E. G. Åkerlund (Resande)

Fotografen E. G. Åkerlund från Stockholm reste efter Norrlandskusten åren 1865-1871 och besökte bland annat Hudiksvall och Gävle. Senare reste han till Övre Norrland och besökte Luleå och Piteå. Han emigrerade sedan till Nordamerika.

Biografi

Erik Gustaf Mattsson (Åkerlund) föddes den 28 oktober 1834 i Bladåker (Stockholms län). Fadern var Mats Andersson (född 1797) bonde i Gisselbol, Bladåker, och modern var Anna Ersdotter (född 1799).  Familjen flyttade 1847 till Harg (Östhammar) och Erik började 1851 att arbeta som dräng på olika ställen, han var då 17 år.

Erik flyttade till Stockholm 1860, när han var 26 år, och bosatte sig i Katarina församling. Då använda han efternamnet Åkerlund för första gången. Erik började där att arbeta som gravör och gifte sig samma år med Anna Charlotta Gille (född 1833). Sonen Gustaf Conrad föddes 1861 och sonen Arvid föddes 1862 eller 1863.

År 1864 började Erik med fotografering och 1865 stod han skriven med yrket som fotograf, bosatt i Katarina församling tillsammans med hustrun och sonen Arvid, kanske den första sonen hade avlidit. Erik gav sig sedan 1865 iväg som resande fotograf utefter Norrlandskusten. Hustrun avled möjligtvis 1866 och Erik fortsatte sedan att resa till Övre Norrland.

Förutom som fotograf erbjöd han sina tjänster som graverare av bl. a. sigill. Han skall även under de kallaste och mörkaste vintermånaderna även sysselsatt sig som knivslipare (Luleå stadsarkiv). Lars skulle komma att stanna i Norrland till 1871, då han återvände till Stockholm.

Erik emigrerade 1871 till Nordamerika, han var då 37 år gammal. Resan gick till New York via Hull i England. Den ende som reste tillsammans med honom var den 14-åriga systersonen Johan David Lundqvist. Erik Gustaf Åkerlunds vidare öden i Amerika är för närvarande obekanta.

Fotografkarriär och ateljéer

Stockholm 1864 – 1865

Vintern 1864 annonserade Erik om att han hade en ateljé på Drottninggatan Nr. 108, in på gården 1 trappa upp, i Stockholm (Stockholms Dagblad den 3 november 1864). Han kan eventuellt ha börjat med fotografering tidigare, då det finns en bild från Harg prästgård som kan vara tagen när han bodde där, fram tills han flyttade till Stockholm 1860 (se Gruppbilder nedan). Affärerna kanske inte gick så bra, för redan på våren 1865 har han börjat att resa norrut som fotograf; han kan ha haft kvar en ateljé i Stockholm, som han använde när han inte var på resa.

 

E. G. Åkerlund annons i Stockholms Dagblad den 3 november 1864.

Norrlandsresor 1865 – 1871

När Erik började som resande fotograf våren 1865 verkar han, märkligt nog, först besökt Härnösandstrakten i maj 1865, om man kan tro på hans annonsering. Därefter reste han söderut och till Hudiksvall och Gävle. Åren 1867 och 1868 kan han ha varit i Filipstad och hösten 1868 var han i Sala. Därefter åkte Erik till Övre Norrland och städerna Piteå och Luleå, men även till mindre ställen som Råneå och Långnäs. Han verkar ha varit kvar i Övre-Luleå (Boden) till våren 1871; senare i augusti samma år emigrerade han till Nordamerika. Eftersom Erik var utbildad graverare så annonserar han även om att han utförde sådana arbeten under resorna.

 

Orter som E. G. Åkerlund besökte:

  • Härnösand/Sollefteå – Sånga Läger: maj 1865.
  • Hudiksvall: juli-augusti 1865.
  • Gävle: december 1865, januari 1866.
  • Filipstad: 1867, 1868.
  • Sala: september 1868.
  • Piteå: augusti 1869/1870/1871.
  • Luleå: maj 1870 – ca. 1871.
  • Råneå: 1970.
  • Luleå: mars 1871 (Boden).

Härnösand/Sollefteå – Sånga Läger maj 1865

Av någon okänd anledning verkar det som om den ort som Erik besökte först på sin resa norrut var Härnösand och då närmast Sånga Läger, där han var i slutet av maj 1865 (Härnösandsposten den 27 maj 1865). Lägret var övningsplats för Västernorrlands Beväringsbataljon och låg 20 km nedströms från Sollefteå efter Ångermanälven. I Sånga fanns även en brunns- och badanstalt, se vidare L. C. Jensen. Förutom som fotograf utförde Erik även gravyrer, vilket kanske passade ett militärläger; sedan sålde han även vyer tagna utefter Ångermanälven.

 

E. G. Åkerlund annons i Härnösandsposten den 27 maj 1865.

Hudiksvall juli-augusti 1865

I slutet av juli 1865 befann sig Erik i Hudiksvall och titulerade sig “Landskaps- och porträttfotograf från Stockholm” (Hudiksvallsposten den 29 juli 1865). Han kanske var bekant med lokala fotografen L. A. M. Nordström då han använde hans ateljé; Nordström var även han ofta ute på resa så ateljén kanske var ledig just då.

De båda kan ha träffats utefter Ångermanälven då även Nordström reste runt i området ungefär vid samma tid. Erik sålde även vyer från Ångermanälven och erbjöd sina tjänster som gravör. Erik kom att stanna i Hudiksvall till omkring slutet av augusti (Hudiksvallsposten den 5 augusti 1865).

 

E. G. Åkerlund annons i Hudiksvallsposten den 29 juli 1865.

Gävle december 1865 – januari 1866

Erik gjorde sedan ett besök i Gävle i december 1865 (Norrlandsposten den 11 december 1865). Adressen där han höll till var Östra Nytorget Nr. 5, i “skomakare Zetterströms gård”. På grund av den mörka årstiden skede fotograferingen bara mellan kl. 10 och 13 Han tänkte stanna till den 20 december men blev tydligen kvar till den 8 januari 1866 året därpå (Norrlandsposten den 2 januari 1866).

 

E. G. Åkerlund annons i Norrlandsposten den 11 december 1865.

Filipstad 1867, 1868

Enligt en uppgift skall Erik besökt Filipstad under 1867 och 1868, se: Claes Åkerblom: Porträttfotografernas och ateljéernas tid, Värmländsk kultur 3-4 2008. Han besökte i alla fall Långbanshyttan år 1867 och tog en vybild (se Gruppbilder nedan). Långbanshyttan ligger ca. 1 mil norr om Filipstad.

Sala september 1868

Efter vistelsen i Gävle 1866 verkar det som om Erik gjorde ett uppehåll i resandet, kanske besökte han då Filipstad (se ovan). År 1868 gjorde han ett besök i Sala (Sala Tidning den 12 september 1868). Han vistades här under marknaden i Sala och kunde även erbjuda förutom porträtt och gruppbilder även vyer över Sala. Lokalen var på sadelmakare Danielssons gård. En skyltlåda fanns i hörnet av torget och stadskällaren.

 

E. G. Åkerlund annons i Sala Tidning den 12 september 1868.

Piteå augusti 1869 – mars 1870

På sommaren 1869 befann sig Erik i Piteå (Norrbottens Posten den 5 augusti 1869). Först i madam Enbergs gård och sedan hos skomakare Ridderstråhle i Gamla stan och då även i Långnäs by (Norrbottens Posten den 14 oktober 1869). Han sålde vyer från Piteå stad och Gamla stan, bland annat på kyrkorna. Han gjorde även reklam för olika sigiller och graveringar. Erik var kvar i Piteå under vintermånaderna, då han hade öppet om det inte snöade för mycket eller var allt för kallt (Norrbottens Posten den 25 november och den 17 februari). Han stannade sedan till slutet av mars (Norrbottens Posten den 24 mars 1870).

 

E. G. Åkerlund annons i Norrbottens Posten den 5 augusti 1869.

Luleå-Boden maj 1870 – ca. 1871

Efter Piteå förflyttade sig Erik till Luleå där han i maj 1870 hade en ateljé hos jungfru Lovisa Sundström i Tullbacken (Norrbottens Kuriren den 5 maj 1870). Gården ägdes och beboddes av systrarna Brita Lovisa (född 1824) och Maria Margareta Sundström (född 1823) och låg i korsningen Repslagargatan-Tullgatan, kvarteret Gamen (Luleå Stadsarkiv, bild Nr. 2010004700001). Gården finns med på en bild nedan under Topografi och vyer.

I juni planerade han att besöka Råneå i några dagar vid första ångbåtsturen (Norrbottens Kuriren den 23 juni 1870). I slutet av juni var han åter i Luleå och planerade att stanna där fram till den 4 juli (Norrbottens Kuriren den 30 juni 1870). Erik tog åtskilliga vyer över Luleå och omgivningarna, se nedan.

På våren 1871 befann sig Erik åter i Luleå, närmare bestämt i Övre-Luleå, det vill säga Boden. Han gjorde då reklam för att nytt sätt att fånga rävar (Norrbottens Kuriren den 30 mars och Norrbottens Posten den 6 april 1871). Även fast han titulerade sig fotograf är det obekant om han verkligen utövade det yrket då; i augusti 1871 emigrerade Erik till Nordamerika.

 

E. G. Åkerlund annons i Norrbottens Kuriren den 5 maj 1870.

Porträtt

Visitkort: 1865 – ca. 1871

Det verkar som om E. G. Åkerlund endast använde en typ av visitkort. Dessa består av kort i tunn beige naturkartong och raka hörn. På framsidan nedtill i mitten finns en liten präglad text där det står “E. G. ÅKERLUND, FOTOGRAF”. Något ortnamn finns inte och baksidan saknar text. Nedan finns kort med proveniensen Övre Norrland. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 16886, Nr. 16885, Nr. 11573 och Nr. 11572.

 

Gruppbilder

Nedan finns tre gruppbilder tagna av E. G. Åkerlund. Överst är en bild från Harg prästgård (Östhammar). Han bodde själv i Harg från 1847 till 1860 och kan eventuellt ha tagit bilden då, eller besökt orten senare. Bild från Malmö Museer, Nr. MM 060000:001:068.

Därefter är en bild från Gruvfogde Gården i Långbanshyttan som skall vara tagen den 3 september 1867. Långbanshyttan ligger i Värmland ca. en mil norr om Filipstad. Bild från Tekniska Museet, DigitaltMuseum Nr. TEKA0077524.

Bilden längst ned är från Sånga Läger, med titeln “Officerare på Sånga Mo Anno 1865”, och kan eventuellt vara tagen av E. G. Åkerlund, han besökte lägret 1865. Bild från Sollefteå Museum, Bilddatabas Sollefteå, Nr. ga-0029-02.

 

“Från Hargs prästgård. Längst till höger på balkongen: Prosten Sylvén. Nedanför honom: Prosten Nordenson. Längst till höger på trappan: Prostinnan Inez Nordenson”, albuminpapper på kartong, 195×133 mm, foto: E. G. Åkerlund, 1860-tal, Malmö Museer, Nr. MM 060000:001:068.

 

“Gruvfogdegården i Långbanshyttan, ursprungligen uppförd på 1770-talet av Johan Yngström. Bilden tagen 3 september 1867, då bygdens folk lät resa den jättelika minnesstenen på gårdsplanen för att hedra John Ericsson.”, foto: E. G. Åkerlund, albuminpapper på kartong, Tekniska Museet, DigitaltMuseum Nr. TEKA0077524.

 

“Officerare på Sånga Mo Anno 1865”, foto: kanske E. G. Åkerlund, Sollefteå Museum, Bilddatabas Sollefteå, Nr. ga-0029-02.

Topografi och vyer

E. G. Åkerlund angav specifikt i annonserna att han fotograferade vyer på de orter han besökte (se ovan). Det finns också ett flertal vyer som han tagit, främst från Luleå och Piteå.

Nedan finns först två bilder från Luleå stad från Luleå Stadsarkiv: ett från Tullgatan (Nr. 2010004700001), där fotografen själv skall ha bott, samt ett från Rådhustorget (Nr. 1995008600001). Fler vyer finns på Luleå Stadsarkiv.

Därefter finns en översiktsvy på Luleå med kyrkan och hamnen. Bild från: Norrbottens museum, Nr. 1981:264:5. Sedan finns en bild från Råneå på Mjösunds sågkvarn, Erik besökte Råneå 1870 enligt en annons. Bild från: Norrbottens museum. Nr. 1983:5.

 

“Vägen är Tullgatan, kvarteret till vänster är Svalan och kvarteret till höger Gamen. I kv Gamen bodde fotografen E. G. Åkerlund som tagit bilden…”, foto: E. G. Åkerlund, ca. 1870-71, Luleå Stadsarkiv Nr. 2010004700001.

 

“Till vänster Handlanden Bergströms hus. Till höger med klockställning, Rådhuset i vars undre våning Telegrafen utrymmes och upptagande fem fönster mot Bergströms…”, Foto: E. G. Åkerlund, ca. 1870-71, Luleå Stadsarkiv Nr. 1995008600001.

 

“Luleå stad före branden 1887.”, Foto: E. G. Åkerlund, ca. 1870-71, Norrbottens museum Nr. 1981:264:5.

 

“Mjösundets 2-ramiga, finbladiga sågkvarn, Råneå socken. (Nuvarande Niemiholm). …”, foto: E. G. Åkerlund, ca. 1870, Norrbottens museum Nr. 1983:5.

Källor

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.