Anders Olsson atelje Torsaker 01_s

Fotoateljen i Torsåker som Anders Olsson byggde i början av 1900-talet. Bilden är förmodligen tagen då. Foto: Anders Olsson. Bild från Torsåkers Fotografiska Sällskap.