Daguerreotypen (1839) (Positivprocesser)

< Tillbaka

Inledning

Denna språkligt moderniserad beskrivning är ursprungligen från den svenska orginalhandledningen ”DAGUERROTYPEN, theoretiskt och praktiskt beskrifven”, av A. Bonniers förlag, 1839. Daguerreotypen af LJM Daguerre (1839) (PDF-fil).

 

Daguerreobok_omslag
”DAGUERROTYPEN, theoretiskt och praktiskt beskrifven”, av A. Bonniers förlag, 1839.

Beskrivning

Processen består av fem steg; polerande av plåten, sensitering av plåten (göra ljuskänslig), exponering i kamera, framkallande av bilden och fixering av bilden.

Steg 1: Polerande av plåten

Skiss 1: Järnställning
Skiss 1: Järnställning

Till det första steget behövs följande; matolja, bomull, pimpsten, salpetersyra, en trefot av järn samt en spritbrännare. Man använder sig av kopparplåtar som i förväg beläggs med en silveryta. Plåtens storlek är beroende på kamerans dimensioner. Plåtstorleken till de första kamerorna till försäljning var 216 x 164 mm. Först måste plåten poleras. Man strör över finfördelad pimpsten över plåten och gnider i cirkelrörelser med en i matolja fuktad bomullsboll. Plåten har man liggande på ett pappersark.

Detta görs några gånger tills man fått en polerad yta. Sedan rengörs plåten med pimpsten och en torr bomullsboll samt gnides med bomull fuktad med salpetersyra tills man får en jämt skuggad yta. Slutligen gnider man ännu en gång lätt med pimpsten och bomull över ytan. Därefter utsätts plåten för stark värme i en järntrådsställning (skiss 1). En spritlampa får värma plåten underifrån i fem till sex minuter tills en vitaktig hinna bildats på plåtens yta, därefter avkyles plåten hastigt. Sedan sker ytterligare polering, först sker en bortpolering av hinnan, sedan i tre steg polering med syra och torrpolering med pimpsten och bomull, enligt tidigare.

Steg 2: Sensitering av plåten

Skiss 2: Sensiteringslåda
Skiss 2: Sensiteringslåda

Till det andra steget behövs följande; en trälåda för sensitering (göra ljuskänslig), en hållare i trä med fästanordning samt jodlösning. Plåten fästs på en trähållare. Sedan töms jodlösningen i en skål som ligger i ligger i botten av sensiteringslådan (skiss 2) och hållaren med plåten lägges över lådans topp. Plåten skall sedan ligga i jodångorna tills den fått en guldgul färg, om den fått en violett färg har den förstörts.

Detta kan ta från fem till trettio minuter beroende på olika faktorer, främst temperaturen i rummet. Plåten kan betraktas under tiden om man använder ett mörkrum. Erfarenhet gav när sensiteringstiden var tillräcklig. Därefter flyttas plåten över till kamerans kassett i ett mörkrum. I mörkrummet kunde man dock använda sig av talg- eller vaxljus som belysning.

 

Steg 3: Exponering i camera obscura

Skiss 4: Camera obscura
Skiss 4: Camera obscura

Steg tre innebär exponering i camera obscura (kameran) (skiss 3). Kameran riktas in mot motivet och grovriktas med hjälp av den snedställda spegeln. Därefter fälls spegeln ned och skärpan ställs in på mattskivan genom att skjuta den inre lådan. Efter att fokus skett låses kameran. Delen med mattskivan och spegeln dras ut ur kameran och kassetten med plåten skjuts in istället. Kameralinsens öppning stängs och kassettens inre dörrar öppnas. Nu är kameran klar för exponering. Exponeringstiden kunnde variera från 3 till 30 minuter beroende på tidpunkt på dagen, årstid och plats. I Paris i juni/juli kunde tiden bli 3-4 minuter, i maj/augusti 5-6 minuter och i april/september 7 – 8 minuter. I hel- eller halvkugga kunde tiden uppgå till över 20 minuter.

Bedömningen fick komma efter erfarenhet, eftersom inga exponeringshjälpmedel fanns vid denna tid. Vid exponering vreds skyddslocket framför linsen undan och minuterna kontrollerades med en klocka. Sedan vreds skyddslocket tillbaka och kassettens inre dörrar stängdes.

Steg 4: Framkallande av bilden

Skiss 4: Framkallningsapparat
Skiss 4: Framkallningsapparat

Till steg fyra behövs följande; kvicksilver, en spritlampa samt en framkallningsapparat. Kvicksilver töms i en skål i botten av framkallningsapparaten (skiss 4). Kassetten tas ur kameran och skjutes in i den speciella hållaren. Hållaren placeras i 45 graders vinkel i framkallningsapparaten. Därefter tänds spritlampan som placeras under kvicksilverskålen.

När den termometer som sitter på utsidan av apparaten visar 60 grader C drag hastigt spritlampan bort. Plåten och hållaren kan tas bort efter det att temperaturen sjunkit till 45 grader C. Efter några minuter framträder bilden, vilken kan betraktas genom en glasskiva på apparaten.

 

 

 

Steg 5: Fixering av bilden

Skiss 5: Sköljanordning
Skiss 5: Sköljanordning

Till steg fem behövs; en mättad saltlösning eller undersvavelsyrligt natron, en sköljanordning, två skålar samt destillerat vatten. Saltlösningen töms i en skål upp till ca 3 centimeters höjd. I den andra skålen töms det destillerade vattnet. Dessa vätskor skall var upphettade. Om undersvavelsyrligt natron används behöver detta inte upphettas. Först neddopas plåten i badet med vatten för att förhindra att fläckar uppstår.

Direkt därefter dopas plåten ned i saltvattnet. Plåten lyftes försiktigt upp och ned i badet tills den gula färgen försvunnit. Sedan flyttas plåten till sköljanordningen (skiss 5) och läggs på det lutande brädet. Det destillerade varma vatten töms över plåten försiktigt, en liter behövs. Till sist låter man plåten torka under någon värmekälla.

 

glasogon_inter

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.