Albuminpapper

Albuminpapper (Albumen prints) utvecklades ungefär samtidigt med våtkollodiumprocessen och är starkt sammankopplat med denna process. Albuminpapperet var det dominerade fotografiska papperet från slutet av 1850-talet … Läs mera…