första ateljé i Danmark 1854 och utförde då daguerreotyper. Detta höll han på med fram till 1856. När Emanuel började resa i Sverige 1857 (Ystad, Västerås, Eskilstuna) utförde han “Photographie på papper, vaxduk och glas”, det vill säga pappersbilder, ambrotyper och pannotyper; han hade då anammat våtkollodium processen.

I en annons (Norrlandsposten den 13 juli 1857) från Gävle nämnde han även kollodium bilder (“Colodion-bilder”). Pappersbilderna var troligtvis gjorda på saltpapper, och inte albuminpapper, som kom senare. Bilder av saltpapper är matta och själva bilden ligger inbäddad i papperet, där fibrerna syns tydligt. Albuminbilder är oftast gulaktiga och fulla av små sprickor, samt att bilden ligger i själva emulsionen av äggvita.

Vid besöket i Gävle nämnde han också “vitrotypi”, det är det samma som ambrotyper (History of photography). I en notis från besöket i Uppsala (Upsala den 16 oktober 1857) nämns även kolorerade bilder. När Emanuel reste över till Finland 1858 annonserade han även att “papper i kolorit” utfördes, det är färglagda bilder av saltpapper; troligtvis målade med vattenfärger.

Det verkar inte finnas några bevarade bilder – av något typ – tagna av Emanuel från hans resa i Sverige, i alla fall inte några identifierade sådana. Däremot finns det några bevarade från hans besök i Finland, bl.a. från Helsingfors och Åbo (se nedan).

Saltpapper 1: Helsingfors 1858

I september och november 1858 uppehöll sig Emanuel Philipsen i Helsingfors (se ovan) och hade en ateljé i Societetshuset. Där fotograferade han Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Han var en finlandssvensk författare och poet, som betraktas som Finlands nationalskald, hans mest spridda verk är Fänrik Ståls sägner (Wikipedia).

Porträttet av Runeberg av papper och skall vara gjord på saltpapper (History of Photography). Bilden är oval och monterad i ett etui med en vit passpartou och svarta kanter spetskanter. Bildens mått är 17 x 14,5 cm och ramens yttermått: 26,5 x 22 cm. Fotografiet reproducerades i stora mängder. Samma negativ användes för att tillverka förstoringar och kopior i Dresden (Johan Ludvig Runeberg 200 år). En del av kopiorna färglades, se nedan.

Bild från: Finnish National Archives, Finna.fi Nr. HK19610116:7. Se även “Marta Hirn: Runeberg i bild”, Helsingfors/Kbh. 1954, s.57-59 (bild 63).

 

Porträtt på Johan Ludvig Runeberg, foto: Emanuel Philipsen, Helsingfors 1858, saltpapper, bild: 17 x 14,5 cm, ram yttermått: 26,5 x 22 cm, Finnish National Archives, Finna.fi Nr. HK19610116:7.

Saltpapper 2: Helsingfors 1859

Bilden ovan på Johan Ludvig Runeberg finns även i en kolorerad version. Färgläggningen skall vara gjord av den finska fotografen och litografen Carl Adolph Hårdh (1835-1875); han var född i Sverige men levde i Finland (Wikipedia). Bilden såldes även som litografi i mars/april 1859 (Papperslyktan (Helsingfors) den 4 april 1859). Bild från: Finnish National Archives, Finna.fi Nr. SLSA 1160_392.

 

Porträtt på Johan Ludvig Runeberg, foto: Emanuel Philipsen, Helsingfors 1858, saltpapper, kolorerat av Carl Adolph Hårdh, Runebergbibliotekets bildsamling, Finna.fi Nr. SLSA 1160_392.

Saltpapper 3: Åbo ca. 1859

Nedan finns ett porträtt på överstinna Marie Louise Blåfield i Åbo taget av Emanuel Philipsen omkring 1859. Bilden är troligtvis gjord på saltpapper som sedan kolorerats. Den ovala bilden är monterat i en passepartout. Storleken skall vara 16 x 12 cm. Bild från Finnish National Archives, Finna.fi Nr. HK19611220:80.

 

Porträtt på överstinna Marie Louise Blåfield, foto: Emanuel Philipsen, Åbo ca. 1859, kolorerat saltpapper, 16,0 x 12,0 cm, Finnish National Archives, Finna.fi Nr. HK19611220:80.

Saltpapper 4: Åbo ca. 1859

En bild på geheimerådet och senatorn Robert von Trapp (1802-1875) i Åbo taget av Emanuel Philipsen omkring ca. 1859. Bilden är troligtvis gjord på saltpapper som sedan kolorerats. Den ovala bilden är monterat i passepartout, storlek okänd. Bild från Åbo Akademis bildsamlingar, Finna.fi Nr. bildsam_1984_105:15.

 

Porträtt på geheimerådet och senatorn Robert von Trapp (1802-1875), foto: Emanuel Philipsen, Åbo ca. 1859, kolorerat saltpapper, Åbo Akademis bildsamlingar, Finna.fi Nr. bildsam_1984_105:15.

Källor

Litteratur

 • Bjørn Ochsner: ”Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920”, 1986.
 • Johan Ludvig Runeberg 200 år, Svenska litteratursällskapet i Finland Helsingfors 2004 (https://www.sls.fi/sites/default/files/publications/pdf/1690.pdf).
 • NTF = Nordisk Tidskrift för Fotografi, Riksförbundet Svensk fotografi, Stockholm 1917-1966.
 • Fotografer i Dalarna: Christer Bergin, Falun 2018.

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

4 tankar på “E. Philipsen (Resande)”

 1. Jag har just registrerat ”Fotografen Emanuel Philipsen” i Genealogiska föreningens databas över inrikes pass. 28/12 1857 visade han på landskansliet i Uppsala upp ett resepass han erhållit i Stockholm 6/10 samma år. Han fick passet påskrivet i Uppsala för vidare färd till Köpenhamn. Intressant är att han på sin resa hade med sig ”Eleven Carl Ad. Hård” vars pass, utfärdat i Stockholm samma dag som Philipsens, påskrevs för resor till ”Utrikes orter”.
  mvh Hans Hanner

  Svara
 2. Emanuel Philipsen född 1817.04.07 i Randers, Danmark.
  Gift med Fanny von Reis från Norrköping. Paret flyttar runt i Sverige och får ett antal barn varpå de slutligen hamnar i Köpenhamn. Emanuel försörjer sig först som optiker, sedan som fotograf. Han tar ett mycket uppskattat porträttfotografi av skalden Runeberg. Sista spåret är Sankt Petersburg omkring 1860, där han sannolikt avlider.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.