Carl Mannberg & Co. (Resande)

Fotografen Carl Mannberg började sin karriär i Sundsvall 1866 och senare 1883 öppnade han en ateljé i Härnösand. Hans firma hade en tillfällig ateljé i Stugsund utanför Söderhamn under året 1885.

 

Biografi

Carl Mannberg föddes den 28 juni 1841 i Umeå landsförsamling. Fadern var Johan Mannberg (född 1795) korpral i Grisbacka, Umeå, och modern var Stina Kajsa Näslund (född 1807). Carl flyttade in till Umeå stad 1859, då han var 18 år, och började som guldsmedslärling. Han flyttade 1864 till Stockholm och 1865 stod han som “guldarbetare” i Jakob församling.

Carl måste ha skolat om sig till fotograf då han 1866 öppnade en fotoateljé i Sundsvall (se nedan); han flyttade officiellt från Umeå till Sundsvall 1867 och var där till 1869. Han bodde sedan 1869-1876 i Skellefteå och var bokhållare/handlare; kanske han även arbetade som guldsmed. Carl flyttade till Kristinehamn 1876 och övertog guldsmeden J. P. Tullgrens verkstad (Christinehamns Allehanda 1876-07-22).

Han gifte sig 1877 med Emilia Fransiska Salberg (Scheele) (född 1848 i Adolf Fredrik, Stockholm). Hon var änka och hade sen tidigare en son Emil August Salberg (född 1874 i Kristinehamn). Dottern Emma Karolina föddes 1878 och dottern Magda Sofia föddes 1879.

Carl och familjen flyttade 1880 till Gävle, där han tog över en glas-, porslin- och lamphandel på Rådhusesplanaden Nr. 14 (Norrlandsposten 1880-05-10). Sonen Nils August föddes 1881. Carl hade sedan en affär i det f. d. Salholmska huset. Det såldes på auktion 1882 (Norrlandsposten 1882-03-06) och Carl och familjen flyttade sedan 1883 till Härnösand.

I Härnösand arbetade Carl som handlare samt som fotograf, främst då tillsammans med kompanjoner (se nedan). Dottern Signe Maria föddes där 1883 (hon avled dock redan 1884) och sonen Helge Karl föddes 1884. Från 1883 verkar andra fotografer sköta Carls ateljé, bl. a. stod hustrun Emilia som innehavare 1885.

Förklaringen att andra fotografer skötte hans ateljé kan ha varit det som stod i en notis i Härnösands Posten den 10 oktober 1888 i samband med att Carl visade bilder från Sundsvall före branden 1888 (se nedan). Där stod att han varit blind sedan några år tillbaka, kanske redan från 1883 (se nedan). Han hade även en panoramautställning i Sundsvall samma år och stod då som f. d. fotografen.

Carl Mannberg avled i Härnösand när han var 49 år den 20 augusti 1890. Orsaken var “kronisk hjärnsjukdom”, eventuellt hade han en hjärntumör, som kanske även gjorde att han blev blind.

Fotografkarriär och ateljéer

Sundsvall 1866 – 1869

Carl öppnade 1866 en ateljé i Sundsvall då han var 26 år (Norrländska Korrespondenten 1866-05-29). Den låg på tullvaktmästaren Törnbergs gård vid Sjögatan och var uppförd med glasfönster. I annonsen stod att han var fotograf från Stockholm och måste ha utbildat sig där innan. Alternativt att han fick utbildning av lokala fotografen C. B. Blom som erbjöd sådan enligt sina annonser. Den första tiden var Carl bara kortare tider i Sundsvall och flyttade dit officiellt först 1867.

I september 1866 tog Carl över C. B. Bloms ateljé vid Storgatan samt dess utrustning (Norrländska Korrespondenten 1866-08-07). Han flyttade 1869 ateljén till handlaren Laurin vid Vivstavarv och i juni planerade han att lämna Sundsvall (Norrländska Korrespondenten 1869-06-18). Ateljén överlämnades sedan till fotografen L. Åsén (Sundsvalls Posten 1869-06-30).

Carl flyttade sedan till Skellefteå och arbetade där troligtvis som bokhållare/handlare. Han lämnade Skellefteå 1880 för Kristinehamn. Där gifte Carl sig och arbetade som guldsmed. Åren 1880-1883 var han bosatt i Gävle; det finns inga indikationer på att han hade någon fotoateljé på dessa orter.

 

Carl Mannberg annons i Norrländska Korrespondenten 1866-05-29.
Carl Mannberg annons i Norrländska Korrespondenten 1866-05-29.

 

Carl Mannberg annons i Norrländska Korrespondenten 1869-06-18.
Carl Mannberg annons i Norrländska Korrespondenten 1869-06-18.

Härnösand 1883 (Mannberg & Börjeson)

Carl och familjen bosatte sig 1883 i Härnösand och han var där handlare samt hade en ateljé “Mannberg & Börjesson”, tillsammans med en fotograf Axel Börjeson, vid Bodénska gården på Norra Kyrkogatan (Härnösands Posten 1883-01-13). Redan på hösten 1883 avvecklades deras firma. Axel Börjeson skrev i en annons i september att han sköt firman “Mannberg & Börjeson” ensam den sista tiden (Härnösands Posten 1883-10-01).

 

Mannberg & Börjesson annons i Härnösands Posten 1883-01-13.
Mannberg & Börjesson annons i Härnösands Posten 1883-01-13.

Härnösand 1883 – ca. 1885 (Carl Mannberg & Co.)

Carl kan redan 1883 ha fått sämre syn eller blivit blind (se Biografi ovan); detta torde ha varit en katastrof för en fotograf. I september tog en fotograf E. J. Bergman – eg. Julius Edvard Bergman – över ledningen av Carls ateljé (Härnösands Posten 1883-09-26) och firman började sedan benämnas “Carl Mannberg & Co.” (Härnösands Posten 1883-10-08).

Ateljén fortsatte att existera under sommaren 1884 och i september hade Carl ett ombud i Sollefteå som tog bilder (Härnösands Posten 1884-09-01. I november samma år sattes dock firman i konkurs (Härnösandsposten 1884-11-08). Samma månad fanns en annons där kopior på bilder tagna åren 1882-1884 kan beställas, arbetet utfördes dock av E. J. Bergman, men hos en fotograf Hällberg i Härnösand (Härnösands Posten 1884-11-08).

Carls ateljé måste ha blivit såld efter konkursen, för en fotograf R. Kaczor tar över “J. Anderssons Fotografiatelier” på Norra Kyrkogatan Nr. 136, som då benämns som “f. d. C. Mannbergs” (Härnösands Posten 1884-11-10).

I början av mars 1885 verkar Carls hustru Emilia försöka att starta upp fotofirman “Carl Mannberg & Co.”, då hon skall “idka fotografi” uti f. d. Gylfes atelier på Hofsgatan Nr. 17 (Härnösandsposten 1885-03-07). Senare samma månad är åter E. J. Bergman föreståndare för ateljén (Härnösands Posten 1885-03-18).

Sommaren och vintern 1885 hade firman “Carl Mannberg & Co.” en tillfällig ateljé i Stugsund utanför Söderhamn, det var förmodligen E. J. Bergman som var föreståndaren (se nedan) Han stod som obefintlig i kyrkboken vinter 1885 och flyttade sedan från Härnösand 1886. Några flera annonser från firman verkar det inte finnas efter 1885, den har nog upphört. Förhållandena är lite oklara under dessa år men Carl var nog inte aktiv fotograf i fotofirman de sista åren, kanske han slutade redan från 1883.

 

Carl Mannberg annons i Härnösands Posten den 26 september 1883.
Carl Mannberg annons i Härnösands Posten den 26 september 1883.

 

Carl Mannberg Co. annons i Härnösandsposten 1885-03-07.
Carl Mannberg & Co. annons i Härnösandsposten 1885-03-07.

 

Carl Mannberg & Co. annons i Härnösands Posten den 18 mars 1885.

Söderhamn/Stugsund 1885 (C. Mannberg & Co.)

Sommaren 1885 hade “C. Mannberg & Co.” en ateljé i Stugsund, vid kusten utanför Söderhamn (Helsingen den 19 juni 1885). Det troligaste är att det var fotografen E. J. Bergman som skötte ateljén, då han var föreståndare i ateljén i Härnösand i mars. En av de sista annonserna från Stugsund var i december samma år (Helsingen 1885-06-19).

 

C. Mannberg & Co. annons i Helsingen 1885-06-19.
C. Mannberg & Co. annons i Helsingen 1885-06-19.

Härnösand/Sundsvall 1888 – 1890

Efter att han blivit blind försökte Carl försörja sin familj med olika arrangemang. I oktober 1888 hade han en tavelutställning i ett tält på Boströms gård (Härnösands Posten 1888-10-10). Där visade han en oljefärgstavla över Sundsvalls brand 1888 målad av en A. L. Wiberg i Stockholm (Axel Leopold Wiberg, se Wikipedia) samt fotografier sedda genom glas från Sundsvall före branden. Inträdet var 35 öre för vuxna och 25 öre för barn. Hans hustru Emilia höll på med glasmåleri och på så sätt drog in pengar till familjen.

I november hade Carl tältet uppsatt i Sundsvall på konsul E. Bredbergs tomt på Storgatan (Sundsvalls Tidning 1888-11-15). Då nämns han som f. d. fotografen, han avled sedan 1890 i Härnösand när han var 49 år.

 

Carl Mannberg annons i Sundsvalls Tidning 1888-11-15.
Carl Mannberg annons i Sundsvalls Tidning 1888-11-15.

Porträtt

Visitkort Sundsvall: 1866 – 1869

Kort av tunn naturkartong och raka hörn. På baksidan står “Fotografi af Carl Mannberg, Sundsvall”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 153225, Nr. 105257, Nr. 90018 och Nr. 119176.

 

Visitkort Härnösand Typ 1: 1883

Kort av medeltjock kartong i svart färg och runda hörn. Runt kanten finns en bred guldfärgad linje. Till vänster nedtill står i guldfärg och versaler ”Mannberg & Börjeson” och till höger “Hernösand”. På baksidan står “Malmberg & Börjeson, Hernösand”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 164560 och Nr. 44856.

 

Visitkort Härnösand Typ 2: 1883

Kort av medeltjock kartong i gul färg och runda hörn. Runt kanten finns en bred guldfärgad linje. Till vänster nedtill står i guldfärg och versaler ”Mannberg & Börjeson” och till höger “Hernösand”. På baksidan står “Malmberg & Börjeson, Hernösand”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 36147 och Nr. 99954.

 

Visitkort Härnösand Typ 3: 1883 – ca. 1885

Kort av medeltjock svart kartong och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje i guldfärg. På framsidan till vänster står ”Carl Mannberg & Co.” och till höger “Hernösand”. På baksidan står “Carl Mannberg & Co.” “Fotografisk Atelier, Hernösand”.

 

Visitkort Härnösand Typ 4: 1883 – ca. 1885

Kort av medeltjock svart kartong och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje i guldfärg. På framsidan till vänster står med gotisk stil ”Carl Mannberg & Co.” och till höger “Hernösand”. På baksidan står “Carl Mannberg & Co.” “Fotografisk Atelier, Hernösand”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 99997 och Nr. 136835.

 

Visitkort Härnösand Typ 5: 1883 – ca. 1885

Kort av medeltjock gul kartong och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. På framsidan till vänster står ”Carl Mannberg & Co.” och till höger “Hernösand”. På baksidan står “Carl Mannberg & Co.” “Fotografisk Atelier, Hernösand”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 54265 och Nr. 215523.

 

Visitkort Härnösand Typ 6: 1883 – ca. 1885

Kort av medeltjock gul kartong och runda hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. På framsidan till vänster står ”Carl Mannberg & Co.” och till höger “Hernösand”. På baksidan står “Carl Mannberg & Co.” “Fotografisk Atelier, Hernösand”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 127760.

 

Källor

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.