Sveden

Test-Sveden

Biografi Namn: Född: Avliden: Ateljéer Text… Källor FOTOGRAFREGISTER 1860-1920 Version 2.0 Bernhard Johanson