Nationalmuseum – Tallrik1_s

Två matroser i Örlogsflottan ca. 1840, tallrik av porslin bemålad och med förgylld dekor, Wilhelm Heinemann, ca. 1840, Nationalmuseum Nr. NMK 2/2015.

Nationalmuseum – Tallrik2_s

En officer ur Raketkåren, tallrik av porslin bemålad och med förgylld dekor, Wilhelm Heinemann, ca. 1840, Nationalmuseum Nr. NMK 1/2015.

gastgivaregarden1

Detalj av karta över Gävle från 1853. Inringat är Gästgivaregården. Gävle kommunarkiv.

Bergsman Fotografer i Dalarna s22_s

Bergmästaren Clas Wallman, reprofoto av daguerreotyp gjord av Wilhelm Heinemann 1844, reprofoto: K. G. Svensson, Dalarnas museum, Fotografer i Dalarna s. 23.