Gefle stad 1853 JL Levin atelje2

J. L. Levin höll till på bagare Anders Magnus Dahl gård, som låg på tomten Nr. 113 (inringad. Karta över Gävle från 1853, Gävle kommunarkiv.

gastgivaregarden1

Detalj av karta över Gävle från 1853. Inringat är Gästgivaregården. Gävle kommunarkiv.